Akcijas noteikumi

Revolut <18 Referrals Promotion

Revolut <18 ieteikumu akcija


Par ko ir šī akcija?

Revolut <18 pakalpojuma ieteikumu akcijas ("Akcija") ietvaros Revolut piedāvā noteiktiem Revolut <18 pakalpojuma pusaudžu lietotājiem iespēju ieteikt Revolut <18 citiem pusaudžu lietotājiem un abiem minētajiem saņemt skaidras naudas atlīdzību ("Balva"). Ir spēkā ierobežojumi attiecībā uz vecumu, skatiet sadaļu ”Kas var izmantot šo akciju?”.

Šī Akcija būs spēkā Apvienotajā Karalistē (“AK”), Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā ("Atbilstīgie tirgi"). Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumus”), tostarp tālāk izklāstītos atbilstības kritērijus.

Ja šajos Noteikumos tiek izmantots vārds “jūs” vai “jūsu”, tas attiecas uz tāda Ieteicēja vecāku vai aizbildni, kurš vēlas izmantot Akciju, lai ieteiktu draugu. Runājot par “Ieteicēju”, mēs atsaucamies uz esošu Revolut <18 lietotāju, kas var ieteikt draugu Revolut <18 konta izveidei. Runājot par “Ieteikto personu”, mēs atsaucamies uz personu, kuru iesaka Ieteicējs.

Akcijas periods un galvenie termiņi

 • Akcija būs spēkā tik ilgi, kamēr tā būs pieejama lietotnē Revolut <18 (“Akcijas periods”).
 • Lai saņemtu Balvu, gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai, kā arī gan Ieteicēja, gan Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim ir jāatbilst visām Akcijas periodā spēkā esošajām attiecīgajām prasībām un tās jāizpilda (tās izklāstītas šajos Noteikumos).
 • Ieteiktajai personai ir dotas 60 dienas, sākot no ieteikuma koda ievadīšanas, lai izpildītu visas nepieciešamās darbības, kas aprakstītas šajos Noteikumos (“Derīguma termiņš”).
 • Ja mēs šīs Akcijas ietvaros (skatiet sadaļu “Kas ir Balva?”) piedāvājam lielāku Balvas summu (“Lielāka balva”), lai nopelnītu Lielāku balvu, Ieteicējam un Ieteiktajai personai šajos Noteikumos aprakstītās nepieciešamās darbības būs jāizpilda līdz 1) konkrētam datumam lielākas balvas nopelnīšanai (“Lielākas balvas noslēgšanas laiks”) un 2) Derīguma termiņam, atkarībā no tā, kurš ir agrāk, pretējā gadījumā tiks piešķirta standarta Balvas summa, ja nepieciešamās darbības būs paveiktas līdz 2. punkta termiņam, bet ne līdz 1. punkta termiņam.

Šajos Noteikumos ir izklāstīti Akcijai piemērojamie noteikumi, un jums visā Akcijas dalības laikā ir jāievēro šie Noteikumi, kā arī noteikumi, kas attiecas uz jūsu personīgo kontu un Revolut <18 kontu.


Kas ir Balva?

Balva, kuru Ieteicējs un Ieteiktā persona ir tiesīgi saņemt, ir atkarīga no to vecāka vai aizbildņa personīgā Revolut konta pamatvalūtas, kā norādīts tālāk. Tas nozīmē, ka tad, ja Ieteicējam ir tiesības uz Balvu un tā vecāka vai aizbildņa personīgais konts ir ar GBP valūtu, bet Ieteiktās personas vecāka vai aizbildņa personīgais konts ir ar citu valūtu, Ieteicējs Balva būs GBP valūtā, bet Ieteiktās personas Balva būs citā valūtā.

Tālāk skatiet Balvas summu dažādās valūtās.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Iespējams, mēs reizēm piedāvāsim Lielāku balvu. Ja tā notiek, mēs lietotnē Revolut <18 parādīsim attiecīgo summu un Lielākas balvas noslēgšanas laiku.

Ja mēs piedāvājam šo Akciju un Lielāku balvu, to var saņemt tikai pirms Lielākas balvas noslēgšanas laika. Tas nozīmē, ka gan Ieteicēja, gan Ieteiktās personas iespēja saņemt attiecīgās Balvas ir atkarīga no tālāk minētā.

 • Ja Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis apstiprina Revolut <18 kontu un pasūta fizisku Revolut <18 karti pirms Lielākas balvas noslēgšanas laika un Derīguma termiņa beigām, tad Lielāku balvu varēs saņemt gan Ieteiktā persona, gan Ieteicējs.
 • Ja Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis apstiprina Revolut <18 kontu un pasūta fizisku Revolut <18 karti pēc Lielākas balvas noslēgšanas laika beigām, bet pirms Derīguma termiņa beigām, tad gan Ieteiktā persona, gan Ieteicējs varēs saņemt iepriekš redzamajā tabulā parādīto Balvu (viņi nesaņems Lielāku balvu).
 • Ja Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis apstiprina Revolut <18 kontu un pasūta fizisku Revolut <18 karti pēc Derīguma termiņa beigām, tad Balvu nevarēs saņemt ne Ieteiktā persona, ne Ieteicējs.

