Producten

Verzekeringsvoorwaarden

PDF downloaden

Deze verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2022. Klik hier om de vorige verzekeringsvoorwaarden te zien, die tot 1 juli 2022 van toepassing zijn.


Mijn verzekeringsaankoop bij Revolut

1. Waarom deze voorwaarden belangrijk zijn

Deze voorwaarden beschrijven de rol en verantwoordelijkheden van Revolut wanneer je een verzekering koopt via de Revolut-app als een Revolut-gebruiker.

Ze vormen je wettelijke overeenkomst met ons voor deze dienst. Ze vertellen je:

 • hoe Revolut verantwoordelijk is om jou in staat te stellen verzekeringsproducten te kopen via de Revolut-app; en
 • hoe de gekozen verzekeringspartners van Revolut verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke verzekering die je kiest en om je te helpen bij een eventuele claim die je doet.

2. Over ons

In deze voorwaarden betekent ‘wij/we’ en ‘ons/onze’, Revolut Insurance Europe UAB.

Wanneer je een verzekering afsluit via de Revolut-app, zijn wij verantwoordelijk om je te introduceren aan onze verzekeringspartner en om het bedrag dat je voor je verzekering betaalt te innen, zoals beschreven in deze voorwaarden.

Revolut Insurance Europe UAB is ook ingeschreven door de Bank van Litouwen op de lijst van verzekeringsmakelaars. Dat betekent dat we gemachtigd zijn om verzekeringsproducten te distribueren. Deze lijst is te vinden op de website van de Bank van Litouwen.

Revolut Insurance Europe UAB is geregistreerd met ondernemingsnummer 305910164 en heeft haar statutaire zetel en hoofdkantoor op Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen.

3. Verzekering kopen via de Revolut-app

Wanneer je een verzekering afsluit via de Revolut-app, zullen wij:

 • je kennis laten maken met onze verzekeringspartner voor het relevante verzekeringsproduct;
 • je toegang te verlenen tot het ‘Insurance Product Information Document’ (voorbereid door de relevante verzekeraar, waarin de details van je verzekeringsproduct worden beschreven) en andere nuttige informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, rechten en verplichtingen van de partijen voordat je je verzekeringsproduct koopt, rechten van de verzekeraar, wanneer je de voorwaarden van de verzekeringspolis niet volgt, informatie over mogelijke gevallen van verhoogd verzekeringsrisico (indien van toepassing), informatie over de wet die van toepassing is op de verzekeringspolis;
 • je de weg wijzen om het verzekeringsproduct te vinden wanneer je de Revolut-app gebruikt (afhankelijk van beschikbaarheid), zodat je ermee kunt instemmen om het te kopen;
 • informatie verstrekken over de kosten van verzekeringen die door onze verzekeringspartners worden aangeboden;
 • de kosten van je verzekeringsproduct bij je innen en vervolgens onze verzekeringspartner betalen voor je verzekeringsdekking, zoals verder beschreven in deze voorwaarden;
 • een individuele verzekeringspolis uitgeven namens de relevante verzekeraar; en
 • je via de Revolut-app doorlopende toegang verlenen tot de documentatie voor je verzekeringsproduct (inclusief de verzekeringspolis tussen jou en onze verzekeringspartner) nadat je deze hebt gekocht.

Door via de Revolut-app de informatie in te dienen die is vereist voor de doeleinden van het verzekeringscontract, bevestig je je intentie om een dergelijk verzekeringscontract aan te gaan via Revolut Insurance Europe UAB.

Zodra jij de verzekering hebt gekocht, is je verzekeraar rechtstreeks verantwoordelijk jegens jou voor:

 • het afhandelen van eventuele claims die je indient; en
 • het verrichten van betalingen aan jou na een succesvolle claim.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering van een verzekering die via ons is afgesloten en wij zijn niet aansprakelijk als onze verzekeringspartner zijn verplichtingen onder een met jou afgesloten verzekeringscontract niet nakomt of daarbij in gebreke blijft, inclusief als de verzekeraar niet in staat is om zijn verplichtingen onder een dergelijk verzekeringscontract na te komen.

