Produktai

Tipinė Vartojimo kredito sutartis

Vartojimo kredito sutartis


Ši vartojimo kredito sutartis Nr. <Agreement Number> (toliau – Kredito sutartis) yra sudaryta tarp:

  • <customer’s name surname>, <address> (toliau – jūs arba Kredito gavėjas) ir
  • UAB „Revolut Bank“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigtos įmonės, kurios registruotoji buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius, Lietuva, registruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Nr. 304580906 (toliau – Bankas, mes, mus, mūsų).

Šią Kredito sutartį sudaro A ir B dalys, kuriose pateikiama svarbi informacija, susijusi su jūsų kreditu, įskaitant mūsų įsipareigojimus jums ir jūsų įsipareigojimus mums.

UAB „Revolut Bank“ yra licencijuota ir reguliuojama Lietuvos banko Lietuvos Respublikoje bei Europos Centrinio Banko.

A DALIS

Toliau pateikiame pagrindines jūsų kredito sąlygas.

Visos reikšmės yra pateikiamos <Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d. duomenimis.Bendra kredito suma

Tai didžiausia kredito suma, kurią suteikiame jums pagal šią Kredito sutartį.

<credit amount> EUR

Kredito sutarties terminas

<loan period> mėn.

Periodinių Įmokų skaičius, dažnumas

Įmoka – tai kredito grąžinimas arba palūkanų, delspinigių ar kitos sumos mokėjimas, kurį jūs turite atlikti mums pagal šią Kredito sutartį.

<number of monthly instalments>, mokant kas mėnesį

Kiekvienos Įmokos suma

<monthly instalment amount> EUR

Paskutinės Įmokos mokėjimo data

Tai galutinė kredito, suteikto pagal šią Kredito sutartį, grąžinimo data.

<Final repayment date Year> m. <Final repayment date Month> mėn. <Final repayment date Day> d.

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN)

Tai bendra vartojimo kredito kaina per metus, išreikšta procentais.

<APR> %

Visa grąžintina suma

Tai Bendros kredito sumos ir Bendros kredito kainos suma.

<Total repayment> EUR

Bendra kredito kaina

Tai visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir visus kitus mokesčius, kuriuos privalote mokėti pagal Kredito sutartį, išskyrus notarines išlaidas.

<interestAmount> EUR

Palūkanų normos tipas

Fiksuota

Metinė palūkanų norma

<annual interest rate> %

Kredito paskirtis

<credit type: if personal loan -> “Asmeninėms Kredito gavėjo reikmėms”, if family loan -> “Kredito gavėjo šeimos poreikiams”>

Kredito tipas

Terminuotas vartojimo kreditas

Išlaidos, susijusios su Mokėjimo sąskaita

Tai visos išlaidos, susijusios su jūsų Mokėjimo sąskaita (kaip ji apibrėžta šios Kredito sutarties B dalyje).

Jokių, darant prielaidą, kad Kredito gavėjas naudojasi mūsų teikiamų paslaugų Standartiniu planu.


Turite teisę atšaukti šią Kredito sutartį per 2 kalendorines dienas nuo kredito išmokėjimo dienos (toliau – Apsisprendimo laikotarpis). Daugiau informacijos rasite šios Kredito sutarties B dalyje.

Taip pat turite teisę atsisakyti šios Kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo. Daugiau informacijos rasite šios Kredito sutarties B dalyje.

Toliau pateikiamas preliminarus įmokų mokėjimo grafikas. Tikslios įmokų datos bei kita informacija gali keistis (pavyzdžiui, priklausomai nuo to, kada sudaroma ši Kredito sutartis). „Revolut“ programėlėje pateiksime galiojantį įmokų mokėjimo grafiką ir, jei reikės, jį atnaujinsime (toliau – Įmokų mokėjimo grafikas). Įmokų mokėjimo grafiką galite bet kada nemokamai atsisiųsti iš „Revolut“ programėlės.


