Kredito kortelės pasiūlymas: po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis


Apie ką šis pasiūlymas?

„Revolut“ nori suteikti papildomų naudų naujiems „Revolut“ kredito kortelės turėtojams, kurie atitinka šio pasiūlymo sąlygas.

Pasiliekame teisę bet kada atšaukti šį pasiūlymą arba pakeisti šio pasiūlymo sąlygas.

Atidžiai perskaitykite šias pasiūlymo sąlygas.

Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?

Šis pasiūlymas galioja Lietuvos rinkos „Revolut“ programėlės naudotojams, kurie pateikė paraišką ir su „Revolut Bank UAB“ sudarė kredito limito sutartį per šio pasiūlymo laikotarpį, kuris prasideda nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. ir tęsis tol, kol pakeisime arba nutrauksime šį pasiūlymą pagal šias pasiūlymo sąlygas.

Šio pasiūlymo teikiamos naudos

Pagal šį pasiūlymą reikalavimus atitinkantiems klientams suteikiame papildomą naudą, vadinamą „po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalimi“.

Kas yra po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis?

Jei už pirkinius yra atsiskaitoma „Revolut“ kredito kortele, „Revolut Bank” UAB jums grąžina tam tikrą atlikto mokėjimo dalį išreikštą procentu, apskaičiuotu nuo pirkinio sumos. Šia suma po atsiskaitymo yra padidindamas jūsų sąskaitos balansas. Tai vadiname po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalimi. Ši po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis yra lygi tam tikram bet kokio „Revolut“ kredito kortele atlikto mokėjimo procentui. Tikslus po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies procentas matomas „Revolut“ programėlės kredito kortelių valdymo ekrane. Po atsiskaitymo grąžinamų pinigų procentas gali būti keičiamas dėl bet kokios priežasties, pavyzdžiui atsižvelgiant į šalį, kurioje atliekate mokėjimą, arba pardavėją, su kuriuo yra vykdomas atsiskaitymas. Apie po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies procento pakeitimus jums bus pranešta el. paštu arba „Revolut“ programėlėje.

Didžiausios po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies limitas, kurį galite pasiekti, yra nurodytas „Revolut“ programėlės kredito kortelių valdymo ekrane.

Atminkite, kad po atsiskaitymo pinigų dalis grąžinama tik už pilnai įvykdytas pirkimo operacijas atliktas „Revolut“ kredito kortele ir atsiskaitant iš „Revolut Bank UAB“ suteikto kredito limito lėšų.

Po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis apskaičiuojama nuo apmokėtų pirkinių naudojant kredito kortelę sumos ir yra suapvalinama iki artimiausios sumos be kablelio. Po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis bus skaičiuojama tik už pilnai įvykdytus mokėjimus, nuo rezervuotų lėšų pinigai nebus grąžinami.

Pasibaigus šio pasiūlymo galiojimui, po atsiskaitymo grąžinamų pinigų likutis išliks aktyvus ir prieinamas iki tol, kol bus pervestas į jūsų kredito limito sąskaitą. Tai galite rankiniu būdu atlikti patys naudodami „Revolut“ programėlę arba mes tai automatiškai padarysime pirmą kito kalendorinio mėnesio dieną. Jei nuspręsite uždaryti savo „Revolut“ kredito kortelės sąskaitą, yra dvi galimybės: jūsų uždirbtų po atsiskaitymo grąžintų pinigų dalimi gali būti mažinama jūsų panaudoto kredito limito dalis, taigi sumažės suma, kurią reikės sumokėti norint uždaryti savo sąskaitą. Jei jūsų neapmokėtas likutis jau lygus nuliui, po atsiskaitymo grąžinami pinigai gali būti pervesti į jūsų pagrindinę „Revolut“ sąskaitą.

Jūsų po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likutį saugos „Revolut Bank UAB“. Uždirbtą po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį galima peržiūrėti „Revolut“ programėlės kredito kortelių valdymo ekrane arba „Revolut“ sąskaitos mėnesio išraše.

