Promotievoorwaarden

Actie EER-lancering van eSIM-dataplannen met Gratis proefperiode

PDF downloaden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op inwoners van de EER. Voor klanten die in het Verenigd Koninkrijk wonen gelden andere voorwaarden, zie hier. Voor Ierland, zie hier.


Waar gaat deze Actie over?

Als onderdeel van de lancering van eSIM-dataplannen bieden we een Gratis proefperiode van 7 dagen aan voor eSIM-dataplannen (de “Gratis proefperiode”) aan geselecteerde gebruikers van Revolut Standard, Plus, Premium en Metal die in een In aanmerking komend land wonen (de “Actie”).


De “In aanmerking komende landen” voor de Actie zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.


De Gratis proefperiode biedt het volgende:

 • een keuze uit een nationaal, regionaal of wereldwijd plan (de volledige lijst met landen waaruit je kunt kiezen wordt in de Revolut-app getoond voordat je Gratis proefperiode begint);
 • 100 MB aan data; en
 • het is 7 dagen geldig.


Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Actie. Bij deelname aan deze Gratis proefperiode gelden de Dataplannen met eSIM - Algemene verkoopvoorwaarden (1GLOBAL), inclusief de Servicevoorwaarden van 1GLOBAL.


Als je wordt uitgenodigd om deel te nemen, moet je je Gratis proefperiode activeren tussen 22 maart 2024 om 00:01 UTC en 1 mei 2024 om 23:59 UTC. We noemen dit de “Actieperiode”.


Wie komt er in aanmerking voor deze Actie?

Om te worden beschouwd als een “In aanmerking komende deelnemer” voor deze Actie, moet je voldoen aan de volgende “Geschiktheidscriteria”:

 • een woonadres hebben in een In aanmerking komend land;
 • worden uitgenodigd om deel te nemen via de Revolut-app; en
 • een Revolut Standard-, Plus-, Premium- of Metal-gebruiker zijn op het moment dat je de Gratis proefperiode activeert.


Hoe start ik mijn Gratis proefperiode?

Om je Gratis proefperiode te activeren, moet je in de Revolut-app het introductieaanbod van 100 MB kiezen op de selectiepagina van het eSIM-dataplan voor het type plan dat je wilt proberen (nationaal, regionaal of wereldwijd).


Het doel van de eSIM-dataplannen is om data te kunnen gebruiken in het buitenland buiten de gebieden die vallen onder het primaire SIM-abonnement van je toestel.


Welke andere juridische feiten moet ik weten?

 1. eSIM-dataplannen worden geleverd door onze partner TP Global Operations Limited, handelend als 1GLOBAL. Revolut Ltd is een agent van 1GLOBAL voor marketingdoeleinden en voor de verkoop van eSIM-dataplannen en andere nevenactiviteiten. Raadpleeg de Dataplannen met eSIM - Algemene verkoopvoorwaarden (1GLOBAL), inclusief de Servicevoorwaarden van 1GLOBAL die van toepassing zijn tijdens je Gratis proefperiode.
 2. We kunnen de Actie vóór de hierboven vermelde datum wijzigen, opschorten of beëindigen als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen.
 3. Als we de Actie vóór het einde van de Actieperiode moeten wijzigen, opschorten of beëindigen, zullen we je dit laten weten via de Revolut-app en/of e-mail. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al hebt deelgenomen aan de Actie.
 4. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle die ertoe leidt dat we de Actie niet kunnen voortzetten zoals gepland.
 5. Je Gratis proefperiode wordt beëindigd als je je persoonlijke Revolut-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort of beperkt.
 6. Je kunt je Gratis proefperiode niet aan iemand anders overdragen of verkopen. We bieden geen alternatief in contanten voor de Gratis proefperiode.
 7. Ultra-gebruikers komen niet in aanmerking voor deze Actie.
 8. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met deel 8 van de Dataplannen met eSIM - Algemene verkoopvoorwaarden (1GLOBAL).
 9. De officiële versie van deze algemene voorwaarden is de Engelse versie. We kunnen uit beleefdheid vertalingen aanbieden, maar in het geval van een geschil is de Engelstalige versie bindend, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt.
 10. Deze Actie wordt georganiseerd en aangeboden door Revolut Ltd met als geregistreerd adres 7 Westferry Circus, Londen, E14 4HD, VK. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij Revolut indienen. De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze Actievoorwaarden. Daarnaast kun je je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont. De rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd.