Producten

Basisbankrekening

Als je je aanmeldt bij Revolut na de opening van onze Nederlands bijkantoor, is deze versie van onze voorwaarden op jou van toepassing. Als je je al eerder hebt aangemeld bij Revolut en een e-mail van ons hebt ontvangen over de overplaatsing naar het Nederlandse bijkantoor, dan is deze versie van onze voorwaarden op jou van toepassing vanaf de datum die in die e-mail wordt vermeld.


Basisbankrekening - Nederland

Dit document (de Basisrekeningvoorwaarden) beschrijft de algemene voorwaarden voor je betaalrekening met basisfuncties (je Rekening ). Deze Voorwaarden zijn samen met onze “Persoonlijke voorwaarden” van toepassing voor Nederland (de Persoonlijke Voorwaarden). Je ontvangt een kopie van zowel deze Basisrekeningvoorwaarden als de Persoonlijke Voorwaarden als onderdeel van je instapprocedure, en samen vormen ze de wettelijke overeenkomst tussen jou en ons (Revolut Bank UAB) voor je Rekening. Je rekening wordt aan je geleverd door Revolut Bank UAB via haar Nederlands bijkantoor.

Wanneer er een verschil is tussen de Basisrekeningvoorwaarden en onze Persoonlijke Voorwaarden, prevaleren deze Basisrekeningvoorwaarden met betrekking tot je Rekening.

Wij bieden deze Rekening aan onze klanten aan in overeenstemming met onze verplichtingen onder de Nederlandse wetgeving om een “betaalrekening met basisfuncties” te leveren.

Geschiktheid

Om in aanmerking te komen voor een Rekening, moet je:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • legaal in de Europese Unie verblijven;
 • geen betaalrekening (alleen of gezamenlijk) bij een bank in Nederland hebben, of, als je momenteel een betaalrekening bij een andere bank in Nederland hebt, moet je een kennisgeving hebben ontvangen dat je betaalrekening zal worden gesloten; en
 • voldoen aan alle andere geschiktheidscriteria die wettelijk van toepassing kunnen zijn (je moet bijvoorbeeld onze controles ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme doorstaan).

Een betaalrekening is een rekening voor dagelijkse transacties waarmee je (ten minste) (a) geld kunt storten, (b) geld kunt opnemen binnen de Europese Unie en (c) betalingen (inclusief overschrijvingen) kunt doen en ontvangen van en naar een derde partij binnen de Europese Unie.

Als onderdeel van onze instapprocedure kunnen we je vragen om te verklaren dat je in aanmerking komt voor een Rekening en om alle bewijzen te verstrekken die we nodig achten om je geschiktheid voor een Rekening te bewijzen.

Als we besluiten om je aanvraag voor een Rekening te weigeren, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Je Rekening

Wij stellen de Rekening voor je beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Je mag de Rekening niet gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Je hoeft geen andere producten of diensten van Revolut te kopen om een Rekening te kunnen openen.

Je Rekening is een “betaalrekening met basisfuncties”, die wij je ter beschikking stellen zoals vereist door de Nederlandse wetgeving. Als je ervoor kiest om een Rekening te openen, heb je mogelijk geen toegang tot andere producten en diensten van Revolut in de Revolut-app die niet zijn gekoppeld aan de basisfuncties van de rekening. We laten het je in-app weten als we dergelijke beperkingen toepassen.

Je mag slechts één Rekening tegelijk aanhouden.

Wij geven je een debetkaart voor je Rekening.

Je rekening mag nooit een negatief saldo hebben (d.w.z. in het rood staan) en er moet voldoende geld op je rekening staan om al je betalingen te dekken.

We passen geen onderhouds- of transactiekosten (euro’s) toe op je Rekening, maar er kunnen andere kosten en toeslagen gelden (inclusief voor transacties in andere valuta’s dan euro). Voor meer informatie, zie onze Kostenpagina (Standard-plan).