4. Hoe we je betaling innen

Om een verzekering te kopen via de Revolut-app, moet je een betaalrekening hebben bij Revolut Bank UAB, een entiteit van de Revolut-groep die je de onderliggende betaaldiensten zal leveren. We noemen dit je “Revolut-rekening”.Wanneer je voor een verzekeringsproduct betaalt, zal Revolut Bank UAB het bedrag van je rekening afschrijven en de betaling overmaken aan Revolut Insurance Europe UAB. Revolut Insurance Europe UAB behoudt je betaling in de rol van verzekeringsmakelaar van onze verzekeringspartner. Dit betekent dat je verzekering effectief betaald is op het moment dat we het geld van je rekening afschrijven. Evenzo geldt dat als je op welk moment dan ook recht hebt op een terugbetaling, dit geld van jou is zodra Revolut Bank UAB het daadwerkelijk aan jou betaalt. het onderdeel betalingsdiensten van Revolut Bank UAB wordt weergegeven in de Persoonlijke voorwaarden van Revolut Bank UAB. Als Revolut-gebruiker heb je rechten en verplichtingen onder de Persoonlijke voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut-rekening met betrekking tot het onderdeel betalingsdiensten dat wordt geleverd door Revolut Bank UAB.

Wij komen met onze verzekeringspartners overeen dat zij ons commissie betalen voor onze diensten die hen in contact brengen met geïnteresseerde klanten. Als het type polis dat wij verkopen specifieke winstdoelen bereikt, kan de verzekeraar ons ook een deel van die winst betalen. Dit betekent dat wij handelen op basis van het mandaat van onze verzekeringspartners, en niet namens jou. We houden echter altijd rekening met jouw belangen. Je betaalt ons hiervoor geen vergoeding.

5. Onze verzekeringspartners

We werken samen met gevestigde verzekeringspartners om verzekeringsproducten aan te bieden in de Revolut-app. Op dit moment hebben we geen overeenkomsten met partners, maar als we er in de toekomst wel hebben, zullen deze in deze voorwaarden worden beschreven. Houd er rekening mee dat we onze lijst van verzekeringspartners van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

Wij hebben geen enkele directe of indirecte deelnemingen die stemrechten of kapitaal vertegenwoordigen in onze verzekeringspartners. Onze verzekeringspartners en hun moedermaatschappijen hebben geen enkele directe of indirecte deelnemingen die stemrechten of kapitaal in ons vertegenwoordigen. Onze verzekeringspartners maken geen deel uit van de Revolut-bedrijfsgroep. Bovendien zijn we niet contractueel verplicht om verzekeringsdistributieactiviteiten uitsluitend met de bovengenoemde verzekeringspartners uit te voeren. We kiezen ze eenvoudigweg omdat ze verzekeringsproducten leveren waarvan we denken dat onze klanten ze nuttig zullen vinden. We adviseren je niet of een bepaald verzekeringsproduct geschikt is voor jouw behoeften en omstandigheden, maar we verstrekken je wel informatie over deze verzekeringsproducten dat je kan helpen bij het nemen van deze beslissing. We geven onze medewerkers ook geen beloningen voor het verkopen van verzekeringsproducten.

6. Wat gebeurt er als er iets verkeerd gaat?

Hoe kun je een claim indienen bij je verzekering

Om een claim in te dienen onder je verzekering moet je rechtstreeks contact opnemen met onze verzekeringspartner. Hoe je dit kunt doen, staat in het hoofdstuk over verzekeringen op de Revolut-app. Alle details staan ook in je verzekeringspolis, die je na je aankoop kunt bekijken via de Revolut-app.

Klachten over je verzekeringsproduct

Als je een klacht wilt indienen in verband met het verzekeringsproduct dat je hebt gekocht, of in verband met een claim die je indient voor betaling onder je verzekering, moet je rechtstreeks contact opnemen met onze verzekeringspartner. Volledige informatie over hoe je dit kunt doen, vind je in de verzekeringspolis die zij je verstrekken.

