Akcijas noteikumi

Revolut <18 Referrals Promotion

Lejupielādēt PDF

"Revolut <18" ieteikumu akcija


Par ko ir šī akcija?

"Revolut <18" pakalpojuma ieteikumu akcijas ("Akcija") ietvaros "Revolut" piedāvā noteiktiem "Revolut <18" pakalpojuma pusaudžu lietotājiem iespēju ieteikt "Revolut <18" citiem pusaudžu lietotājiem un abiem minētajiem saņemt skaidras naudas atlīdzību ("Balva"). Ja tiek izpildītas šajos noteikumos un nosacījumos ("Noteikumi") izklāstītās prasības, Balvu var saņemt gan "Revolut <18" pakalpojuma pusaudžu lietotājs, kurš veic ieteikumu ("Ieteicējs''), gan pusaudžu lietotājs, kurš saņem ieteikumu ("Ieteiktā persona").

Šie Noteikumi regulē šo pašu Akciju Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Islandē, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā ("Atbilstīgie tirgi"). Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus, tostarp tālāk izklāstītos atbilstības kritērijus.

Ja šajos Noteikumos tiek izmantots vārds "jūs" vai "jūsu", tas attiecas uz tāda Ieteicēja vecāku vai aizbildni, kurš vēlas izmantot Akciju, lai ieteiktu draugu.

Šī Akcija ir spēkā no 2022. gada 14. novembra plkst. 00.00, līdz 2023. gada 31. decembra plkst. 23.59 . Mēs to dēvējam par "Akcijas periodu".

Gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai, kā arī gan Ieteicēja, gan Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim ir pilnībā jāatbilst visām Akcijas periodā spēkā esošajām attiecīgajām prasībām, lai saņemtu Balvu.

Šajos Noteikumos ir izklāstīti Akcijai piemērojamie noteikumi, un jums visā Akcijas dalības laikā ir jāievēro šie Noteikumi, kā arī noteikumi, kas attiecas uz jūsu kontu.


Kas ir "Revolut <18"?

Pakalpojums "Revolut <18" ir radīts vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni apgūtu finanšu pārvaldības prasmes un iemācītos izmantot un pārvaldīt naudu.

Pusaudža "Revolut <18" konts ir jāiestata pusaudža vecākam vai aizbildnim, un tas ir vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta apakškonts. Tātad, lai pusaudzim atvērtu "Revolut <18" kontu, jums ir nepieciešams personīgais "Revolut" konts. Tā kā "Revolut <18" ir jūsu personīgā "Revolut" konta apakškonts, jūs uzņematies pilnu atbildību par "Revolut <18" lietotāja rīcību ar šo kontu tā, it kā šīs darbības būtu veicis jūs pats.


Kas ir Balva?

Balva, kuru Ieteicējs un Ieteiktā persona var saņemt, ir atkarīga no vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta pamatvalūtas, kā norādīts tālāk.

Vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta pamatvalūta

GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Piemērs:

 • ja Ieteicēja un Ieteiktās personas attiecīgā vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta pamatvalūta ir GBP, tad gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai katram būs tiesības saņemt 5 £ Balvu

vai

 • ja Ieteicēja vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta pamatvalūta ir EUR un Ieteiktās personas vecāka/aizbildņa personīgā "Revolut" konta pamatvalūta ir SEK, tad Ieteicējam būs tiesības saņemt 5 EUR Balvu un Ieteiktajai personai būs tiesības saņemt 50 SEK Balvu.

Balva ir kontā ieskaitīta skaidras naudas atlīdzība, ko Ieteicējs un Ieteiktā persona var izmantot jebkādiem maksājumiem ar "Revolut <18" fizisko vai virtuālo karti.


Kas var piedalīties Akcijā?

Lai piedalītos Akcijā:

 • Gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai jābūt pietiekami veciem.

Piemērotais vecums iedzīvotajiem Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Islandē, Latvijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā ir 13 gadi un vairāk.

Piemērotais vecums iedzīvotājiem Austrijā, Bulgārijā, Lietuvā un Spānijā ir 14 gadi un vairāk.

