Promotievoorwaarden

Revolut Internationale overschrijving – Actie Chinees Nieuwjaar 2024

Revolut Internationale overschrijving – Actie Chinees Nieuwjaar 2024

Waar gaat deze Actie over?


Als onderdeel van de Revolut Actie Chinees Nieuwjaar 2024 Internationale betaling zonder kosten (de “Actie”), biedt Revolut bestaande retailklanten die in een van de geselecteerde landen wonen (de “In aanmerking komende landen”) de mogelijkheid om één internationale overschrijving te sturen naar een bankrekening of een kaart (afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt) in een aantal geselecteerde landen van bestemming (de “Bestemmingslanden”) zonder internationale betalingskosten. Alleen de internationale betalingskosten zelf worden niet in rekening gebracht - alle andere kosten met betrekking tot de wisselcomponent van de overschrijving, zoals de kosten voor fair usage van FX en/of de wisselkosten, worden wel toegepast.

Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op deze Actie. Wanneer je aan deze Actie deelneemt, moet je je houden aan deze Actievoorwaarden en aan:

 • de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening; en
 • de kostenpagina die relevant is voor je persoonlijke Revolut-rekening, indien van toepassing.

Deze Actie loopt van 00:00 UTC op 5 februari 2024 tot 23:59 UTC op 17 februari 2024. We noemen dit de “Actieperiode”. Om deel te nemen aan deze Actie, moet je tijdens de Actieperiode voldoen aan de deelnamecriteria die in deze Actievoorwaarden worden beschreven.

Wie komt er in aanmerking voor deelname aan de Actie?


Om in aanmerking te komen voor deze Actie moet je:

 • een actieve Revolut-gebruiker zijn zonder beperkingen op je persoonlijke Revolut-rekening;
 • een woonadres hebben in een van de In aanmerking komende landen (zie hieronder); en
 • een melding hebben ontvangen (via een e-mail, sms, in-app-bericht of pushmelding) waarin je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Actie.

Waar is de Actie beschikbaar?


Om in aanmerking te komen voor deze Actie, moet je je aanmelden bij Revolut met een geregistreerd adres in een van de volgende In aanmerking komende landen:

 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechische Republiek (Tsjechië)
 • Denemarken
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk

Welke Bestemmingslanden komen in aanmerking voor de Actie?


De internationale betalingskosten worden niet in rekening gebracht als je geld verzendt naar één van de volgende Bestemmingslanden:

 • China
 • Vietnam
 • Maleisië
 • Filipijnen
 • Zuid-Korea
 • Singapore
 • Thailand
 • Japan
 • Indonesië

Hoe kunnen mijn internationale betalingen worden vrijgesteld van kosten?


Als je voldoet aan de bovenstaande geschiktheidscriteria, kun je automatisch een internationale overschrijving verzenden zonder de internationale betalingskosten te betalen.

Het maximumaantal internationale overschrijvingen zonder internationale betalingskosten is één. Je wordt automatisch vrijgesteld van de internationale betalingskosten voor je eerste overschrijving naar een bankrekening of een kaart (afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt) die tijdens de Actieperiode in een van de Bestemmingslanden is geregistreerd. We zien niet af van de internationale betalingskosten voor of na de Actieperiode.

Raadpleeg de Kostenpagina voor een beschrijving van de kosten met betrekking tot je persoonlijke Revolut-rekening.

Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?


 1. We kunnen de Actie wijzigen, opschorten of beëindigen vóór de hierboven vermelde einddatum van de Actie als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van deze voortijdige opschorting of beëindiging.
 2. Als we de Actie vóór het einde van de Actieperiode moeten wijzigen, opschorten of beëindigen, kondigen we dit op dezelfde manier aan als waarmee de Actie werd aangekondigd en proberen we je, waar mogelijk, hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail, pushmelding en/of in-app-bericht. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 3. Als je frauduleus hebt gehandeld met betrekking tot de Actie of als we ons ervan bewust zijn geworden dat je je niet aan deze Actievoorwaarden hebt gehouden, behouden we ons het recht voor om met terugwerkende kracht alle overschrijvingskosten in rekening te brengen die tijdens de Actieperiode werden vrijgesteld. Wij gaan ervan uit dat het in rekening brengen van de kosten voor elke internationale overschrijving die je hebt uitgevoerd met je toestemming geschiedt en dat de overschrijving door jou werd goedgekeurd.
 4. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Actie (zoals bijvoorbeeld een poging om oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van misleiding), kunnen we naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden.
 5. Als je je persoonlijke Revolut-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort of beperkt voordat we zouden afzien van je internationale betalingskosten, verlies je je recht op dit voordeel.
 6. Er kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die buiten de controle van Revolut vallen waardoor we je de vrijstelling van de kosten niet kunnen aanbieden. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 7. Revolut verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacyverklaring voor klanten.
 8. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Actie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, en is sluitend en bindend. In juridische processen wordt de Engelstalige versie gebruikt. Als echter volgens de wet de plaatselijke taal moet worden gebruikt, prevaleert de plaatselijke taal.

Deze Actie wordt georganiseerd en aangeboden door de hieronder vermelde entiteiten van de Revolut-groep die je je persoonlijke Revolut-rekening verstrekken. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteiten indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit of vestiging van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over de geschillen die je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je daarnaast ook beroepen op de verplichte regels en wetten voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Maatschappelijke zetel

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken er bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Recht van Engeland en Wales

De rechtbanken van Engeland en Wales of, als je in Schotland woont, de bevoegde rechtbank in Schotland.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen of de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont.

Revolut Bank UAB handelend in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbanken van Ierland

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Frankrijk

10 Avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk (SIREN 894 031 244)

Frans recht

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) en elk geschil kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De rechtbank van Amsterdam.

Revolut Bank UAB, handelend via haar vestiging in Spanje

Met fiscaal identificatienummer W0250845E, rechtsgeldig ingeschreven in het handelsregister te Madrid onder Volum 44863, Blad 1, Sectie 8, Pagina M-789831 en bij de Bank van Spanje onder nummer 1583. Het adres is Príncipe de Vergara 132, 4e verdieping, 28002, Madrid (Spanje).

Spaans recht

De bevoegde rechtbank in Spanje