Sąlygos ir politika

Trading Pro Sąlygos

1. Bendroji informacija


Šiame dokumente pateiktos sąlygos, taikomos mūsų „Trading Pro“ Paslaugoms. Mes jas vadiname „Trading Pro” sąlygomis“. Dokumente taip pat apibrėžti kiti svarbūs aspektai, kuriuos turite žinoti.


Jūs turite atsidaryti Investicinę sąskaitą pas „Revolut Securities Europe UAB“ („Revolut“, „mus“, „mes“, „mūsų“), prieš pradėdami naudotis „Trading Pro“ Paslaugomis. Šios Trading Pro sąlygos kartu su mūsų „Revolut Securities Europe UAB“ sąlygomis („Revolutprekybos sąlygos“), ir bet kokie kiti dokumentai ir sąlygos, kurios taikomos mūsų Investicinėms paslaugoms, sudaro sutartį (ši „Sutartis“) tarp:

 • jūsų, „Trading Pro“ naudotojo; ir
 • mūsų, „Revolut Securities Europe UAB“.


Esant neatitikimų tarp „Revolut“ prekybos sąlygų ir šių „Trading Pro“ sąlygų, bus taikomos šios „Trading Pro“ sąlygos. Jeigu žodis ar frazė nėra apibrėžta šiose „Trading Pro“ sąlygose, jiems bus suteikiama reikšmė nurodyta „Revolut“ prekybos sąlygose.


Prieš sudarydami su mumis Sutartį, turėtumėte atidžiai perskaityti šias „Trading Pro“ sąlygas kartu su „Revolut“ prekybos sąlygomis, nes jose yra svarbi informacija apie tai, kaip mes teiksime jums paslaugas ir kokias pareigas turite naudodamiesi „Trading Pro“. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, bet kokia nuoroda į „investicines paslaugas“ „Revolut" prekybos sąlygose apima ir „Trading Pro“ Paslaugas, o nuorodos į „investicinę platformą“ apima ir Terminalą (kaip jis apibrėžta žemiau).


2. Revolut „Trading Pro“ Paslaugos

„Trading Pro“ yra mokamo priedo paslauga, kuri suteikia papildomų funkcijų, privalumų ir išskirtines kainas vartotojams, kurie jau turi "Revolut" Investicinę sąskaitą. Mes tai vadiname „Trading Pro“ Paslaugomis“.


„Trading Pro“ Paslaugos nusimanantiems ir patyrusiems vartotojams suteikia įrankius, kurių jiems gali prireikti, kad galėtų priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Tačiau jūsų naudojimasis „Trading Pro“ Paslaugomis neturi įtakos jūsų priskyrimui neprofesionaliųjų klientų kategorijai ir tai nėra prašymas būti laikomu profesionaliu klientu.


Užsisakę „Trading Pro“ Paslaugas, turėsite prieigą prie šių „Prekybos duomenų“:

 • Tinklapio pagrindu sukurtos vartotojo sąsajos (mes ją vadiname „Terminalu“), skirtos prekybai finansinėmis priemonėmis ir kitomis mūsų teikiamoms investicinėms paslaugoms;
 • Pažangių prekybos duomenų ir analizės įrankių, pvz., kelių rezultatų skaičiavimo metodų parinktys, papildomos išplėstinės diagramos ir grafikai, realizuoto pelno ir nuostolių išskirstymas ir portfelio paskirstymas (angl. portfolio allocation);
 • Tinklapio pagrindu sukurtos vartotojo sąsajos (Terminalo) ir pažangių duomenų bei analizės įrankių, skirtų „Revolut Ltd“ arba „RT Digital Securities Cyprus Limited“ siūlomoms kriptovaliutų paslaugoms, priklausomai nuo jūsų buvimo vietos;
 • Pažangių duomenų ir analizės įrankių, skirtų „Revolut Ltd“ tauriųjų metalų paslaugoms.


Taip pat turėsite prieigą prie šių su investavimu susijusių privalumų:

 • Mažesnis komisinis mokestis už pavedimus, pateiktus viršijus mokamo plano limitą, kuris yra 0,12 % pavedimo sumos (be minimalaus mokesčio);
 • Didesni pavedimų dydžio limitai iki 1 500 000 USD / 1 500 000 EUR (priklausomai nuo finansinės priemonės valiutos), su sąlyga, kad pavedimas neviršija 50 000 akcijų.


