Produktai

RevPoints

Ši sąlygų versija bus taikoma nuo 2024 m. birželio 18 d. Jei norite pamatyti ankstesnę šių sąlygų versiją, spustelėkite čia.


1. Kodėl ši informacija svarbi

Šiose sąlygose (toliau – „Sąlygos“) išdėstytos „RevPoints“ lojalumo programos (toliau – „RevPoints“) sąlygos. Taip pat apibrėžti kiti svarbūs dalykai, kuriuos turi žinoti.


Šios Sąlygos kartu su mokesčių puslapiu bei visomis kitomis sąlygomis, kurios taikomos mūsų paslaugoms, sudaro teisinę sutartį tarp:

 • tavęs, „RevPoints“ naudotojo, ir
 • mūsų, UAB „Revolut Bank“.


Naudojant šias paslaugas būtina atsižvelgti į šias Sąlygas. Tačiau naudojant „RevPoints“ gali būti taikomos ir kitos sąlygos. Tokios sąlygos gali būti nustatomos pagal kitą „Revolut Group“ subjektą (pvz., jei naudoji „RevPoints“ kartu su „Stays“ paslaugomis, bus taikomos ir „Stays“ paslaugų sąlygos, kurias teikia kitas „Revolut Group“ subjektas).


2. Kas yra „RevPoints“?

„RevPoints“ yra lojalumo programa, kurią naudodamas (-a) gali gauti, turėti ir naudoti taškus (dar vadinamus „RevPoints“).


Mes stebėsime tavo uždirbtus taškus ir rodysime taškų likutį programėlėje.


Tavo uždirbti „RevPoints“ yra lojalumo taškai. Jie nėra išreikšti pinigų ar valiutos forma ir negali būti keičiami į pinigus ar valiutą. „RevPoints“ galima naudoti tik panaudojant juos pagal šias Sąlygas. Jų nepriima jokia trečioji šalis.


„RevPoints“ nėra mokėjimo paslauga ar mokėjimo priemonė ir yra nereguliuojama (nors finansinės paslaugos, su kuriomis susijusi lojalumo programa, gali būti reguliuojamos).


3. Kaip galiu gauti ir panaudoti „RevPoints“?

Dalyvaujant „RevPoints“ lojalumo programoje taškus galima gauti toliau nurodytais būdais:

 • užbaigiant veiksmą, kuriuo uždirbami taškai;
 • ką nors iškeičiant už taškus;
 • pervedant taškus iš kitos lojalumo programos;
 • bet kuriuo kitu mūsų leidžiamu taškų gavimo būdu.

(Vadiname jas „Taškų gavimo veiklomis“)


Visi taškai galioja 3 metus nuo jų gavimo. Po šio laikotarpio jie visam laikui nustoja galioti ir jų panaudoti nebegalima. Programėlėje matysi, kada baigiasi tavo taškų galiojimo laikas.


Dalyvaujant „RevPoints“ programoje taškus taip pat galima panaudoti toliau nurodytais būdais:

 • panaudoti taškus kaip papildomą naudą;
 • iškeičiant taškus į ką nors kita;
 • pervedant taškus į kitą lojalumo programą;
 • bet kuriuo kitu mūsų leidžiamu taškų panaudojimo būdu.

(vadiname jas „Taškų panaudojimo veiklomis“)


Konkrečios Taškų gavimo veiklos ir Taškų panaudojimo veiklos yra pateiktos programėlėje. Jos gali bet kada keistis ir skirtis tarp „RevPoints“ naudotojų (pvz., pagal tavo planą arba vietovę).


Jei keisime ar pašalinsime Taškų gavimo veiklą arba Taškų panaudojimo veiklą, stengsimės informuoti apie tai prieš 14 dienų. Tačiau gali būti, kad ne visada galėsime tai padaryti.


Kiekvienai konkrečiai Taškų gavimo veiklai ir Taškų panaudojimo veiklai taikomos atskiros sąlygos ir instrukcijos, kurios yra pateiktos programėlėje. Atsižvelk į šias sąlygas ir instrukcijas, nes kitu atveju negalėsi gauti ar panaudoti savo taškų.


Gautų arba išleistų taškų skaičius už kokią nors konkrečią Taškų gavimo veiklą ar Taškų panaudojimo veiklą priklauso nuo veiklos ir gali keistis. Prieš tau imantis tokios veiklos, mes visada aiškiai parodysime informaciją programėlėje.


Mes garantuojame, kad visada bus siūloma bent viena Taškų gavimo veikla ir Taškų panaudojimo veikla. Tačiau mes negarantuojame, kad bus siūloma veikla kiekvienoje pirmiau nurodytoje Taškų gavimo veiklų ir Taškų panaudojimo veiklų kategorijoje arba tokios veiklos gali būti siūlomos ne visuomet.


