Produktai

Revolut <18 sąlygos

Šios „Revolut <18“ sąlygos taikomos nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. Spustelėk čia, jei nori peržiūrėti ankstesnes „Revolut <18“ sąlygas, taikomas iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.


1. Kodėl ši informacija yra svarbi

Šiame dokumente pateikiami naudojimosi „Revolut <18“ nuostatai ir sąlygos bei kita svarbi susijusi informacija, kurią privalu žinoti. Šį dokumentą pavadinome „Revolut <18“ nuostatai“.


Jei nori naudoti„Revolut <18“, turi turėti asmeninę „Revolut“ sąskaitą. Šie „Revolut <18“ nuostatai yra viršesni nei mūsų privatiems klientams taikomi nuostatai, su kuriais sutikai pasirinkęs naudotis „Revolut <18“, tačiau privatiems klientams taikomi nuostatai vis tiek galioja. Jei būtų neatitikčių tarp privatiems klientams taikomų nuostatų ir šių „Revolut <18“ nuostatų, galiotų „Revolut <18“ nuostatai.


Pasirinkus naudotis „Revolut <18“, šie „Revolut <18“ nuostatai sudarys teisinės sutarties tarp tavęs (sąskaitos turėtojo) ir mūsų („Revolut Bank UAB“) dalį. Nesudarome teisinės sutarties su jokiais „Revolut <18“ naudotojais, kuriems leidi naudotis savo „Revolut <18“ sąskaita.


Šie „Revolut <18“ nuostatai apima:

 • Kai sakome „pagrindinis tėvas“, turime omenyje „Revolut“ asmeninės sąskaitos turėtoją, kuris sukūrė „Revolut <18“ sąskaitą.
 • Kai vartojame žodį „partneris“, turime omenyje bet kokį „Revolut“ asmeninės sąskaitos turėtoją, kuriam pagrindinis tėvas priskyrė tam tikrą ribotą prieigą prie „Revolut <18“ sąskaitos.
 • Sakydami „Revolut <18“ naudotojas“, turime omenyje bet kokį asmenį, kuriam pagrindinis tėvas leido naudotis „Revolut <18“ sąskaita.


Jei pagrindinis tėvas nepridės partnerio, bet kokie tik partneriams taikomi nuostatai negalios.


Kai tos pačios sąlygos taikomos ir pagrindiniams tėvams, ir partneriams, tiesiog vartojame žodį „Tu“. Kai sąlygos taikomos pagrindiniams tėvams, bet ne partneriams, arba atvirkščiai, nurodome, ką tokiais atvejais turime omenyje sakydami „Tu“.


Kai šiuose „Revolut <18“ nuostatuose sakome „Revolut“ programėlė“, turime omenyje „Revolut“ programėlę, kurioje pagrindinis tėvas naudoja savo asmeninę sąskaitą. Sakydami „Revolut <18“ programėlė, turime omenyje programėlę, kurią „Revolut <18“ naudotojai naudoja pagrindinio tėvo „Revolut <18“ sąskaitai pasiekti. Tai yra atskiros programėlės. Negali naudotis „Revolut <18“ programėle, o „Revolut <18“ naudotojai negali naudotis „Revolut“ programėle.


Šių „Revolut <18“ nuostatų kopijos gali bet kada paprašyti naudodamasis „Revolut“ programėle.

2. Kas yra Revolut <18“?

„Revolut <18“ yra skirta tėvams, kurie nori, kad jų vaikai įgytų finansinių įgūdžių ir išmoktų naudotis pinigais bei juos tvarkyti. Jei „Revolut <18“ naudosiesi kitu tikslu, gali pažeisti „Revolut <18“ nuostatus.


„Revolut <18“ sąskaita yra antrinė sąskaita, įtraukta į pagrindinio tėvo asmeninę „Revolut“ sąskaitą, kuria jis leidžia naudotis „Revolut <18“ naudotojui. Kadangi tai yra į pagrindinio tėvo asmeninę sąskaitą įtraukta antrinė sąskaita, pagrindinis tėvas yra atsakingas už visus „Revolut <18“ naudotojo veiksmus, lyg pats būtų juos atlikęs.