Klachten over onze dienstverlening

We zullen altijd ons best doen, maar we beseffen dat er soms wel eens iets mis gaat. Als jij (of een andere belanghebbende partij) een klacht hebt, neem dan contact met ons op. We zullen elke klacht die je naar ons stuurt, accepteren en in overweging nemen. Ons definitieve antwoord op je klacht, of een brief waarin wordt uitgelegd waarom het definitieve antwoord nog niet is voltooid, wordt je toegezonden binnen 15 werkdagen na het indienen van je klacht en in uitzonderlijke omstandigheden binnen 35 werkdagen (en we laten het je weten als dit het geval is).

Als je met iemand wilt praten over een probleem waar je mee zit, neem dan contact met ons op via de Revolut-app. Meestal kunnen we dit soort zaken vlot afhandelen via de app. Je moet ons waarschijnlijk de onderstaande informatie geven.

Je kunt ook een klacht indienen via een online formulier, of door een e-mail te sturen naar formalcomplaints@revolut.com.

Op welke manier je je klacht ook indient, je moet altijd de volgende informatie verstrekken:

 • je naam en achternaam;
 • het telefoonnummer en e-mailadres dat bij je Revolut-rekening horen;
 • wat het probleem is;
 • wanneer het probleem ontstaan is; en
 • hoe je zou willen dat wij de zaak oplossen.

Je klacht wordt onderzocht en je krijgt een antwoord per e-mail. Wij zullen met je in het Engels communiceren, tenzij we je iets anders vertellen.

Er zijn geen andere garantiefondsen of andere compensatiemechanismen voor consumenten ingesteld om je belangen te beschermen, behalve degene die in deze overeenkomst aan jou zijn verstrekt.

Klachtenafhandeling door de Bank van Litouwen

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben afgehandeld, kun je deze doorverwijzen naar de Bank van Litouwen binnen 1 (één) jaar na de datum waarop wij je ons definitieve antwoord hebben toegezonden (of hadden moeten toezenden). In dit geval zou de Bank van Litouwen optreden als een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Hun adres is: Žalgirio str. 90, 09303, Vilnius, de Republiek Litouwen.

Meer informatie kun je vinden op hun website.

Houd er rekening mee dat als je de mogelijkheid wilt hebben om een beroep te doen op de Bank van Litouwen als de autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, je je klacht bij ons moet indienen binnen 3 (drie) maanden vanaf de dag dat je op de hoogte kwam of had moeten zijn over de vermeende schending van je rechten of legitieme belangen die voortvloeien uit een contract met ons. Ongeacht het bovenstaande heb je bij elke klacht over onze dienstverlening altijd het recht om je te wenden tot de Bank van Litouwen als onze toezichthoudende autoriteit. Je hebt ook het recht om een beroep te doen op een bevoegde rechtbank als je denkt dat we de wet hebben overtreden. Je kunt ook een klacht indienen bij de respectieve instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting die in je land klachten behandelen van consumenten met betrekking tot de financiële diensten die door ons worden geleverd. De lijst van deze autoriteiten vind je hier.

Hoe kun je een claim indienen bij je verzekering

Om een claim in te dienen onder je verzekering moet je rechtstreeks contact opnemen met onze verzekeringspartner. Hoe je dit kunt doen, staat in het hoofdstuk over verzekeringen op de Revolut-app. Alle details hierover staan ook in de verzekeringspolis die zij je verstrekken.

7. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen:

 • als we denken dat ze hierdoor makkelijker te begrijpen zijn, of nuttiger voor je zijn;
 • om een verandering in onze bedrijfsvoering weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om de wettelijke of regelgevende vereisten weer te geven die op ons van toepassing zijn;
 • om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering weer te geven;
 • eventuele wijzigingen in onze gekozen verzekeringspartners weer te geven;
 • omdat wij, of onze verzekeringspartners, onze/hun producten of diensten veranderen of nieuwe producten of diensten introduceren; of
 • een overdracht van onze activiteiten aan een andere entiteit van de Revolut-groep weer te geven.
 • We zullen je minstens twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van een wijziging, via de Revolut-app, per sms of in een e-mail.

