Produkti

Revolut <18 noteikumi

Noteikumi tika atjaunināti 2024. gada 14. jūnijā. Ja esat atvēris kontu 2024. gada 14. jūnijā vai vēlāk, šī versija attiecas uz jums, ja vien nav norādīts citādi. Ja kontu atvērāt pirms 2024. gada 14. jūnija, šie noteikumi (noklikšķiniet šeit) attieksies uz jums līdz 2024. gada 16. augustam.1. Kādēļ šī informācija ir svarīga

Šajā dokumentā ir izklāstīti pakalpojuma Revolut <18 lietošanas noteikumi un nosacījumi, kā arī cita svarīga informācija, kas jums par to ir jāzina. Mēs saucam šo dokumentu par Revolut <18 noteikumiem.


Lai iestatītu Revolut <18 kontu, jums ir jābūt savam Revolut personiskajam kontam. Ja izvēlaties izmantot pakalpojumu Revolut <18, šo Revolut <18 noteikumu prioritāte ir augstāka nekā personiskajiem noteikumiem, taču arī mūsu personiskie noteikumi joprojām ir spēkā. Ja rodas pretrunas starp personiskajiem noteikumiem un šiem Revolut <18 noteikumiem, tiek piemēroti Revolut <18 noteikumi.


Izvēloties izmantot pakalpojumu Revolut <18, šie Revolut <18 noteikumi veidos daļu no juridiskā līguma, kas noslēgts starp jums (konta īpašnieku) un mums (Revolut Bank UAB). Nepastāv nekāds juridisks līgums starp mums un nevienu Revolut <18 lietotāju, kam jūs atļaujat izmantot savu Revolut <18 kontu.


Šajos Revolut <18 noteikumos ir spēkā tālāk minētais:

 • Ar terminu “galvenais aizbildnis” mēs apzīmējam Revolut personīgā konta īpašnieku, kurš sākotnēji iestatījis Revolut <18 kontu.
 • Ar terminu “aizbildnis” mēs apzīmējam Revolut personīgā konta īpašnieku, kurai galvenais aizbildnis ir atļāvis noteiktu ierobežotu piekļuvi Revolut <18 kontam.
 • Ar terminu “Revolut <18 lietotājs” mēs apzīmējam personu, kurai galvenais aizbildnis atļāvis lietot Revolut <18 kontu.


Ja galvenais aizbildnis nepievieno aizbildni, visi noteikumi, kas attiecas tikai uz aizbildņiem, netiek piemēroti.


Ja vienādi noteikumi attiecas gan uz galvenajiem aizbildņiem, gan uz aizbildņiem, mēs vienkārši lietojam apzīmējumu “jūs”. Ja noteikumi attiecas uz galvenajiem aizbildņiem, nevis aizbildņiem, vai otrādi, mēs norādām, ko mēs šajos gadījumos saprotam ar vārdu “jūs”.


Ar terminu “lietotne Revolut” šajos Revolut <18 noteikumos tiek apzīmēta lietotne Revolut, kuru galvenais aizbildnis izmanto, lai piekļūtu savam personīgajam kontam. Ar terminu “lietotne Revolut <18” mēs apzīmējam lietotni, ko izmanto Revolut <18 lietotāji, lai piekļūtu galvenā aizbildņa Revolut <18 kontam. Tās ir dažādas lietotnes. Jūs nevarat piekļūt lietotnei Revolut <18, un Revolut <18 lietotāji nevar piekļūt lietotnei Revolut.


Jebkurā laikā lietotnē Revolut varat pieprasīt šo Revolut <18 noteikumu kopiju.


2. Kas ir Revolut <18?

Pakalpojums Revolut <18 ir radīts vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni apgūtu finanšu pārvaldības prasmes un iemācītos izmantot un pārvaldīt naudu. Ja izmantojat Revolut <18 citiem mērķiem, jūs, iespējams, pārkāpjat Revolut <18 noteikumus.


