Promotievoorwaarden

Cashback-actie Handelaar-partner

Waar gaat de Actie over?

Als onderdeel van de Revolut cashback-actie Handelaar-partner (de “Actie”), krijgen nieuwe gebruikers in een in aanmerking komende markt de mogelijkheid om zich voor het eerst aan te melden voor Revolut en een cashbeloning “Cashback” te ontvangen .

Om de Cashback te ontvangen, moet je je voor het eerst aanmelden bij Revolut via een unieke link of door een QR-code te scannen die wordt verstrekt door een van onze Handelaar-partners. Onze Handelaar-partners gebruiken de Revolut POS, Revolut Reader, Tik en Betaal op iPhone of elk ander product voor in-person betalingen van Revolut Business als onderdeel van hun diensten (de “Handelaar-partners”).

De specifieke informatie die relevant is voor deze Promotie wordt vermeld op de startpagina van de Actie, die je kunt openen via de link van onze Partner (de “Startpagina van de Actie”). De startpagina van de Actie bevestigt:

 • de in aanmerking komende markten;
 • de Cashback (dit is ofwel een percentage van de Revolut-kaarttransactie met een limiet op het totale bedrag, of het is een vast bedrag); en
 • de periode waarin u kunt deelnemen aan deze Actie en uw Cashback kunt claimen (de “Actieperiode”).

Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Promotie, en je moet te allen tijde voldoen aan deze Actievoorwaarden en aan de persoonlijke voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut Personal-rekening terwijl je deelneemt aan de Actie.


Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Actie?

Om in aanmerking te komen voor de Actie moet je:

 • wonen in een in aanmerking komende markt;
 • 18 jaar of ouder zijn; en
 • geen Revolut Personal-rekening hebben of er eerder een hebben gehad bij een entiteit van de Revolut-groep; en
 • rechtstreeks marketing van Revolut of een Handelaar-partner hebben ontvangen over de Promotie, of de Promotie in de werklocatie van de Handelaar-partners hebben gezien, zodat je de onderstaande stappen kunt uitvoeren om van de Promotie gebruik te maken.

Je moet ook de volgende stappen uitvoeren:

 • Klik op de unieke link of scan de QR-code voor de Actie, die wordt verstrekt door de Handelaar-partners. Deze link of de QR-code leidt je door naar de website van Revolut waar je je telefoonnummer moet verstrekken. Op de Revolut-website kun je belangrijke details zien met betrekking tot de Actie, waaronder de Promotievoorwaarden, de Actieperiode en de details van de Cashbeloning. Zodra je je telefoonnummer hebt verstrekt, word je doorgestuurd naar de aanmeldingsstroom voor een Revolut Personal-rekening.
 • Volg de stappen voor het openen van een Revolut Personal-rekening en voltooi onze Know Your Customer (‘Ken je klant’, KYC) controles vóór het einde van de Promotieperiode.
 • Je hebt de instapprocedure van Revolut met succes doorlopen (dit betekent dat je bent geslaagd voor KYC met een geregistreerd adres in een in aanmerking komende markt) en je hebt geen beperkingen op je rekening tot aan het einde van de Promotieperiode.
 • Voer een opwaardering naar je Revolut Personal-rekening uit van ten minste € 1 of een vergelijkbaar bedrag in een andere valuta.
 • Voer je eerste Revolut-kaartbetaling uit met je fysieke of je virtuele Revolut-kaart die is gekoppeld aan je Revolut Personal-rekening. Dit moet een echte aankoop zijn (transacties naar betalingsdienstverleners, andere bankrekeningen en e-wallets zijn bijvoorbeeld niet ‘echt’). De eerste betaling kan van elke waarde zijn boven € 1 (of het equivalent in een andere valuta) en kan bij elke handelaar worden gedaan.

Om de Cashback te ontvangen moet je alle bovenstaande stappen succesvol voltooien vóór het einde van de Actieperiode.


Hoe krijg ik mijn Cashback?

Als je voldoet aan de geschiktheidscriteria en je de stappen hebt voltooid die worden beschreven in “Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Promotie?”, wordt de Cashback op je Revolut Personal-rekening bijgeschreven nadat je je eerste voltooide virtuele of fysieke Revolut-kaarttransactie hebt uitgevoerd. We schrijven de Cashback bij op je Revolut Personal-rekening binnen 7 dagen nadat de eerste kaartbetaling is voltooid.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen de Actie wijzigen, opschorten, verlengen of beëindigen vóór de einddatum van de Actieperiode als, naar onze redelijke mening, deze wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit doen op individuele basis of voor de gehele actie. Als we dit moeten doen, zullen we dit op dezelfde manier aankondigen als de actie is aangekondigd en, waar mogelijk, zullen we proberen je hier vooraf van op de hoogte te stellen. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 2. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle die ertoe leidt dat de Actie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van voortijdige opschorting of beëindiging.
 3. We behouden ons het recht voor om de Cashback tijdens de Actieperiode terug te draaien als de betaling waarmee je de Cashback hebt verdiend aan je wordt terugbetaald, als je de Cashback op frauduleuze wijze hebt verdiend, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut Personal-rekening hebt geschonden om de Cashback te verdienen, of als we ons ervan bewust worden dat je deze Actievoorwaarden niet hebt nageleefd. Wij gaan ervan uit dat het terugdraaien van een Cashback met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
 4. Als je je Revolut Personal-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort, gesloten of beperkt voordat we de Cashback op je rekening zouden bijschrijven, of tussen het moment van kwalificatie voor de Cashback en het ontvangen van de Cashback waarop je recht had in het kader van de Actie, verlies je je recht hierop.
 5. Door deel te nemen aan deze Promotie, bevestig je dat je begrijpt dat elk voordeel dat je ontvangt als onderdeel van deze Promotie onderworpen kan zijn aan lokale inkomstenbelasting in het land waar je woont en/of in het gebied waar je belastingplichtig bent. Het is jouw verantwoordelijkheid om de belasting te betalen die kan voortvloeien uit het ontvangen van een voordeel. Revolut is niet aansprakelijk voor eventuele belastingverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het ontvangen van een voordeel als onderdeel van deze Promotie.
 6. Revolut moet je persoonlijke gegevens verwerken om aan haar verplichtingen onder deze Actievoorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan, zie onze Privacyverklaring voor klanten. Handelaar-partners kunnen ook persoonlijke gegevens over jou verzamelen in verband met deze Actie. Zie de privacyverklaringen van Handelaar-partners voor meer informatie over hoe zij met je persoonlijke gegevens zullen omgaan. Handelaar-partners sturen je ook marketinginhoud in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy en directe elektronische marketing. Als je geen marketing van Handelaar-partners wilt ontvangen, moet je je marketingvoorkeuren rechtstreeks bij Handelaar-partners beheren, aangezien dit buiten de bevoegdheid van Revolut valt.
 7. Deze Actievoorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Actie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, en is sluitend en bindend. In juridische processen zal de Engelstalige versie worden gebruikt. Als echter volgens de wet de plaatselijke taal moet worden gebruikt, prevaleert versie in de plaatselijke taal.


Deze Actie wordt georganiseerd en aan je aangeboden door de entiteit van de Revolut-groep die je je persoonlijke rekening verstrekt. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je het geregistreerde adres en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen dat je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Maatschappelijke zetel

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont).

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De bevoegde rechtbanken van Nederland.

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in België

Silversquare, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, België

Belgisch recht

De bevoegde rechtbanken van België.