„Revolut Securities Europe UAB“ neteikia jokių su kriptovaliutomis ar tauriaisiais metalais susijusių paslaugų. Šias paslaugas siūlo „Revolut Ltd“ arba „RT Digital Securities Cyprus Limited“, atsižvelgiant į jūsų vietą. Norėdami pasiekti šias paslaugas, turite sutikti su atskiromis sąlygomis ir tapti šių bendrovių klientais.

„Trading Pro“ Paslaugos yra visiškai atskirtos nuo ir nesuteiks jums palankesnių mokesčių, tarifų ar komisinių nuolaidų bet kokioms kriptovaliutų ir (arba) tauriųjų metalų paslaugoms, kurias teikia kitos „Revolut“ grupės įmonės.


3. Informacija apie jūsų priedą

Norėdami naudotis „Trading Pro“ Paslaugomis, pirmiausia turite pas mus atsidaryti Investicinę sąskaitą. Atsidarę Investicinę sąskaitą, galėsite aktyvuoti „Trading Pro“. „Trading Pro“ paslauga yra atskira ir nepriklauso nuo jūsų turimo Standard“, „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ Revolut plano. „Revolut Ultra“ plano naudotojai gali nemokamai aktyvuoti „Trading Pro“ kaip dalį savo mokamo Revolut plano.


Nemokamas bandymas

Mes galime jums pasiūlyti išbandyti mūsų „Trading Pro“ Paslaugas nemokamai 30 kalendorių dienų („nemokamas bandomasis laikotarpis“). Nemokamą "Trading Pro" Paslaugos išbandymą galite atšaukti bet kada nemokamo bandomojo laikotarpio metu. Jei atšauksite, vis tiek galėsite naudotis "Trading Pro" Paslaugomis nemokamai iki nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigos. Ją atšaukę, nemokamos bandomosios "Trading Pro" versijos iš naujo aktyvinti ateityje negalėsite.


Pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui, jūsų mokamas „Trading Pro“ priedo laikotarpis prasidės iš karto, jei nemokama bandomoji versija nebuvo atšaukta ir jūs būsite apmokestinti vadovaujantis šiomis „Trading Pro“ sąlygomis.


Atsiskaitymo laikotarpis

Jūsų atsiskaitymo už „Trading Pro“ Paslaugas laikotarpis yra vienas (1) mėnesis. Jis prasidės iš karto tą dieną, kai aktyvuosite „Trading Pro“ Paslaugą (arba kitą dieną po nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigos). Mes tai vadiname „atsiskaitymo laikotarpiu“.


„Trading Pro“ priedo mokestis

Mokestis už naudojimąsi „Trading Pro“ yra 15 € per mėnesį (arba lygiavertė suma kita valiuta, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą). Mes tai vadiname „priedo mokesčiu“. „Revolut Ultra“ vartotojai priedo mokesčio nemoka.


Jūsų „Trading Pro“ priedo mokestis mokamas kas mėnesį ir yra nuskaitomas iš anksto pirmąją kiekvieno atsiskaitymo laikotarpio dieną. Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs suteikiate mums leidimą pateikti nurodymą jūsų „Revolut” einamosios sąskaitos bendrovei išskaičiuoti mėnesinį priedo mokestį iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos (arba, jei jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos likučio jūsų vietine valiuta nepakanka, iš jūsų „Revolut“ einamosios sąskaitos bet kuria kita valiuta; tokiu atveju gali būti taikomas valiutos keitimo mokestis). Taip pat suteikiate leidimą atitinkamai „Revolut” einamosios sąskaitos bendrovei nurašyti nuo jūsų Revolut einamosios sąskaitos lėšas pagal mūsų pateiktą nurodymą. Turite užtikrinti, kad „Revolut“ einamojoje sąskaitoje visada būtų pakankamai lėšų, kad galėtume išskaityti priedo mokestį.


