Produktai

Tipinė Kredito kortelės limito sutartis

Kredito limito sutartis buvo atnaujinta 2024 m. kovo 27 d. Jei Kredito limito sutartį sudarėte 2024 m. kovo 27 d. arba vėliau, ši versija galioja Jums. Jei Kredito limito sutartį sudarėte iki 2024 m. kovo 27 d., Jums bus taikoma ši Kredito limito sutartis (spauskite čia).


KREDITO LIMITO SUTARTIS

Ši kredito limito sutartis Nr. <Agreement Number> (toliau – Kredito limito sutartis) yra sudaryta tarp:

  • <customer’s name surname>, <address> (toliau – jūs arba Kredito gavėjas) ir
  • UAB „Revolut Bank“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigtos įmonės, kurios registruotoji buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius, Lietuva, registruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Nr. 304580906 (toliau – Bankas, mes, mus, mūsų).


Šią Kredito limito sutartį sudaro A ir B dalys, kuriose pateikiama svarbi informacija, susijusi su kredito limitu, įskaitant mūsų įsipareigojimus jums ir jūsų įsipareigojimus mums.

UAB „Revolut Bank“ yra licencijuota ir reguliuojama Lietuvos banko Lietuvos Respublikoje bei Europos Centrinio Banko.

A DALIS

Specialiosios jūsų limito sąlygos

Toliau pateikiame pagrindines jūsų kredito limito sąlygas. Visos reikšmės yra pateikiamos <Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d. duomenimis.
Bendra kredito limito suma

Tai maksimali kredito suma, kurią suteikiame jums pagal šią Kredito limito sutartį, ją galite panaudoti jums išduota kredito kortele (įskaitant virtualiąją (-sias) kredito kortelę (-es)) ir atlikdami pavedimus iš kredito kortelės sąskaitos.

<credit limit amount> EUR

Kredito limito sutarties terminas

neterminuota

Periodinių Įmokų dažnumas

Įmoka – tai kredito limito dalis, kurią privalote mums grąžinti kiekvieną mėnesį, arba bet koks palūkanų, delspinigių ar kitos sumos mokėjimas, privalomas pagal šią Kredito limito sutartį.

kas mėnesį

Mėnesinės Įmokos suma

3 proc. nuo kiekvieno mėnesio pirmą dieną panaudoto kredito limito sumos, bet visais atvejais ne mažiau kaip 10 EUR (arba lygiavertė suma kita valiuta)

Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN)

Tai bendra vartojimo kredito metinė kaina, išreikšta procentais.

<APR> %

Visa grąžintina suma

Tai Bendros kredito limito sumos ir Bendros kredito kainos suma.

<Total repayment> EUR

Bendra kredito kaina

Tai visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir visus kitus mokesčius, kuriuos privalote mokėti pagal Kredito limito sutartį, išskyrus notarines išlaidas.

<interestAmount> EUR

Palūkanų normos tipas

Fiksuota

Metinė palūkanų norma

<annual interest rate>%

Kredito limito paskirtis

(<credit type: if personal loan -> “Asmeninėms Kredito gavėjo reikmėms”, if family loan -> “Kredito gavėjo šeimos poreikiams”>)

Kredito tipas

vartojimo kreditas (kredito kortelės sąskaitos kreditas)

Išlaidos, susijusios su Mokėjimo sąskaita

Tai visos išlaidos, susijusios su jūsų Mokėjimo sąskaita (kaip ji apibrėžta šios Kredito limito sutarties B dalyje).

Jokių, darant prielaidą, kad Kredito gavėjas naudojasi mūsų teikiamų paslaugų Standartiniu planu.


Turite teisę atšaukti šią Kredito limito sutartį per 2 kalendorines dienas po jos sudarymo (toliau – Apsisprendimo laikotarpis). Daugiau informacijos rasite šios Kredito limito sutarties B dalyje.

Taip pat turite teisę atsisakyti šios Kredito limito sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo. Daugiau informacijos rasite šios Kredito limito sutarties B dalyje.

B DALIS

Bendrosios sąlygos

1. Bendros kredito kainos ir BVKKMN apskaičiavimas

BVKKMN suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio. Jei paskutinis skaičius po kablelio yra 0, jis nerodomas.

