Pasiūlymo sąlygos

Revolut <18 Referrals Promotion

„Revolut <18“ rekomendacijų akcija


Kokia tai akcija?

Vykdydama „Revolut <18“ rekomendacijų akciją (toliau – Akcija), „Revolut“ siūlo tam tikriems „Revolut <18“ besinaudojantiems paaugliams naudotojams galimybę nukreipti kitus paauglius į „Revolut <18“ ir gauti už tai piniginę premiją (toliau – Premija). Tiek „Revolut <18“ besinaudojantis paauglys, teikiantis rekomendaciją (toliau – Pakvietęsasmuo), tiek paauglys, gaunantis rekomendaciją (toliau – Pakviestasasmuo) gali gauti Premiją, jei atitinka šiose sąlygose (toliau – Sąlygos) nustatytus reikalavimus.

Šios sąlygos taikomos tai pačiai Akcijai Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Švedijoje (toliau – Dalyvaujančiosrinkos). Atidžiai perskaityk šias Sąlygas, įskaitant toliau nurodytus tinkamumo kriterijus.

Šiose Sąlygose sakydami „tu“ arba „tavo“, turime omenyje Pakvietusio asmens, kuris nori pasinaudoti Akcija ir pakviesti draugą, tėvą arba globėją.

Akcija galioja nuo 2022 m. lapkričio 14 d. 12:00 val. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 23:59 val. Mes tai vadiname „Akcijoslaikotarpiu“.

Tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo, tiek jų tėvai arba globėjai turi atitikti visus taikomus reikalavimus Akcijos laikotarpiu, jei nori gauti Premiją.

Šiose Sąlygose nustatytos Akcijai taikomos taisyklės, kurių privalai laikytis, bei sąlygos, kurios taikomos tavo sąskaitai visą laiką, kai dalyvauji Akcijoje.


Kas yra „Revolut <18“?

„Revolut <18“ yra skirta tėvams, kurie nori, kad jų vaikai įgytų finansinių įgūdžių ir išmoktų naudotis pinigais bei juos tvarkyti.

„Revolut <18“ sąskaitą paaugliui turi sukurti vienas iš tėvų arba globėjų, ir tai yra vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės „Revolut“ sąskaitos antrinė sąskaita. Tai reiškia, kad norint atidaryti „Revolut <18“ sąskaitą paaugliui, reikia turėti „Revolut“ asmeninę sąskaitą. Kadangi „Revolut <18“ yra tavo „Revolut“ asmeninės sąskaitos antrinė sąskaita, tu atsakai už viską, ką „Revolut <18“ naudotojas daro ja naudodamasis taip, lyg tai darytum pats.


Kas yra Premija?

Premija, kurią gali gauti Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo, priklauso nuo pagrindinės vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės „Revolut“ sąskaitos valiutos, kuri nurodyta toliau.

Pagrindinė vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės „Revolut“ sąskaitos valiuta

GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Štai pavyzdys:

 • jei Pakvietusio asmens ir Pakviesto asmens vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės sąskaitos pagrindinė valiuta yra GBP, tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo turės teisę gauti po 5 GBP Premiją;

arba

 • jei Pakvietusio asmens vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės „Revolut“ sąskaitos pagrindinė valiuta yra EUR, o Pakviesto asmens vieno iš tėvų arba globėjų asmeninės sąskaitos „Revolut“ pagrindinė valiuta yra SEK, tuomet Pakvietęs asmuo turės teisę gauti 5 EUR, o Pakviestas asmuo – 50 SEK Premiją.

Premija – tai piniginis apdovanojimas papildymo forma, kurį Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo gali panaudoti bet kokiems fiziniams ar virtualiems atsiskaitymams „Revolut <18“ kortele.


Kas gali dalyvauti Akcijoje?

Kaip pasinaudoti šia akcija?

 • Tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo turi būti reikalaujamo amžiaus.

Belgijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės gyventojai privalo būti ne jaunesni nei 13 metų.

Austrijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos gyventojai privalo būti ne jaunesni nei 14 metų.

Čekijos, Prancūzijos, Graikijos ir Slovėnijos privalo būti ne jaunesni nei 15 metų.

Vokietijos, Vengrijos, Airijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Rumunijos privalo būti ne jaunesni nei 16 metų.

 • Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo bei jų tėvai arba globėjai turi gyventi Dalyvaujančioje rinkoje.
 • Pakvietęs asmuo turi gauti kvietimą į Akciją tiesiogiai iš mūsų per „Revolut <18“ programėlės langelį. Pakvietęs asmuo gali apsilankyti „Revolut <18“ programėlėje ir pasitikrinti, ar atitinka reikalavimus – jei su Akcija susijęs langelis programėlėje Pakvietusiam asmeniui nematomas, reiškia jis neatitinka reikalavimų dalyvauti Akcijoje.
 • Pakviestas asmuo turi būti naujas „Revolut <18“ naudotojas. Jei Pakviestas asmuo šiuo metu jau yra „Revolut <18“ naudotojas arba anksčiau naudojosi sąskaita ar buvo pradėjęs registracijos procesą, toks asmuo nėra naujas naudotojas, todėl jis negali dalyvauti Akcijoje.

Gali bet kada išjungti savo „Revolut <18“ naudotojo (arba Pakvietusio asmens) galimybę kviesti kitus paauglius naudotojus į „Revolut <18“. Tiesiog apsilankyk „Revolut“ programėlės „Revolut <18“ skyrelio skiltyje „Nustatymai“ ir išjunk jungiklį, pažymėtą „Rekomendacijos“.


Kaip Pakvietęs asmuo gauna Premiją?

Kad ir Pakvietęs asmuo, ir Pakviestas asmuo gautų Premiją, Pakvietęs asmuo turi atitikti šiose Sąlygose nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Pakvietęs asmuo turi matyti mūsų kvietimą (susijusį su Akcija) savo „Revolut <18“ programėlės langelyje. Pakvietęs asmuo turi bakstelėti mygtuką „Kviesti draugus“ savo „Revolut <18“ programėlės langelyje, kad pakviestų draugą (t. y. Pakviestą asmenį) prisijungti prie „Revolut <18“ naudojant rekomendacijos kodą. Pakviestas asmuo turi turėti teisę naudotis „Revolut <18“. Pakvietęs asmuo gali kviesti draugus iš bet kurios pasaulio vietos, kurioje teikiama „Revolut <18“ paslauga.

Kai Pakvietęs asmuo savo „Revolut <18“ programėlės langelyje bakstels mygtuką „Kviesti draugus“, pasirodys pranešimo juodraštis su unikaliu rekomendacijos kodu. Pakvietęs asmuo galės pritaikyti šį pranešimą.

Svarbiausia yra rekomendacijos kodas – Pakviestas asmuo turi inicijuoti registraciją „Revolut <18“ per „Revolut <18“ programėlę ir įvesti unikalų rekomendacijos kodą. Tada Pakviestas asmuo turės pakviesti vieną iš savo tėvų arba globėjų suaktyvinti ir patvirtinti „Revolut <18“ sąskaitą, kurią Pakviestas asmuo užregistravo programėlėje „Revolut“. Jei Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų neturi asmeninės „Revolut“ sąskaitos, jis turės atsidaryti sąskaitą ir prisijungti prie „Revolut“, kad galėtų patvirtinti „Revolut <18“ sąskaitą „Revolut“ programėlėje. Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų taip pat turės užsisakyti fizinę „Revolut <18“ kortelę per 60 dienų nuo rekomendacijos kodo įvedimo.

Atlikus visus minėtus veiksmus iki Akcijos laikotarpio pabaigos, tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo gaus Premiją. Premija bus pervesta į atitinkamas „Revolut <18“ antrines sąskaitas, priklausančias vieno iš tėvų arba globėjų „Revolut“ sąskaitai, per 5 darbo dienas nuo fizinės „Revolut <18“ kortelės užsakymo.