Iepriekš izklāstīto informāciju mēs dēvējam par “Balvas pieejamības termiņiem”. Balva tiks ieskaitīta Ieteicēja un Ieteiktās personas Revolut <18 kontos 5 darbdienu laikā kopš Ieteiktās personas fiziskās Revolut <18 kartes pasūtīšanas.


Kas var piedalīties Akcijā?

Lai piedalītos šajā Akcijā, gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona nedrīkst būt jaunāki par minimālo vecumu, kas noteikts to tirgū.

 • Minimālais vecums iedzīvotajiem Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā ir 13 gadi.
 • Minimālais vecums iedzīvotājiem Austrijā, Bulgārijā, Lietuvā un Spānijā ir 14 gadi.
 • Minimālais vecums iedzīvotājiem Čehijā, Francijā, Grieķijā un Slovēnijā ir 15 gadi.
 • Minimālais vecums iedzīvotājiem Īrijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Ungārijā un Vācijā ir 16 gadi.

Jāatbilst arī tālāk minētajām prasībām.

 • Ieteicējam un Ieteiktajai personai (un attiecīgi to vecākiem vai aizbildņiem) jābūt iedzīvotājiem Atbilstīgā tirgū, bet Ieteicējam (un tā vecākam/aizbildnim) un Ieteiktajai personai (un tās vecākam/aizbildnim) nav jābūt viena un tā paša Atbilstīgā tirgus iedzīvotājiem.
 • Ieteicējam lietotnes Revolut <18 elementā ir tieši no mums jāsaņem ielūgums piedalīties Akcijā. Ieteicējs var apmeklēt lietotni Revolut <18, lai pārbaudītu atbilstību — ja ar Akciju saistītais lietotnes elements Ieteicējam nav pieejams, Ieteicējs nav atbilstīgs.
 • Ieteiktajai personai jābūt ar tiesībām izmantot Revolut <18 un jaunam Revolut <18 lietotājam. Ja Ieteiktā persona pašlaik ir pakalpojuma Revolut <18 lietotājs vai arī iepriekš izmantoja kontu vai sāka reģistrācijas procesu jebkurā Revolut grupas uzņēmumā, kas piedāvā Revolut <18 kontus, Ieteiktā persona nav jauns lietotājs, tādēļ nav atbilstīga.

Jebkurā laikā varat sev deaktivizēt pakalpojuma Revolut <18 lietotāja (vai Ieteicēja) opciju ieteikt pakalpojumu Revolut <18 citiem pusaudžu lietotājiem. To var izdarīt lietotnē Revolut, atverot pakalpojuma Revolut <18 lietotāja konta lapas sadaļu Iestatījumi un izslēdzot pārslēgšanas pogu Ieteikumi.


Kā Ieteicējs nopelna Balvu?

Lai Balvu saņemtu gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona, Ieteicējam jāizpilda atbilstības prasības, kas izklāstītas šo Noteikumu sadaļā “Kas var piedalīties Akcijā?”, kā arī jāveic nepieciešamās šajā un nākamajā sadaļā aprakstītās darbības.

Ieteicējam lietotnē Revolut <18 ir jābūt redzamam uzaicinājuma elementam.

 • Pirmā darbība. Ieteicējam lietotnes elementā būs jāpieskaras pogai Uzaicināt draugus, lai uzaicinātu draugu (Ieteikto personu) reģistrēties pakalpojumam Revolut <18, izmantojot viņa ieteikuma kodu.
 • Kad Ieteicējs lietotnes Revolut <18 elementā pieskaras pogai Uzaicināt draugus, tiek parādīts ziņojuma melnraksts ar Ieteicēja unikālo ieteikuma kodu. Ieteicējs var pielāgot ziņojumu un nosūtīt to Ieteiktajai personai.
 • Ieteiktajai personai reģistrācija pakalpojumam Revolut <18 ir jāuzsāk lietotnē Revolut <18 un ir jāievada unikālais ieteikuma kods.
 • Ieteikto personu pēc tam lūgs aicināt vecāku/aizbildni aktivizēt un apstiprināt Revolut <18 kontu, ar kuru Ieteiktā persona pieprasīja reģistrāciju lietotnē Revolut <18. Ja Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim nav personīgā Revolut konta, pirms tas varēs apstiprināt Ieteiktās personas pieprasījumu atvērt Revolut <18 kontu, Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim vispirms būs jāatver personīgais Revolut konts un jāreģistrējas.
 • Šīs Akcijas ietvaros Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs arī pirms Derīguma termiņa beigām jāpasūta fiziska Revolut <18 karte.