Revolut <18 konts ir galvenā aizbildņa personīgā Revolut konta apakškonts, ko galvenais aizbildnis ļauj izmantot Revolut <18 lietotājam. Tā kā tas ir galvenā aizbildņa personīgā konta apakškonts, galvenais aizbildnis ir atbildīgs par visu, ko dara Revolut <18 lietotājs, to izmantodams, it kā galvenais aizbildnis to būtu darījis pats.


Revolut <18 lietotājs var skatīt visus kontā Revolut <18 veiktos darījumus, izmantojot lietotni Revolut <18.


Revolut <18 lietotājam arī tiks izsniegta šim kontam piesaistīta karte maksājumu veikšanai un skaidras naudas izņemšanai. Iespējams, lietotājs varēt to pievienot pakalpojumam Apple Pay vai Google Pay (atbilstoši Apple Pay vai Google Pay noteikumiem un piemērotības prasībām).


Revolut <18 lietotāji (kuri atbilst minimālā vecuma prasībām un ar galvenā aizbildņa atļauju) var arī veikt pārskaitījumus citiem Revolut <18 lietotājiem (kuri atbilst minimālā vecuma prasībām), izmantojot lietotni Revolut <18 (“Revolut <18 maksājumi”).


Revolut <18 lietotāji nevar veikt nekādus citus pārskaitījumus lietotnē Revolut <18.


Galvenais aizbildnis var sūtīt naudu uz Revolut <18 kontu un no tā, kā arī izsekot, kā Revolut <18 lietotājs tērē šo naudu, izmantojot lietotni Revolut.


Aizbildnis var sūtīt naudu uz Revolut <18 kontu un izsekot, kā Revolut <18 lietotājs tērē savu naudu. Taču aizbildnis nevar izņemt šo naudu, kad tā ir nosūtīta uz Revolut <18 kontu. Galvenais aizbildnis var izņemt visu naudu, ko ir nosūtījis uz Revolut <18 kontu.


Galvenais aizbildnis vai aizbildnis var arī noteikt, kā Revolut <18 lietotāji var izmantot savu karti.


Revolut <18 kontu un karti var izmantot tikai, lai tērētu naudu, ko jūs kā galvenais aizbildnis vai (ja piemērojams) aizbildnis, vai cits Revolut <18 lietotājs (ja jūsu Revolut <18 lietotājs ir piemērots Revolut <18 maksājumiem), ir nosūtījis uz Revolut <18 kontu. Ja jūsu Revolut <18 lietotājs mēģinās veikt darījumu, izmantojot jūsu Revolut <18 karti, un Revolut <18 kontā būs nepietiekami daudz līdzekļu, darījums tiks atteikts — arī tad, ja jūsu personīgajā Revolut kontā būs pietiekami daudz līdzekļu (neatkarīgi no tā, vai jūs esat galvenais aizbildnis vai aizbildnis).

Revolut <18 maksājumi

Dažās valstīs Revolut <18 maksājumiem tiek piemērots minimālais lietotāja vecums. Tas nozīmē, ka Revolut <18 var atbilst lietotnes Revolut <18 minimālā vecuma prasībām, bet, iespējams, nevarēs izmantot Revolut <18 maksājumus. Revolut <18 maksājumiem atbilstošais minimālais vecums atšķiras atkarībā jūsu mītnes valsts. Aplūkojiet mūsu BUJ sadaļu, lai iegūtu informāciju par Revolut <18 maksājumiem atbilstošo minimālo vecumu jūsu valstī.


Lai veiktu un saņemtu Revolut <18 maksājumus, abiem Revolut <18 lietotājiem jāatbilst minimālā vecuma prasībām savā valstī. Ja Revolut <18 lietotājs vēlas veikt Revolut <18 maksājumu, pirmajam maksājumam nepieciešams galvenā aizbildņa apstiprinājums. Apstiprinot pirmo maksājumu otram Revolut <18 lietotājam, galvenais aizbildnis apstiprina arī visus turpmākos maksājumus, ko Revolut <18 lietotājs nosūta tam pašam Revolut <18 lietotājam. Tas nozīmē, ka, ja galvenais aizbildnis noraida pirmo Revolut <18 maksājumu citam Revolut <18 lietotājam, turpmākie Revolut <18 maksājumi šim pašam Revolut <18 lietotājam netiek atļauti (līdz galvenais aizbildnis tiem piekrīt).


