Producten

Account Switching

PDF downloaden

Wie zijn we?

Revolut Bank UAB heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank. Revolut Bank UAB staat ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in Nederland. Het geregistreerde adres is: Konstitucijos ave. 21B , Vilnius, Litouwen, met registratienummer 304580906 en autorisatiecode LB002119. Revolut Bank UAB heeft ook een bijkantoor in Nederland aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, met KVK-registratienummer 87231832 en AFM-nummer 12048959.


Wat houdt de overstapdienst in?

Het overstappen naar een andere betaalrekening betekent de overdracht van alle of sommige doorlopende opdrachten voor overschrijvingen, terugkerende automatische incasso's en periodieke inkomende overschrijvingen die worden uitgevoerd op een betaalrekening, of de overdracht van een positief saldo van de ene betaalrekening naar de andere, of een combinatie hiervan, waarbij de voormalige betaalrekening al dan niet op jouw verzoek wordt gesloten. Onze overstapdienst omvat de processen en diensten die de overdracht van je rekening bij een andere Nederlandse bank of financiële dienstverlener naar een Revolut-rekening (“Inschakelen”) mogelijk maken. Daarnaast kun je met deze dienst ook je Revolut-rekening omzetten naar een rekening bij een andere bank of financiële dienstverlener in Nederland en andere EU-landen (“Uitschakelen”).


Wie kan gebruik maken van de overstapdienst?

De overstapdienst is beschikbaar voor iedereen die een betaalrekening bij Revolut heeft. Belangrijk: de houders van een gezamenlijke rekening kunnen de overstapdienst niet gebruiken via het geautomatiseerde kanaal voor deze dienst.


Via welke kanalen bieden we de overstapdienst aan?

We hebben twee kanalen om je te helpen over te stappen naar een andere rekening.

Geautomatiseerde overstapdienst

Wij bieden een geautomatiseerde overstapdienst aan die werkt op grond van PSD2 (herziene EU richtlijn voor betaaldiensten)voor open banking. In tegenstelling tot de gereguleerde diensten voor het overstappen naar een andere betaalrekening, biedt deze optie je meer flexibiliteit omdat je de overdracht van automatische incasso's van je oude naar je nieuwe rekening kunt selecteren en beheren volgens jouw voorkeuren. Je kunt er ook je bestaande doorlopende opdrachten mee bekijken en beheren.

Gereguleerde overstapdienst

Wij bieden een papieren, applicatie-gebaseerde, gereguleerde overstapdienst aan, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Onze dienst maakt gebruik van de overstapdienst die wordt aangeboden door de Betaalvereniging Nederland. Voor de algemene voorwaarden van onze gereguleerde overstapdienst, raadpleeg deze website. Je kunt hier ook een Engelse vertaling van de termen vinden. De voorwaarden voor gereguleerde overstapdiensten en deze voorwaarden vullen elkaar aan. Als er conflicten zijn tussen deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden voor de gereguleerde overstapdienst als het gaat om de gereguleerde overstapdienst.


Wat valt er onder de Overstapdienst?

De volgende diensten vallen onder onze Overstapdienst :

 • Overdracht van rekeningsaldo

Op jouw verzoek maken we de overdracht van een positief saldo van je oude naar je nieuwe betaalrekening mogelijk. Als je oude betaalrekening een negatief saldo heeft, wordt je verzoek om over te stappen naar een andere betaalrekening uiteindelijk afgewezen.

 • Overdracht van periodieke betalingen

Op jouw verzoek leveren wij de diensten voor het overdragen van periodieke betalingen.

 • Overdracht van automatische incasso's

Op jouw verzoek bieden we de diensten voor het overdragen van automatische incasso's aan, specifiek voor opdrachtgevers van automatische incasso's in Nederland. Belangrijk: in sommige gevallen kan er een periode zijn waarin de aanstaande automatische incasso al door de opdrachtgever naar je oude betaalrekening is gestuurd. Als dit gebeurt, wordt de automatische incasso op je oude betaalrekening verwerkt. Alle daaropvolgende automatische incasso's worden echter verwerkt vanaf je nieuwe betaalrekening, zoals de bedoeling is.