Iepriekš minētās darbības jāizpilda Balvas pieejamības termiņos, kas izklāstīti šo Noteikumu sadaļā “Kas ir Balva?”.

Iespējams, šī Akcija vienā kalendārajā gadā tiks piedāvāta vairākas reizes, bet neatkarīgi no piedāvāšanas reižu skaita Ieteicējs kalendārajā gadā var ieteikt ne vairāk kā desmit cilvēkus. Ja Ieteicējs kalendārajā gadā ieteiks vairāk par desmit cilvēkiem, Ieteicējs un Ieteiktā persona katrs nevarēs saņemt vairāk par desmit Balvām (vai Lielākām balvām, ja piemērojamas).

Pastāv arī maksimālais ierobežojums attiecībā uz to, cik daudz naudas Ieteicējs katrā kalendārajā gadā var nopelnīt saistībā ar šo Akciju. Kalendārajā gadā Ieteicējs ar šo Akciju var nopelnīt ne vairāk kā sadaļā “Kas ir Balva?” redzamajā tabulā parādītās summas reizinājumu ar 20. Piemērs.

 • Klients Apvienotajā Karalistē kalendārajā gadā nevar nopelnīt vairāk par 100 £ (5 £ x 20).
 • Klients Īrijā (vai klients citā eirozonas valstī, kurā var izmantot šo Akciju) gadā nevar nopelnīt vairāk par 100 € (5 € x 20).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie limiti uzkrājas. Tas nozīmē, ka pēc iepriekš noteiktās summas sasniegšanas Ieteicējs nevarēs nopelnīt Balvas par turpmākajām Ieteiktajām personām.


Kā Ieteiktā persona nopelna Balvu?

Lai Balvu saņemtu gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona, Ieteiktajai personai jāizpilda atbilstības prasības, kas izklāstītas šo Noteikumu sadaļā “Kas var piedalīties Akcijā?”, kā arī jāveic nepieciešamās šajā un iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības.

 • Kad Ieteiktā persona no Ieteicēja saņem uzaicinājumu reģistrēties pakalpojumā Revolut <18, tai vispirms no lietotņu veikala būs jālejupielādē lietotne Revolut <18.
 • Kad Ieteiktā persona būs lejupielādējusi un atvērusi lietotni Revolut <18, Ieteiktajai personai tiks dotas norādes par Revolut <18 konta reģistrācijas procesu. Ieteiktajai personai būs jānorāda pamata identificējoša informācija, jāievada no Ieteicēja saņemtais unikālais ieteikuma kods, un pēc tam tiks parādīts ekrāns, kurā Ieteikto personu lūgs aicināt Ieteiktās personas vecāku/aizbildni aktivizēt un apstiprināt Ieteiktās personas Revolut <18 kontu.
 • Ja Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim nav personīgā Revolut konta, pirms tas varēs apstiprināt Ieteiktās personas pieprasījumu atvērt Revolut <18 kontu, Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim vispirms būs jāatver personīgais Revolut konts un jāreģistrējas.
 • Turklāt šīs Akcijas ietvaros Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs jāatver lietotnes Revolut sadaļa <18 un pirms Derīguma termiņā beigām Ieteiktajai personai jāpasūta Revolut <18 fiziskā karte.

Iepriekš minētās darbības jāizpilda Balvas pieejamības termiņos, kas izklāstīti šo Noteikumu sadaļā “Kas ir Balva?”.


Kāda cita juridiskā informācija man būtu jāzina?