Piemērotais vecums iedzīvotājiem Čehijā, Francijā, Grieķijā un Slovēnijā ir 15 gadi un vairāk.

Piemērotais vecums iedzīvotājiem Īrijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Ungārijā un Vācijā ir 16 gadi un vairāk.

 • Ieteicējam un Ieteiktajai personai un viņu attiecīgajiem vecākiem/aizbildņiem jābūt Atbilstīgā tirgus valsts iedzīvotājiem.
 • Ieteicējam lietotnes "Revolut <18" elementā ir tieši no mums jāsaņem ielūgums piedalīties Akcijā. Ieteicējs var apmeklēt lietotni "Revolut <18", lai pārbaudītu atbilstību — ja ar Akciju saistītais lietotnes elements Ieteicējam nav pieejams, Ieteicējs nav atbilstīgs.
 • Ieteiktajai personai ir jābūt jaunam pakalpojuma "Revolut <18" lietotājam. Ja Ieteiktā persona pašlaik ir pakalpojuma"Revolut <18" lietotājs vai arī iepriekš izmantoja kontu vai sāka reģistrācijas procesu, Ieteiktā persona nav jauns lietotājs, tādēļ nav atbilstīga.

Jebkurā laikā varat sev deaktivizēt pakalpojuma "Revolut <18" lietotāja (vai Ieteicēja) opciju ieteikt pakalpojumu "Revolut <18" citiem pusaudžu lietotājiem. To var izdarīt lietotnē "Revolut", atverot pakalpojuma "Revolut <18" pārvaldības centra sadaļu "Iestatījumi" un izslēdzot pārslēgšanas pogu "Ieteikumi".


Kā Ieteicējs nopelna Balvu?

Lai gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona saņemtu Balvu, Ieteicējam ir jāizpilda šajos Noteikumos izklāstītās atbilstības prasības.

Ieteicējam lietotnē "Revolut <18" ir jābūt redzamam mūsu nodrošinātajam uzaicinājuma elementam (saistībā ar Akciju). Ieteicējam lietotnes "Revolut <18" elementā būs jāpieskaras pogai "Uzaicināt draugus", lai uzaicinātu draugu (vai Ieteikto personu) reģistrēties pakalpojumam "Revolut <18", izmantojot ieteikuma kodu. Ieteiktajai personai ir jābūt tiesībām izmantot pakalpojumu "Revolut <18". Ieteicējs varēs uzaicināt draugus no jebkuras vietas pasaulē, kur ir pieejams pakalpojums "Revolut <18".

Kad Ieteicējs lietotnes "Revolut <18" elementā pieskaras pogai "Uzaicināt draugus", tiek parādīts ziņojuma melnraksts ar Ieteicēja unikālo ieteikuma kodu. Ieteicējs var pielāgot ziņojumu.

Svarīgā daļa ir ieteikuma kods — Ieteiktajai personai reģistrācija pakalpojumam "Revolut <18" ir jāuzsāk lietotnē "Revolut <18" un ir jāievada unikālais ieteikuma kods. Ieteikto personu pēc tam lūgs aicināt vecāku/aizbildni aktivizēt un apstiprināt "Revolut <18" kontu, ar kuru Ieteiktā persona reģistrējās lietotnē "Revolut". Ja Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim nav personīgā "Revolut" konta, pirms lietotnē "Revolut" varēs apstiprināt "Revolut <18" kontu, Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs jāatver konts un jāreģistrējas "Revolut". Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs arī 60 dienu laikā kopš ieteikuma koda ievadīšanas jāpasūta fiziska "Revolut <18" karte.

Ja līdz Akcijas perioda beigām būs izpildītas visas iepriekš minētās darbības, tad gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona saņems Balvu. Attiecīgajos Ieteicēja un Ieteiktās personas vecāku/aizbildņu "Revolut" kontu "Revolut <18" apakškontos Balvu ieskaitīs 5 darbdienu laikā kopš fiziskās "Revolut <18" kartes pasūtīšanas.