„Revolut <18“ naudotojas gali peržiūrėti visas operacijas, atliktas „Revolut <18“ sąskaitoje, naudodamas „Revolut <18“ programėlę.


„Revolut <18“ naudotojas taip pat gaus su sąskaita susietą kortelę, kuria naudodamasis galės leisti pinigus ir išsiimti grynųjų pinigų. Jie taip pat gali ją įtraukti į „Apple Pay“ arba „Google Pay“ (atsižvelgiant į „Apple Pay“ arba „Google Pay“ nuostatus ir tinkamumo reikalavimus).


„Revolut <18“ naudotojai (kurie atitinka minimalius amžiaus reikalavimus ir kuriems galioja pagrindinio tėvo patvirtinimas) taip pat gali atlikti pervedimus kitiems „Revolut <18“ naudotojams (kurie atitinka minimalius amžiaus reikalavimus), naudodami „Revolut <18“ programėlę („Revolut <18“ mokėjimai“).


„Revolut <18“ naudotojai negali atlikti jokių kitų rūšių pervedimų, naudodami „Revolut <18“ programėlę.


Pagrindinis tėvas, naudodamasis „Revolut“ programėle, gali siųsti pinigus į „Revolut <18“ sąskaitą (ir iš jos) bei sekti, kaip „Revolut <18“ naudotojas tuos pinigus leidžia.


Partneris gali siųsti pinigus į „Revolut <18“ sąskaitą bei sekti, kaip „Revolut <18“ naudotojas leidžia jo pinigus. Tačiau partneris negalės susigrąžinti tų pinigų, kurie išsiųsti į „Revolut <18“ sąskaitą. Pagrindinis tėvas gali susigrąžinti visus pinigus, kuriuos Partneris išsiuntė į „Revolut <18“ sąskaitą.


Pagrindinis tėvas arba partneris taip pat gali kontroliuoti, kaip „Revolut <18“ naudotojai naudojasi savo kortele.


„Revolut <18“ sąskaita ir kortele galima naudotis tik leidžiant pinigus kaip pagrindiniam tėvui arba (jei taikoma) partneriui ar kitam „Revolut <18“ naudotojui (jei tavo „Revolut <18“ naudotojas atitinka „Revolut <18“ mokėjimų reikalavimus), kurie išsiųsti į „Revolut <18“ sąskaitą. Jei tavo „Revolut <18“ naudotojas bandys atlikti operaciją naudodamasis tavo „Revolut <18“ kortele, o „Revolut <18“ sąskaitoje nebus pakankamai lėšų, operacija bus atmesta, net jei tavo asmeninėje „Revolut“ sąskaitoje lėšų pakanka (nesvarbu, ar esi pagrindinis tėvas, ar partneris).


„Revolut <18“ mokėjimai

Kai kuriose šalyse „Revolut <18“ mokėjimams yra nustatytas minimalus amžius. Tai reiškia, kad „Revolut <18“ naudotojas gali atitikti minimalų naudojimosi „Revolut <18“ programėle amžių, tačiau negalės naudotis „Revolut <18“ mokėjimais. Minimalus naudojimosi „Revolut <18“ mokėjimais amžius priklauso nuo tavo gyvenamosios šalies. Peržiūrėk mūsų DKU ir sužinok apie minimalų naudojimosi „Revolut <18“ mokėjimais amžių savo šalyje.


Norėdami atlikti ir gauti „Revolut <18“ mokėjimus, abu „Revolut <18“ naudotojai turi atitikti minimalius amžiaus reikalavimus atitinkamose savo šalyse. Jei „Revolut <18“ naudotojas norės atlikti pirmąjį „Revolut <18“ mokėjimą, reikės pagrindinio tėvo patvirtinimo. Patvirtindamas pirmąjį mokėjimą kitam „Revolut <18“ naudotojui, pagrindinis tėvas taip pat patvirtins visus paskesnius mokėjimus, kuriuos „Revolut <18“ naudotojas išsiuntė tam pačiam „Revolut <18“ naudotojui. Tai reiškia, kad jei pagrindinis tėvas atmes pirmąjį „Revolut <18“ mokėjimą kitam „Revolut <18“ naudotojui, paskesni „Revolut <18“ mokėjimai tam pačiam „Revolut <18“ naudotojui nebus leidžiami (kol su jais nesutiks pagrindinis tėvas).