Pakvietęs asmuo per metus gali pakviesti ne daugiau kaip dešimt žmonių. Jei Pakvietusio asmens rekomendacijos kodą jau įvedė dešimt atskirų Pakviestų asmenų, tais metais Pakvietęs asmuo nebegalės daugiau gauti jokių Premijų.


Kaip Pakviestas asmuo gauna Premiją?

Kad ir Pakvietęs asmuo, ir Pakviestas asmuo gautų Premiją, Pakviestas asmuo turi atitikti šiose Sąlygose nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Pakviestas asmuo turi būti naujas „Revolut <18“ naudotojas. Jei Pakviestas asmuo šiuo metu jau yra „Revolut <18“ naudotojas arba anksčiau naudojosi sąskaita ar buvo pradėjęs registracijos procesą, toks asmuo nėra naujas naudotojas, todėl jis negali dalyvauti Akcijoje.

Kai gauna Pakvietusio asmens kvietimą prisijungti prie „Revolut <18“, Pakviestas asmuo pirmiausia turi atsisiųsti „Revolut <18“ programėlę iš programėlių parduotuvės. Atsisiuntęs ir atidaręs „Revolut <18“ programėlę, Pakviestas asmuo bus nukreiptas į „Revolut <18“ sąskaitos registracijos procesą. Pakviestas asmuo turi inicijuoti prisiregistravimą „Revolut <18“.

Pakviestas asmuo turi pateikti tam tikrą pagrindinę identifikavimo informaciją ir įvesti unikalų iš Pakvietusio asmens gautą pakvietimo kodą, kad patektų į ekraną, kuriame galės paprašyti savo vieno iš tėvų arba globėjų suaktyvinti ir patvirtinti jo užregistruotą „Revolut <18“ sąskaitą. Jei Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų neturi asmeninės „Revolut“ sąskaitos, jis turės atsidaryti sąskaitą ir prisijungti prie „Revolut“, kad galėtų patvirtinti sąskaitą „Revolut“ programėlėje.

Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų taip pat turės apsilankyti „Revolut“ programėlės „Revolut <18“ skiltyje ir užsakyti „Revolut <18“ fizinę kortelę Pakviestam asmeniui per 60 dienų nuo rekomendacijos kodo įvedimo.

Atlikus visus minėtus veiksmus iki Akcijos laikotarpio pabaigos, tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo gaus Premiją. Premija bus pervesta į atitinkamas „Revolut <18“ antrines sąskaitas, priklausančias vieno iš tėvų arba globėjų „Revolut“ sąskaitai, per 5 darbo dienas nuo fizinės „Revolut <18“ kortelės užsakymo.

Pakvietęs asmuo ir Pakviestas asmuo Premijos negaus (arba jau išmokėta Premija iš jų bus susigrąžinta), jei Pakvietęs asmuo arba Pakvietusio asmens vienas iš tėvų arba globėjų atšauks vieną iš minėtų veiksmų po to, kai jį atliko. Pavyzdžiui, jei Pakvietusio asmens vienas iš tėvų arba globėjų atšauks savo „Revolut <18“ kortelę prieš jai atvykstant.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

