Produktai

Papildymas prie Revolut Payments UAB Privatiems klientams taikomų sąlygų

Papildymas prie Revolut Payments UAB Privatiems klientams taikomų sąlygų

1. Apie ką šis papildymas

Tai – papildymas (toliau – Papildymas) prie Privatiems klientams taikomų sąlygų, dėl kurių susitarėte su mumis dėl jūsų „Revolut“ asmeninės el. pinigų sąskaitos (toliau – jūsų el. pinigų sąskaita).

Šis Papildymas taikomas, jei prisijungiate prie Revolut Bank UAB (toliau – Revolut Bank). Jame išdėstyta, kaip pinigai juda tarp jūsų el. pinigų sąskaitos pas mus ir jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos įmonėje Revolut Bank. Pačiai jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitai Revolut Bank taikomos atskiros Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąlygos.

Kadangi tai „papildymas“, tai reiškia, kad jis papildo jūsų su mumis sutartas Privatiems klientams taikomas sąlygas, bet jų nekeičia. Šis Papildymas bus pradėtas taikyti, kai tik su juo sutiksite. Negalime jums teikti jame aprašytų paslaugų, jei su juo nesutikote.

Mes esame Revolut Payments UAB, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir joje licenciją gavusi bendrovė, įmonės kodas 304940980, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Revolut Payments). Turime Lietuvos banko išduotą licenciją leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas. Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas ir finansų priežiūros institucija, kurio adresas: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, tinklalapis: www.lb.lt, telefono numeris: +370 800 50 500.

Jei turite kreditinę kortelę, šis Papildymas netaikomas ir neturi įtakos jūsų „Revolut“ el. pinigų sąskaitos subsąskaitai, su kuria susieta kreditinė kortelė, išduota pagal Kreditinės kortelės sąlygas (jei taikoma). Pagal Kreditinės kortelės sąlygas, tokios „Revolut“ el. pinigų sąskaitos subsąskaitos likutis atskiriamas nuo jūsų indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likučio.

2. Pinigų judėjimas į sąskaitą ir iš sąskaitos, sąskaitos papildymas

Šioje dalyje aprašyta, kaip jūsų pinigai bus automatiškai pervedami tarp jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos įmonėje Revolut Bank ir jūsų el. pinigų sąskaitos, kai tik atliekamas mokėjimas iš jūsų el. pinigų sąskaitos arba gaunamas mokėjimas į jūsų el. pinigų sąskaitą (kitokie nei mokėjimai į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank arba grąžinimai iš jos).

Kas nutiks mano turimiems pinigams?

Kai sutiksite su šiuo Papildymu ir tapsite Revolut Bank klientu, pervesime jūsų Revolut Payments el. pinigų sąskaitoje turimą likutį į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank.

Tai reiškia, kad sutikdami su šiuo Papildymu duodate nurodymus mums pervesti jūsų el. pinigų sąskaitoje turimą likutį į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank, kaip aprašyta šiame Papildyme.

Kas vyksta man gavus mokėjimą?

Kiekvieną kartą, kai jūs arba kas nors kitas siųsite pinigus į jūsų el. pinigų sąskaitą, mes juos pervesime į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank. Tai apima ir visus atvejus, kai papildote sąskaitą (kaip aprašyta Privatiems klientams taikomų sąlygų 12 dalyje).

Šiuos pervedimus atliksime kaip galima greičiau (stengdamiesi, kad jie beveik prilygtų momentiniams mokėjimams). Tai reiškia, kad pinigai jūsų el. pinigų sąskaitoje bus tik laikinai.

Tai reiškia, kad sutikdami su šiuo Papildymu duodate nurodymus mums organizuoti mokėjimus iš jūsų el. pinigų sąskaitos į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank, kaip aprašyta šiame Papildyme.

Į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank išsiųsti pinigai bus saugomi Revolut Bank pagal jūsų su Revolut Bank sutartas Indėlio iki pareikalavimo sąlygas. Mes pinigų nesaugosime (išskyrus tuo metu, kai pinigai laikinai eina per jūsų el. pinigų sąskaitą).