„Revolut <18“ naudotojai gali atlikti arba gauti „Revolut <18“ mokėjimus tik tada, jei pagrindinio tėvo asmeninės sąskaitos valiuta abiem „Revolut <18“ naudotojams yra tokia pati.

3. Kas gali naudoti „Revolut <18“ sąskaitą?

Pagrindinis tėvas „Revolut <18“ sąskaitą gali bet kada sukurti „Revolut“ programėlėje. Kai tai atliksi, turėsi paskirti „Revolut <18“ naudotoją, kuriam suteiksi prieigą prie sąskaitos. Jei paprašysime, taip pat turėsi pateikti informaciją, kurios reikia „Revolut <18“ naudotojo tapatybei patvirtinti. „Revolut <18“ naudotoju gali paskirti tik 6–17 m. amžiaus asmenį, jei esi jo globėjas arba kitaip teisiškai už jį atsakingas žmogus.


Atsižvelgiant į tavo planą, gali sukurti daugiau nei vieną „Revolut <18“ sąskaitą (daugiausia – penkias). Tačiau kiekvienai „Revolut <18“ sąskaitai galima priskirti tik vieną „Revolut <18“ naudotoją, o priskirto „Revolut <18“ naudotojo, kuriam suteikei prieigą, keisti negalima.


Kaip minėta pirmiau, pagrindinis tėvas taip pat gali paskirti partnerį, kuris turėtų prieigą prie tavo „Revolut <18“ sąskaitos. Kiekvienai „Revolut <18“ sąskaitai gali būti priskirtas ne daugiau kaip vienas partneris. Pagrindinis tėvas gali bet kuriuo metu pašalinti partnerį ir iki trijų kartų per vienerius metus pakeisti prie tam tikros „Revolut <18“ sąskaitos pridėtą partnerį.


Jei kaip pagrindinis tėvas turi kelias „Revolut <18“ sąskaitas, joms gali priskirti skirtingus partnerius. Partneris gali būti pridėtas ne daugiau nei penkiose „Revolut <18“ sąskaitose (nesvarbu, ar kaip pagrindinis tėvas, ar kaip partneris).

4. Kas yra teisėtas „Revolut <18“ sąskaitos ir kortelės savininkas?

Šis skyrius taikomas tik pagrindiniams tėvams.


Kadangi „Revolut <18“ sąskaita yra antrinė sąskaita, įtraukta į pagrindinio tėvo asmeninę „Revolut“ sąskaitą, pagrindinis tėvas yra teisėtas jos savininkas. Kaip pagrindinis tėvas, esi atsakingas už visus „Revolut <18“ naudotojo veiksmus, atliktus jam naudojantis „Revolut <18“ sąskaita, lyg pats būtum juos atlikęs.


Tai apima visas „Revolut <18“ korteles. Kiekviena tavo „Revolut <18“ sąskaitos kortelė išduodama tau, kaip pagrindiniam tėvui, o tu savo vardu suteiki „Revolut <18“ naudotojui teisę ja naudotis. Kaip pagrindinis tėvas, esi atsakingas už ją ir visus „Revolut <18“ naudotojo veiksmus, atliktus ja naudojantis, lyg pats būtum juos atlikęs.


Tai apima ir visus „Revolut <18“ mokėjimus. Kiekvienas „Revolut <18“ mokėjimas, kurį inicijavo „Revolut <18“ naudotojas, matomas kaip tavo mokėjimo nurodymas.


Nors tau, kaip pagrindiniam tėvui, suteikiame įrankių, skirtų „Revolut <18“ naudotojo „Revolut <18“ sąskaitos naudojimo nuostatoms valdyti (pvz., uždrausti išsigryninti pinigų arba apsipirkti internetu ir įnešti arba išsiimti pinigų), lieki atsakingas už sąskaitos naudojimą.