Maksimālais personu skaits, ko Ieteicējs var ieteikt gada laikā, ir desmit. Ja desmit dažādas Ieteiktās personas jau būs izmantojušas Ieteicēja ieteikuma kodu, tad Ieteicējs attiecīgā gada laikā nevarēs saņemt papildu Balvas.


Kā Ieteiktā persona nopelna Balvu?

Lai gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona saņemtu Balvu, Ieteiktajai personai ir jāizpilda šajos Noteikumos izklāstītās atbilstības prasības.

Ieteiktajai personai ir jābūt jaunam pakalpojuma "Revolut <18" lietotājam. Ja Ieteiktā persona pašlaik ir pakalpojuma "Revolut <18" lietotājs vai arī iepriekš izmantoja kontu vai sāka reģistrācijas procesu, Ieteiktā persona nav jauns lietotājs, tādēļ nav atbilstīga.

No Ieteicēja saņemot uzaicinājumu reģistrēties pakalpojumā "Revolut <18", Ieteiktajai personai vispirms no lietotņu veikala būs jālejupielādē lietotne "Revolut <18". Kad Ieteiktā persona būs lejupielādējusi un atvērusi lietotni "Revolut <18", Ieteiktajai personai tiks dotas norādes par "Revolut <18" konta reģistrācijas procesu. Ieteiktajai personai jāuzsāk "Revolut <18" konta reģistrācija.

Ieteiktajai personai būs jānorāda pamata identificējoša informācija, jāievada no Ieteicēja saņemtais unikālais ieteikuma kods, un pēc tam tiks parādīts ekrāns, kurā Ieteikto personu lūgs aicināt Ieteiktās personas vecāku/aizbildni aktivizēt un apstiprināt Ieteiktās personas reģistrēto "Revolut <18" kontu. Ja Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim nav personīgā "Revolut" konta, pirms lietotnē "Revolut" varēs apstiprināt kontu, Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs jāatver konts un jāreģistrējas "Revolut".

Turklāt Ieteiktās personas vecākam/aizbildnim būs jāatver lietotnes "Revolut" sadaļa "<18" un 60 dienu laikā kopš ieteikuma koda ievadīšanas Ieteiktajai personai jāpasūta "Revolut <18" fiziskā karte.

Ja līdz Akcijas perioda beigām būs izpildītas visas iepriekš minētās darbības, tad gan Ieteicējs, gan Ieteiktā persona saņems Balvu. Balva tiks ieskaitīta attiecīgajos Ieteicēja un Ieteiktās personas vecāku/aizbildņu "Revolut" kontu "Revolut <18" apakškontos 5 darbdienu laikā kopš fiziskās "Revolut <18" kartes pasūtīšanas.

Balva Ieteicējam un Ieteiktajai personai netiks izmaksāta (vai iepriekš izmaksāta Balva tiks atgriezta), ja Ieteicēja vai Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis kādu no šīm darbībām pēc veikšanas atcels. Piemēram, ja Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis atcels "Revolut <18" kartes pasūtījumu pirms tās saņemšanas.


Kāda cita juridiskā informācija man būtu jāzina?