 • Sluiting van je rekening

Je kunt ervoor kiezen om je oude betaalrekening te sluiten. Als je ervoor kiest om je Revolut-rekening te sluiten, zijn onze Persoonlijke voorwaarden van toepassing. Als je ervoor hebt gekozen om je oude betaalrekening te sluiten, kun je niet langer een bankpas of chequeboek op je oude betaalrekening gebruiken zodra de overstapdienst is gestart. Alle ongebruikte cheques en bankpassen op je oude rekening moeten worden ingeleverd.


Wat valt er niet onder de Overstapdienst?

De volgende diensten vallen niet onder de Overstapdienst:

 • Salarisbetalingen

Als je je salaris op je Revolut-rekening wilt laten storten, moet je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met je werkgever. Voor hulp hierbij, ga naar de “Rekeningen” tab in de Revolut-app, kies “+ Geld toevoegen” en selecteer vervolgens “Salaris”. Dit genereert een automatisch ingevulde e-mail met je Revolut-rekeninggegevens, die je naar je werkgever kunt sturen.

 • Andere inkomstenbronnen (bijv. uitkeringsbetalingen)

Mogelijk ontvang je andere periodieke betalingen op je oude rekening (bijv. uitkeringsbetalingen). Als je deze betalingen op je Revolut-rekening wilt ontvangen, moet je rechtstreeks contact opnemen met deze bronnen en hen je Revolut-rekeninggegevens geven.

 • Automatische incasso's waarvan de opdrachtgevers zich buiten Nederland bevinden

Als je dergelijke automatische incasso's naar Revolut Bank UAB wilt overzetten, moet je de opdrachtgevers van deze automatische incasso's rechtstreeks informeren.

 • Periodieke betalingen gekoppeld aan de debetkaart van je oude rekening;

Sommige abonnementsdiensten en nutsbedrijven stellen je in staat om periodieke betalingen in te stellen met je debetkaart (in plaats van met je rekeninggegevens). Dit zijn geen automatische incasso's en vallen niet onder de Overstapdienst. Je moet deze periodieke betalingen zelf bijwerken met de gegevens van je Revolut-debetkaart.

Wanneer je je rekening overzet van de oude rekeningaanbieder naar ons, zijn wij niet verplicht om je diensten te leveren die wij normaal gesproken niet leveren. We bieden momenteel bijvoorbeeld geen negatief saldo voorziening aan, dus je kunt de overstapdienst niet gebruiken om een negatief saldo van je oude rekening over te zetten naar je Revolut-rekening.


Hoe je het proces begint

Inschakelen

Om je oude betaalrekening bij een Nederlandse bank of financiële betaaldienstverlener naar een Revolut-rekening over te schakelen, moet je eerst een Revolut-rekening openen via onze app en het identiteitsverificatieproces voltooien. Onze Persoonlijke voorwaarden zijn van toepassing op je Revolut-rekening.

Zodra je je Revolut-rekening hebt ingesteld, heb je de optie om onze geautomatiseerde overstapdienst te gebruiken door hier te klikken. Als je echter de voorkeur geeft aan de gereguleerde overstapdienst, kun je op deze link klikken.

Uitschakelen

Als je je Revolut-rekening wilt overschakelen naar een andere Nederlandse bank of betalingsdienstaanbieder, moet je het proces voor het overstappen naar een andere rekening met die aanbieder starten. Wij coördineren dan met je nieuwe bank om het proces te voltooien.

Als je overweegt om je Revolut-rekening over te schakelen naar een bank of betaaldienstverlener in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van Nederland), neem dan contact met ons op via het gedeelte 'Help' in je app. Na ontvangst van je verzoek zullen we:

 • een lijst verstrekken van je bestaande opdrachten voor periodieke overschrijvingen en automatische incasso's (indien van toepassing), met informatie over de transacties die in de afgelopen 13 maanden op je betaalrekening zijn uitgevoerd;
 • het positieve saldo op je betaalrekening overzetten naar de nieuwe betaalrekening bij de nieuwe aanbieder; Als je deel uitmaakt van een Group Vault, moet je deze sluiten of je toegang verwijderen voordat je overstapt.
 • je Revolut-rekening sluiten als je dat verzoekt. We brengen geen kosten in rekening voor het openhouden van een ongebruikte standaardrekening. Als je ervoor kiest om je betaalrekening te sluiten, vereffen dan alle openstaande transacties en schrijf geld over vanuit andere pockets. Je krijgt alle ongebruikte betaalde plantijd terugbetaald. Houd er rekening mee dat we je gegevens tot 5 jaar na sluiting kunnen bewaren om te voldoen aan de regelgeving.

