Pasiūlymo sąlygos

Revolut <18 Referrals Promotion

„Revolut <18“ rekomendacijų akcija


Kokia tai akcija?

Vykdydama „Revolut <18“ rekomendacijų akciją (toliau – Akcija), „Revolut“ siūlo tam tikriems „Revolut <18“ besinaudojantiems paaugliams naudotojams galimybę nukreipti kitus paauglius į „Revolut <18“ ir gauti už tai piniginę premiją (toliau – Premija). Taikomi amžiaus apribojimai, žr. „Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?”.

Akcija vykdoma Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje,Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje („JK“) (toliau – „Dalyvaujančios rinkos“). Atidžiai perskaityk šias sąlygas („Sąlygos“), įskaitant toliau nurodytus tinkamumo kriterijus.

Šiose Sąlygose sakydami „tu“ arba „tavo“, turime omenyje Pakvietusio asmens, kuris nori rekomenduoti draugą (-ę) Akcijai, tėvą arba globėją. Sąvoka „Pakvietęs asmuo“ reiškia esamą „Revolut <18“ naudotoją, kuris gali rekomenduoti draugą tapti „Revolut <18“ naudotoju. Sąvoka „Pakviestas asmuo“ reiškia asmenį, kurį pakvietė Pakvietęs asmuo.

Akcijos laikotarpis ir pagrindiniai laikotarpiai:

 • Akcija tęsis, kol ji bus pasiekiama programėlėje „Revolut <18“ („Akcijos laikotarpis”).
 • Tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo, tiek jų tėvai arba globėjai turi atitikti jiems taikomus reikalavimus (nurodytus šiose Sąlygose) Akcijos laikotarpiu, kad Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galėtų gauti Premiją.
 • Pakviestas asmuo turės 60 dienų nuo rekomendacijos kodo įvedimo atlikti šiose sąlygose nurodytus veiksmus („Galiojimo pabaigos data“).
 • Jei šioje Akcijoje pasiūlysime didesnę Premijos sumą („Didesnė premija“) (žr. „Kokia Premija siūloma?“), Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo turės atlikti šios Sąlygose nurodytus veiksmus iki ankstesnės 1) nustatytos datos didesnei Premijai gauti („Didesnės premijos pasiūlymo pabaiga“) ir 2) Galiojimo pabaigos datos, kad gautų didesnę Premiją, antraip jie gaus standartinę Premiją, jei būtinieji veiksmai bus atlikti iki 2), o ne iki 1).

Šiose Sąlygose nustatytos Akcijai taikomos taisyklės, kurių privalai laikytis, bei sąlygos, kurios taikomos tavo Asmeninei sąskaitai ir „Revolut <18“ sąskaitai visą laiką, kai dalyvauji Akcijoje.


Kokia Premija siūloma?

Premija, kurią gali gauti Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo, jei jis yra tinkamas, priklauso nuo pagrindinės vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės „Revolut“ sąskaitos valiutos, kuri nurodyta toliau. Tai reiškia, kad jei Pakvietęs asmuo turi teisę gauti Premiją, o jo tėvo arba globėjo Asmeninė sąskaita yra išreikšta GBP, bet Pakviesto asmens tėvo arba globėjo Asmeninė sąskaita yra išreikšta kita valiuta, Pakvietusio asmens Premija bus išmokėta GBP, o Pakviesto asmens – kita valiuta.

Toliau nurodyta Premijos suma skirtingomis valiutomis.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Kartais galime išmokėti didesnę Premiją. Tokiu atveju suma ir Didesnės Premijos pabaigos data bus rodomos programėlėje „Revolut <18“.

Jei Akcijos laikotarpiu pasiūlysime Didesnę premiją, ją bus galima gausti iki Didesnės premijos pabaigos datos. Tai reiškia, kad Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galės gauti atitinkamas Premijas, atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas.

 • Jei Pakviesto asmens tėvas / globėjas patvirtina „Revolut <18“ sąskaitą ir užsako fizinę „Revolut <18“ kortelę iki Didesnės premijos pabaigos datos ir iki Galiojimo pabaigos datos, Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galės gauti Didesnę premiją.
 • Jei Pakviesto asmens tėvas / globėjas patvirtina „Revolut <18“ sąskaitą ir užsako fizinę „Revolut <18“ kortelę po Didesnės premijos pabaigos datos, bet iki Galiojimo pabaigos datos, Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galės gauti ankstesnėje lentelėje nurodytą Premiją (jie negaus Didesnės premijos).
 • Jei Pakviesto asmens tėvas / globėjas patvirtina „Revolut <18“ sąskaitą ir užsako fizinę „Revolut <18“ kortelę po Galiojimo pabaigos datos, nei Pakvietęs asmuo, nei Pakviestas Premijos negaus.

