Promotievoorwaarden

Revolut Vrijstelling internationale overschrijvingskosten

PDF downloaden

Waar gaat deze Promotie over?


Als onderdeel van de Revolut Vrijstelling internationale overschrijvingskosten (“de Promotie”), biedt Revolut potentiële retailklanten in een geselecteerd aantal landen (“de Landen”) de mogelijkheid om zich voor het eerst aan te melden bij Revolut en de eerste 3 internationale bankoverschrijvingen uit te voeren zonder overschrijvingskosten. Alleen de overschrijvingskosten worden vrijgesteld, de fair usage-kosten voor FX en weekendmarges worden (indien van toepassing) wel toegepast.


Om in aanmerking te komen voor deze overschrijvingen zonder overschrijvingskosten, moet je je aanmelden voor en de instapprocedure hebben doorlopen bij Revolut tussen 00.00 uur CET op 22 november 2023 en 23.59 uur CET op 31 maart 2024 (de “Promotieperiode”) en moet je de overschrijvingen uitvoeren binnen de eerste 3 weken na de opening van je rekening.


Deze voorwaarden (de “Promotievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Promotie. Je moet deze Promotievoorwaarden, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut Personal-rekening, te allen tijde naleven wanneer je deelneemt aan deze Promotie.


Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Promotie?


Om in aanmerking te komen voor deze Promotie, moet je:

 • wonen op een adres in een van de Landen; en
 • momenteel geen Revolut-rekening hebben, of er eerder een hebben gehad;
 • de Revolut-app downloaden en een Revolut-rekening zonder beperkingen openen vóór het einde van de Promotieperiode.

Je moet de bovenstaande stappen vóór het einde van de Promotieperiode voltooien om de eerste 3 internationale transfers zonder overschrijvingskosten uit te kunnen voeren.


Waar is de Promotie beschikbaar?


Om in aanmerking te komen voor deze Promotie, moet je de instapprocedure van Revolut hebben doorlopen met opgave van een geregistreerd adres in een van de volgende landen:
Oostenrijk

Italië

België

Letland

Britse Kroon afhankelijkheden (d.w.z. Jersey, Guernsey en het eiland Man)

Liechtenstein

Kroatië

Litouwen

Cyprus

Luxemburg

Denemarken

Malta

Estland

Nederland

Finland

Noorwegen

Frankrijk

Roemenië

Duitsland

Slowakije

Griekenland

Slovenië

Hongarije

Zweden

IJsland

Verenigd Koninkrijk

Ierland
Hoe krijg ik mijn internationale overschrijvingen zonder kosten?


Als je voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen en de stappen onder "Wat moet ik doen om deel te nemen aan deze Promotie?" voltooit, kun je automatisch 3 internationale overschrijvingen zonder kosten uitvoeren binnen de eerste 3 weken na de opening van je rekening. Voor je 4e en daaropvolgende overschrijvingen in die 3 weken, of voor overschrijvingen die je na die 3 weken doet, worden de gewone kosten in rekening gebracht.


Alleen de overschrijvingskosten worden vrijgesteld, de fair usage-kosten voor FX en weekendmarges worden (indien van toepassing) wel toegepast. Raadpleeg de kostenpagina om de kosten te zien die aan je plan zijn verbonden.


Welke andere juridische feiten moet ik weten?


 1. We kunnen de Promotie opschorten of eerder beëindigen dan de einddatum die we hierboven hebben vermeld als, naar onze redelijke mening, de Promotie wordt misbruikt of als de goodwill of reputatie van Revolut wordt geschaad. We kunnen dit doen per individu, of voor de gehele Promotie. Neem contact op met de Ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Promotie, maar deze niet aan je is toegekend als gevolg van een opschorting of vroegtijdige beëindiging.
 2. We kunnen deze Promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of deze Promotievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Promotievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Promotie hebt deelgenomen.
 3. Wij behouden ons het recht voor om de overschrijvingskosten die tijdens de Promotieperiode werden vrijgesteld alsnog in rekening te brengen als je op frauduleuze wijze hebt deelgenomen aan de Promotie, als je de voorwaarden hebt geschonden die van toepassing zijn op je Revolut-rekening om de eerste 3 gratis internationale overboekingen te krijgen, of als we ons ervan bewust worden dat je niet in overeenstemming met deze Promotievoorwaarden hebt gehandeld. We gaan er dan vanuit dat de kosten in rekening zijn gebracht met je toestemming en dat de betaling door jou is geautoriseerd.
 4. Als je je Revolut Personal-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort of beperkt voordat we je de eerste 3 gratis internationale overschrijvingen kunnen verstrekken, of als dit gebeurt tussen het moment waarop je in aanmerking komt voor de eerste 3 gratis internationale overschrijvingen waar je in het kader van deze Promotie recht op had, verlies je je recht op die internationale overschrijvingen zonder kosten.
 5. Er kunnen ook evenementen buiten de controle van Revolut plaatsvinden waardoor de toekenning de gratis transacties als onderdeel van deze Promotie onmogelijk wordt. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 6. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Promotie (zoals bijvoorbeeld een poging om een oneerlijk voordeel te behalen door middel van bedrog), kunnen we naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die we in de gegeven omstandigheden passend achten.
 7. Revolut verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid voor klanten.
 8. Deze voorwaarden worden gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Promotie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelstalige versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, is beslissend en bindend en zal worden gebruikt in gerechtelijke procedures.


Deze Promotie wordt georganiseerd en aangeboden door de entiteit of vestiging van de Revolut-groep die je voorziet van je Revolut Personal-rekening. Als je een klacht hebt over deze Promotie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om over elk geschil dat je hebt met betrekking tot deze Promotie te oordelen. Desondanks kun je je nog steeds beroepen op de verplichte regels en wetgeving inzake consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken er bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont).

Revolut Bank UAB handelt in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbank van Ierland.

Revolut Bank UAB handelt in Frankrijk via haar vestiging in Frankrijk

10 Avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk (SIREN 894 031 244)

Frans recht

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) en alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk.

Revolut Bank UAB handelt via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland

Nederlands recht

De bevoegde rechtbank van Nederland.