Deze acties worden uitgevoerd na minimaal zes werkdagen vanaf het moment dat we je verzoek ontvangen. We laten het je weten als een uitstaande verplichting, zoals een kredietproduct of negatief saldo, de sluiting van je rekening verhindert.

Je kunt ook van onze geautomatiseerde overstapdienst gebruikmaken door hier te klikken.


Welke informatie je moet verstrekken

Zodra je met het overstapproces begint, moet je ons de relevante informatie verstrekken. Je kunt deze informatie indienen door het overstapformulier in te vullen, of via het verstrekte portaal. De vereiste gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, je volledige naam, je contactgegevens, de rekeninggegevens van zowel je oude als je nieuwe rekening, de gegevens van de overstapdienst die wilt gebruiken en de gekozen “Overstapdatum” waarop het proces gaat beginnen.

Overstapdatum

Om van dienst over te stappen, moet je ons een Overstapdatum geven. We raden je aan om een datum te kiezen die minimaal vijf werkdagen later is dan de datum waarop je het overstapformulier hebt ingevuld en ingediend. Je moet een datum kiezen met zo weinig mogelijk activiteit op je oude betaalrekening. Probeer bijvoorbeeld een datum te kiezen die niet dicht bij de dag ligt waarop je salaris op je oude betaalrekening wordt gestort, of waarop automatische incasso's of doorlopende opdrachten van je oude rekening worden afgeschreven. Deze aanpak geeft de Overstapdienst de beste kans om effectief en zonder verstoring van je periodieke betalingen te werken.

Zodra je ons de gevraagde informatie hebt verstrekt en alle stappen in de link hebt doorlopen (indien van toepassing), wordt je aanvraag als voltooid beschouwd.


Waar moet je nog meer voor moet zorgen

Om een succesvolle overstap te garanderen, moet je er tijdens het hele proces voor zorgen dat er voldoende geld op zowel je oude als op je nieuwe betaalrekening staat om eventuele betalingen, zoals voor doorlopende opdrachten, automatische incasso's, cheques, rente, kosten of toeslagen, te kunnen voldoen.


Wat zijn de kosten voor de overstapdienst?

Onze overstapdienst is gratis, tenzij je ons vraagt om een actie uit te voeren die ertoe leidt dat we kosten maken (bijv. communiceren met een derde partij per post of koerier). Als dergelijke kosten worden gemaakt, dan laten we het je weten. We brengen je alleen redelijke kosten in rekening, die de door ons gemaakte kosten weerspiegelen.


Nog een paar andere dingen

De Nederlandse wet is van toepassing

De Nederlandse wet is van toepassing op deze voorwaarden.

De Nederlandse versie van deze voorwaarden is van toepassing

Als deze voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. De Nederlandse versie is leidend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

We doen altijd ons best, maar we beseffen dat er soms weleens iets mis gaat. Als je een klacht hebt over onze Overstapdienst, neem dan contact met ons op in de app of klik hier voor meer informatie over onze klachtenafhandelingsprocedure.

Autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor klachten met betrekking tot financiële diensten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kan daarom als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben afgehandeld, deze voorleggen aan het KifidBelangrijk: je kan een klacht bij het Kifid indienen binnen 1 jaar nadat je de klacht voor het eerst bij ons hebt ingediend, of binnen 3 maanden na ontvangst van een definitieve oplossing van ons. Let ook op dat de uitspraak van het Kifid niet-bindend is. Als je het niet eens bent met de niet-bindende uitspraak, dan kan je de zaak nog aan de rechter voorleggen. Dat geldt ook voor ons.

De contactgegevens voor het Kifid zijn als volgt:

Postadres: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Bezoekadres: Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA, Den Haag

E-mail: [email protected]

Telefoon: 070 333 8999

Website: www.kifid.nl.


Depositogarantiestelsel

De bij Revolut Bank UAB aangehouden deposito's (oftewel het geld op Revolut-rekeningen) zijn verzekerd door het Litouwse Openbare instelling “Deposit and Investment Insurance”. De verzekeringsdekkingslimiet is honderdduizend euro (EUR 100.000) per depositohouder voor al zijn/haar bij Revolut Bank UAB aangehouden deposito’s. Meer informatie vind je hier.