Įmokos mokėjimo data

Grąžinama kredito dalis

Palūkanos

Įmoka (kredito dalis su palūkanomis)

Kredito likutis

<1ST repayment date>

<1st credit instalment>

<1st interest monthly payment>

<1st monthly repayment>

<Outstanding credit amount after 1st repayment>

<2nd repayment date>

<2nd credit instalment>

<2nd interest monthly payment>

<2nd monthly repayment>

<Outstanding credit amount after 2nd repayment>


B DALIS

Bendrosios sąlygos

1. Bendros kredito kainos ir BVKKMN apskaičiavimas

BVKKMN suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio. Jei paskutinis skaičius po kablelio yra 0, jis nerodomas.

Bendrą kredito kainą ir BVKKMN apskaičiavome remdamiesi šiomis prielaidomis:

1.1. Kredito sutartis galios visą terminą;

1.2. Bendra kredito suma bus išmokėta Kredito sutarties sudarymo dieną;

1.3. Abi šalys vykdys savo įsipareigojimus nustatytais terminais pagal šią Kredito sutartį;

1.4. Kredito sutartyje nurodyta palūkanų norma ir kitos išlaidos nesikeis bei bus taikomos iki Kredito sutarties pabaigos.

2. Kredito išmokėjimas

2.1. Suteiksime jums kreditą pagal šios Kredito sutarties sąlygas.

2.2. Išmokėsime Bendrą kredito sumą į jūsų mokėjimo sąskaitą UAB „Revolut Bank“, kuri yra privaloma norint sudaryti šią Kredito sutartį (toliau – Mokėjimo sąskaita), iškart, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 1 dieną po to, kai su jumis sudarysime šią Kredito sutartį. Mes informuosime jus, apie Kredito sutarties sudarymą ir kredito išmokėjimą el. paštu arba per „Revolut“ programėlę.

2.3. Galime atsisakyti išmokėti kreditą, jei:

a) pateikėte mums informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra klaidinga, netiksli ar klaidinanti;

b) pažeidėte šios Kredito sutarties sąlygas arba bet kokias kitas sąlygas, dėl kurių susitarėte su mumis arba bet kuria „Revolut“ grupės įmone;

c) pasikeičia jūsų kreditingumas.

2.4. Jeigu nuspręsime neišmokėti kredito, informuosime jus, o ši Kredito sutartis iš karto nustos galioti. Jei taip atsitiks, informuosime jus „Revolut“ programėlėje arba el. paštu.

3. Kredito paskirtis

Sutinkame jums išmokėti kreditą tik su sąlyga, kad jį naudosite asmeniniams tikslams, nesusijusiam su verslu, prekyba ar profesija.

4. Kredito Įmokų mokėjimas

4.1. Privalote mums grąžinti visą pagal šią Kredito sutartį išmokėtą kreditą. Įmokos turi būti sumokamos kredito valiuta.

4.2. Įmokos turi būti sumokamos tokiomis sumomis ir tokiu dažnumu, koks nurodytas Įmokų mokėjimo grafike.

4.3. Įmokų mokėjimo grafike nurodytos sumos apima ir grąžinamą kreditą, ir visas palūkanas.

4.4. Visos Įmokos turi būti sumokamos ne vėliau kaip Paskutinę įmokos mokėjimo dieną.

4.5. Įmokos bus išskaičiuotos iš jūsų Mokėjimo sąskaitos 5 skyriuje nurodyta tvarka. Įmokas taip pat galite sumokėti naudodami „Revolut“ programėlę.

4.6. Įmoka bus laikoma grąžinta, kai ją gausime.

4.7. Gauta Įmoka bus paskirstoma toliau nurodyta tvarka:

a) Pirmiausia ji bus nukreipiama mūsų išlaidoms, atsiradusioms pareiškiant reikalavimą išieškoti jūsų skolą bei kitoms su šios skolos išieškojimu susijusioms išlaidoms padengti;

b) Visiškai padengus visas neapmokėtas išlaidas, susijusias su reikalavimo pareiškimu ir skolos išieškojimu, Įmoka bus naudojama delspinigiams padengti;

c) Grąžinus visus nesumokėtus delspinigius, iš Įmokos bus padengtos visos mokėtinos palūkanos;

d) Likusios sumos bus panaudotos kreditui grąžinti.

4.8. „Revolut“ programėlėje matysite visas sumokėtas Įmokas, kurias mes gavome.