Bendrą kredito kainą ir BVKKMN apskaičiavome remdamiesi šiomis prielaidomis:

1.1. Skaičiuojant Bendrą kredito kainą, kredito limitas suteikiamas 3 mėnesiams;

1.2. Bendra kredito limito suma bus suteikta ir panaudota Kredito limito sutarties 1.1 punkte nurodytu laikotarpiu;

1.3. Kredito limitas nebus viršytas;

1.4. Nepasinaudosite savo teise į Atidėjimo laikotarpį, aprašytą šioje Kredito limito sutartyje, arba galimybe pakeisti kredito Įmokų terminus;

1.5. Abi šalys vykdys savo įsipareigojimus nustatytais terminais pagal šią Kredito limito sutartį; ir

1.6. Kredito limito sutartyje nurodyta palūkanų norma bei kitos išlaidos nesikeis ir bus taikomos iki Kredito limito sutarties pabaigos.

2. Jūsų kredito kortelė

2.1. Jei turite mokėjimo sąskaitą UAB „Revolut Bank“ (toliau – Mokėjimo sąskaita) ir pasirašėte šią Kredito limito sutartį, galėsite užsisakyti kredito kortelę. Naudodami „Revolut“ programėlę galite užsisakyti virtualiąją arba fizinę kredito kortelę (ar net abi!).

2.2. Galite pradėti naudotis kredito kortele po to, kai suteiksime jums kredito limitą pagal šią Kredito limito sutartį.

2.3. Naudodami kredito kortelę jūs galite atsiskaityti bei išsigryninti pinigų, taip pat iš kredito kortelės sąskaitos galite atlikti lėšų pervedimus (toliau kartu – Kortelės mokėjimai).

2.4. Kortelės mokėjimai bus finansuojami iš kredito limito. Kredito kortelės sąskaitoje jums pateiksime Kortelės mokėjimus ir informaciją apie jūsų panaudotą kredito limitą, kurį turite grąžinti pagal šios Kredito limito sutarties sąlygas.

2.5. Kredito kortelės sąskaita yra atskirta nuo Mokėjimo sąskaitos. Tai reiškia, kad užsisakius kredito kortelę, vis tiek galėsite naudotis kitomis „Revolut“ kortelėmis, kurias turite, tačiau jas naudosite tik Mokėjimo sąskaitoje esančioms lėšoms išleisti. Tuo tarpu atsiskaitydami kredito kortele bei darydami pavedimus ir išsigrynindami pinigus iš Kredito kortelės sąskaitos, naudosite Kredito limito sutarties pagrindu suteiktą kredito limitą.

2.6. Mes galime laikinai arba visam laikui užblokuoti jūsų užsakytą kredito kortelę tuo atveju, jei baigiasi kredito kortelės galiojimo laikas, kredito kortelė yra pamesta, kredito limitas jums neprieinamas (pvz., nutrauktas arba baigė galioti Kredito limito sutartis) arba kitais atvejais, nurodytais Privatiems klientams taikomose sąlygose. Jei nuspręsime užblokuoti kredito kortelę, apie tai jums pranešime „Revolut“ programėlėje.

2.7. Jūs galite laikinai arba visam laikui užblokuoti užsisakytą kredito kortelę naudodami „Revolut“ programėlę.

2.8. Jei nuspręsite pakeisti Standartinį planą į kitą, galime taikyti mokesčius už bet kurią išduodamą kredito kortelę. Šie mokesčiai nurodyti mūsų mokesčių puslapyje.

2.9. Automatiškai atnaujinsime jūsų kredito kortelę ir išsiųsime pakaitinę kortelę kas 5 metus, nebent jūs įspėsite mus to nebedaryti dar prieš automatinį atnaujinimą.

3. Kredito limito suteikimas

3.1. Sudarę šią Kredito limito sutartį, iškart, tačiau ne vėliau kaip per 1 dieną suteiksime jums teisę Kredito kortelės sąskaitoje naudotis suma, neviršijančia Bendros kredito limito sumos. Mes informuosime jus el. paštu arba per „Revolut“ programėlę apie tai, kad ši Kredito limito sutartis buvo sudaryta ir kredito limitas suteiktas.

3.2. Šioje Kredito limito sutartyje numatytomis sąlygomis mes suteiksime jums kreditą Kortelės mokėjimams padengti arba Kredito limito sutartyje numatytoms palūkanoms sumokėti, tuo atveju jei jūs nepadengsite jų šioje Kredito limito sutartyje numatytais terminais. Suteiktas kreditas neviršys Bendros kredito limito sumos. Kredito limitas suteikiamas nepaisant to, kad jūsų Mokėjimo sąskaitoje yra lėšų.