Revolut <18 lietotāji var veikt vai saņemt Revolut <18 maksājumus tikai tad, ja galvenā aizbildņa personiskā konta valūta abiem Revolut <18 lietotājiem ir vienāda.


3. Kurš var izmantot Revolut <18 kontu?

Galvenais aizbildnis var izveidot Revolut <18 kontu jebkurā laikā lietotnē Revolut. To darot, jums ir jānosaka, kuram Revolut <18 lietotājam piešķirat piekļuvi šim kontam. Pēc mūsu pieprasījuma jums ir arī jāsniedz mums informācija, kas nepieciešama Revolut <18 lietotāja identitātes verificēšanai. Piekļuvi kontam varat piešķirt tikai Revolut <18 lietotājam, kurš ir vecumā no 6 līdz 17 gadiem un kuram jūs esat aizbildnis vai attiecībā uz kuru jums ir noteikta juridiskā atbildība.


Varat izveidot vairāk nekā vienu Revolut <18 kontu — līdz pat pieciem — atkarībā no sava plāna. Tomēr katram Revolut <18 kontam drīkst būt piesaistīts tikai viens Revolut <18 lietotājs, un Revolut <18 lietotāju, kuram piešķirat piekļuvi kontam, nedrīkst mainīt.


Kā minēts iepriekš, ja esat galvenais vecāks, varat arī iecelt līdzaizbildni, kam ir piekļuve Revolut <18 kontam. Katram Revolut <18 kontam var būt piesaistīts ne vairāk kā viens aizbildnis. Galvenais aizbildnis jebkurā laikā var noņemt aizbildni un aizstāt aizbildni, kurš ir piesaistīts konkrētam Revolut <18 kontam; to var darīt trīs reizes gadā.


Ja jums kā galvenajam aizbildnim ir vairāki Revolut <18 konti, varat piešķirt šiem kontiem dažādus aizbildņus. Vienu aizbildni var piesaistīt pie līdz pieciem Revolut <18 kontiem (neatkarīgi no tā, vai viņš ir galvenā aizbildņa vai aizbildņa statusā).


4. Kurš ir Revolut <18 konta un kartes juridiskais īpašnieks?

Šī sadaļa attiecas tikai uz galvenajiem aizbildņiem.

Revolut <18 konts ir galvenā aizbildņa personīgā Revolut konta apakškonts, tāpēc tā juridiskais īpašnieks ir galvenais aizbildnis. Jūs kā galvenais aizbildnis uzņematies pilnu atbildību par Revolut <18 lietotāja rīcību, izmantojot jūsu Revolut <18 kontu, un šī lietotāja rīcība ir pielīdzināma jūsu veiktām darbībām.


Tas attiecas arī uz Revolut <18 karti. Ikviena saistībā ar Revolut <18 kontu izsniegtā karte tiek piešķirta jums kā galvenajam aizbildnim, un jūs pilnvarojat savu Revolut <18 lietotāju to izmantot savā vārdā. Jūs kā galvenais aizbildnis uzņematies pilnu atbildību par to un par Revolut <18 lietotāja rīcību, izmantojot šo karti, turklāt lietotāja rīcība ir pielīdzināma jūsu veiktām darbībām.


Tas attiecas arī uz visiem Revolut <18 maksājumiem. Katrs Revolut <18 maksājums, ko aktivizējis Revolut <18 lietotājs, tiek uzskatīts par jūsu sniegtu maksājuma norādījumu.


Lai arī mēs nodrošinām jums kā galvenajam aizbildnim rīkus, kas palīdz kontrolēt to, kā jūsu Revolut <18 lietotājs izmanto Revolut <18 kontu un karti (piemēram, neatļaut skaidras naudas izņemšanu no bankomātiem vai tiešsaistes pirkumu veikšanu, kā arī ieskaitīt kontā naudu vai atskaitīt to atpakaļ), lietotāja rīcība joprojām ir jūsu atbildība.