  8. Juridische dingen

  Jouw informatie

  Informatie die je verstrekt bij het afsluiten van een verzekering is vereist om je de verzekering te kunnen verkopen, onder meer voor het berekenen van de verzekeringspremie en om een verzekeringscontract te sluiten. De informatie die je verstrekt moet juist, nauwkeurig en volledig zijn. Door ons informatie te verstrekken, bevestig je dat je de persoon bent waarop de verstrekte persoonsgegevens betrekking hebben, of dat je anderszins gerechtigd bent om dergelijke gegevens te verstrekken, en dat de verstrekte informatie, inclusief persoonsgegevens, nauwkeurig en correct is. Je gegevens die aan ons worden verstrekt voor verzekeringsdoeleinden worden voornamelijk verwerkt voor onze verzekeringsbemiddelingsactiviteiten.

  Wij zullen de juistheid van de door jou verstrekte informatie niet verifiëren. De juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie is jouw verantwoordelijkheid.

  Als je onjuiste informatie aan ons verstrekt, kan dit onze verzekeringspartners ervan weerhouden om een verzekeringscontract met je af te sluiten. Als gevolg van onjuiste informatie kunnen verzekeraars een hogere premium opleggen en, in het geval van een verzekerde gebeurtenis, de verzekeringsuitkering niet betalen of de verzekeringsuitkering verlagen. Als je onjuiste gegevens verstrekt, kan dit het met jou afgesloten verzekeringscontract ongeldig maken. Je bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke gevolgen die voortvloeien uit onjuiste informatie die aan ons is verstrekt. Als wij of derden verliezen lijden als gevolg van onjuiste informatie of onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens die je hebt verstrekt, moet je ons of dergelijke derden hiervoor vergoeden.

  Toestemming voor ons om je persoonsgegevens te verwerken

  Om diensten te verlenen in het kader van de overeenkomst moeten wij informatie over jou verzamelen. Volgens de wetgeving over gegevensbescherming zijn wij de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van je persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we je persoonsgegevens gebruiken kun je vinden in ons Privacybeleid.

  Ons contract met jou

  Deze algemene voorwaarden, samen met het Privacybeleid en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, vormen een wettelijke overeenkomst (de overeenkomst) tussen:

  • jou; en
  • ons, Revolut Insurance Europe UAB. Alleen wij (Revolut Insurance Europe UAB) en jij hebben rechten op grond van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt je rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet overdragen aan iemand anders.

  Wij kunnen onze rechten en verplichtingen overdragen, maar alleen als we redelijkerwijs denken dat dit geen aanzienlijk negatief effect zal hebben op jouw rechten onder deze algemene voorwaarden, of als we hiertoe genoodzaakt zijn om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende vereiste. Na kennisgeving over de overdracht kun je je Revolut-rekening bij ons beëindigen.

  Als je Revolut-rekening is geannuleerd

  Verzekeringspolissen die door ons worden gedistribueerd, zijn alleen beschikbaar voor Revolut-rekeninghouders. Als je Revolut-rekening op enig moment wordt gedeactiveerd, of zich in het proces van deactivering bevindt, worden alle verzekeringsdekkingen geannuleerd.

  Litouws recht is van toepassing

  Jij en wij bevestigen hierbij onze keuze dat de wetten van Litouwen van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden, die gelden voor de relatie tussen jou en ons als verzekeringstussenpersoon. Ondanks deze keuze kun je je nog steeds beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.

  De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing

  Als deze voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie en je bevestigt dat uitsluitend de Engelse versie van toepassing is. Tenzij we je anders laten weten, zal de communicatie tussen ons en jou ook in het Engels zijn, en zullen claims in het Engels behandeld worden.