Ankstesnes sąlygas vadiname „Premijos tinkamumo laikotarpiai“. Premija bus pervesta į Pakvietusio asmens ir Pakviesto asmens „Revolut <18“ sąskaitas per 5 darbo dienas nuo Pakviesto asmens fizinės „Revolut <18“ kortelės užsakymo.


Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?

Kad Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galėtų dalyvauti šioje Akcijoje, jie turi būti ne jaunesni nei jų rinkoje privalomas amžius:

 • Belgijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės gyventojai privalo būti ne jaunesni nei 13 metų;
 • Austrijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos gyventojai privalo būti ne jaunesni nei 14 metų;
 • Čekijos, Prancūzijos, Graikijos ir Slovėnijos privalo būti ne jaunesni nei 15 metų;
 • Vokietijos, Vengrijos, Airijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Rumunijos privalo būti ne jaunesni nei 16 metų;

Taip pat būtina patenkinti toliau nurodytas sąlygas.

 • Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo (ir jų atitinkami tėvai arba globėjai) privalo būti Tinkamos rinkos gyventojai, nors Pakvietęs asmuo (ir jo tėvas / globėjas) ir Pakviestas asmuo (ir jo tėvas / globėjas) neprivalo priklausyti tai pačiai Tinkamai rinkai.
 • Pakvietęs asmuo turi gauti kvietimą į Akciją tiesiogiai iš mūsų per „Revolut <18“ programėlės langelį. Pakvietęs asmuo gali apsilankyti „Revolut <18“ programėlėje ir pasitikrinti, ar atitinka reikalavimus – jei su Akcija susijęs langelis programėlėje Pakvietusiam asmeniui nematomas, reiškia jis neatitinka reikalavimų dalyvauti Akcijoje.
 • Pakviestas asmuo turi atitikti „Revolut <18“ naudojimo sąlygas ir būti naujas „Revolut <18“ naudotojas. Jei Pakviestas asmuo šiuo metu jau yra „Revolut <18“ naudotojas arba anksčiau naudojosi „Revolut <18“ sąskaita ar buvo pradėjęs registracijos procesą bet kurioje „Revolut“ grupės įmonėje, kuri siūlo „Revolut <18“ sąskaitas, toks Pakviestas asmuo nėra naujas naudotojas, todėl jis negali dalyvauti Akcijoje.

Gali bet kada išjungti savo „Revolut <18“ naudotojo (arba Pakvietusio asmens) galimybę kviesti kitus paauglius naudotojus į „Revolut <18“. Tiesiog apsilankyk „Revolut“ programėlės „Revolut <18“ naudotojo sąskaitos puslapio skiltyje „Nustatymai“ ir išjunk jungiklį, pažymėtą „Rekomendacijos“.


Kaip Pakvietęs asmuo gauna Premiją?

Kad Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galėtų gauti Premiją, Pakvietęs asmuo turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išdėstytus šių Sąlygų dalyje „Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?“ ir atlikti būtinus veiksmus, nurodytus šioje ir tolesnėje dalyje.

Pakvietęs asmuo turi matyti Akcijos plytelę savo „Revolut <18“ programėlėje.

 • Pirmas veiksmas: Pakvietęs asmuo turi bakstelėti mygtuką „Kviesti draugus“ programėlės langelyje, kad pakviestų draugą (t. y. Pakviestą asmenį) prisijungti prie „Revolut <18“ naudojant savo rekomendacijos kodą.
 • Kai Pakvietęs asmuo savo „Revolut <18“ programėlės plytelėje bakstelės mygtuką „Kviesti draugus“, pasirodys pranešimo juodraštis su unikaliu Pakvietusio asmens rekomendacijos kodu. Pakvietęs asmuo gali pakeisti pranešimą ir išsiųsti jį Pakviestam asmeniui.
 • Pakviestas asmuo turi inicijuoti registraciją „Revolut <18“ per „Revolut <18“ programėlę ir įvesti unikalų rekomendacijos kodą.
 • Tada Pakviestas asmuo turės pakviesti vieną iš savo tėvų arba globėjų suaktyvinti ir patvirtinti „Revolut <18“ sąskaitą, kurią Pakviestas asmuo paprašė užregistruoti programėlėje „Revolut <18“. Jei Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų neturi Asmeninės „Revolut“ sąskaitos, Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų turės atsidaryti Asmeninę „Revolut“ sąskaitą ir sėkmingai prisijungti, kad galėtų patvirtinti Pakviesto asmens prašymą atsidaryti „Revolut <18“ sąskaitą.
 • Šios Akcijos metu Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų taip pat turės užsisakyti fizinę „Revolut <18“ kortelę iki Galiojimo pabaigos datos.