3.3. Kredito limitas bus suteiktas Mokėjimo sąskaitos valiuta.

3.4. Pasiliekame teisę apriboti galimybę naudoti kredito limitą, jei nebūsite padengę mums mėnesinės Įmokos. Jei taip atsitiks, informuosime jus „Revolut“ programėlėje arba el. paštu.

3.5. Galime bet kada sumažinti arba panaikinti jums suteiktą kredito limitą dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, pvz., pasikeitus jūsų kreditingumui, praleidus Įmokas arba nustačius, kad jūsų pateikta informacija yra klaidinga, netiksli ar klaidinanti. Apie kredito limito sumažinimą „Revolut“ paskyroje nurodytu el. pašto adresu informuosime likus ne mažiau kaip 14 dienų iki kredito limito sumažinimo. Apie kredito limito atšaukimą galime, tačiau neprivalome informuoti iš anksto, tačiau jei nuspręsime jus informuoti - atšaukimo priežastis nurodysime tik tokiu atveju, jei to nedraudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

4. Kredito limito viršijimas

4.1. Be jūsų sutikimo galime suteikti kreditą, viršijantį kredito limito sumą, jei kredito limitas yra visiškai išnaudotas. Taip gali nutikti, jei nemokėsite su kredito kortele susijusių mokesčių (kai jie jums taikomi), taip pat tais atvejais, kai pagal kredito kortelių schemų (VISA/MasterCard) taisykles ar rinkos praktiką, vykdant mokėjimo operacijas kredito kortelėmis, iš anksto netikrinamas likutis Kredito kortelės sąskaitoje arba jei taikomas mokestis už pinigų išgryninimą iš kredito kortelės, taip pat Kredito limito sutartyje numatytoms palūkanoms padengti.

4.2. Viršiję kredito limitą, privalote nedelsdami, bet ne vėliau kaip iki kitos mėnesinės Įmokos mokėjimo dienos, grąžinti mums kredito limitą viršijančią kredito sumą.

4.3. Taip pat turite sumokėti Kredito limito sutartyje nustatytas palūkanas už kredito limito viršijimą.

5. Kredito limito grąžinimas

5.1. Kredito limitas grąžinamas mėnesinėmis Įmokomis. Mėnesinė Įmoka skaičiuojama nuo kiekvieno mėnesio pirmą dieną panaudoto kredito limito sumos ir mokama ne vėliau kaip paskutinę to mėnesio dieną. Įmokos turi būti sumokamos kredito limito valiuta.

5.2. Įmoka bus laikoma grąžinta, kai ją gausime.

5.3. Gauta Įmoka bus paskirstoma toliau nurodyta tvarka:

a) Pirmiausia ji bus nukreipiama mūsų išlaidoms, atsiradusioms pareiškiant reikalavimą išieškoti jūsų skolą bei kitoms su šios skolos išieškojimu susijusioms išlaidoms padengti;

b) Visiškai padengus visas neapmokėtas išlaidas, susijusias su reikalavimo pareiškimu ir skolos išieškojimu, Įmoka bus naudojama delspinigiams padengti;

c) Grąžinus visus nesumokėtus delspinigius, iš Įmokos bus padengtos visos mokėtinos palūkanos;

d) Likusios sumos bus panaudotos kredito limitui grąžinti.

5.4. Visas Įmokas galėsite matyti Kredito kortelės sąskaitoje „Revolut“ programėlėje.

5.5. Mėnesines Kredito kortelės sąskaitos ataskaitas ir informaciją apie nesumokėtą kredito limito sumą, mokėtiną mėnesinę Įmoką ir palūkanas galite bet kuriuo metu nemokamai gauti „Revolut“ programėlėje.

5.6. Jei negalite mokėti Įmokų iš Mokėjimo sąskaitos (pvz., jei Mokėjimo sąskaita buvo užblokuota), informuokite mus, naudodami „Revolut“ programėlę, ir mes pranešime jums apie alternatyvų mokėjimų atlikimo būdą, kuriuo galėsite naudotis gavę mūsų pranešimą.

6. Jūsų sutikimas dėl Įmokų mokėjimo tvarkos

6.1. Norėdami sudaryti šią Kredito limito sutartį, jūs turite turėti Mokėjimo sąskaitą. Jūs įsipareigojate neuždaryti Mokėjimo sąskaitos, tol kol iki galo neįvykdysite visų savo įsipareigojimų pagal šią Kredito limito sutartį ir negausite mūsų pranešimo, kad kreditas buvo galutinai grąžintas.