4.9. Mes neįskaitysime Įmokos esant bet kuriam toliau nurodytam atvejui: jei nedelsiant po Įmokos sumokėjimo, ji bus atšaukta arba grąžinta; jei Įmoka bus pateikta per klaidą, dėl apgaulės ar dėl taikomų tarpuskaitos taisyklių pažeidimo; arba jei įrašas apie Įmokos sumokėjimą buvo padarytas per klaidą.

4.10. Mes informuosime jus apie galutinį kredito grąžinimą per „Revolut“ programėlę arba el. paštu.

4.11. Jei negalite mokėti Įmokų iš Mokėjimo sąskaitos (pvz., jei Mokėjimo sąskaita buvo užblokuota), informuokite mus, naudodami „Revolut“ programėlę, ir mes pranešime apie alternatyvų mokėjimų atlikimo būdą, kuriuo galėsite naudotis gavę mūsų pranešimą.

5. Jūsų sutikimas dėl Įmokų mokėjimo tvarkos

5.1. Norėdami sudaryti šią Kredito sutartį, jūs turite turėti Mokėjimo sąskaitą. Jūs įsipareigojate neuždaryti Mokėjimo sąskaitos tol, kol iki galo neįvykdysite visų savo įsipareigojimų pagal šią Kredito sutartį ir negausite mūsų pranešimo, kad kreditas buvo galutinai grąžintas.

5.2. Įmokos nuo jūsų Mokėjimo sąskaitos bus nurašomos tos dienos, kurią turi būti sumokėta Įmoka, pradžioje. Dėl šios priežasties dieną prieš Įmokos mokėjimo terminą turite įsitikinti, kad Mokėjimo sąskaitoje turite pakankamai lėšų.

5.3. Tam kad galėtume teikti jums paslaugas, jūs sutinkate ir suteikiate mums teisę iki visiško jūsų įsipareigojimų pagal Kredito sutartį įvykdymo, nepriklausomai nuo to ar Kredito sutartis bus atšaukta ar nutraukta, atlikti toliau nurodytus veiksmus:

a) Suėjus Įmokos terminui, jūs sutinkate mums leisti nurašyti Įmokai skirtas lėšas iš jūsų Mokėjimo sąskaitos;

b) Jeigu jūsų Mokėjimo sąskaitoje trūksta lėšų sumokėti Įmoką (visiškai arba iš dalies) iki Kredito sutartyje numatyto termino, jūs sutinkate mums leisti nurašyti Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas tuo pačiu metu kiekvieną dieną, kol bus padengta visa Įmoka; ir

c) Jeigu jūsų Mokėjimo sąskaitoje trūksta lėšų Įmokai padengti, jūs sutinkate leisti mums kiekvieno mėnesio trečią, tryliktą ir dvidešimt aštuntą dieną papildyti Mokėjimo sąskaitą lėšomis iš priskirtos mokėjimo kortelės, kuri yra susieta su Mokėjimo sąskaita, tokia suma, kurios užtektų Įmokai padengti.

6. Palūkanos

6.1. Turite mokėti mums palūkanas už bet kokią jums išmokėtą sumą.

6.2. Palūkanos bus skaičiuojamos nuo išmokėtos, bet negrąžintos Bendros kredito sumos. Palūkanos bus pradėtos skaičiuoti išmokėjimo dieną ir bus skaičiuojamos iki kredito grąžinimo dienos.

6.3. Palūkanos skaičiuojamos kasdien. Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius, o metuose – 365 dienos.

6.4. Palūkanų norma yra fiksuota.

7. Išankstinis kredito grąžinimas

7.1. Galite grąžinti visą kreditą arba dalį jo bet kuriuo metu anksčiau laiko nurodyto Įmokų mokėjimo grafike (toliau – Išankstinė Įmoka). Tai galite padaryti „Revolut“ programėlėje.

7.2. Už Išankstinę įmoką jokie mokesčiai nebus taikomi.

7.3. Kai sumokėsite Išankstinę įmoką, ji bus paskirstoma taip pat, kaip ir periodinės Įmokos, nurodytos 4 skyriuje.

7.4. Jei sumokėsite Išankstinę įmoką, mes perskaičiuosime ir atitinkamai sumažinsime likusio negrąžinto kredito sumą, bet nekeisime kredito grąžinimo terminų, nurodytų Įmokų grąžinimo grafike. Tokiu atveju mes perskaičiuosime palūkanas ir mokesčius (jei tokių bus) už visą laikotarpį nuo Išankstinės įmokos sumokėjimo datos iki Paskutinės įmokos mokėjimo datos.