Anksčiau nurodytus veiksmus būtina atlikti per Premijos tinkamumo laikotarpius, nurodytus šių sąlygų dalyje „Kokia Premija siūloma?”.

Akciją galime vykdyti daugiau ne vieną kartą per kalendorinius metus, bet nepaisant šios Akcijos dažnumo, Pakvietęs asmuo gali pakviesti daugiausiai dešimt žmonių per kalendorinius metus. Jei Pakvietęs asmuo per kalendorinius metus pakviečia daugiau nei dešimt žmonių, Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo negaus daugiau nei dešimt Premijų (arba Didesnių premijų, jei jie atitinka sąlygas).

Taip pat taikoma riba, kiek pinigų Pakvietęs asmuo gali gauti iš šios Akcijos per kalendorinius metus. Pakvietęs asmuo iš šios Akcijos per kalendorinius metus gali gauti iki 20 kartų didesnę sumą nei nurodyta dalyje „Kokia Premija siūloma?“. Pavyzdys.

 • Klientas iš JK gali gauti daugiausiai 100 £ (5 £ x 20) per kalendorinius metus.
 • Klientas iš Airijos (arba iš kitos eurozonos šalies, kuri atitinka šios Akcijos reikalavimus) gali gauti daugiausiai 100 € (5 x 20 €) per metus.

Turėk omenyje, kad šie limitai sumuojami. Tai reiškia, kad gavęs didžiausią galimą sumą, Pakvietęs asmuo nebegalės gauti Premijos, teikdamas naujus Pakviestus asmenis.


Kaip Pakviestas asmuo gauna Premiją?

Kad Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo galėtų gauti Premiją, Pakviestas asmuo turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išdėstytus šių Sąlygų dalyje „Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?“ ir atlikti būtinus veiksmus, nurodytus šioje ir ankstesnėje dalyje.

 • Kai Pakviestas asmuo gauna Pakvietusio asmens kvietimą prisijungti prie „Revolut <18“, Pakviestas asmuo pirmiausia turi atsisiųsti „Revolut <18“ programėlę iš programėlių parduotuvės.
 • Atsisiuntęs ir atidaręs „Revolut <18“ programėlę, Pakviestas asmuo bus nukreiptas į „Revolut <18“ sąskaitos registracijos procesą. Pakviestas asmuo turi pateikti tam tikrą pagrindinę identifikavimo informaciją ir įvesti unikalų iš Pakvietusio asmens gautą pakvietimo kodą, kad patektų į ekraną, kuriame galės paprašyti Pakviesto asmens vieno iš tėvų arba globėjų suaktyvinti ir patvirtinti „Revolut <18“ sąskaitą Pakviestam asmeniui.
 • Jei Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų neturi Asmeninės „Revolut“ sąskaitos, Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų turės atsidaryti Asmeninę „Revolut“ sąskaitą ir sėkmingai prisijungti, kad galėtų patvirtinti Pakviesto asmens prašymą atsidaryti „Revolut <18“ sąskaitą.
 • Šios Akcijos metu Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų taip pat turės apsilankyti „Revolut“ programėlės „Revolut <18“ skiltyje ir užsakyti „Revolut <18“ fizinę kortelę Pakviestam asmeniui iki Galiojimo pabaigos datos.

Anksčiau nurodytus veiksmus būtina atlikti per Premijos tinkamumo laikotarpius, nurodytus šių sąlygų dalyje „Kokia Premija siūloma?”.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

