Pasiūlymo sąlygos

„eSIM“ duomenų planų pristatymo EEE nemokamo bandymo pasiūlymas

Šios pasiūlymo sąlygos taikomos EEE gyventojams. Klientams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, taikomos skirtingos sąlygos, pateiktos čia, o Airijoje – čia.


Apie ką šis pasiūlymas?

Pristatydami „eSIM“ duomenų planus, siūlome 7 dienų nemokamą bandomąjį „eSIM“ duomenų planą (toliau – nemokamas bandomasis laikotarpis) atrinktiems „Revolut Standard“, „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ naudotojams, gyvenantiems tinkamoje šalyje (toliau – pasiūlymas).


Šio pasiūlymo tinkamos šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Prancūzija, Vengrija ir Vokietija.


Nemokamas bandomasis laikotarpis suteiks šias galimybes:

 • bus galima pasirinkti vietinį, regioninį arba tarptautinį planą (visas įtrauktų šalių sąrašas bus pateiktas „Revolut“ programėlėje prieš pradedant nemokamą bandomąjį laikotarpį);
 • 100 MB duomenų ir
 • galios 7 dienas.


Šiose sąlygose (toliau – pasiūlymo sąlygos) nustatytos šiam pasiūlymui taikomos taisyklės. Naudojantis šiuo nemokamu bandomuoju laikotarpiu, taikomos duomenų planų su „eSIM“ bendrosios pardavimo sąlygos (1GLOBAL), įskaitant 1GLOBAL paslaugos teikimo sąlygas.


Jei esi pakviestas (-a) dalyvauti, nemokamą bandomąją laikotarpį turite aktyvuoti nuo 2024 m. kovo 22 d. 00:01 UTC iki 2024 m. gegužės 1 d. 23:59 UTC. Tai vadiname „Pasiūlymo laikotarpiu“.


Kas gali pasinaudoti šiuo Pasiūlymu?

Kad būtum laikomas (-a) šio pasiūlymo „Tinkamu (-a) dalyviu (-e)“, turi atitikti šiuos „Tinkamumo kriterijus“:

 • gyventi gyvenamosios vietos adresu tinkamoje šalyje;
 • būti pakviestas (-a) dalyvauti per „Revolut“ programėlę; ir
 • būti „Revolut Standard“, „Plus“, „Premium“ arba „Metal“ naudotoju (-a), kai suaktyvinsi nemokamą bandomąjį laikotarpį.


Kaip pradėti nemokamą bandomąjį laikotarpį?

Norėdamas (-a) aktyvinti nemokamą bandomąjį laikotarpį, „Revolut“ programėlėje „eSIM“ duomenų plano pasirinkimo puslapyje turi pasirinkti 100 MB pradinį pasiūlymą pagal plano, kurį nori išbandyti, tipą (vietinį, regioninį ar tarptautinį).

Atmink, kad „eSIM“ duomenų planų paskirtis – naudoti duomenis užsienyje ne tose teritorijose, kurios įtrauktos į tavo prietaiso pagrindinio SIM plano limitą.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

 1. „eSIM“ duomenų planus teikia mūsų partneris „TP Global Operations Limited“, veikiantis kaip 1GLOBAL. „Revolut Ltd“ yra 1GLOBAL atstovė, vykdanti „eSIM“ duomenų planų rinkodarą, palengvinantis jų pardavimą ir kitą papildomą veiklą. Žr. duomenų planų su „eSIM“ bendrąsias pardavimo sąlygas (1GLOBAL), įskaitant 1GLOBAL paslaugos teikimo sąlygas, taikomas per tavo nemokamą bandomąjį laikotarpį.
 2. Mes galime keisti akcijos sąlygas, ją sustabdyti ar nutraukti anksčiau nei pirmiau nurodyta pabaigos data, jei pagrįstai manome, kad šiuo pasiūlymu yra piktnaudžiaujama arba jis gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti pavieniams asmenims arba visiems pasiūlymo dalyviams.
 3. Jei mums reikia keisti pasiūlymo sąlygas, jį sustabdyti ar nutraukti iki pasiūlymo laikotarpio pabaigos, apie tai tau pranešime „Revolut“ programėlėje ir (arba) el. paštu. Jeigu jau dalyvavai pasiūlyme, bet kokie jo sąlygų pakeitimai neturės įtakos tavo teisėms.
 4. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso, o tai reiškia, kad negalime tęsti pasiūlymo vykdymo taip, kaip suplanuota.
 5. Nemokamu bandomuoju laikotarpiu nebegalėsi naudotis ir jei uždarysi savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą arba jei tavo sąskaita bus sustabdyta ar apribota.
 6. Savo nemokamo bandomojo laikotarpio niekam kitam negali perleisti ar parduoti. Mes nepasiūlysime jokios piniginės nemokamo bandomojo laikotarpio alternatyvos.
 7. „Ultra“ klientai neturi teisės pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
 8. Tavo asmens duomenis tvarkysime pagal duomenų planų su „eSIM“ bendrųjų pardavimo sąlygų (1GLOBAL) 8 dalies nuostatas.
 9. Oficiali šių sąlygų versija pateikiama anglų kalba. Kad būtų patogiau, galime pasiūlyti vertimus, tačiau ginčo atveju yra privalomas tekstas anglų kalba, nebent pagal vietos įstatymus numatyta kitaip.
 10. Šį pasiūlymą organizuoja ir teikia „Revolut Ltd“, kurios registruotasis adresas yra 7 Westferry Circus, London, E14 4HD. Jei turi skundų dėl šio pasiūlymo, gali juos pateikti tam subjektui tiesiogiai. Šioms pasiūlymo sąlygoms taikomi Anglijos ir Velso įstatymai. Vis dėlto gali pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyveni, vartotojų apsaugos taisyklėmis. Jurisdikciją turi Anglijos ir Velso teismai.