7.5. Jei sumokėsite Išankstinę įmoką, jūsų Įmokų mokėjimo grafikas pasikeis, todėl sumokėję Išankstinę įmoką, nedelsdami peržiūrėkite pakeistą Įmokų mokėjimo grafiką.

8. Delspinigiai

8.1. Jei pagal Kredito sutarties sąlygas nesumokėsite Įmokos laiku, bet kokia nesumokėta suma iš karto taps Pradelsta skola. Tokiu atveju, mes galime su jumis susisiekti ir paprašyti nedelsiant sumokėti Įmoką.

8.2. Kai suma tampa Pradelsta skola, yra pradedami skaičiuoti delspinigiai. Už Pradelstą skolą gali būti skaičiuojami 0,05 procento delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai bus skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų.

8.3. Suma nebus pripažįstama Pradelsta skola ir už tokią sumą mes neskaičiuosime delspinigių, jei negalėsite grąžinti pinigų dėl mūsų ar kitos „Revolut“ grupės įmonės teikiamų mokėjimo paslaugų sutrikimų.

8.4. Delspinigių mokėjimas neatleis jūsų nuo įsipareigojimų pagal šią Kredito sutartį vykdymo, neatidės sutartų Įmokų terminų ir nepanaikins skolos.

9. Jūsų pareigos mums

9.1. Jūs patvirtinate, kad:

a) Visa informacija, kurią mums pateikiate siekdami sudaryti šią Kredito sutartį, yra išsami, tiksli, naujausia ir visais atžvilgiais teisinga.

b) Prieš sudarydami šią Kredito sutartį, gavote jos kopiją ir Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – SIVK), ir ją perskaitėte, supratote bei su ja sutinkate.

c) Gavote informaciją apie teisę atsisakyti šios Kredito sutarties.

10. Įkeitimas

10.1. Visos esamos ir būsimos lėšos Kredito gavėjo Banko sąskaitose bei reikalavimo teisė (įskaitant ir būsimą reikalavimo teisę) išmokėti lėšas ir palūkanas (jei tokios mokamos) yra įkeistos Bankui Kredito sutarties pagrindu paprastuoju ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant Kredito sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Pagrindinė Kredito gavėjo prievolė pagal Kredito sutartį ir iš jos kylančios palūkanos užtikrinama paprastuoju įkeitimu. Maksimaliu įkeitimu užtikrinamos netesybos ir nuostoliai, kuriuos Bankas gali patirti dėl įsipareigojimų pagal Kredito sutartį nevykdymo. Maksimaliu įkeitimu užtikrinama suma lygi 40 procentų Bendros kredito sumos.

10.3. Kredito gavėjas perduoda minėtą įkeistą turtą Bankui pagal teisės aktų, susijusių su įprastinės rašytinės formos prašymu įkeisti sandorius, reikalavimus.

10.4. Bankas turi teisę teikti tretiesiems asmenims informaciją apie Kredito gavėjo Banko sąskaitų įkeitimą, jei tai būtina Banko interesams apsaugoti.

10.5. Kredito gavėjui tinkamai įvykdžius įsipareigojimus Bankui, disponavimas įkeistomis lėšomis nebus ribojamas.

11. Kredito gavėjo teisės per Apsisprendimo laikotarpį

11.1. Per Apsisprendimo laikotarpį Kredito gavėjas turi teisę atšaukti šią Kredito sutartį, nenurodydamas priežasties ir nemokėdamas jokių palūkanų ir kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

11.2. Jeigu Kredito gavėjas nori pasinaudoti teise atšaukti šią Kredito sutartį, jis turi informuoti Banką per „Revolut“ programėlę ir grąžinti visą kredito sumą, ne vėliau kaip iki Apsisprendimo laikotarpio pabaigos.