Šie „Revolut <18“ nuostatai suteikia teises tik tau, kaip pagrindiniam tėvui, ir mums („Revolut Bank UAB“). „Revolut <18“ naudotojai teisių neįgyja. Ši sutartis sudaryta asmeniškai su tavimi ir tu negali niekam kitam perduoti jokių joje numatytų teisių ar įsipareigojimų.

5. Kokia yra mano atsakomybė?

Šis skyrius taikomas tik pagrindiniams tėvams.


Kaip teisėtas „Revolut <18“ sąskaitos savininkas, būdamas pagrindiniu tėvu esi atsakingas už ją ir už visus veiksmus, kuriuos atliks „Revolut <18“ naudotojas. Mes neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl to, kaip arba kur „Revolut <18“ kortelę naudoja tavo „Revolut <18“ naudotojas, arba dėl bet kokių „Revolut <18“ mokėjimų. Taip pat privalai:

 • paaiškinti „Revolut <18“ naudotojui, kaip naudotis tavo „Revolut <18“ sąskaita ir kortele laikantis šių „Revolut <18“ nuostatų (turi tai padaryti prieš jam pradedant naudotis);
 • užtikrinti, kad tave tenkintų tai, jog „Revolut <18“ naudotojas naudojasi tavo „Revolut <18“ sąskaita (pvz., ką perka ja naudodamasis);
 • užtikrinti, kad sutikai su tuo, jog „Revolut <18“ naudotojas naudojasi „Revolut <18“ mokėjimų funkcija (jei taikoma), patvirtindamas pirmąjį ir visus vėlesnius pervedimus kitam „Revolut <18“ naudotojui;
 • pasirūpinti, kad „Revolut <18“ naudotojas „Revolut <18“ sąskaitoje turėtų pakankamai pinigų (bet ne per daug) ir laikytųsi tavo „Revolut <18“ sąskaitai suteiktų limitų;
 • saugoti „Revolut <18“ korteles ir jų PIN kodus bei informaciją, o jeigu jos bus prarastos arba pavogtos – sustabdyti jų veikimą ir pranešti mums;
 • susisiekti su mumis ir išspręsti visas su sąskaita susijusias problemas arba užduoti klausimų (“Revolut <18“ programėlėje klientų aptarnavimo agentai pagalbos neteikia).

Būdamas pagrindiniu tėvu atmink, kad privatiems klientams taikomuose nuostatuose apibrėžtos sąskaitos, pinigų siuntimo ir gavimo bei kortelės naudojimo taisyklės taip pat taikomos tavo „Revolut <18“ sąskaitai, nes ji yra ir tavo „Revolut“ asmeninės sąskaitos antrinė sąskaita. Tai reiškia, kad taip pat turi užtikrinti, jog tu ir „Revolut <18“ naudotojas naudojatės tavo „Revolut <18“ sąskaita laikydamiesi privatiems klientams taikomų nuostatų. Jei esi priskirtas kaip partneris, taip pat turi užtikrinti, kad naudotojas naudotųsi tavo „Revolut <18“ sąskaita laikydamasis privatiems klientams taikomų nuostatų.

6. Kas ir kokiu tikslu gali naudoti „Revolut <18“ kortelę?

Pagrindinis tėvas gali užsakyti vieną „Revolut <18“ kortelę kiekvienai „Revolut <18“ sąskaitai. Šia kortele gali naudotis tik „Revolut <18“ naudotojas, kuriam suteikei prieigą prie sąskaitos. Partneris negali užsakyti jokių „Revolut <18“ kortelių.


„Revolut <18“ kortele galima naudotis kaip bet kuria kita kortele (savo asmeninėje „Revolut“ sąskaitoje) ir pirkti internetu arba asmeniškai bei išsigryninti pinigų. Nesvarbu, ar esi pagrindinis tėvas, ar partneris, gali įjungti ir išjungti šias funkcijas „Revolut“ programėlėje.