Saskaņā ar šiem Revolut <18 noteikumiem tiesības ir tikai jums kā galvenajam aizbildnim un mums (Revolut Bank UAB). Revolut <18 lietotājiem šādu tiesību nav. Šis līgums personiski attiecas uz jums, un jūs nevarat nodot tajā norādītās tiesības vai pienākumus kādam citam.


5. Kāda ir mana atbildība?

Šī sadaļa attiecas tikai uz galvenajiem aizbildņiem.

Kā Revolut <18 konta juridiskais īpašnieks jūs kā galvenais aizbildnis uzņematies atbildību par to un par jebkādām darbībām, ko jūsu Revolut <18 lietotājs ar to veic. Mēs neuzņemamies nekādas saistības par to, kā vai kur Revolut <18 karti izmanto jūsu Revolut <18 lietotājs, un arī par jebkādiem Revolut <18 maksājumiem. Jūs uzņematies atbildību arī par turpmāk norādīto:

 • izskaidrot savam Revolut <18 lietotājam, kā ir jāizmanto Revolut <18 konts un karte, lai nodrošinātu atbilstību šiem Revolut <18 noteikumiem (un tas ir jāizdara, pirms ļaujat lietotājam sākt izmantot šos rīkus);
 • nodrošināt, lai jūsu Revolut <18 lietotājs izmantotu jūsu Revolut <18 kontu jums pieņemamā veidā (piemēram, kādiem mērķiem tiek tērēti līdzekļi);
 • nodrošināt savu piekrišanu, lai jūsu Revolut <18 lietotājs varētu izmantot Revolut <18 maksājumu funkciju (ja attiecas), apstiprinot pirmo un visus turpmākos pārskaitījumus citam Revolut <18 lietotājam;
 • nodrošināt, lai Revolut <18 kontā pietiktu naudas (bet ne pārmērīgā daudzumā) jūsu Revolut <18 lietotājam atbilstoši jūsu Revolut <18 konta ierobežojumiem;
 • rūpēties par jūsu Revolut <18 karšu un to PIN kodu un informācijas aizsargāšanu, kā arī iesaldēt kartes un ziņot mums, ja kartes tiek nozaudētas vai nozagtas;
 • sazināties ar mums, lai risinātu problēmsituācijas vai uzdotu jautājumus saistībā ar šo kontu (klientu atbalsts nav pieejams lietotnē Revolut <18).


Atcerieties, ka jūsu kā galvenā aizbildņa personiskajos noteikumos iekļautie noteikumi saistībā ar kontu, naudas sūtīšanu un saņemšanu un karšu lietošanu ir attiecināmi arī uz jūsu Revolut <18 kontu, jo tas ir jūsu personīgā Revolut konta apakškonts. Tas nozīmē arī jūsu atbildību par to, lai jūs un jūsu Revolut <18 lietotājs izmantotu jūsu Revolut <18 kontu saskaņā ar šiem personiskajiem noteikumiem. Ja jūs esat iecēlis aizbildni, jūs atbildat arī par to, lai šis aizbildnis izmantotu Revolut <18 kontu saskaņā ar personiskajiem noteikumiem.


Izmaiņas šajā sadaļā tiks piemērotas no 2024. gada 16. augusta:

6. Kurš un kādā nolūkā var izmantot Revolut <18 karti?

Galvenais aizbildnis var pasūtīt vienu Revolut <18 karti katram Revolut <18 kontam. Šo karti drīkst izmantot tikai un vienīgi Revolut <18 lietotājs, kuram esat piešķīris piekļuves tiesības šim kontam. Aizbildnis nevar pasūtīt nevienu Revolut <18 karti.


Revolut <18 karti var izmantot līdzīgi kā jebkuru citu personīgā Revolut konta karti, lai veiktu pirkumus tiešsaistē vai klātienē un izņemtu skaidru naudu no bankomātiem. Jūs, neatkarīgi no tā, vai esat galvenais aizbildnis vai aizbildnis, lietotnē Revolut varat ieslēgt un izslēgt šīs funkcijas.