Jei jūsų „Revolut“ einamojoje sąskaitoje nepakanka lėšų, mes arba jūsų „Revolut” einamosios sąskaitos bendrovė gali imtis tam tikrų veiksmų, siekiant surinkti šį mokestį. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti mūsų pagrįstas išlaidas. Taip pat galime nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie „Trading Pro“ Paslaugų, jei jūsų mėnesinis plano mokestis vėluoja būti sumokėtas daugiau nei keturioliką (14) kalendorinių dienų.


Automatinis atnaujinimas

Jei nepranešite mums, kad norite atšaukti „Trading Pro“ priedą iki paskutinės atsiskaitymo laikotarpio dienos, jūsų priedas bus automatiškai atnaujintas.


„Ultra“ plano vartotojai

Jei esate „Revolut Ultra“ naudotojas ir pas mus esate atidarę Investicinę sąskaitą, galite aktyvuoti ir naudoti „Trading Pro“ nemokamai, iki kol atšauksite „Ultra“ planą.


Jei aktyvuosite „Trading Pro“ ir vėliau atšauksite „Revolut Ultra“ planą, mes atšauksime jūsų „Trading Pro“ priedą, tačiau galėsite juo naudotis iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Galėsite vėl aktyvuoti „Trading Pro“ ir bus taikomos įprastos atsiskaitymo taisyklės.


4. „Trading Pro“ priedo atšaukimas

Savo „Trading Pro“ priedą galite bet kada atšaukti „Revolut“ programėlėje arba „Revolut“ interneto svetainėje.


Jei atšauksite „Trading Pro“ priedą, mes negrąžinsime viso ar dalies priedo mokesčio, tačiau jūs vis tiek galėsite naudotis „Trading Pro“ Paslaugomis iki einamojo atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.


Jei atšauksite „Trading Pro“ priedą, gali būti, kad tam tikrą laikotarpį negalėsite iš naujo aktyvuoti "Trading Pro" priedo.


5. Naudojimasis „Trading Pro“ Paslaugomis, Prekybos duomenys, Terminalai ir kita investavimo platformoje esanti informacija


Prekybos Duomenys ar bet kokie kiti duomenys ar informacija, pateikti jums per investavimo platformą ir Terminalą bei kitaip pateikti jums naudojantis „Trading Pro“ Paslaugomis yra pateikiami jums vadovaujantis atitinkama licencija išduota trečiųjų šalių arba mūsų.


Mes sutinkame suteikti jums ribotas, neišskirtines ir atšaukiamas teises pasiekti ir naudotis „Trading Pro“ Paslaugomis, o ypač Terminalais, Prekybos Duomenimis ir kita investavimo platformoje esančią informaciją, tačiau tik jūsų asmeniniais ir ne komerciniais tikslais. Mes turime teisę bet kuriuo metu (i) pakeisti, atnaujinti ir (arba) nutraukti „Trading Pro“ Paslaugų teikimą jums; ir (ii) atšaukti arba apriboti jūsų teises pasiekti ir naudoti Terminalus, Prekybos Duomenis ir (arba) kitą investavimo platformoje esančią informaciją.


Visos intelektinės nuosavybės teisės į trečiųjų šalių tiekėjų pateiktus Prekybos Duomenis liks trečiųjų šalių tiekėjų nuosavybe. Terminalai, Prekybos Duomenys ir visa kita mūsų pateikta informacija ir duomenys yra ir liks mūsų nuosavybė. Visa tai saugoma autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų.


Mes galime bet kada ir savo nuožiūra keisti Terminalo funkcijas, Prekybos Duomenų apimtį, finansines priemones, kurių Prekybos Duomenys bus teikiami, ir trečiąsias šalis, teikiančias Prekybos duomenis. Jūsų naudojimuisi Prekybos Duomenimis taikomos kiekvienos trečiosios šalies tiekėjo sąlygos, su kuriomis sutinkate ir priimate sudarydami šią Sutartį su mumis.


Mes neteikiame jokių pareiškimų ir garantijų, kad „Trading Pro“ Paslaugos, įskaitant Terminalus, yra be klaidų, trikdžių arba kad jie atitiks jūsų individualius reikalavimus, arba yra suderinami su jūsų programine įranga arba yra tinkami bet kokiems kitiems tikslams. „Trading Pro“ Paslaugos, Terminalai, interneto svetainė ir bet kokia informacija, kurią jums suteikiame, yra teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“, be jokių garantijų. Mes nebūsime jums atsakingi už jokius „Trading Pro“ Paslaugų trikdžius arba jeigų jūs negalėsite pasiekti „Trading Pro“ Paslaugų.