„Revolut <18“ kortelė taip pat gali būti tinkama naudotis „Apple Pay“ arba „Google Pay“ (atsižvelgiant į „Apple Pay“ arba „Google Pay“ nuostatus ir tinkamumo reikalavimus). Tai reiškia, kad „Revolut <18“ naudotojas gali naudotis kortele per savo „Apple“ arba „Android“ įrenginį, taip pat naudoti tik fizinę kortelę. Turėk tai omenyje, jei dėl kokios nors priežasties savo „Revolut <18“ naudotojo kortelę nori turėti su savimi, o ne naudotis virtualiąja kortele. Jei nori nutraukti „Revolut <18“ naudotojo naudojimąsi kortele, siūlome ją įšaldyti.


Norėdami pasirūpinti, kad „Revolut <18“ kortelė būtų kuo saugesnė, blokuojame tokius pardavėjus, kurie, mūsų manymu, „Revolut <18“ naudotojams yra netinkami. Pvz., pardavėjus, kurie parduoda tik alkoholį, cigaretes bei lošimo produktus. Tai atliekame tikrindami registruotą pardavėjo veiklos rūšį (dar vadinamą „MCC kodu“), bet ne faktinius pirkinius, kurie apmokėti „Revolut <18“ kortele. Tai reiškia, kad naudojantis „Revolut <18“ kortelėmis nėra draudžiama pirkti alkoholį parduotuvėje (nes parduotuvės kategorija nėra draudžiama) arba pas pardavėją, kuris netiksliai užregistravo savo veiklos rūšį. Pardavėjo kategorijos kodą tikriname, kad blokuotume tam tikrus pardavėjų tipus tik konkrečios operacijos apdorojimo metu. Jei pardavėją užblokuosime, negalėsi panaikini šio blokavimo.

7. Ar galima „Revolut <18“ sąskaitoje naudoti daugiau kaip vieną valiutą?

Pagrindinis tėvas gali atidaryti „Revolut <18“ sąskaitas naudodamas tik pagrindinę savo asmeninės „Revolut“ sąskaitos valiutą. Paprastai tai yra šalies, kurioje registruotas pagrindinio tėvo adresas, susietas su asmenine „Revolut“ sąskaita, valiuta. Pinigus į „Revolut <18“ sąskaitas pagrindinis tėvas gali siųsti tik šia valiuta. Pinigus į „Revolut <18“ sąskaitą partneris taip pat gali siųsti tik pagrindinio tėvo asmeninės sąskaitos valiuta.


„Revolut <18“ mokėjimus gali atlikti arba gauti tik tavo „Revolut <18“ naudotojas pagrindinio tėvo asmeninės sąskaitos valiuta, jei ta valiuta abiem „Revolut <18“ naudotojams yra tokia pati.


Jei tu arba „Revolut <18“ naudotojas „Revolut <18“ kortele naudositės apmokėdami pirkinius ne pagrindine (pagrindinio tėvo) valiuta, konvertuosime valiutą tokiu pačiu būdu, kaip tai darome, kai atliekate operaciją asmeninėje „Revolut“ sąskaitoje.

8. Ar ,,Revolut <18“ sąskaitai taikomi mokesčiai arba apribojimai?

„Revolut <18“ sąskaitą galima sukurti nemokamai.


Už naudojimąsi „Revolut <18“ kortele taikomi tokie pat mokesčiai, kokie galioja tavo asmeninei „Revolut“ sąskaitai, išskyrus toliau nurodytas išimtis.