6.2. Įmokos nuo jūsų Mokėjimo sąskaitos bus nurašomos tos dienos, kurią turi būti sumokėta Įmoka, pradžioje. Dėl šios priežasties dieną prieš Įmokos mokėjimo terminą turite įsitikinti, kad Mokėjimo sąskaitoje turite pakankamai lėšų.

6.3. Tam, kad galėtume teikti jums paslaugas, jūs sutinkate ir suteikiate mums teisę iki visiško jūsų įsipareigojimų pagal Kredito limito sutartį įvykdymo, nepriklausomai nuo to ar Kredito limito sutartis bus atšaukta, ar nutraukta, atlikti toliau nurodytus veiksmus:

a) Suėjus Įmokos terminui, jūs sutinkate mums leisti nurašyti Įmokai skirtas lėšas iš jūsų Mokėjimo sąskaitos;

b) Jeigu jūsų Mokėjimo sąskaitoje trūksta lėšų, sumokėti Įmoką (visiškai arba iš dalies) iki Kredito limito sutartyje numatyto termino, jūs sutinkate mums leisti nurašyti Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas tuo pačiu metu kiekvieną dieną, kol bus padengta visa Įmoka; ir

c) Jeigu jūsų Mokėjimo sąskaitoje trūksta lėšų Įmokai padengti, jūs sutinkate leisti mums kiekvieno mėnesio trečią, tryliktą ir dvidešimt aštuntą dieną papildyti Mokėjimo sąskaitą lėšomis iš priskirtos mokėjimo kortelės, kuri yra susieta su Mokėjimo sąskaita, tokia suma, kurios užtektų Įmokai padengti.

7. Palūkanos

7.1. Privalote mokėti palūkanas už panaudotą kreditą.

7.2. Palūkanos bus pradedamos skaičiuoti kredito limito panaudojimo dieną, nebent bus taikomas Atidėjimo laikotarpis. Palūkanos bus skaičiuojamos tol, kol kreditas bus grąžintas.

7.3. Palūkanos skaičiuojamos kasdien nuo panaudotos kredito limito sumos ir už praėjusį mėnesį mokamos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną. Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metuose ir mėnesyje yra faktinis dienų skaičius.

7.4. Palūkanų norma yra fiksuota.

8. Atidėjimo laikotarpis

8.1. Mes neskaičiuosime palūkanų nuo Kortelės mokėjimams panaudotos kredito limito dalies ir vadinsime tai Atidėjimo laikotarpiu. Atidėjimo laikotarpis netaikomas pinigų išgryninimui ir pinigų pavedimams bei atsiskaitymams kortele, jei tokių atsiskaitymų paskirtis yra lošimai ar investicijos (toliau – Netinkamos operacijos). Norėdami pasinaudoti Atidėjimo laikotarpiu, du mėnesius iš eilės turėtumėte grąžinti visą praėjusio mėnesio pabaigoje panaudotą kredito limitą iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

8.2. Jei neįvykdysite bet kurios iš 8.1 punkte nurodytų sąlygų, palūkanos bus skaičiuojamos kasdien už visą Atidėjimo laikotarpį, pradedant nuo pirmos kredito limito panaudojimo dienos, apskaičiavimui naudojant faktinę panaudoto kredito sumą kiekvieną palūkanų skaičiavimo dieną.

8.3. Informaciją apie Netinkamoms operacijoms atsiskaitant kredito kortele panaudoto kredito limito dalį, kuri svarbi norint pasinaudoti Atidėjimo laikotarpiu, galite bet kada nemokamai gauti „Revolut“ programėlėje.

9. Išankstinis kredito limito grąžinimas

9.1. Galite grąžinti visą kredito limitą arba dalį jo bet kuriuo metu (toliau – Išankstinė įmoka). Tai galite padaryti „Revolut“ programėlėje.

9.2. Už Išankstinę įmoką jokie mokesčiai nebus taikomi.

9.3. Kai sumokėsite Išankstinę įmoką, ji bus paskirstoma taip pat, kaip ir mėnesinės Įmokos, nurodytos 5 skyriuje.

10. Delspinigiai

10.1. Jei pagal Kredito limito sutarties sąlygas nesumokėsite mėnesinės Įmokos laiku, bet kokia nesumokėta suma iš karto taps Pradelsta skola. Tokiu atveju, mes galime su jumis susisiekti ir paprašyti nedelsiant sumokėti Įmoką.