Jei kontekstas nereikalauja kitaip, bet kokios nuorodos į rinkos duomenis „Revolut“ prekybos sąlygose turi būti suprantamos kaip nuorodos į Prekybos Duomenis „Trading Pro“ Paslaugų ir šių sąlygų tikslais.


6. Ką mums pažadate pagal „Trading Pro“ sąlygas

Sudarydami šią Sutartį sutinkate, kad:

 • visada saugosite „Revolut“ ir trečiųjų šalių tiekėjų bei visų asmenų, turinčių teises į „Revolut“ programėlę, Terminalus, Prekybos Duomenis ar bet kokią kitą informaciją ar duomenis, pateiktus per investavimo platformą, intelektinės nuosavybės teises;
 • įvykdysite visus pagrįstus „Revolut“ ar jos trečiųjų šalių tiekėjų prašymus (įskaitant prašymą sunaikinti arba ištrinti visą medžiagą, gautą naudojantis „Trading Pro“ Paslaugomis), siekiant apsaugoti mūsų ir trečiųjų šalių tiekėjų teises, susijusias su „Trading Pro“ Paslaugomis, Terminalais ir Prekybos Duomenimis;
 • nesuteiksite prieigos prie „Trading Pro“ Paslaugų, Terminalų ir (arba) Prekybos Duomenų jokiai trečiajai šaliai, ir jūs kuo greičiau informuosite mus naudodami „Revolut“ programėlę ir (arba) el. paštą, kai sužinosite apie bet kokią neteisėtą prieigą arba naudojimąsi „Trading Pro“ Paslaugomis arba apie bet kokį „Revolut“ ar trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;
 • jokiomis aplinkybėmis nesidalinsite, neplatinsite, neparduosite, neskelbsite ar kitaip neplatinsite jokių Prekybos Duomenų ar kitos investavimo platformoje pateiktos informacijos tretiesiems asmenims ir nenaudosite jos komerciniais tikslais;
 • jūs nedekompiliuosite, nepasitelksite atvirkštinės inžinerijos (angl. reverse engineer), neišardysite, nesuteiksite sub-licencijos ir nekursite išvestinių produktų iš Terminalo ar kitos informacijos, kuri jums prieinama ir yra susijusi su „Trading Pro“ Paslaugomis.


7. „Trading Pro“ priedo sustabdymas ir (arba) nutraukimas

Jūs sutinkate, kad mes galime nutraukti šią Sutartį su jumis arba sustabdyti jūsų prieigą prie „Trading Pro“ Paslaugos, su ar be priežasties, iš anksto nepranešę ir nenurodydami priežasčių. Pavyzdžiui, mes galime nutraukti Sutartį su jumis, jei nevykdote savo įsipareigojimų pagal šias sąlygas arba jei jūsų Investicinė sąskaita yra uždaryta. Išskyrus atvejus, kai nutraukimas/sustabdymas yra susijęs su jūsų veiksmais ar neveikimu, mes galime grąžinti dalį priedo mokesčio, proporcingo likusiam tuometiniam atsiskaitymo laikotarpiui. Išskyrus tai, mes nebūsime jums atsakingi už jokius jūsų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl „Trading Pro“ Paslaugų nutraukimo arba sustabdymo.


8. Atsakomybės garantija

Jums neįvykdžius savo įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, būsite laikomi atsakingais už visų ir bet kokių numatomų nuostolių, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiriame dėl to, kad pažeidėte mūsų ar trečiosios šalies tiekėjo intelektinės nuosavybės teises arba kitaip pažeidžiate „Trading Pro“ sąlygas arba taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus.


Mūsų teisės ir pareigos, kylančios iš šio "Trading Pro" sąlygų 8 skyriaus ir „Revolut“ prekybos sąlygų 41 skyriaus, jums ir toliau galios ir po šios Sutarties nutraukimo.


9. Kitų „Revolut“ grupės įmonių teikiamos paslaugos

„Revolut“ programėlė yra platforma, kurioje galite pasiekti daugybę paslaugų, įskaitant investavimo paslaugas, einamosios sąskaitos paslaugas ir daugiau.