 • Pagrindiniam tėvui užsisakant „Revolut <18“ kortelę, taikomi standartiniai „Revolut“ asmeninei sąskaitai galiojantys pristatymo mokesčiai (žr. „Revolut“ kortelių pristatymo mokestį).
 • Jei pagrindinis tėvas nori susikurti ir užsisakyti jo poreikius atitinkančią kortelę („Revolut <18“ pasirinktinė kortelė“), taikomą mokestį nurodysime prieš jam užsakant kortelę „Revolut“ programėlėje. Kortelės suasmeninimo mokestis taikomas tik jei naudojiesi standartiniu planu, o tą mokestį matysi prieš užsakydamas kortelę „Revolut“ programėlėje. Gali būti taikomi kortelės pristatymo mokesčiai; tai priklauso nuo to, kokiu planu naudojiesi:
 • Jei naudojiesi standartiniu planu, bus taikomas pristatymo mokestis, kurį matysi prieš užsisakydamas savo „Revolut <18“ pasirinktinę kortelę „Revolut“ programėlėje.
 • Jei naudojiesi „Plus“ planu, standartinis „Revolut <18“ pasirinktinės kortelės pristatymas bus nemokamas, tačiau už skubų „Revolut <18“ pasirinktinės kortelės pristatymą bus taikomas mokestis (jis bus nurodytas „Revolut“ programėlėje).
 • Jei naudojiesi „Ultra“, „Metal“ arba „Premium“ planu, tiek standartinis, tiek skubus „Revolut <18“ pasirinktinės kortelės pristatymas bus nemokamas.

Norint pakeisti „Revolut <18“ pasirinktinę kortelę, taikomi tie patys mokesčiai. „Revolut <18“ pasirinktine kortele gali naudotis visų planų naudotojai, tačiau tai priklauso nuo kortelių atsargų prieinamumo.


 • pinigų, kuriuos galima išsigryninti nemokamai, vertė yra mažesnė. Iš kiekvienos atskiros „Revolut <18“ kortelės per einamąjį mėnesį galima išsigryninti iki 40 EUR. Vėliau yra taikomas 2% mokestis;
 • valiutos keitimo vertė, iki kurios netaikomas dažno naudojimosi paslaugomis mokestis, yra mažesnė. Dažno naudojimosi paslaugomis mokestis yra taikomas kiekvienos atskiros „Revolut <18“ sąskaitos valiutos keitimo operacijoms, kurių vertė viršija 300 EUR per einamąjį mėnesį.

Be to, „Revolut <18“ sąskaitai taikomi toliau nurodyti apribojimai, kurie nėra taikomi tavo asmeninei „Revolut“ sąskaitai. Šie apribojimai taikomi kiekvienai individualiai „Revolut <18“ sąskaitai atskirai, o ne visoms tavo „Revolut <18“ sąskaitoms kartu, jei turi jų daugiau nei vieną:

 • per vienerius metus į „Revolut <18“ sąskaitą galima nusiųsti tik 7200 EUR ir joje vienu metu negali būti daugiau kaip 6000 EUR;
 • per dieną galima išsigryninti tik 120 EUR. Taip pat, per dieną pinigus galima išsigryninti tik 3 kartus, o per savaitę – 6 kartus;
 • per dieną naudojantis „Revolut <18“ kortele galima išleisti tik 1200 EUR ir atlikti tik 15 operacijų.


Visi kiti apribojimai yra matomi „Revolut“ programėlėje.

9. Kas nutiks, jei „Revolut <18“ sąskaitos likutis taps neigiamu?

„Revolut <18“ sąskaitoje, kaip ir tavo asmeninėje „Revolut“ sąskaitoje, negali būti neigiamas likutis. Tačiau taip gali nutikti (pvz., jei nėra pakankamai pinigų mokesčiams, kuriuos esi mums skolingas, padengti arba jei operacija atlikta neprisijungus).


Kai taip nutiks, susisieksime su tavimi (jei esi pagrindinis tėvas), kad papildytumėte sąskaitą. Jei kaip pagrindinis tėvas to nepadarysi, neigiamo likučio sumą pervesime iš tavo asmeninės „Revolut“ sąskaitos į tavo „Revolut <18“ sąskaitą. Jei dėl to tavo asmeninėje „Revolut“ sąskaitoje susidarys neigiamas likutis, įprastai galios mūsų privatiems klientams taikomos sąlygos.

10. Kaip uždaryti arba atšaukti „Revolut <18“ sąskaitą ar kortelę?

Pagrindinis tėvas gali bet kada nutraukti „Revolut <18“ sąskaitos naudojimą:

 • pristabdyti arba atšaukti „Revolut <18“ kortelės naudojimą „Revolut“ programėlėje;
 • išimti visus pinigus arba dalį jų ir įnešti juos į pagrindinio tėvo asmeninę „Revolut“ sąskaitą.