Als we weigeren om een rekening voor je te openen en je hierover een klacht indienen, raadpleeg dan het klachtenbeleid op de Revolut-website waar je alle gegevens over onze klachtenafhandelingsprocedure kunt vinden. Als je vragen hebt over onze klachtenafhandelingsprocedure, kun je ook contact met ons opnemen via je Revolut-app. Als je onze klachtenafhandelingsprocedure doorloopt en nog steeds niet tevreden bent met onze beslissing om je een Rekening te weigeren, hebt je het recht om contact op te nemen met:

 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar wij lid van zijn. Kifid is een onafhankelijke instelling in Nederland die klachten behandelt op het gebied van financiële dienstverlening. Heb je onze interne klachtenprocedure doorlopen en heb je nog steeds hulp nodig bij het oplossen van je probleem? Dan kan je je wenden tot het Kifid. De uitspraak van de Beroepscommissie van het Kifid is voor ons niet bindend. Meer informatie over hoe het Kifid je klacht afhandelt vind je hier: https://www.kifid.nl/file-a-complaint/. Je kan het Kifid ook bellen op +3170 333 8999 of een e-mail sturen naar: [email protected] of schrijven naar Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Wijzigingen in je Rekening

Als je rekening niet langer voldoet aan je behoeften, of als je niet meer in aanmerking komt om de rekening aan te houden, kun je contact met ons opnemen via de Revolut-app. Je hebt twee opties:

 • je kunt overschakelen van je Rekening (d.w.z. een rekening met basisfuncties) naar een gewone Revolut-rekening. Voor deze optie vormen de persoonlijke voorwaarden de wettelijke overeenkomst voor je Revolut-rekening tussen jou en ons, en vervallen deze Rekeningbasisvoorwaarden; of
 • je kunt je Rekening volledig sluiten.

Je kunt je rekening niet volledig te sluiten als je een afzonderlijke overeenkomst met ons of met een ander Revolut-bedrijf bent aangegaan waarin je wordt gevraagd je persoonlijke rekening bij ons open te houden totdat het andere contract is beëindigd. In dat geval is alleen de optie om van Rekening te wisselen beschikbaar voor je.

Overschakelen naar een standaard Revolut-rekening

Als je overschakelt naar een standaard Revolut-rekening, zijn er kosten en toeslagen van toepassing in overeenstemming met de informatie over de kosten in Nederland die op onze webpagina wordt vermeld.

Je rekening sluiten

Je kunt je Rekening sluiten, onder voorbehoud van deze voorwaarden, door contact met ons op te nemen zoals wordt beschreven in onze Persoonlijke Voorwaarden.

We kunnen eenzijdig (d.w.z. zonder je toestemming) besluiten om je Rekening met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten of op te schorten in een of meer van de volgende gevallen:

 • je hebt je Rekening bewust gebruikt voor onwettige doeleinden;
 • je hebt ons onjuiste informatie hebt gegeven tijdens het aanvragen van de Rekening, en als je ons de juiste informatie had gegeven, zouden we de Rekening niet voor je hebben geopend; en
 • we zijn verplicht dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of gerechtelijk bevel.

We kunnen je Rekening eenzijdig sluiten of opschorten door je twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen (tenzij het in strijd zou zijn met de nationale veiligheid of het openbare beleid om je een dergelijke kennisgeving te geven) in een of meer van de volgende gevallen:

 • er is al meer dan 24 maanden achter elkaar geen transactie op je rekening uitgevoerd;
 • je woont niet langer wettelijk in de Europese Unie; en
 • je hebt in Nederland een andere betaalrekening geopend.

Als wij je rekening opschorten of sluiten in overeenstemming met deze Basisrekeningvoorwaarden en je het hier niet mee eens bent, kun je een klacht bij ons indienen. Je hebt ook het recht om contact op te nemen met het Kifid. Zie meer details hierboven.