Taškus galima gauti tik atliekant Taškų gavimo veiklą, o panaudoti galima tik atliekant Taškų panaudojimo veiklą.


RevPoints SpareChange

Viena Taškų gavimo veikla, kurią galime siūlyti taškams uždirbti, iškeičiant ką nors kitą į taškus, yra „RevPoints SpareChange“. Tai pasirinktinė funkcija, kurią naudojant galima pasirinkti suapvalinti visas kortelių operacijas iki artimiausio sveiko skaičiaus ir iškeisti likutį į taškus (pvz., jei tavo kortelės operacijos suma buvo 5,60 EUR, ji bus suapvalinta iki 6,00 EUR, o 0,40 EUR suma bus iškeista į taškus (arba atitikmenį kita valiuta)). „RevPoints SpareChange“ iškeitimo kursas rodomas programėlėje.


Įjungus „RevPoints SpareChange“ gali būti suteikta prieiga prie papildomų Taškų gavimo veiklų ir Taškų panaudojimo veiklų. Tai reiškia, kad jei siūlome „RevPoints SpareChange“, o tu pasirinkai neįjungti funkcijos, gali būti apribotos tau pasiekiamos Taškų gavimo veiklos ir Taškų panaudojimo veiklos.


4. Kada atitinku reikalavimus gauti „RevPoints“ ir kada jų neatitinku?

„RevPoints“ pasiekiami tik Revolut mokėjimo sąskaitos savininkams. Jeigu uždarysi mokėjimo sąskaitą, tavo „RevPoints“ likutis bus pašalintas.


Būtina suaktyvinti „RevPoints“ lojalumo programą, kad būtų galima naudoti taškus. Jei nesuaktyvinsi „RevPoints“, negalėsi uždirbti taškų arba naudotis „Revolut“ programėlės „RevPoints“ funkcijomis.


„RevPoints“ sąskaitą galima bet kada uždaryti susisiekus su klientų aptarnavimo konsultantais. Jei nuspręsti atsisakyti „RevPoints“, prarasi savo taškų likutį. To gali išvengti, jei prieš uždarydamas (-a) „RevPoints“ tuos taškus panaudosi.


Jeigu taškų gavimo veikla reikalauja atlikti prekės ar paslaugos įsigijimą iš savo „Revolut“ sąskaitos, tavo įsigijimas turi būti unikalus prekių ar paslaugų įsigijimas, kad galėtum gauti taškų. Pavyzdžiui:

 • Įsigijimai, kurie atliekami už grynuosius, arba panašios operacijos (pvz., finansinės paslaugos, pinigų išsigryninimai ar mokėjimo pervedimai) nėra prekių ar paslaugų įsigijimai, todėl neatitinka reikalavimų.
 • Prekių ar paslaugų, kurios buvo grąžintos ar atšauktos, įsigijimai yra neunikalūs ir taip pat neatitinka reikalavimų.


Prieigos prie „RevPoints“ praradimas arba taškų praradimas

Galime apriboti tavo prieigą prie „RevPoints“ arba atšaukti taškus, kurie buvo tau suteikti, jeigu manome, kad tu:

 • pažeidei šias Sąlygas ar kurias nors kitas tavo „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas;
 • atšaukei arba anuliavai veiksmą, už kurį gavai taškų;
 • elgeisi apgavikiškai arba piktnaudžiaudamas (-a).


Tokį vertinimą pagrįstai priimsime savo nuožiūra. Mes kaip galima greičiau informuosime tave apie savo sprendimą.


Bet koks taškų praradimas uždarius „RevPoints“ sąskaitą yra neatšaukiamas veiksmas, neatsižvelgiant į tai, ar sąskaitą uždarei tu, ar mes. Negali gauti kompensacijos už taškus, kuriuos uždirbai arba įsigijai. Gali neprarasti taškų, jei prieš uždarydamas (-a) savo „RevPoints“ sąskaitą tuos taškus panaudosi.


5. Ar taikomi kokie nors mokesčiai?

Nėra taikomi jokie mokesčiai už dalyvavimą lojalumo programoje ir už Taškų gavimo veiklas bei už tašų turėjimą.


Gali būti taikomi tam tikri mokesčiai už Taškų panaudojimo veiklas. Tais atvejais, kai bus taikomi mokesčiai, jie bus aiškiai parodyti Taškų panaudojimo veiklos sąlygose ir instrukcijose programėleje bei musu mokesčių puslapyje.