Pagrindinis tėvas gali visam laikui uždaryti „Revolut <18“ sąskaitą. Tai galima padaryti per „Revolut <18“ nustatymus „Revolut“ programėlėje arba susisiekus su klientų aptarnavimo komanda. Uždarius „Revolut <18“ sąskaitą, joje likę pinigai bus grąžinti į pagrindinio tėvo asmeninę sąskaitą, o atitinkama „Revolut <18“ kortelė bus atšaukta. Atmink, kad privatiems klientams taikomuose nuostatuose aprašytos sąskaitos uždarymo taisyklės taikomos ir tavo „Revolut <18“ sąskaitai.


Kas nutiks, kai nepilnametis sulauks 18 m. amžiaus?

Kai „Revolut <18“ naudotojas sulauks 18 metų, jis galės toliau naudotis „Revolut <18“ sąskaita, kol jam sukaks 19 metų arba baigs galioti kortelė (galioja ankstesnė data). Naujos kortelės „Revolut <18“ naudotojui, sulaukusiam 18 metų, neišduosime.


Kai „Revolut <18“ naudotojas sulauks 18 metų, jis galės užregistruoti asmeninę „Revolut“ sąskaitą. Jis gali pasirinkti registruotis „Revolut“ atsisiųsdamas „Revolut“ programėlę arba atlikdamas sąskaitos perkėlimo veiksmus, nurodytus „Revolut < 18“ programėlėje. Pasirinkęs sąskaitos perkėlimo procesą, iš savo „Revolut <18“ sąskaitos jis galės pervesti esamą likutį ir perkelti tikslus į naująją „Revolut“ sąskaitą.


Jei dėl kokios nors priežasties norėtum, kad „Revolut <18“ naudotojas nepereitų iš „Revolut <18“ į „Revolut“ sąskaitą, kaip vadovaujantis tėvas prieš inicijuodamas perkėlimo procesą „Revolut <18“ sąskaitą gali uždaryti. Uždarius sąskaitą, bet koks esamas „Revolut <18“ sąskaitos likutis bus grąžintas į tavo asmeninę sąskaitą (jei esi vadovaujantis tėvas).


Inicijavus perkėlimo procesą, „Revolut <18“ naudotojas galės pervesti likusias lėšas iš savo „Revolut <18“ į naująją „Revolut“ sąskaitą. Jei norėtum, kad jis nepervestų „Revolut <18“ sąskaitos likučio į savo naująją „Revolut“ sąskaitą, kaip vadovaujantis tėvas gali perkelti likusias lėšas iš „Revolut <18“ į savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą prieš „Revolut <18“ naudotojui inicijuojant sąskaitos perkėlimo procesą.


Jei „Revolut <18“ naudotojo perkėlimo inicijavimo metu kaip vadovaujantis tėvas neuždarysi „Revolut <18“ sąskaitos arba iš jos neperkelsi likusių lėšų, bus laikoma, kad leidi atlikti sąskaitos perkėlimą arba bet kokį naudotojo pasirinktą pervedimą.


Kai sąskaitos perkėlimas bus baigtas, „Revolut <18“ sąskaitą automatiškai uždarysime ir atšauksime susietą „Revolut <18“ kortelę.


Jei „Revolut <18“ naudotojas nusprendžia neperkelti „Revolut <18“ į „Revolut“ sąskaitą, „Revolut <18“ sąskaita bus automatiškai uždaryta per „Revolut <18“ naudotojo 19-ąjį gimtadienį.


Kas nutiks, jei vienas iš tėvų uždarys asmeninę „Revolut“ sąskaitą?

Kadangi „Revolut <18“ sąskaita yra antrinė sąskaita, įtraukta į pagrindinio tėvo asmeninę „Revolut“ sąskaitą, uždarius pagrindinio tėvo asmeninę „Revolut“ sąskaitą, bus uždaryta ir „Revolut <18“ sąskaita. Jei partneris uždarys savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą, „Revolut <18“ sąskaita bus naudojama toliau.