Revolut <18 karte var būt piemērojama arī lietošanai ar pakalpojumu Apple Pay vai Google Pay (atbilstoši Apple Pay vai Google Pay noteikumiem un piemērotības prasībām). Tas nozīmē, ka jūsu Revolut <18 lietotājs, iespējams, varēs lietot karti, izmantojot savu Apple vai Android ierīci, kā arī tikai izmantojot fizisko karti. Paturiet to prātā, ja kāda iemesla dēļ vēlaties viņiem atņemt savu Revolut <18 lietotāja karti. Ja vēlaties, lai Revolut <18 lietotājs pārtrauktu kartes lietošanu, ieteicams to iesaldēt lietotnē Revolut.


Lai Revolut <18 karte būtu maksimāli droša un aizsargāta, mēs varam bloķēt tāda veida tirgotājus, kas, mūsuprāt, neatbilst Revolut <18 lietotāju vecuma grupai. Piemēram, varam bloķēt tirgotājus, kuri tirgo tikai cigaretes un azartspēles. Lai to panāktu, mēs paļaujamies uz tirgotāja reģistrēto uzņēmējdarbības veidu (dēvēts arī par TKK (tirgotāja kategorijas kodu)). Mēs varam modificēt mūsu bloķēto TKK sarakstu, ja atklājam, ka leģitīmi, vecuma prasībām atbilstoši pirkumi tiek pastāvīgi bloķēti. Mēs nevaram nodrošināt, ka visi neatbilstošie pirkumi tiek bloķēti, piemēram, ja tirgotājs pārdod plašu klāstu preču vai tā uzņēmējdarbības veids ir reģistrēts neprecīzi. Ja esam kādu tirgotāju bloķējuši, jūs nevarat to atkal aktivizēt.

7. Vai es Revolut <18 kontā varu glabāt līdzekļus vairākās valūtās?

Galvenais aizbildnis var atvērt Revolut <18 kontus tikai galvenā aizbildņa personīgā Revolut konta pamatvalūtā. Tā parasti ir galvenā aizbildņa personīgajā Revolut kontā norādītās adreses valsts valūta. Galvenais aizbildnis var nosūtīt naudu uz Revolut <18 kontiem tikai šajā valūtā. Arī aizbildnis var nosūtīt naudu uz Revolut <18 kontu tikai galvenā aizbildņa personīgā konta valūtā.


Revolut <18 maksājumus jūsu Revolut <18 lietotājs var veikt vai saņemt tikai galvenā aizbildņa personīgā konta valūtā un tikai tad, ja galvenā aizbildņa personīgā konta valūta abiem Revolut <18 lietotājiem ir vienāda.


Ja jūs vai jūsu Revolut <18 lietotājs izmanto Revolut <18 karti, lai veiktu pirkumu citā valūtā, nevis jūsu (kā galvenā aizbildņa) pamatvalūtā, mēs konvertēsim valūtu tāpat, kā to darītu attiecībā uz darījumu jūsu personīgajā Revolut kontā.


Izmaiņas šajā sadaļā tiks piemērotas no 2024. gada 2. jūlija:

8. Vai Revolut <18 kontam tiek piemērotas kādas maksas vai ierobežojumi?

Revolut <18 kontu var atvērt bez maksas.


Uz jūsu Revolut <18 konta lietojumu attiecas tās pašas maksas, kas tiek piemērotas jūsu personīgajam Revolut kontam, izņemot turpmāk norādītos izņēmumus:


Revolut <18 karte

 • Ja Galvenais aizbildnis pasūta standarta Revolut <18 karti, kartes maksa netiek piemērota (pirmajai kartei un aizstājējkartēm), bet var tikt piemērotas piegādes maksas*.
 • Ja Galvenais aizbildnis vēlas izveidot un pasūtīt pielāgotu karti ("Revolut <18 pielāgotā karte"), pirms kartes pasūtīšanas lietotnē Revolut mēs jums pateiksim, kāda maksa tiek piemērota. Pielāgošanas maksa Revolut <18 pielāgotajai kartei tiek piemērota tikai tad, ja Galvenais aizbildnis izmanto plānu Standard. Ja Galvenais aizbildnis izmanto plānu Plus, Premium, Metal vai Ultra, Revolut <18 pielāgotajai kartei (pirmajai kartei un aizstājējkartēm) pielāgošanas maksa netiek piemērota. Var tikt piemērotas kartes piegādes maksas*. Revolut <18 pielāgotās kartes pieejamība ir atkarīga no krājumu pieejamības.