10.2. Kai suma tampa Pradelsta skola, gali būti pradedami skaičiuoti delspinigiai. Už Pradelstą skolą gali būti skaičiuojami 0,05 procento delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai gali būti skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų.

10.3. Suma nebus pripažįstama Pradelsta skola ir už tokią sumą mes neskaičiuosime delspinigių, jei negalėsite grąžinti pinigų dėl mūsų ar kitos „Revolut“ grupės įmonės teikiamų mokėjimo paslaugų sutrikimų.

10.4. Delspinigių mokėjimas neatleis jūsų nuo įsipareigojimų pagal šią Kredito limito sutartį vykdymo, neatidės sutartų Įmokų terminų ir nepanaikins skolos.

11. Kredito grąžinimo terminų keitimas

11.1. “Revolut” programėlėje mes galime suteikti jums galimybę sustabdyti kredito limito naudojimą ir išdėstyti panaudoto kredito limito Įmokų bei palūkanų mokėjimą lygiomis dalimis per 24 mėnesius. Šiam veiksmui atlikti reikalingas mūsų pritarimas, dėl kurio sprendimą priimsime vienašališkai.

11.2. Jei leisime jums išdėstyti dalimis panaudoto kredito limito grąžinimą, už visą kredito grąžinimo laikotarpį bus taikomos Kredito limito sutartyje nustatytos palūkanos.

11.3. Pakeistus kredito ir palūkanų mokėjimo terminus rasite „Revolut“ paskyroje.

12. Jūsų pareigos mums

12.1. Jūs patvirtinate, kad:

a) Visa informacija, kurią mums pateikiate siekdami sudaryti šią Kredito limito sutartį, yra išsami, tiksli, naujausia ir visais atžvilgiais teisinga.

b) Prieš sudarydami šią Kredito limito sutartį, gavote jos kopiją ir Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – SIVK), ir ją perskaitėte, supratote bei su ja sutinkate.

c) Gavote informaciją apie savo teisę atsisakyti šios Kredito limito sutarties.

13. Įkeitimas

13.1. Visos esamos ir būsimos lėšos Kredito gavėjo Banko sąskaitose bei reikalavimo teisė (įskaitant ir būsimą reikalavimo teisę) išmokėti lėšas ir palūkanas (jei tokios mokamos) yra įkeistos Bankui Kredito limito sutarties pagrindu paprastuoju ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant Kredito limito sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą.

13.2. Pagrindinė Kredito gavėjo prievolė pagal Kredito limito sutartį ir iš jos kylančios palūkanos užtikrinama paprastuoju įkeitimu. Maksimaliu įkeitimu užtikrinamos netesybos ir nuostoliai, kuriuos Bankas gali patirti dėl įsipareigojimų pagal Kredito limito sutartį nevykdymo. Maksimaliu įkeitimu užtikrinama suma lygi 40 procentų Bendros kredito limito sumos.

13.3. Kredito gavėjas perduoda minėtą įkeistą turtą Bankui pagal teisės aktų, susijusių su įprastinės rašytinės formos prašymu įkeisti sandorius, reikalavimus.

13.4. Bankas turi teisę teikti tretiesiems asmenims informaciją apie Kredito gavėjo Banko sąskaitų įkeitimą , jei tai būtina Banko interesams apsaugoti.

13.5. Kredito gavėjui tinkamai įvykdžius įsipareigojimus Bankui, disponavimas įkeistomis lėšomis nebus ribojamas.

14. Kredito gavėjo teisės per Apsisprendimo laikotarpį

14.1. Per Apsisprendimo laikotarpį Kredito gavėjas turi teisę atšaukti šią Kredito limito sutartį, nenurodydamas priežasties ir nemokėdamas jokių palūkanų ir kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

14.2. Jeigu Kredito gavėjas nori pasinaudoti teise atšaukti šią Kredito limito sutartį, jis turi informuoti Banką per „Revolut“ programėlę ir grąžinti visą kredito sumą, ne vėliau kaip iki Apsisprendimo laikotarpio pabaigos.

15. Kredito gavėjo teisė atsisakyti Kredito limito sutarties

15.1. Galite, nenurodydami priežasties, atsisakyti šios Kredito limito sutarties per 14 kalendorinių dienų:

a) nuo šios Kredito limito sutarties sudarymo dienos arba

b) nuo tos dienos, kai gavote Kredito limito sutartį ir SIVK, jei ši data vėlesnė nei Kredito limito sutarties sudarymo data.