 1. Mēs varam izmainīt, apturēt vai izbeigt šo Akciju jebkurā laikā, ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Akcija tiek izmantota ļaunprātīgi vai var negatīvi ietekmēt Revolut prestižu vai reputāciju. Mēs to varam darīt individuāli vai visas akcijas līmenī. Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu, ja uzskatāt, ka jums saistībā ar Akciju ir tiesības uz noteiktu Balvu, kas nav piešķirta Akcijas priekšlaicīgas apturēšanas vai izbeigšanas rezultātā.
 2. Ja pirms Akcijas perioda beigām būs nepieciešams izmainīt, apturēt vai izbeigt Akciju, mēs par to paziņosim, izmantojot lietotni Revolut un/vai e-pastu. Jebkāda atcelšana vai Noteikumu izmaiņas neietekmēs jūsu tiesības, ja jau piedalāties Akcijā.
 3. Mēs paturam tiesības atgriezt Balvu, ja Balva ir nopelnīta krāpnieciskā veidā, ja pārkāpjat jūsu Revolut kontam piemērojamos noteikumus, lai saņemtu Balvu, vai ja atklājam, ka neievērojāt šos Noteikumus. Mēs uzskatīsim, ka jebkura Balvas atgriešana ir veikta ar jūsu piekrišanu un ka maksājumu autorizējāt jūs.
 4. Ja uzskatīsim, ka jūs krāpāties vai ļaunprātīgi izmantojāt šo Akciju, pēc saviem ieskatiem varam veikt jebkādas darbības, kuras attiecīgajos apstākļos atzīsim par piemērotām. Piemēram, kampaņas rīkošana, lai gūtu peļņu no šīs Akcijas tā, ka Revolut nereģistrējas jaunas un unikālas personas, ir ļaunprātīga Akcijas izmantošana, un varam slēgt jūsu personīgo kontu un atgriezt jebkuru izmaksāto Balvu, tostarp Lielākas balvas, ja tā rīkojaties.
 5. Ieteicējs un Ieteiktā persona nevarēs saņemt Balvu, ja laikā no kvalificēšanās Balvai līdz Balvas saņemšanai vai arī pirms plānotās Balvas izmaksas rodas kāda no tālāk minētajām situācijām. (i) Ja Ieteicēja vai Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis pēc nepieciešamo darbību veikšanas kādu no tām atsauc. (ii) Ja Ieteicēja vai Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis slēdz viņa vai viņas personīgo Revolut kontu vai Revolut <18 apakškontu. (iii) Ja mēs apturam vai ierobežojam Ieteicēja vai Ieteiktās personas (vai to abu) vecāka vai aizbildņa personīgo kontu.
 6. Var rasties arī ārpus Revolut kontroles esoši notikumi, kuru dēļ Balvu izsniegšanu šīs Akcijas ietvaros nevar veikt. Revolut neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies ārpus Revolut kontroles esošu notikumu dēļ.
 7. Šie Noteikumi ir publicēti angļu valodā un jebkurš to tulkojums ir paredzēts tikai uzziņai. Tas nozīmē, ka nevarat pieprasīt nekādas tiesības, pamatojoties uz tulkoto versiju, un tiesvedībā var izmantot tikai angļu valodas versiju. Tomēr, ja likums nosaka, ka jāizmanto vietējā valoda, tad šo noteikumu versija vietējā valodā būs saistoša.
 8. Iespējams, Revolut būs jāapstrādā vai jāizmanto personas dati, lai veiktu savus ar šiem Noteikumiem saistītos pienākumus. Papildinformāciju par to, kā apstrādājam jūsu personas datus, skatiet mūsu Revolut <18 Konfidencialitātes paziņojumā.
 9. Šo Akciju organizē un piedāvā Revolut grupas vienības, kas nodrošina jums personīgo Revolut kontu. Ja jums ir kādas sūdzības par šo Akciju, varat tās iesniegt tieši, izmantojot lietotni Revolut. Katras Revolut grupas vienības juridisko adresi, kā arī attiecīgos likumus un tiesas, kuru jurisdikcijā ir ar šo Akciju saistīto strīdu izšķiršana, skatiet tālāk. Varat paļauties uz valsts, kurā dzīvojat, obligātajiem patērētāju aizsardzības likumiem.


Revolut grupas vienība/filiāle

Juridiskā adrese

Tiesību akti, kas ir spēkā šīs Akcijas Noteikumiem

Tiesas, kuru jurisdikcijā ir strīdi

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Anglijas tiesību akti

Tiesas Anglijā un Velsā.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvas Republika

Lietuvas tiesību akti

Tiesas Lietuvā vai tiesas ES dalībvalstī, kurā dzīvojat.

Revolut Bank UAB Īrijā, izmantojot filiāli Īrijā

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Īrija

Īrijas tiesību akti

Īrijas kompetentās tiesas.

Revolut Bank UAB ar filiāli Francijā

10 avenue Kléber, 75116 Paris, France (SIREN 894 031 244)

Francijas tiesību akti

Ja neesat apmierināts ar to, kā jūšu sūdzība tika izskatīta, bez maksas varat to pārsūtīt uz Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) un jebkuru strīdu var izskatīt Francijas kompetentajās tiesās.

Revolut Bank UAB ar filiāli Spānijā

Ar nodokļu ID W0250845E, pienācīgi reģistrēts Madrides Komercreģistrā, 44863. sējumā, 1. loksnē, 8. sadaļā, M-789831. lapā un Spānijas bankā ar Nr. 1583. Adrese ir Príncipe de Vergara, 132, 4th floor, 28002, Madrid,Spānija

Spānijas tiesību akti

Spānijas kompetentās tiesas

Revolut Bank UAB ar filiāli Nīderlandē

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nīderlande

Nīderlandes tiesību akti

Nīderlandes kompetentās tiesas