* Maksas par kartes piegādi ir maksas, kas tiek piemērotas Galvenā aizbildņa personīgajam kontam saskaņā ar jūsu plānu (skatīt Personīgās maksas). Tomēr, ja pirmā Revolut <18 karte (standarta vai pielāgotā) tiek pasūtīt 7 dienu laikā, kopš Galvenais aizbildnis atvēra savu personīgo Revolut kontu, Revolut <18 kartes standarta piegāde ir bezmaksas. Ātrajai piegādei joprojām var tikt piemērota maksa (mēs jūs par maksu informēsim lietotnē Revolut).


Maksas par izņemšanu no bankomāta

 • Izņemot skaidru naudu no bankomāta, naudas summa, līdz kurai netiek piemērota maksa par šo pakalpojumu, ir mazāka. Skaidras naudas izņemšana no bankomāta ir bez maksas līdz 40 EUR kārtējā mēnesī katrai atsevišķai Revolut <18 kartei. Pēc tam tiek piemērota maksa 2% apmērā.


Ārvalstu valūtas maiņas maksas

 • Veicot ārvalstu valūtas maiņu, naudas summa, līdz kurai netiek piemērota bieži aktīvu klientu maksa, ir mazāka. Bieži aktīvu klientu maksa tiek piemērota jebkuram ārvalstu valūtas maiņas darījumam, kas pārsniedz 300 EUR, katrā atsevišķā Revolut <18 kontā kārtējā mēnesī.


Lietošanas limiti

Revolut <18 konta lietošanai tiek piemēroti arī turpmāk norādītie ierobežojumi, kas nav attiecināmi uz jūsu Revolut personisko kontu. Šie ierobežojumi attiecas atsevišķi uz katru Revolut <18 kontu, nevis uz visiem jūsu Revolut <18 kontiem kopā (ja jums ir vairāki konti):

 • Viena gada laikā uz Revolut <18 kontu var nosūtīt tikai 7200 EUR, un jebkurā brīdī kontā drīkst būt ne vairāk kā 6000 EUR.
 • Vienā dienā no bankomāta var izņemt ne vairāk kā 120 EUR. Turklāt no bankomātiem kopumā var izņemt skaidru naudu ne biežāk kā 3 reizes dienā vai 6 reizes nedēļā.
 • Ar Revolut <18 karti var iztērēt ne vairāk kā 1200 EUR dienā, turklāt drīkst veikt ne vairāk kā 15 darījumus dienā.


Visi citi piemērojamie ierobežojumi tiks parādīti lietotnē Revolut.


9. Kas notiek gadījumā, ja Revolut <18 konta atlikums ir negatīvs?

Līdzīgi kā tas ir attiecībā uz jūsu personīgo Revolut kontu, Revolut <18 kontos negatīvs atlikums parasti nav iespējams. Tomēr tas var notikt (piemēram, tad, ja nav pietiekami daudz naudas, lai nosegtu mūsu piemērotās maksas par darījumiem, vai arī esat veicis darījumu bezsaistē).


Šādā gadījumā mēs sazināsimies ar jums (ja jūs esat galvenais aizbildnis), lai novērstu negatīvo atlikumu jūsu kontā. Ja jūs kā galvenais aizbildnis nepapildināsit kontu, kurā ir negatīvs atlikums, mēs pārskaitīsim trūkstošo naudas summu no jūsu personīgā Revolut konta uz jūsu Revolut <18 kontu. Ja tā rezultātā negatīvs atlikums parādīsies jūsu personīgajā Revolut kontā, ierastajā veidā tiks piemēroti personiskie noteikumi.