15.2. Kredito limito sutarties atsisakyti galima naudojantis "Revolut" programėle.

15.3. Jeigu per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito limito sutarties sudarymo pasinaudojate teise atsisakyti Kredito limito sutarties, abi šalys įsipareigoja abipusiai atsiskaityti ir grąžinti visas viena kitai mokėtinas sumas. Jūs nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 30 darbo dienų (t. y. išskyrus šeštadienius, sekmadienius ar valstybines šventes Lietuvoje) nuo prašymo atsisakyti Kredito limito sutarties priėmimo dienos, grąžinsite visą išmokėtą kreditą ir visas priskaičiuotas palūkanas.

15.4. Už Kredito limito sutarties atsisakymą mes netaikysime jokių mokesčių.

16. Kredito limito sutarties pažeidimai ir pasekmės

16.1. Jei pažeisite šią Kredito limito sutartį, mes turime teisę:

a) atsisakyti suteikti kreditą ar jo dalį arba sustabdyti kredito išmokėjimą, kol ištaisysite pažeidimą; arba

b) nutraukti Kredito limito sutartį (ir bet kokią kitą su mumis sudarytą kredito sutartį), jei manysime, kad padarėte esminį jos pažeidimą.

16.2. Esminiu Kredito limito sutarties pažeidimu bus pripažįstami šie atvejai:

a) 1 mėnesį nuo mokėjimo termino dienos nesumokate pilnos Įmokos ir pradelsta suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžinto kredito; arba

b) nemokate Įmokų 3 iš eilės einančius mėnesius (nepriklausomai nuo sumos).

16.3. Jei praleidote Įmokos terminą, mes turime teisę:

a) išieškoti pradelstą skolą ir delspinigius įstatymų nustatyta tvarka;

b) perleisti pradelstą skolą trečiosioms šalims ir, jei tai padarysime, perduoti šioms šalims jūsų asmens duomenis ir informaciją, kurie laikomi banko paslaptimi; ir

c) naudotis visomis kitomis šioje Kredito limito sutartyje arba įstatymuose nustatytomis teisėmis.

16.4. Jei jums vėluojant sumokėti Įmoką Kredito limito sutartyje numatytais terminais mes pradėsime jūsų skolos išieškojimą, jūs galite patirti papildomų išlaidų.

17. Kredito limito sutarties nutraukimas

17.1. Kredito limito sutartį galime nutraukti mes arba jūs šiame 17 skyriuje nurodyta tvarka.

17.2. Jūs galite nutraukti šią Kredito limito sutartį bet kuriuo Kredito limito sutarties galiojimo momentu naudodami „Revolut“ programėlę.

17.3. Mes galime nutraukti šią Kredito limito sutartį:

a) Jums iš esmės pažeidus Kredito limito sutartį. Jei taip atsitiks, mes pranešime jums el. paštu arba per „Revolut“ programėlę. Jei per pranešime nustatytą terminą nepašalinsite esminio šios Kredito limito sutarties pažeidimo, apie tai jus informuosime antrą kartą ir nustatysime 14 dienų terminą pažeidimui ištaisyti. Jei vis tiek nepašalinate esminio Kredito limito sutarties pažeidimo, ši sutartis bus laikoma nutraukta praėjus 14 dienų nuo antrojo pranešimo išsiuntimo dienos be atskiro įspėjimo; arba

b) bet kuriuo metu įspėjus jus prieš 60 dienų. Pasibaigus Kredito limito sutarties nutraukimo terminui, jūsų teisė naudotis kredito limitu pasibaigs, todėl privalėsite mums grąžinti visą panaudotą kreditą, sumokėti palūkanas, delspinigius ir sumokėti kitas Įmokas, priskaičiuotas iki kredito grąžinimo dienos.

17.4. Nutraukus Kredito limito sutartį, visų Įmokų grąžinimo terminai bus laikomi suėjusiais.

17.5. Kredito limito sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų ir delspinigių skaičiavimo ir nepanaikina jūsų pareigos mokėti Įmokas.

18. Kredito limito sutarties pasibaigimas

Kredito limito sutartis nustoja galioti, kai Kredito limito sutartis nutraukiama ir yra padengiamas panaudotas kreditas bei kitos pagal Kredito limito sutartį mokėtinos sumos.