11. Kas nutiks, jei persikelsiu gyventi į kitą šalį?

Jei kaip pagrindinis tėvas planuoji nuolat gyventi kitoje šalyje, pranešk mums apie tai. Galime paprašyti informacijos, kuria remdamiesi nuspręsime, ar galime leisti tau naudotis „Revolut <18“ sąskaita toje šalyje. Jei negalėsime to leisti, tavo „Revolut <18“ sąskaita gali būti uždaryta. Taip pat atmink, kad tavo „Revolut <18“ sąskaitai naujojoje šalyje gali būti taikomi kitokie mokesčiai.

12. Asmens duomenys

Kad galėtume teikti šioje sutartyje numatytas paslaugas, turėsime rinkti informaciją apie „Revolut <18“ naudotojus. Pagal duomenų apsaugos įstatymus esame „Revolut <18“ naudotojų asmens duomenų valdytojas. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame „Revolut“ programėlės asmens duomenis, rasi mūsų Privatumo politikoje.


Taip pat pateikiame specialų Privatumo pranešimą, skirtą „Revolut <18“ naudotojams, kurį tu, kaip vadovaujantis tėvas, turėtum paprašyti savo „Revolut <18“ naudotojo perskaityti ir, jei reikia, padėti jam suprasti. Šis Privatumo pranešimas pateikiamas vadovaujantiems tėvams ir „Revolut <18“ naudotojams kuriant bet kokią „Revolut <18“ sąskaitą. Jis taip pat pateikiamas „Revolut <18“ naudotojams per „Revolut <18“ programėlę bei „Revolut“ svetainę (www.revolut.com).


Jei leidžiama pagal duomenų apsaugos įstatymus, ankstesnių „Revolut <18“ naudotojų paprašysime pateikti tam tikrus ribotus asmens duomenis bendrovei „Revolut“. Tačiau šiuos asmens duomenis turės patvirtinti vadovaujantys tėvai. Visų kitų „Revolut <18“ naudotojų vadovaujantys tėvai turės pateikti reikiamus asmens duomenis, kad būtų lengviau sukurti ir naudoti „Revolut <18“ sąskaitą.Sutikdamas su šiais „Revolut <18“ nuostatais, tu, kaip vadovaujantis tėvas, supranti, jog „Revolut“ rinks, tvarkys ir saugos tavo „Revolut <18“ naudotojo asmens duomenis, kad tau ir tavo naudotojui galėtų teikti pageidaujamas paslaugas. Tai neturės įtakos jokioms teisėms ir prievolėms, kurios tau, tavo „Revolut <18“ naudotojui arba mums priklauso pagal duomenų apsaugos įstatymus.


Gali nurodyti „Revolut“ uždaryti „Revolut <18“ sąskaitą, jei esi jos vadovaujantis tėvas. Tai neturės įtakos asmeninės „Revolut“ sąskaitos naudotojams taikomoms sąlygoms, kurios liks galioti. Kai uždarysi „Revolut <18“ sąskaitą, nustosime naudoti tavo „Revolut <18“ naudotojo asmens duomenis, suteikiančius jam „Revolut <18“ sąskaitą. Tačiau pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus gali tekti saugoti naudotojo asmens duomenis po to, kai „Revolut <18“ sąskaita bus uždaryta. Daugiau informacijos apie tai, kaip uždaryti „Revolut <18“ sąskaitą, žr. 10 skyriuje.


13. Visa kita

Atmink, kad mūsų privatiems klientams taikomi nuostatai taip pat galioja naudojantis „Revolut <18“ sąskaita ir kortele, nebent ši nuostata būtų aiškiai pakeista šiuose „Revolut <18“ nuostatuose. Tai reiškia, kad visos teisės, kurias tau ir mums suteikia privatiems klientams taikomi nuostatai, taip pat galioja naudojantis „Revolut <18“ sąskaita ir kortele. Dėl šios priežasties turėtum kartu perskaityti šiuos „Revolut <18“ nuostatus ir mūsų privatiems klientams taikomus nuostatus.