10. Kā var slēgt vai anulēt Revolut <18 kontu vai karti?

Galvenais aizbildnis var jebkurā laikā apturēt Revolut <18 konta lietošanu, veicot tālāk minētās darbības:

 • Revolut <18 kartes iesaldēšana vai anulēšana lietotnē Revolut.
 • Visas naudas vai daļas naudas izņemšana, lai ieskaitītu to atpakaļ galvenā aizbildņa personīgajā Revolut kontā.


Galvenais aizbildnis var arī neatgriezeniski slēgt Revolut <18 kontu. To var izdarīt Revolut <18 iestatījumos lietotnē Revolut vai sazināties ar klientu atbalstu. Pēc Revolut <18 konta slēgšanas tajā esošais atlikums tiks ieskaitīts atpakaļ galvenā aizbildņa personīgajā kontā un attiecīgā Revolut <18 karte tiks anulēta. Atcerieties, ka mūsu personiskajos noteikumos ietvertie konta slēgšanas nosacījumi attiecas arī uz jūsu Revolut <18 kontu.


Kas notiek, kad Revolut <18 lietotājs sasniedz 18 gadu vecumu?

Revolut <18 lietotājam sasniedzot 18 gadu vecumu, viņš var turpināt lietot Revolut <18 kontu līdz 19. dzimšanas dienai vai kartes derīguma termiņa beigām (spēkā ir agrākais no abiem termiņiem). Mēs neizsniedzam jaunu karti Revolut <18 lietotājam, kurš ir vecāks par 18 gadiem.


Kad Revolut <18 lietotājs sasniedz 18 gadu vecumu, šī persona ir tiesīga pieteikties personīgajam Revolut kontam. Šī persona var izvēlēties pieteikties Revolut, lejupielādējot lietotni Revolut vai izpildot lietotnē Revolut <18 sniegtās konta migrācijas darbības. Izvēloties izmantot konta migrācijas procesu, persona varēs pārskaitīt visu atlikušo atlikumu un kabatas no sava Revolut <18 konta uz jauno Revolut kontu.


Ja kāda iemesla dēļ vēlaties, lai Revolut <18 lietotājs nemigrētu no Revolut <18 konta uz Revolut kontu, galvenais aizbildnis var slēgt Revolut <18 kontu pirms migrācijas process ir uzsākts. Slēdzot kontu, viss Revolut <18 konta atlikušais atlikums tiks atgriezts uz jūsu personīgo kontu (ja esat galvenais aizbildnis).


Kad migrācijas process būs uzsākts, Revolut <18 lietotājs varēs pārskaitīt atlikušos līdzekļus no Revolut <18 konta uz jauno Revolut kontu. Ja vēlaties, lai šī persona nepārskaitītu Revolut <18 konta atlikumu uz jauno Revolut kontu, galvenais aizbildnis var izņemt atlikušos līdzekļus no Revolut <18 konta uz savu personīgo Revolut kontu pirms Revolut <18 lietotājs uzsāk konta migrācijas procesu.


Ja jūs kā galvenais aizbildnis neslēgsiet Revolut <18 kontu vai neizņemsiet atlikušos līdzekļus no Revolut <18 konta līdz brīdim, kad Revolut <18 lietotājs uzsāk migrāciju, tiks uzskatīts, ka jūs autorizējāt šīs personas izvēli veikt migrāciju vai pārskaitījumu.


Kad konta migrācija būs pabeigta, mēs automātiski slēgsim Revolut <18 kontu un saistīto Revolut <18 karti.


Ja Revolut <18 lietotājs izlemj nemigrēt Revolut <18 kontu uz Revolut kontu, Revolut <18 konts tiks automātiski slēgts Revolut <18 lietotāja 19. dzimšanas dienā.


Kas notiek gadījumā, ja vecāks slēdz savu personīgo Revolut kontu?