19. Šiek tiek teisinės informacijos

19.1. Asmens duomenų tvarkymas

Turime teisę stebėti, analizuoti ir vertinti jūsų, kaip Kredito gavėjo (ir, jei taikoma, sutuoktinio), veiksmus, atliekamus „Revolut“ paskyroje (įskaitant mokėjimo ir kitas operacijas). Taip pat turime teisę gauti jūsų ir (arba) sutuoktinio asmens duomenis ir perduoti jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, informaciją apie įsipareigojimą sumokėti Įmokas ar mokėti palūkanas pagal šią Kredito limito sutartį, informaciją apie skolinius įsipareigojimus) su mumis susijusioms ir trečiosiomis šalimis: bendraskolių duomenų bylas tvarkantiems subjektams, kredito biurų informacines sistemas tvarkantiems subjektams, skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, kompetentingoms valstybės institucijoms, registrams ir kitiems tretiesiems asmenims tiek, kiek tai būtina mūsų teisėms ir teisėtiems interesams įgyvendinti, jūsų mokumui įvertinti ir šios Kredito limito sutarties nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams vykdyti. Tokių duomenų teikėjų ir gavėjų sąrašas skelbiamas mūsų svetainėje.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi mūsų Privatumo politika (su kuria sutikote tapdami „Revolut“ klientais ir kurią bet kuriuo metu galite peržiūrėti naudodami „Revolut“ programėlę arba „Revolut“ svetainėje).

19.2. Įskaitymas

Jei esate mums skolingi pagal šią Kredito limito sutartį, mes galime panaudoti bet kurioje jūsų pas mus turimoje sąskaitoje esančias lėšas trūkstamai sumai padengti iš anksto jūsų apie tai neinformavę (tai vadinama įskaitymu).

19.3. Skundai

Jei turite nusiskundimų dėl mūsų produktų ar paslaugų, susisiekite su mumis. Priimsime ir apsvarstysime visus jūsų atsiųstus skundus. Galutinis atsakymas į jūsų skundą arba laiškas, paaiškinantis, kodėl galutinis atsakymas nebuvo pateiktas, jums bus pateiktas per 15 darbo dienų nuo skundo pateikimo dienos, o išimtinėmis aplinkybėmis, apie kurias jus atskirai informuosime – per 35 darbo dienas. Jei esate nepatenkinti, kaip sureagavome į jūsų skundą, per 1 metus nuo tada, kai mums išsiuntėte savo skundą, galite jį perduoti Lietuvos bankui. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiktų kaip neteisminių ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus. Jos adresas yra Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika. Norėdami gauti daugiau informacijos, paskaitykite Skundų politika „Revolut“ svetainėje kur rasite visą informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo tvarką. Jei turite klausimų dėl mūsų skundų nagrinėjimo tvarkos, susisiekite su mumis naudodami „Revolut“ programėlę.

19.4 Priežiūros institucija

Mūsų priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, įsikūręs adresu: Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius. Lietuvos banko interneto svetainė: https://www.lb.lt/lt/

19.5. Mūsų teisės

Pripažįstate ir sutinkate, kad mes galime atsisakyti bet kurios Kredito limito sutarties sąlygos, kuri yra parengta mūsų naudai, savo nuožiūra ir be išankstinio jūsų sutikimo.

Jei kuriuo nors metu nuspręsime nepasinaudoti savo teise, galia ar privilegija pagal šią Kredito limito sutartį, arba atidėsime pasinaudojimą ja, tai nereikš, kad visiškai atsisakėme šios teisės, galios ar privilegijos, nes galėsime tai padaryti vėliau. Jei vieną kartą visiškai ar iš dalies pasinaudojame bet kuria teise, galia ar privilegija pagal šią Kredito limito sutartį, galėsime tai padaryti bet kuriuo kitu metu.

Šioje Kredito limito sutartyje nustatytos teisės ir teisių gynimo būdai papildo įstatymų numatytas teises ar teisių gynimo būdus, bet jų neriboja.

Pripažįstate ir sutinkate, kad nedelsdami atliksite visus veiksmus arba pasirašysite visus dokumentus, kurių mes pagrįstai pareikalausime (tokia forma, kurią nurodysime ir, jei pareikalausime, mūsų paskirtų asmenų naudai) tam, kad galėtume įgyvendinti savo teises pagal šią Kredito limito sutartį arba įstatymų nustatytus įgaliojimus ir teisių gynimo priemones.