12. Kredito gavėjo teisė atsisakyti Kredito sutarties

12.1. Galite, nenurodydami priežasties, atsisakyti šios Kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų:

a) nuo šios Kredito sutarties sudarymo dienos arba

b) nuo tos dienos, kai gavote Kredito sutartį ir SIVK, jei ši data vėlesnė nei Kredito sutarties sudarymo data.

12.2. Kredito sutarties atsisakyti galima naudojantis "Revolut" programėle.

12.3. Jeigu per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito sutarties sudarymo pasinaudojate teise atsisakyti Kredito sutarties, abi šalys įsipareigoja abipusiai atsiskaityti ir grąžinti visas viena kitai mokėtinas sumas. Jūs nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 30 darbo dienų (t. y. išskyrus šeštadienius, sekmadienius ar valstybines šventes Lietuvoje) nuo prašymo atsisakyti Kredito sutarties priėmimo dienos, grąžinsite visą išmokėtą kreditą ir visas priskaičiuotas palūkanas.

12.4. Už Kredito sutarties atsisakymą netaikysime jokių mokesčių.

13. Kredito sutarties pažeidimai ir pasekmės

13.1. Jei pažeisite šią Kredito sutartį, mes turime teisę:

a) atsisakyti suteikti kreditą ar jo dalį arba sustabdyti kredito išmokėjimą, kol ištaisysite pažeidimą; arba

b) nutraukti Kredito sutartį (ir bet kokią kitą su mumis sudarytą kredito sutartį), jei manysime, kad padarėte esminį jos pažeidimą.

13.2. Esminiu Kredito sutarties pažeidimu bus pripažįstami šie atvejai:

a) 1 mėnesį nuo mokėjimo termino dienos nesumokate pilnos Įmokos ir pradelsta suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžinto kredito; arba

b) nemokate Įmokų 3 iš eilės einančius mėnesius (nepriklausomai nuo sumos).

13.3. Jei praleidote Įmokos terminą, mes turime teisę:

a) išieškoti pradelstą skolą ir delspinigius įstatymų nustatyta tvarka;

b) perleisti pradelstą skolą trečiosioms šalims ir, jei tai padarysime, perduoti šioms šalims jūsų asmens duomenis ir informaciją, kurie laikomi banko paslaptimi; ir

c) naudotis visomis kitomis šioje Kredito sutartyje arba įstatymuose nustatytomis teisėmis.

13.4. Jei jums vėluojant sumokėti Įmoką Kredito sutartyje numatytais terminais mes pradėsime jūsų skolos išieškojimą, jūs galite patirti papildomų išlaidų.

14. Kredito sutarties nutraukimas

14.1. Kredito sutartį galime nutraukti mes arba jūs šiame 14 skyriuje nurodyta tvarka.

14.2. Jūs galite nutraukti šią Kredito sutartį bet kuriuo Kredito sutarties galiojimo momentu naudodami „Revolut“ programėlę.

14.3. Mes galime nutraukti Kredito sutartį tik tuo atveju, jei jūs ją iš esmės pažeidžiate. Jei taip atsitiks, mes pranešime jums el. paštu arba per „Revolut“ programėlę. Jei per pranešime nustatytą terminą nepašalinsite esminio šios Kredito sutarties pažeidimo, apie tai jus informuosime antrą kartą ir nustatysime 14 dienų terminą pažeidimui ištaisyti. Jei vis tiek nepašalinate esminio Kredito sutarties pažeidimo, sutartis bus laikoma nutraukta praėjus 14 dienų nuo antrojo pranešimo išsiuntimo dienos be atskiro įspėjimo.

