Pasiūlymo sąlygos

Kredito kortelės pasiūlymas


Kokia tai akcija?


„Revolut“ nori suteikti privilegijų naujiems „Revolut“ kredito kortelės turėtojams, kurie atitinka šio pasiūlymo („Pasiūlymo“) sąlygas.


Pasiūlymas suteikia pasirinktiems naujiems „Revolut“ kredito kortelės turėtojams Lietuvoje („Tinkamarinka”) gauti:

 • sugrįžtančius pinigus už atitinkamą mokėjimą („sugrįžtantys pinigai“); arba
 • fiksuotos sumos piniginę premiją („piniginė premija“).


Sugrįžtantys pinigai ir piniginė premija kartu vadinami Premija.Jums skirta Premija parenkama atsitiktine tvarka ir nepriklauso nuo išankstinių kriterijų.


Šis Pasiūlymas teikiamas nuo 2024 m. vasario 21 d. 00:00 GMT iki 2024 m. kovo 6 d. 23:59 GMT. Tai vadiname „Akcijos laikotarpiu“.


Atidžiai perskaitykite šias Pasiūlymo sąlygas („Pasiūlymosąlygos“).


Kas gali pasinaudoti šiuo Pasiūlymu?

Šis pasiūlymas galioja Lietuvos klientams, kurie kreipėsi ir sudarė Kredito limito sutartį su UAB „Revolut Bank“ Pasiūlymo laikotarpiu ir kurie gavo atitinkamą pakvietimą dalyvauti Pasiūlyme tiesiogiai iš mūsų el. paštu, pranešimu, programėlės gautų laiškų aplanke ir (arba) programėlės plytelėje. Jei negavote pakvietimo el. paštu, pranešimu, programėlės gautų laiškų dėžutėje ir (arba) programėlės plytelėje tiesiogiai nuo mūsų, šis Pasiūlymas jums netaikomas.


Kas yra Premija ir kaip ji suteikiama?

Jei turite teisę gauti Premiją (žr. Kas gali pasinaudoti šiuo Pasiūlymu?), informuosime jus el. paštu, pranešimu, programėlės gautų laiškų aplanke ir (arba) programėlės plytelėje.

Jei atitinkate tinkamumo reikalavimus, jūsų Premija bus parinkta atsitiktine tvarka iš tolesnio sąrašo.

 • 1 % sugrįžtančių pinigų norma pirmuosius tris mėnesius nuo pirkinių sumos iki 1 000 EUR (kas įvyks pirmiau) (maksimali grąžinama suma yra 10 EUR)
 • 5 % sugrįžtančių pinigų norma pirmuosius tris mėnesius nuo pirkinių sumos iki 4 00 EUR (kas įvyks pirmiau) (maksimali grąžinama suma yra 20 EUR)
 • 10 EUR, jei išleidimo mažiausiai 1 000 EUR pirmuosius tris mėnesius kredito kortele (1 000 EUR sumą galima išleisti viena ar keliomis operacijomis)
 • 20 EUR, jei išleidimo mažiausiai 400 EUR pirmuosius tris mėnesius kredito kortele (400 EUR sumą galima išleisti viena ar keliomis operacijomis)


Turėkite omenyje, kad jums skirta Premija parenkama atsitiktine tvarka, kai atitinkate tinkamumo reikalavimus, ir nepriklauso nuo išankstinių kriterijų.


Jei atsitiktine tvarka parinktai Premijai būtina išleisti minimalią sumą, kad gautumėte Premiją turėsite išleisti reikiamą minimalią sumą.


Kai atitiksite tinkamumo reikalavimus, per ateinančius tris mėnesius turėsite atsiskaityti „Revolut“ kredito kortele, kad gautumėte numatytą sugrįžtančių pinigų sumą, arba išleisti minimalią reikiamą sumą (viena ar keliomis operacijomis), kad gautumėte numatytą piniginę premiją.


Turėkite omenyje, kad konkretus Premijos pasiūlymas parenkamas atsitiktine tvarka ir jokie išankstiniai kriterijai netaikomi. Jums skirta Premija bus tokia pat, kokią nurodysime el. paštu ar kitu komunikacijos kanalu, kai tik atitiksite tinkamumo reikalavimus (žr. Kas gali pasinaudoti šiuo Pasiūlymu?)


Atminkite, kad Premija skiriama tik už „Revolut“ kredito kortele atliktus mokėjimus, naudojantis „Revolut Bank UAB“ teikiamu kredito limito produktu.


Pasibaigus šios Pasiūlymo laikotarpiui, Premijos likutis liks aktyvus, kol bus pervestas į jūsų kredito limito likutį. Tai galima rankiniu būdu padaryti pačiam naudojant „Revolut“ programėlės surinkimo mygtuką arba bus:

 • automatiškai išmokėtas kito kalendorinio mėnesio 1-ąją dieną (sugrįžtantys pinigai);
 • automatiškai išmokėtas praėjus 3 mėnesiams po minimalios sumos išleidimo (piniginės premijos).


Jei nuspręsite uždaryti savo „Revolut“ kredito kortelės sąskaitą ir jei atitikote tinkamumo reikalavimus minimalia išleista suma, yra dvi galimybės: jūsų pelnyta Premija gali būti įskaičiuota į neapmokėtą kredito limito likutį, taigi sumažės suma, kurią reikės sumokėti norint uždaryti savo sąskaitą. Jei neapmokėtas likutis jau lygus nuliui, Premija gali būti pervesta į jūsų pagrindinę „Revolut“ sąskaitą.