 1. Šo Akciju organizē un piedāvā: lietotājiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, — "Revolut Ltd", uzņēmuma juridiskā adrese: 7 Westferry Circus, London, E14 4HD; šo Akciju organizē un piedāvā: lietotājiem, kas dzīvo Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Islandē, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā, — "Revolut Bank UAB", uzņēmuma juridiskā adrese: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, the Republic of Lithuania.
 2. Mēs varam apturēt vai izbeigt šo Akciju jebkurā laikā, ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Akcija tiek izmantota ļaunprātīgi vai var negatīvi ietekmēt "Revolut" prestižu vai reputāciju. Mēs to varam darīt individuāli vai visas akcijas līmenī. Lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu, ja uzskatāt, ka jums saistībā ar Akciju ir tiesības uz noteiktu Balvu, kas nav piešķirta akcijas priekšlaicīgas Akcijas apturēšanas vai izbeigšanas rezultātā.
 3. Mēs jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma varam atcelt šo Akciju vai mainīt šos Noteikumus. Jebkāda atcelšana vai Noteikumu izmaiņas neietekmēs jūsu tiesības, ja jau piedalāties Akcijā.
 4. Mēs paturam tiesības atgriezt Balvu, ja Balva ir nopelnīta krāpnieciskā veidā, ja pārkāpjat jūsu "Revolut" kontam piemērojamos noteikumus, lai saņemtu Balvu, vai ja atklājam, ka neievērojāt šos Noteikumus. Mēs uzskatīsim, ka jebkura Balvas atgriešana ir veikta ar jūsu piekrišanu un ka maksājumu autorizējāt jūs.
 5. Ja Ieteicēja vecāks/aizbildnis slēdz savu "Revolut" kontu vai "Revolut <18" apakškontu vai ja Ieteiktās personas vecāks/aizbildnis slēdz savu "Revolut" kontu vai "Revolut <18" apakškontu, vai ja apturam vai ierobežojam jebkura konta darbību laikā starp kvalificēšanos Balvai un Balvas saņemšanu vai pirms izmaksājam Balvu — minētajos gadījumos Ieteicējs un Ieteiktā persona zaudēs tiesības uz Balvu.
 6. Var rasties arī ārpus "Revolut" kontroles esoši notikumi, kuru dēļ Balvu izsniegšanu šīs Akcijas ietvaros nevar veikt. "Revolut" neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies ārpus "Revolut" kontroles esošu notikumu dēļ.
 7. Šie noteikumi ir publicēti angļu valodā un jebkurš to tulkojums ir paredzēts tikai uzziņai. Tas nozīmē, ka nevarat pieprasīt nekādas tiesības, pamatojoties uz tulkoto versiju, un tiesvedībā var izmantot tikai angļu valodas versiju.
 8. Šī Akcija ir abpusēja kampaņa, kurā gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai tiks piešķirta Balva (pamatojoties uz atbilstību šajos Noteikumos izklāstītajām prasībām).
 9. Balva tiks izmaksāta gan Ieteicējam, gan Ieteiktajai personai 5 darbdienu laikā pēc Ieteiktās personas reģistrētā "Revolut <18" konta atvēršanas, "Revolut <18" kartes pasūtīšanas un citu šajos Noteikumos izklāstīto prasību izpildes.
 10. Balvas tiks piešķirtas tikai saistībā ar veiksmīgiem ieteikumiem attiecībā uz "Revolut <18" kontiem, kad Ieteiktā persona ir jauns "Revolut <18" lietotājs.
 11. "Revolut" ir jāapstrādā Ieteicēja un Ieteiktās personas dati, lai izpildītu savas saistības, pamatojoties uz šiem Noteikumiem. "Revolut" apstrādās Ieteicēja un Ieteiktās personas datus saskaņā ar ​"Revolut <18" Konfidencialitātes paziņojumu.
 12. Ja uzskatīsim, ka jūs krāpāties vai ļaunprātīgi izmantojāt šo Akciju, pēc saviem ieskatiem varam veikt jebkādas darbības, kuras attiecīgajos apstākļos atzīsim par piemērotām. Piemēram, kampaņas rīkošana, lai gūtu peļņu no šīs Akcijas tā, ka "Revolut" nereģistrējas jaunas un unikālas personas, ir ļaunprātīga Akcijas izmantošana, un varam slēgt jūsu kontu un atgriezt jebkuru izmaksāto Balvu, ja tā rīkojaties.
 13. Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par šo Akciju, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot tērzēšanu lietotnē.
 14. Ja esat "Revolut Ltd" klients, šo Akciju regulē Anglijas tiesību akti, un Anglijas un Velsas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt jebkādu strīdu saistībā ar to. Ja esat "Revolut Bank UAB" klients, šo Akciju regulē Lietuvas tiesību akti (tomēr joprojām varat paļauties uz obligātajiem patērētāju aizsardzības noteikumiem EEZ valstī, kurā dzīvojat), un Lietuvas tiesām (vai tiesām jebkurā ES dalībvalstī, kurā dzīvojat) ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt jebkādu strīdu saistībā ar to.