19.6. Visaapimantis susitarimas

Ši Kredito limito sutartis atspindi visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl kredito limito ir pakeičia visus susitarimus, sutartis ar pasižadėjimus tarp jūsų ir mūsų dėl kredito limito (raštu ar bet kokia kita forma), sudarytus arba atsiradusius iki šios Kredito limito sutarties sudarymo.

Ši Kredito limito sutartis galios tol, kol grąžinsite visą kredito limitą.

19.7. Perleidimas

Kredito gavėjas negali perleisti savo teisių ar pareigų, kylančių iš Kredito limito sutarties. Pasiliekame teisę perleisti šį kreditą ar jo dalį (įskaitant mūsų teises pagal šią Kredito limito sutartį) bet kuriai „Revolut“ grupės įmonei arba bet kuriai trečiajai šaliai. Tai galime padaryti bet kuriuo metu, jūsų neįspėję ir negavę išankstinio jūsų sutikimo. Tokiu atveju galime suteikti perėmėjui (ir jo profesionaliems patarėjams) visą informaciją, kuri, mūsų nuomone, reikalinga ir susijusi su jumis ir (arba) jūsų kredito limitu. Jūs sutinkate mūsų sąskaita sudaryti visus dokumentus, kurių pareikalausime iš jūsų, kad palengvintumėte tokį perleidimą ir paskiriate mus savo įgaliotiniu pasirašyti šiuos dokumentus.

19.8 Reglamentuojantys teisės aktai ir jurisdikcija

Ši Kredito limito sutartis yra sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šią Kredito limito sutartį ir visas nesutartines prievoles, kylančias iš jos arba su ja susijusias, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Sutinkate, kad bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Kredito limito sutarties arba susijęs su ja (įskaitant bet kokį ginčą ar pretenziją susijusį su jos egzistavimu, galiojimu ar nutraukimu), arba bet kokie nesutartiniai įsipareigojimai, kylantys iš jos arba susiję su ja, būtų sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Jūsų sutartinius santykius, susijusius su Mokėjimo sąskaita, reglamentuoja nuostatai ir sąlygos bei taikomi įstatymai, dėl kurių su mumis susitarėte atskirai.

19.9. Bendradarbiavimas

Retkarčiais galime susisiekti su jumis naudodami „Revolut“ programėlę ir jūs sutinkate leisti susisiekti su jumis per „Revolut“ programėlę.

19.10. Pakeitimai

Galime pakeisti šią Kredito limito sutartį, raštu įspėję jus ne mažiau kaip prieš du mėnesius (bet kuriuo atveju - ne mažiau kaip prieš 60 dienų). Kredito limito sutarties pakeitimą atliksime tik siekdami atspindėti esamą rinkos praktiką, bet kurio įstatymo, kodekso, reglamento ar gairių reikalavimus, kad paaiškintume esamą šios Kredito limito sutarties sąlygą arba jei toks pakeitimas bus reikalingas dėl „Revolut“ grupės pasikeitimų. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, galite nutraukti šią Kredito limito sutartį ir grąžinti panaudotą kredito limitą bei visas negrąžintas sumas iki mūsų pranešime apie Kredito limito sutarties pakeitimą nurodytos datos.

Jei kuriuo nors šios Kredito limito sutarties galiojimo metu viena ar kelios šios Kredito limito sutarties sąlygos bus pripažintos negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįgyvendinamomis, likusios Kredito limito sutarties sąlygos nebus paveiktos ir galios toliau.

19.11. Įvairios nuostatos

Mūsų juridinio asmens kodas: 304580906. Registruotoji buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, LT-08130, Vilnius, Lietuva.

Duomenys apie mus kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kredito limito sutartis laikoma sudaryta, kai sutinkate su ja „Revolut“ programėlėje. Mes galime pareikalauti, kad patvirtintume Kredito limito sutartį „Revolut“ programėlėje pagal „Revolut“ programėlės naudotojo autentifikavimo ir operacijos patvirtinimo procedūrą (įskaitant reikalavimą įvesti slaptažodį arba naudoti biometrinius elementus).

Ši Kredito limito sutartis sudaroma elektronine forma, o visi jos pakeitimai taip pat atliekami elektronine forma.

Kredito limito sutartį ir visus Kredito limito sutarties pakeitimus pateiksime jums patvarioje laikmenoje.UAB „REVOLUT BANK“

<customer’s name surname>

Data:

<Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d.

<Agreement signing date Year> m. <Agreement signing date Month> mėn. <Agreement signing date Day> d.