Premijos likutį saugos UAB „Revolut Bank“. Pelnyta Premiją galima peržiūrėti „Revolut“ programėlės kredito kortelių valdymo ekrane arba „Revolut“ sąskaitos mėnesio išraše.


UAB „Revolut Bank“ Premijos likutį kas mėnesį perves į jūsų kredito limito likutį kartu su kitais mokėjimais pagal kredito limito sutartį. Taip pat gali naudoti mygtuką Atsiimti „Revolut“ programėlėje ir pasirinkti sumą, kurią norite surinkti į savo kredito limito likutį, jei tik šią sumą galima suapvalinti iki artimiausio cento, Premiją galima atsiimti bet kada.


Premijos negalima panaudoti minimaliai įmokai (t. y. minimali įmoka, mokama kiekvieną mėnesį pagal kredito limito sutartį) į bet kokį neapmokėtą kredito limito likutį. Jei turite įsiskolinimų, vis tiek gali uždirbti po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį. Tačiau po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies iš savo likučio negalėsite panaudoti, kol nepadengsite įsiskolinimo.

Kartais iš jūsų atsiimame Premiją, jei:

 • Premija skiriama už mokėjimą, už kurį jums grąžinti pinigai;
 • Premiją gavote apgaulės būdu; arba
 • nesilaikėte šių Pasiūlymo sąlygų Premijai gauti.


Premiją atsiimsime ją nurašydami iš jūsų sąskaitos likučio. Laikysime, kad atsiėmimas buvo atliktas su jūsų sutikimu ir jūs įgaliojote šį mokėjimą.


Jei negalėsime iš jūsų sąskaitos atgauti sumos, vis tiek liksite mums ją skolingi. Tada šią sumą galime atgauti iš išsaugotos kortelės arba pasinaudoti savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.


Daugiau apie tai, kaip galime atgauti sumas, kurias mums esate skolingi, galite perskaityti privatiems klientams taikomų sąlygų 28 skyriuje.


Už kuriuos mokėjimus galima gauti Premiją?

Atminkite, kad Premija skiriama tik už „Revolut“ kredito kortele atliktas operacijas, naudojant kredito limitą pagal Kredito limito sutartį.


Šis Pasiūlymas galioja tik „Revolut Bank“ išduota kredito kortele atliktiems pirkimams. Pasiūlymas negalioja pinigų išsigryninimui ir pervedimams, kurie kaupia palūkanas nuo operacijos atlikimo dienos (pvz., pinigų išsigryninimas, mokėjimai į kitas „Revolut“ ar banko sąskaitas).


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

1. Pasiūlymą organizuoja ir teikia UAB „Revolut Bank“, įmonė, kurios registruotasis adresas yra Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Galima bet kada sustabdyti, užbaigti arba atšaukti šį Pasiūlymą arba pakeisti šias pasiūlymo sąlygas. Jei sustabdysime arba nutrauksime šį Pasiūlymą, šias pasiūlymo sąlygas pašalinsime iš savo svetainės. Jei pasiūlymo sąlygas pakeisime, atnaujintos sąlygos bus paskelbtos mūsų svetainėje. Bet kokie Pasiūlymo sąlygų pakeitimai (įskaitant Pasiūlymo sustabdymą arba nutraukimą) neturi įtakos jūsų teisėms, jei jau pasinaudojote pasiūlymu (nebent to reikalauja taikomi įstatymai).

3. Pasiliekame teisę susigrąžinti visus Pasiūlymo laikotarpiu jūsų gautas Premijas, jei neįvykdomi tinkamumo reikalavimai, jei jums gražinamas mokėjimas, už kurį gavote Premiją, jei Premiją gavote apgaulės būdu, jei pažeidėte jūsų „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautumėte Premiją, arba jei mes sužinojome, kad jūs nesilaikėte šių Pasiūlymo sąlygų. Laikysime, kad bet koks Premijos operacijos atšaukimas buvo atliktas su jūsų sutikimu, o mokėjimą patvirtinote jūs.

4. Jei uždarysite „Revolut“ sąskaitą arba jūsų sąskaita bus įšaldyta arba apribota, kol mes nespėsime nuskaičiuoti nuo jūsų sąskaitos Premiją arba laikotarpiu nuo tinkamumo gauti Premiją iki Premijos gavimo pagal šio Pasiūlymo sąlygas, neteksite teisių į šią Premiją.

5. Taip pat gali įvykti nuo „Revolut“ nepriklausantys įvykiai, dėl kurių nebus įmanoma skirti Premijos pagal šią Akciją. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso.

6. Jei turime pagrindo manyti, kad sukčiavote ar materialiai piktnaudžiaujate šiuo Pasiūlymu (pavyzdžiui, bandėte įgyti nesąžiningą pranašumą apgaulės būdu), savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis.

7. Jei užsiregistruosite „Revolut“ dėl šio Pasiūlymo, „Revolut“ apdoros jūsų asmens duomenis pagal mūsų Privatumo politiką.

8. Šios Pasiūlymo sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas informaciniams tikslams. Tai reiškia, kad neįmanoma gauti kokių nors teisių iš išverstos versijos, o teisminiuose procesuose galima naudoti tik anglišką versiją.

9. Šios Premijos sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos remiantis tik Lietuvos įstatymais. Vis dėlto galite pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis. Visus ginčus, kylančius dėl šių nuostatų arba su jais susijusius, nagrinėja tik kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas (arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyvenate, teismai).