Tā kā Revolut <18 konts ir galvenā aizbildņa personīgā Revolut konta apakškonts, slēdzot galvenā aizbildņa personīgo Revolut kontu, tiek slēgts arī Revolut <18 konts. Ja aizbildnis slēdz savu personīgo Revolut kontu, Revolut <18 konta darbība turpinās.


11. Kas notiek, ja pārceļos uz dzīvi citā valstī?

Ja jūs esat galvenais aizbildnis, lūdzu, sazinieties ar mums, ja plānojat pārcelties uz pastāvīgu dzīvi citā valstī. Jums, iespējams, būs jāsniedz mums vajadzīgā informācija, lai izvērtētu, vai varēsim turpināt jums nodrošināt Revolut <18 pakalpojumus attiecīgajā valstī. Ja tas nebūs iespējams, jūsu Revolut <18 konts, iespējams, būs jāslēdz. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka jūsu Revolut <18 kontam jūsu jaunajā mītnes valstī var tikt piemērotas atšķirīgas maksas.


12. Personas dati


Lai nodrošinātu šajā līgumā aprakstītos pakalpojumus, mums ir jāvāc informācija par Revolut <18 lietotājiem. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem mēs pildām Revolut <18 lietotāju personas datu pārziņa lomu. Papildinformāciju par to, kā izmantojam jūsu personas datus attiecībā uz lietotni Revolut, skatiet mūsu Konfidencialitātes paziņojumā.


Esam izstrādājuši arī īpašu Konfidencialitātes paziņojumu Revolut <18 lietotājiem, tāpēc kā galvenais aizbildnis palūdziet savam Revolut <18 lietotājam to izlasīt un palīdziet to izprast. Šis konfidencialitātes paziņojums ir pieejams galvenajiem aizbildņiem un Revolut <18 lietotājiem jebkura Revolut <18 konta izveides laikā. Tas Revolut <18 lietotājiem ir pieejams arī lietotnē Revolut <18 un Revolut tīmekļa vietnē (www.revolut.com).


Kur to pieļauj datu aizsardzības tiesību akti, mēs vecākiem Revolut <18 lietotājiem lūgsim sniegt Revolut ierobežotus personas datus. Tomēr šie personas dati būs jāapstiprina galvenajiem aizbildņiem. Visiem citiem Revolut <18 lietotājiem — galvenajiem aizbildņiem būs jāiesniedz nepieciešamie personas dati, lai nodrošinātu Revolut <18 konta izveidi un darbību.


Piekrītot šiem Revolut <18 noteikumiem, jūs kā galvenais aizbildnis saprotat, ka Revolut vāks, apstrādās un glabās jūsu Revolut <18 lietotāja personas datus, lai jums un šai personai nodrošinātu pieprasītos pakalpojumus. Tas neietekmē nekādas tiesības un saistības, kas jums, jūsu Revolut <18 lietotājam vai mums ir saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.


Jūs varat norādīt Revolut slēgt Revolut <18 kontu, kuram jūs esat galvenais aizbildnis. Tas neietekmēs jūsu personīgā Revolut konta personīgos noteikumus, kurš joprojām paliks aktīvs. Kad slēdzat Revolut <18 kontu, mēs pārtrauksim izmantot jūsu Revolut <18 lietotāja personas datus, lai nodrošinātu šai personai Revolut <18 kontu. Tomēr saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem mums var nākties paturēt šīs personas datus pēc Revolut <18 konta slēgšanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā slēgt Revolut <18 kontu, skatiet 10. sadaļu.


13. Viss pārējais

Atcerieties, ka, izņemot noteikumus, kas ir skaidri mainīti šajos Revolut <18 noteikumos, attiecībā uz jūsu Revolut <18 konta un kartes lietošanu tiek piemēroti mūsu personiskie noteikumi. Tas nozīmē, ka visas jums un mums noteiktās tiesības, kas izklāstītas personiskajos noteikumos, ir spēkā, jums lietojot Revolut <18 kontu un karti. Šī iemesla dēļ jums ir jāizlasa gan šie Revolut <18 noteikumi, gan mūsu personiskie noteikumi.