Ne visas šias paslaugas teikiame mes („Revolut Securities Europe UAB“). Kai kurias teikia kiti „Revolut“ grupei priklausantys subjektai. Tokiu atveju turite susitarti dėl atskirų sąlygų su tais subjektais, kurie valdys tas paslaugas. Pavyzdžiui:

 • Jei naudojatės kriptovaliutų paslaugomis, jos yra teikiamos „Revolut Ltd“ arba „RT Digital Securities Cyprus Limited“, priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, pagal atskiras toms paslaugoms taikomas sąlygas, su kuriomis privalote sutikti. Mes neteikiame šių paslaugų ir jūs neturite teisių prieš mus pagal sąlygas, taikomas kitų „Revolut“ grupės įmonių teikiamoms kriptovaliutų paslaugoms.
 • Jei naudojatės tauriųjų metalų paslaugomis, jas teikia „Revolut Ltd“ pagal atskiras toms paslaugoms taikomas sąlygas, su kuriomis privalote sutikti. Mes neteikiame šių paslaugų ir jūs neturite teisių prieš mus pagal sąlygas, taikomas tauriųjų metalų paslaugoms, kurias teikia kita „Revolut“ grupės įmonė.


10. Šiek tiek teisinės informacijos

Keitimai ir taisymai

Mes galime bet kada pakeisti šias „Trading Pro“ sąlygas arba bet kurią jų dalį, apie tai raštu pranešdami jums mažiausiai prieš dešimt (10) darbo dienų.


Jei pakeitimas jums naudingas arba prideda naują funkciją, jis įsigalios iš karto, nebent nurodysime kitaip. Visais kitais atvejais pakeitimai įsigalios pranešime nurodytą dieną, kuri bus ne anksčiau kaip po dešimt (10) dienų nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo.


Jei pranešime apie šių sąlygų pakeitimą, laikysime, kad esate patenkinti pakeitimu, nebent praneštumėte, kad norite atšaukti savo „Trading Pro“ priedą.


Mūsų Sutartis su jumis

Sutartis suteikia teises tik jums ir „Revolut Securities Europe UAB“. Ši Sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir jūs negalite niekam kitam perduoti ar priskirti jokių joje numatytų teisių ar įsipareigojimų.


Mūsų teisė perleisti teises ir pareigas

Mes galime bet kuriuo metu perleisti arba priskirti visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėme šia Sutartimi, be jūsų sutikimo, su sąlyga, kad mes raštu pranešėme jums apie tai bent prieš keturiolika (14) darbo dienų.


Skundai

Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti nesklandumų. Jeigu turite skundą, susijusį su „Trading Pro“ Paslaugomis, galite pateikti jį mums atsižvelgdami į „Revolut“ prekybos sąlygų 52 skyriaus (Skundai) nuostatas ir Skundų nagrinėjimo politiką, kurios pasiekiamos tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis.


Taikoma šios Sutarties versija anglų kalba

Jei „Trading Pro“ sąlygos išverčiamos į kitą kalbą, toks vertimas bus tik informacinis, o galiojanti versija bus versija anglų kalba. Sudarydami šią Sutartį ir priimdami „Trading Pro“ Paslaugas, patvirtinate, kad turite pakankamai anglų kalbos žinių, kad suprastumėte šias Sąlygas ir galėtumėte naudotis „Trading Pro“ Paslaugomis ir jūs sutinkate bendrauti su mumis anglų kalba, kiek tai susiję su teisiniais santykiais pagal šią Sutartį, įskaitant skundų pateikimą ir sprendimą.


Mūsų teisė įgyvendinti šios Sutarties sąlygas

Jei, jums pažeidus šios Sutarties tarp jūsų ir mūsų sąlygas, mes nepasinaudojame savo teisėmis arba atidedame jų įgyvendinimą, tai nepanaikina mūsų galimybės įgyvendinti jas vėliau.


Taikomi Lietuvos įstatymai

Šioms „Trading Pro“ sąlygoms ir šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.


Teisminio ieškinio pareiškimas mums

Teisinį ieškinį pagal šias sąlygas galima pareikšti Lietuvos Respublikos teismuose (arba bet kurios valstybės, kurioje gyvenate, teismuose).