14.4. Nutraukus Kredito sutartį, visų Įmokų grąžinimo terminai bus laikomi suėjusiais.

14.5. Kredito sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo ir nepanaikina jūsų pareigos mokėti Įmokas.

15. Kredito sutarties galiojimo pabaiga

15.1. Kredito sutartis nustos galioti, kai gausime Paskutinę kredito Įmoką.

15.2. Kredito sutartis taip pat nustos galioti, jei pagal Kredito sutartį atsisakysime išmokėti kreditą.

16. Šiek tiek teisinės informacijos

16.1. Asmens duomenų tvarkymas

Turime teisę stebėti, analizuoti ir vertinti jūsų, kaip Kredito gavėjo (ir, jei taikoma, sutuoktinio), veiksmus, atliekamus „Revolut“ paskyroje (įskaitant mokėjimo ir kitas operacijas). Taip pat turime teisę gauti jūsų ir (arba) sutuoktinio asmens duomenis ir perduoti jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, informaciją apie įsipareigojimą sumokėti Įmokas ar mokėti palūkanas pagal šią Kredito sutartį, informaciją apie skolinius įsipareigojimus) su mumis susijusioms ir trečiosiomis šalimis: bendraskolių duomenų bylas tvarkantiems subjektams, kredito biurų informacines sistemas tvarkantiems subjektams, skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, kompetentingoms valstybės institucijoms, registrams ir kitiems tretiesiems asmenims tiek, kiek tai būtina mūsų teisėms ir teisėtiems interesams įgyvendinti, jūsų mokumui įvertinti ir šios Kredito sutarties nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams vykdyti. Tokių duomenų teikėjų ir gavėjų sąrašas skelbiamas mūsų svetainėje.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi mūsų Privatumo politika (su kuria sutikote tapdami „Revolut“ klientais ir kurią bet kuriuo metu galite peržiūrėti naudodami „Revolut“ programėlę arba „Revolut“ svetainėje).

16.2. Įskaitymas

Jei esate mums skolingi pagal šią Kredito sutartį, mes galime panaudoti bet kurioje jūsų pas mus turimoje sąskaitoje esančias lėšas trūkstamai sumai padengti iš anksto jūsų apie tai neinformavę (tai vadinama įskaitymu).

16.3. Skundai

Jei turite nusiskundimų dėl mūsų produktų ar paslaugų, susisiekite su mumis. Priimsime ir apsvarstysime visus jūsų atsiųstus skundus. Galutinis atsakymas į jūsų skundą arba laiškas, paaiškinantis, kodėl galutinis atsakymas nebuvo pateiktas, jums bus pateiktas per 15 darbo dienų nuo skundo pateikimo dienos, o išimtinėmis aplinkybėmis, apie kurias jus atskirai informuosime – per 35 darbo dienas. Jei esate nepatenkinti, kaip sureagavome į jūsų skundą, per 1 metus nuo tada, kai mums išsiuntėte savo skundą, galite jį perduoti Lietuvos bankui. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiktų kaip neteisminių ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus. Jos adresas yra Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika. Norėdami gauti daugiau informacijos, paskaitykite Skundų politika „Revolut“ svetainėje kur rasite visą informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo tvarką. Jei turite klausimų dėl mūsų skundų nagrinėjimo tvarkos, susisiekite su mumis naudodami „Revolut“ programėlę.

16.4. Priežiūros institucija

Mūsų priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, įsikūręs adresu: Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius. Lietuvos banko interneto svetainė: https://www.lb.lt/lt/.

16.5. Mūsų teisės

Pripažįstate ir sutinkate, kad mes galime atsisakyti bet kurios Kredito sutarties sąlygos, kuri yra parengta mūsų naudai, savo nuožiūra ir be išankstinio jūsų sutikimo.

Jei kuriuo nors metu nuspręsime nepasinaudoti savo teise, galia ar privilegija pagal šią Kredito sutartį, arba atidėsime pasinaudojimą ja, tai nereikš, kad visiškai atsisakėme šios teisės, galios ar privilegijos, nes galėsime tai padaryti vėliau. Jei vieną kartą visiškai ar iš dalies pasinaudojame bet kuria teise, galia ar privilegija pagal šią Kredito sutartį, galėsime tai padaryti bet kuriuo kitu metu.

Šioje Kredito sutartyje nustatytos teisės ir teisių gynimo būdai papildo įstatymų numatytas teises ar teisių gynimo būdus ir jų neriboja.

Pripažįstate ir sutinkate, kad nedelsdami atliksite visus veiksmus arba pasirašysite visus dokumentus, kurių pagrįstai pareikalausime (tokia forma, kurią nurodysime ir, jei pareikalausime, mūsų paskirtų asmenų naudai) tam, kad galėtume įgyvendinti savo teises pagal šią Kredito sutartį arba įstatymų nustatytus įgaliojimus ir teisių gynimo priemones.