Kas vyksta, kai siunčiu pinigus arba atlieku mokėjimą?

Kai siunčiate pinigus per „Revolut“ programėlę (pvz., siunčiate juos į trečiojo asmens banko sąskaitą), mokate mokestį už „Revolut“ paslaugą (pvz., mėnesinį mokestį už „Metal“ arba draudimo įmoką) arba iš viso atliekate bet kokio tipo mokėjimą naudodamiesi „Revolut“ (tokį kaip tiesioginis debetas, mokėjimo nuoroda ar kt.), duodate pavedimą mums iš karto siųsti prašymą Revolut Bank, prašant lėšų iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, kurių suma lygi tai pinigų sumai, kurios reikia mokėjimui atlikti. Kai tik paprašyta suma gaunama iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos į jūsų el. pinigų sąskaitą, mes iš karto išleidžiame jums elektroninius pinigus ir tuomet juos iš karto išmokame gavėjui pagal Privatiems klientams taikomas sąlygas.

Kiekvieną kartą, kai atliekate mokėjimą naudodamiesi savo „Revolut“ kortele, duodate pavedimą mums iš karto siųsti prašymą Revolut Bank, prašant lėšų iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, kurių suma lygi tai pinigų sumai, kurios reikia mokėjimui atlikti. Kai tik paprašyta suma gaunama iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos į jūsų el. pinigų sąskaitą, mes iš karto išleidžiame jums elektroninius pinigus. Tačiau šie pinigai jūsų el. pinigų sąskaitoje bus tik trumpai, kol jie bus išmokėti pagal kortelės planą. Kadangi jūs jau išleidote pinigus, dar kartą jų išleisti nebegalėsite.

Kaip matote, kai siunčiate arba išleidžiate savo pinigus, jie bus jūsų el. pinigų sąskaitoje labai ribotą laiką po to, kai bus pervesti iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos Revolut Bank, iki jų išmokėjimo.

Kas vyksta, kai papildau sąskaitą?

Galite papildyti sąskaitą, kaip aprašyta Privatiems klientams taikomų sąlygų 12 dalyje. Kiekvieną kartą jums tai darant, su tokiais pinigais elgsimės kaip su bet kokiais kitais pinigais, atsiųstais į jūsų sąskaitą, kaip aprašyta pirmiau esančioje dalyje „Kas vyksta man gavus mokėjimą?“, išskyrus atvejus, kai pinigai grąžinami į jūsų elektroninių pinigų sąskaitą iš jūsų indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos Revolut Bank, kai tai daroma jums pateikus mokėjimo prašymą mums pagal jūsų instrukciją.

Taip pat galite naudotis ir automatinio papildymo funkcija, aprašyta Privatiems klientams taikomų sąlygų 12 dalyje. Kai tik jūsų „įsimintas“ Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likutis nukris žemiau jūsų nustatytos sumos, jūsų automatinio papildymo funkcija papildys jūsų sąskaitą kaip paprastai. (Ką reiškia jūs „įsimintas“ likutis, aprašyta 3 dalyje toliau.)

Kas vyksta, kai keičiu valiutą?

Jei paprašote mūsų pakeisti valiutą naudodamiesi „Revolut“ programėle, duodate nurodymą mums iš karto siųsti mokėjimo prašymą Revolut Bank, prašant lėšų iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, kurių suma lygi tai pinigų sumai, kurios reikia valiutos keitimui. Kai tik paprašyta suma gaunama iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos į jūsų el. pinigų sąskaitą, mes iš karto išleidžiame jums elektroninius pinigus ir atliekame valiutos keitimą jūsų el. pinigų sąskaitoje, tada siunčiame konvertuotą sumą atgal į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank.

Tai reiškia, kad sutikdami su šiuo Papildymu, duodate nurodymą mums siųsti konvertuotą sumą į jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą Revolut Bank, kaip aprašyta šiame Papildyme.