„Revolut Bank UAB“ po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likutį kas mėnesį perves į jūsų kredito limito sąskaitą kartu su kitais mokėjimais pagal kredito limito sutartį. Taip pat galite naudoti surinkimo mygtuką „Revolut“ programėlėje ir pasirinkti sumą, kurią norite pervesti į savo kredito limito sąskaitą, tačiau tik jei šią sumą galima suapvalinti iki artimiausio cento, po atsiskaitymo grąžintų pinigų dalies pervedimas į savo sąskaitą gali būti atliekamas bet kuriuo metu.Po atsiskaitymo grąžintų pinigų dalis negali būti nukreipiama mėnesinei įmokai (minimali įmoka, mokama kiekvieną mėnesį pagal kredito limito sutartį) padengti. Jei turite įsiskolinimų, vis tiek galite uždirbti po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį. Tačiau po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies negalėsite panaudoti tol, kol nepadengsite visų turimų įsiskolinimų.

Galime atsiimti jums po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jei:

  • mokėjimas, už kurį jūs uždirbote pinigus, buvo atšauktas;
  • teisę į grąžinamą pinigų dalį gavote apgaule arba
  • nesilaikėte čia išdėstytų sąlygų po atsiskaitymo grąžinamai pinigų daliai gauti.

Po atsiskaitymo grįžusius pinigus atsiimsime juos nurašydami iš jūsų po atsiskaitymo grąžinamų pinigų likučio. Laikysime, kad atsiėmimas buvo atliktas su jūsų sutikimu ir jūs sutinkate su šiuo mokėjimu.

Jei negalėsime iš jūsų po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likučio atgauti grąžintinų pinigų sumos, tai neatleis jūsų nuo atsakomybės padengti šį įsiskolinimą. Tokiu atveju turime teisę šią sumą nurašyti nuo jūsų prie pagrindinės „Revolut“ sąskaitos priskirtos mokėjimo kortelės arba pasinaudoti savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis kitų teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.

Daugiau apie tai, kaip galime atgauti sumas, kurias mums esate skolingi, galite perskaityti privatiems klientams taikomų sąlygų 28 skyriuje.

Mokėjimai, už kuriuos negrįžta pinigai po atsiskaitymo

Atminkite, kad po atsiskaitymo pinigų dalis grąžinama tik už įvykdytus mokėjimus „Revolut“ kredito kortele, naudojant kredito limitą pagal kredito limito sutartį, taigi tik tais atvejais, kai perkate „Revolut“ kredito kortele ir naudojate kredito limitą. Pinigai nėra grąžinami už atliktus lėšų pavedimus (išskyrus pirkimo operacijas) ar pinigų išgryninimo operacijas.

Negalėsime jums pervesti po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies, jei tai pažeistų kokį nors įstatymą ar reglamentą. Apie tokius atvejus būsite informuoti „Revolut“ programėlėje.

Šiek tiek teisinės informacijos

Šios pasiūlymo sąlygos įsigalioja, kai su savo „Revolut“ kredito kortele atliekate reikalavimus atitinkančią pirkimo operaciją, kaip anksčiau nurodyta šiose sąlygose.

Galime bet kada sustabdyti, nutraukti ar atšaukti šį pasiūlymą arba pakeisti šias pasiūlymo sąlygas jums apie tai bent prieš 60 dienų pranešdami „Revolut“ programėlėje arba el. paštu. Jei sustabdysime arba nutrauksime šį pasiūlymą, šias pasiūlymo sąlygas pašalinsime iš savo svetainės. Jei pasiūlymo sąlygas pakeisime, atnaujintos sąlygos bus pasiekiamos mūsų svetainėje.

Jei turime pagrindą manyti, kad sukčiavote ar piktnaudžiavote šiuo pasiūlymu (pavyzdžiui, bandėte įgyti finansinės naudos apgaulės būdu), savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis.

Šios sąlygos skelbiamos lietuvių bei anglų kalba ir bet koks vertimas pateikiamas tik dėl jūsų patogumo. Šiuo pasiūlymu pasinaudoję vartotojai neįgauna jokių teisių vadovaujantis išverstomis šių sąlygų versijomis. Galios ir viršenybę turės šių sąlygų versija lietuvių kalba, kuri bus galutinė ir įpareigojanti. Versija lietuvių kalba bus naudojama ir bet kokiuose teisminiuose procesuose.

Šiam pasiūlymui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius su šiuo pasiūlymu susijusius ginčus.