16.6. Visaapimantis susitarimas

Ši Kredito sutartis atspindi visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl kredito ir pakeičia visus susitarimus, sutartis ar pasižadėjimus tarp jūsų ir mūsų dėl kredito (raštu ar bet kokia kita forma), sudarytus arba atsiradusius iki šios Kredito sutarties sudarymo.

Ši Kredito sutartis galios tol, kol grąžinsite visą kreditą.

16.7. Perleidimas

Kredito gavėjas negali perleisti savo teisių ar pareigų, kylančių iš Kredito sutarties. Pasiliekame teisę perleisti šį kreditą ar jo dalį (įskaitant mūsų teises pagal šią Kredito sutartį) bet kuriai „Revolut“ grupės įmonei arba bet kuriai trečiajai šaliai. Tai galime padaryti bet kuriuo metu, jūsų neįspėję ir negavę išankstinio jūsų sutikimo. Tokiu atveju galime suteikti perėmėjui (ir jo profesionaliems patarėjams) visą informaciją, kuri, mūsų nuomone, reikalinga ir susijusi su jumis ir (arba) jūsų kreditu. Jūs sutinkate mūsų sąskaita sudaryti visus dokumentus, kurių pareikalausime iš jūsų, kad palengvintumėte tokį perleidimą ir paskiriate mus savo įgaliotiniu pasirašyti šiuos dokumentus.

16.8 Reglamentuojantys teisės aktai ir jurisdikcija

Ši Kredito sutartis yra sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šią Kredito sutartį ir visas nesutartines prievoles, kylančias iš jos arba su ja susijusias, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Sutinkate, kad bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Kredito sutarties arba susijęs su ja (įskaitant bet kokį ginčą ar pretenziją susijusį su jos egzistavimu, galiojimu ar nutraukimu), arba bet kokie nesutartiniai įsipareigojimai, kylantys iš jos arba susiję su ja, būtų sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jūsų sutartinius santykius, susijusius su Mokėjimo sąskaita, reglamentuoja nuostatai ir sąlygos bei taikomi įstatymai, dėl kurių su mumis susitarėte atskirai.

16.9. Bendradarbiavimas

Retkarčiais galime susisiekti su jumis naudodami „Revolut“ programėlę ir jūs sutinkate leisti susisiekti su jumis per „Revolut“ programėlę.

16.10. Pakeitimai

Galime pakeisti šią Kredito sutartį, raštu įspėję jus ne mažiau kaip prieš du mėnesius (bet kuriuo atveju – ne mažiau kaip prieš 60 dienų). Kredito sutarties pakeitimą atliksime tik siekdami atspindėti esamą rinkos praktiką, bet kurio įstatymo, kodekso, reglamento ar gairių reikalavimus, kad paaiškintume esamą šios Kredito sutarties sąlygą arba jei toks pakeitimas bus reikalingas dėl „Revolut“ grupės pasikeitimų. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, galite nutraukti šią Kredito sutartį ir grąžinti kreditą bei visas negrąžintas sumas iki mūsų pranešime apie Kredito sutarties pakeitimą nurodytos datos.

Jei kuriuo nors šios Kredito sutarties galiojimo metu viena ar kelios šios Kredito sutarties sąlygos bus pripažintos negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįgyvendinamomis, likusios Kredito sutarties sąlygos nebus paveiktos ir galios toliau.

16.11. Įvairios nuostatos

Mūsų juridinio asmens kodas: 304580906. Registruotoji buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius, Lietuva.

Duomenys apie mus kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kredito sutartis laikoma sudaryta, kai sutinkate su ja „Revolut“ programėlėje. Mes galime pareikalauti, kad patvirtintumėte Kredito sutartį „Revolut“ programėlėje pagal „Revolut“ programėlės naudotojo autentifikavimo ir operacijos patvirtinimo procedūrą (įskaitant reikalavimą įvesti slaptažodį arba naudoti biometrinius elementus).

Ši Kredito sutartis sudaroma elektronine forma, o visi jos pakeitimai taip pat atliekami elektronine forma.

Kredito sutartį ir visus Kredito sutarties pakeitimus pateiksime jums patvarioje laikmenoje.UAB „REVOLUT BANK“

<customer’s name surname>

Data:

<Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d.

<Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d.