 1. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti, sustabdyti arba nutraukti šią Akciją, jei pagrįstai manome, kad Akcija yra piktnaudžiaujama arba ji gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti konkrečiam asmeniui arba visos Akcijos mastu. Susisiek su klientų aptarnavimo komanda, jei manai, kad turi teisę gauti Premiją už Akciją, bet ji tau nebuvo suteikta dėl išankstinio Akcijos sustabdymo arba nutraukimo.
 2. Jei mums reikės pakeisti, sustabdyti arba nutraukti Akciją iki Akcijos laikotarpio pabaigos, pranešime tau programėlėje „Revolut“ ir (arba) el. paštu. Bet koks Sąlygų atšaukimas ar pakeitimai neturi įtakos tavo teisėms, jei jau dalyvavai Akcijoje.
 3. Pasiliekame teisę atšaukti Premiją, jei ji buvo gauta apgaulės būdu, jei pažeidei tavo „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautum Premiją, arba jei sužinojome, kad nesilaikei šių Sąlygų. Laikysime, kad bet koks Premijos atšaukimas buvo atliktas su tavo sutikimu, o mokėjimą patvirtinai tu.
 4. Jei manome, kad sukčiavai ar piktnaudžiavai šia Akcija, savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kurie mūsų manymu yra tinkami atsižvelgiant į aplinkybes. Pavyzdžiui, surengti kampaniją, siekiant pasipelnyti iš šios Akcijos nesukuriant tikrų ir unikalių naujų registracijų „Revolut“, yra grubus šios Akcijos sąlygų pažeidimas, kurį įvykdžius mes galime uždaryti tavo Asmeninę sąskaitą ir atšaukti bet kokias Premijas, įskaitant Didesnes premijas.
 5. Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo negalės gauti Premijos, jei per laikotarpį nuo tinkamumo Premijai gauti pradžios ir Premijos gavimo ar iki Premijos išmokėjimo datos bus įvykdyta bent viena iš šių sąlygų: (i) jei Pakvietusio asmens arba Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų atšaukia bent vieną atliktą būtiną veiksmą; (ii) jei Pakvietusio asmens arba Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų uždaro savo Asmeninę „Revolut“ sąskaitą arba „Revolut <18“ antrinę sąskaitą; arba (iii) jei mes įšaldome arba apribojame Pakvietusio asmens, Pakviesto asmens arba jų abiejų vienų iš tėvų arba globėjų Asmeninę sąskaitą.
 6. Taip pat gali įvykti nuo „Revolut“ nepriklausantys įvykiai, dėl kurių nebus įmanoma skirti Premijos pagal šią Akciją. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso.
 7. Šios Sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas informaciniams tikslams. Tai reiškia, kad neįmanoma gauti kokių nors teisių iš išverstos versijos, o teisminiuose procesuose galima naudoti tik anglišką versiją. Tačiau, jei pagal įstatymą būtina naudoti vietinę kalbą, pagrindinė šių sąlygų versija bus vietine kalba.
 8. Kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, „Revolut“ gali reikėti valdyti ir naudoti asmens duomenis. Jei nori gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome tavo duomenis, žr. mūsų „Revolut <18“ privatumo pranešimą.
 9. Šią Akciją rengia ir teikia „Revolut“ grupės subjektai, kurie tau teikia Asmeninės „Revolut“ sąskaitos paslaugas. Jei turi skundų dėl šios Akcijos, gali juos pateikti tiesiai šiems subjektams programėlėje „Revolut“. Toliau rasi registruotąjį kiekvieno „Revolut“ subjekto adresą ir atitinkamus įstatymus ir teismus, kurių jurisdikcijoje gali būti sprendžiami ginčai dėl šios Akcijos. Gali vadovautis privalomais savo gyvenamosios šalies vartotojų apsaugos įstatymais.


„Revolut“ grupės subjektas / filialas

Registruotasis adresas

Šioms Akcijos sąlygoms taikomi įstatymai

Kurio teismo jurisdikcijai priklauso

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Anglijos įstatymai

Anglijos ir Velso teismai.

UAB „Revolut Bank“

Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika

Lietuvos įstatymai

Lietuvos arba bet kurios ES šalies, kurioje gyvenate, teismai.

UAB „Revolut Bank“ veikianti Airijoje per savo Airijos filialą

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Airija

Airijos įstatymai

Kompetentingi Airijos teismai.

UAB „Revolut Bank“ veikianti per savo Prancūzijos filialą

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Prancūzija (SIREN 894 031 244

Prancūzijos įstatymai

Jei jums nepatinka, kaip mes išsprendėme jūsų skundą, galite jį nemokamai nukreipti į Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) be to, visus skundus galima nukreipti į kompetentingus Prancūzijos teismus.

UAB „Revolut Bank“ veikianti per savo Ispanijos filialą

Su mokesčių mokėtojo ID W0250845E, registruotu Madrido komerciniame registre 44863 tomo, 1 lapo, 8 dalies M-789831 puslapyje ir Ispanijos banke numeriu 1583. Jo adresas: Príncipe de Vergara, 132, 4th floor, 28002, Madrid, Ispanija

Ispanijos įstatymai

Kompetentingi Ispanijos teismai

UAB „Revolut Bank“ veikianti per savo Nyderlandų filialą

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nyderlandai

Olandijos įstatymai

Kompetentingi Nyderlandų teismai