 1. Šią Akciją organizuoja ir siūlo: Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems naudotojams – „Revolut Ltd“, įmonė, kurios registruotas adresas yra 7 Westferry Circus, London, E14 4HD; ši Akcija organizuojama ir siūloma: naudotojams, gyvenantiems Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Švedijoje. Ją organizuoja ir siūlo UAB „Revolut Bank“, kurios registruotas adresas yra Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.
 2. Mes galime bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti šią Akciją, jei pagrįstai manome, kad Akcija yra piktnaudžiaujama arba ji gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti konkrečiam asmeniui arba visos Akcijos mastu. Susisiek su klientų aptarnavimo komanda, jei manai, kad turi teisę gauti Premiją už Akciją, bet ji tau nebuvo suteikta dėl išankstinio Akcijos sustabdymo arba nutraukimo.
 3. Mes galime atšaukti Akciją arba pakeisti šias Sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo. Bet koks Sąlygų atšaukimas ar pakeitimai neturi įtakos tavo teisėms, jei jau dalyvavai Akcijoje.
 4. Pasiliekame teisę atšaukti Premiją, jei ji buvo gauta apgaulės būdu, jei pažeidei tavo „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautum Premiją, arba jei sužinojome, kad nesilaikei šių Sąlygų. Laikysime, kad bet koks Premijos atšaukimas buvo atliktas su tavo sutikimu, o mokėjimą patvirtinai tu.
 5. Jei Pakvietusio asmens arba Pakviesto asmens vienas iš tėvų arba globėjų uždarys savo „Revolut“ sąskaitą arba „Revolut <18“ antrinę sąskaitą arba jei mes sustabdysime arba apribosime kurią (-as) nors sąskaitą (-as) laikotarpiu nuo reikalavimų gauti Premiją patenkinimo iki Premijos gavimo arba anksčiau, nei turėjome išmokėti Premiją, Pakvietęs asmuo ir Pakviestas praras savo teisę į Premiją.
 6. Taip pat gali įvykti nuo „Revolut“ nepriklausantys įvykiai, dėl kurių nebus įmanoma skirti Premijos pagal šią Akciją. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso.
 7. Šios sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas informaciniams tikslams. Tai reiškia, kad neįmanoma gauti kokių nors teisių iš išverstos versijos, o teisminiuose procesuose galima naudoti tik anglišką versiją.
 8. Ši Akcija yra dvipusė kampanija, kurios metu tiek Pakvietęs asmuo, tiek Pakviestas asmuo bus apdovanoti Premija (jei atitiks šiose Sąlygose nustatytus reikalavimus).
 9. Premija bus išmokėta tiek Pakvietusiam asmeniui, tiek Pakviestam asmeniui per 5 darbo dienas nuo Pakviesto asmens užregistruotos „Revolut <18“ sąskaitos atidarymo, „Revolut <18“ kortelės užsisakymo ir kitų šiose Sąlygose nustatytų reikalavimų įvykdymo.
 10. Premija bus teikiama tik už sėkmingus pakvietimus į „Revolut <18“ sąskaitas, kai Pakviestas asmuo yra naujas „Revolut<18“ naudotojas.
 11. „Revolut“ turi tvarkyti Pakvietusio asmens ir Pakviesto asmens duomenis, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas. „Revolut“ tvarkys Pakvietusio asmens ir Pakviesto asmens duomenis laikydamasi „Revolut <18“ privatumo pranešimo.
 12. Jei manome, kad sukčiavai ar piktnaudžiavai šia Akcija, savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kurie mūsų manymu yra tinkami atsižvelgiant į aplinkybes. Pavyzdžiui, surengti kampaniją, siekiant pasipelnyti iš šios Akcijos nesukuriant tikrų ir unikalių naujų registracijų „Revolut“, yra grubus šios Akcijos sąlygų pažeidimas, kurį įvykdžius mes galime uždaryti tavo sąskaitą ir atšaukti bet kokias Premijas.
 13. Jei turi klausimų ar nusiskundimų dėl šios Akcijos, susisiek su klientų aptarnavimo komanda per pokalbį programėlėje.
 14. Jei esi „Revolut Ltd“ klientas, šiai Akcijai taikoma Anglijos teisė, o Anglijos ir Velso teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius su Akcija susijusius ginčus. Jei esi „Revolut Bank“ UAB klientas, šiai Akcijai taikoma Lietuvos teisė (nepaisant to, vis tiek gali remtis privalomomis EEE šalies, kurioje gyveni, vartotojų apsaugos taisyklėmis), o Lietuvos teismai (ar bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyveni, teismai) turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokį su Akcija susijusį ginčą.