Jei atliekate mokėjimą, dėl kurio tenka atlikti valiutos konvertavimą pagal Privatiems klientams taikomas sąlygas (pvz., kažką perkate iš parduotuvės Didžiosios Britanijos svarais savo „Revolut“ kortele, bet jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitoje yra tik eurai), mes atliksime valiutos konvertavimą, kai tik gausime pinigus į jūsų el. pinigų sąskaitą iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, prieš atlikdami mokėjimą parduotuvei.

3. Ką rodo mano sąskaitos likutis ir operacijų istorija?

Mes registruojame visus pinigų judėjimus tarp jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos Revolut Bank ir jūsų el. pinigų sąskaitos. Naudodamiesi šia informacija, jums „įsimename“ jūsų Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likutį.

Likutis, kurį rodome jums „Revolut“ programėlėje, yra jūsų „įsiminto“ Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos likučio ir esamo likučio jūsų el. pinigų sąskaitoje bendra suma. Šį likutį naudojame todėl, kad šios abi sumos kartu reiškia bendrą sumą, kurią galite išleisti.

Tai taip pat likutis, kurį nurodome per savo „Open Banking“ API sąsają, kai naudojatės licencijuotu trečiuoju asmeniu paslaugų teikėju, kad prisijungtumėte prie savo sąskaitos.

Siekiant užtikrinti, kad mūsų jums rodoma informacija būtų teisinga, sutinkate, kad turime teisę gauti informaciją apie jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitą iš Revolut Bank (įskaitant visą informaciją apie visus jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos blokavimus arba ribojimus ir jų priežastis). Taip pat sutinkate, kad galime perduoti tokią pačią informaciją Revolut Bank apie jūsų el. pinigų sąskaitą.

Jūsų „Revolut“ programėlėje rodoma operacijų istorija taip pat apims visus jūsų atliktus ir gautus mokėjimus. Tačiau, kad būtų paprasčiau, nerodome 2 dalyje aprašytų automatinių operacijų tarp jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos ir el. pinigų sąskaitos jūsų operacijų istorijos lange. Ši informacija rodoma jūsų operacijų išrašuose. Pvz., jei išleidžiate EUR 5 su savo „Revolut“ kortele parduotuvėje, jūsų operacijų istorijos lange matysite pirkinį parduotuvėje, bet nematysite automatinės operacijos iš jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos į jūsų el. pinigų sąskaitą, kurios reikia, kad toks pirkinys įvyktų. Galite iš mūsų paprašyti automatinių operacijų išrašo, bet sutikdami su šiuo Papildymu sutinkate, kad šios operacijos nebus rodomos operacijų istorijos lange „Revolut“ programėlėje arba telefone iššokančiuose pranešimuose.

4. Kada šis Papildymas gali nutrūkti?

Kas bus, jei neturėsiu Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos įmonėje Revolut Bank?

Šis Papildymas yra susitarimas, kaip pinigai juda tarp jūsų Revolut Bank Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos ir jūsų el. pinigų sąskaitos, turimos Revolut Payments. Jei neturėsite Indėlio iki pareikalavimo sąskaitos, negalėsime jums teikti šių paslaugų. Todėl, jei jūsų Indėlio iki pareikalavimo sąskaita Revolut Bank uždaroma, šis Papildymas taip pat nebegalioja. Likusios Privatiems klientams taikomos sąlygos taikomos ir toliau ir mes pagal jas teiksime savo paslaugas jums.

Kas bus, jei norėsiu nutraukti šį Papildymą?

Jei norite nutraukti šį Papildymą, bet norėtumėte pasilikti savo el. pinigų sąskaitą, praneškite mums apie tai per „Revolut“ programėlę. Kad jis būtų nutrauktas, mus reikia įspėti prieš 10 darbo dienų. Nutraukus Papildymą, Privatiems klientams taikomos sąlygos taikomos ir toliau ir mes pagal jas teiksime savo paslaugas jums.