Jeigu mums bus būtina atšaukti taškus, kuriuos jau panaudojai, tau reikės įsigyti ar iškeisti tuos taškus arba grąžinti už tuos taškus gautą naudą.


Pavyzdžiui, tarkime, jog panaudojai 100 taškų, kad gautum 10 EUR (arba atitikmens kita valiuta) nuolaidą „Stay“, ir tavo taškų likutis yra 0. Jeigu tie 100 taškų būtų atšaukti, tau reikėtų atlikti taškų gavimo veiklą už 100 taškų arba grąžinti gautą nuolaidos naudą sumokant papildomus 10 EUR (arba atitikmenį kita valiuta) „Stay“. Jeigu atliksi veiksmą, kuris atšauks taškus (pvz., atšauksi viešnagių paslaugą, per kurią uždirbai taškus), mes įspėsime tave programėlėje prieš tau atliekant veiksmą. Jeigu mes imsimės veiksmų atšaukti taškus (pvz., nustatę, kad operacija, už kurią gavai taškų, turi piktnaudžiavimo požymių), tu suteiksi mums teisę nuskaityti iš tavo mokėjimų sąskaitos sumą, kad būtų galima grąžinti gautą naudą, arba baigti įsigijimą ar taškų konvertavimą (atsižvelgiant į tai, kas yra pigiau) tavo vardu.


6. Teisė atsisakyti sutarties

Šią sutartį galima nutraukti nemokamai dėl bet kokios priežasties per pirmąsias 14 dienų nuo pasirašymo, apie tai pranešant „Revolut“ programėlėje arba el. pašto adresu

[email protected]. Nusprendus bet kokiu būdu pasinaudoti savo taškais, teisė atsisakyti iškart panaikinama.


Tau nutraukus šią sutartį, mes atsiimsime visus tau suteiktus taškus. Mainais įsipareigojame:

 • už visus tavo įsigytus taškus (pvz., naudojant „SpareChange“): grąžinti tau pinigus už visus tavo įsigytus taškus. Pinigus grąžinsime ta pačia valiuta ir tokiu pat mokėjimo būdu, kuriuo atlikai pradinę operaciją, nebent sutartume dėl kitokių sąlygų;
 • už visus kitais būdais įsigytus taškus (pvz., atlikus Taškų gavimo veiklą arba ne į pinigus mainytus taškus), esant galimybei, pervesime į tavo „Revolut“ sąskaitą grąžintų taškų vertės lėšas. Ši vertė bus nustatyta pagal keitimo kursą, kuris galios tuo metu, kai praneši mums apie savo sprendimą atsisakyti sutarties.


7. Šiek tiek teisinės informacijos

Šių sąlygų pakeitimas

Jei mes sieksime atlikti šių Sąlygų pakeitimus, informuosime tave bent 30 dienų prieš pakeitimus, jeigu jie tau yra nenaudingi. Jei nesutiksi su pakeitimu, savo „RevPoints“ sąskaitą galėsi uždaryti. Tačiau jeigu pakeitimai yra tau naudingi, mes galėsime atlikti juos nedelsiant.


Ar tvarkai asmens duomenis?

„Revolut“ tvarko tavo asmens duomenis tam, kad tau suteiktų „RevPoints“. Kai kurie tavo asmens duomenys gali būti bendrinami su trečiosiomis šalmis (pvz., jeigu mes leidžiame pervesti taškus į trečiosios šalies lojalumo programą arba iš jos, tarkime „Airline Miles“ partnerio, mes bendrinsime tavo vardą ir pavardę bei narystės numerį su ta bendrove. Tokių duomenų valdytoju taps „Airline Miles“ partneris). Daugiau informacijos apie tai, kaip „Revolut“ tvarko tavo asmens duomenis, rasi mūsų Klientų privatumo pranešime.


Kaip galiu pateikti skundą?

Jei nesi patenkintas (-a) tau teikiama „RevPoints“ paslauga, padarysime viską, kas įmanoma, kad ją patobulintume. Jei turi nusiskundimų dėl „RevPoints“, kreipkis į klientų aptarnavimo komandą ir pranešk jiems, kad nori pateikti skundą. Išnagrinėsime tavo skundą ir pabandysime išspręsti problemas el. paštu, kai tik galėsime. Kadangi „RevPoints“ yra nereguliuojama paslauga, į tavo skundą negali būti atsižvelgiama kaip į skundą dėl reguliuojamų finansinių paslaugų.


Kokie įstatymai taikomi?

Kiek leidžiama pagal įstatymus, šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos remiantis tik Lietuvos įstatymais. Visus ginčus, kylančius dėl šių nuostatų arba su jais susijusius, nagrinėja tik kompetentingas Lietuvos teismas (arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyveni, teismai).