Produktai

RevPoints


1. Kodėl ši informacija svarbi

Šiame dokumente (toliau – „Sąlygos“) išdėstytos „RevPoints“ lojalumo programos (toliau – „RevPoints“) sąlygos. Taip pat apibrėžti kiti svarbūs dalykai, kuriuos turite žinoti.


Šios Sąlygos kartu su mokesčių puslapiu bei visomis kitomis sąlygomis, kurios taikomos mūsų paslaugoms, sudaro teisinę sutartį tarp:

 • jūsų, „RevPoints“ naudotojo, ir
 • mūsų, UAB „Revolut Bank“.


Naudojant šias paslaugas būtina atsižvelgti į šias Sąlygas. Tačiau naudojant „RevPoints“ gali būti taikomos ir kitos sąlygos. Kitos sąlygos gali būti nustatomos pagali kitą „Revolut Group“ subjektą (pvz., jeigu naudojate „RevPoints“ kartu su „Stay“, taip pat bus taikomos „Stay“ sąlygos, kurias teikia kitas „Revolut Group“ subjektas). „RevPoints“ nėra mokėjimo paslauga ir yra nereguliuojama, nors susijusios įtrauktosios paslaugos ir siūloma lojalumo programa gali būti reguliuojama.


2. Kas yra „RevPoints“?

„RevPoints“ yra lojalumo programa, kurią naudodami galite gauti, turėti ir naudoti taškus (dar vadinamus „RevPoints“).


Mes stebėsime jūsų uždirbtus taškus ir rodysime taškų likutį programėlėje.


„RevPoints“ galima panaudoti tik dalyvaujant „RevPoints“ lojalumo programoje ir jų nepriima jokios trečiosios šalys.


3. Kaip galiu gauti ir panaudoti „RevPoints“?

Dalyvaujant „RevPoints“ programoje taškus galima gauti toliau nurodytais būdais:

 • užbaigiant veiksmą, kuriuo uždirbami taškai;
 • ką nors iškeičiant už taškus;
 • pervedant taškus iš kitos lojalumo programos;
 • bet kuriuo kitu mūsų leidžiamu taškų gavimo būdu.

(Vadiname jas „Taškų gavimo veiklomis“.)


Dalyvaujant „RevPoints“ programoje taškus taip pat galima panaudoti toliau nurodytais būdais:

 • panaudoti taškus kaip priedą;
 • iškeičiant taškus į ką nors kitą;
 • pervedant taškus į kitą lojalumo programą;
 • bet kuriuo kitu mūsų leidžiamu taškų panaudojimo būdu.

(vadiname jas „Taškųpanaudojimoveiklomis“.)


Konkrečios taškų gavimo veiklos ir taškų panaudojimo veiklos yra pateiktos programėlėje. Jos gali būti bet kada pakeistos ir skirtis įvairiems „RevPoint“ naudotojams.


Jeigu keisime ar pašalinsime Taškų panaudojimo veiklą, stengsimės informuoti apie tai prieš 14 dienų. Tačiau gali būti, kad ne visada galėsime tai padaryti.


Kiekvienai konkrečiai Taškų gavimo veiklai ir Taškų panaudojimo veiklai taikomos atskiros sąlygos ir instrukcijos, kurios yra pateiktos programėlėje. Atsižvelkite į šias sąlygas ir instrukcijas, nes kitu atveju negalėsite gauti arba panaudoti savo taškų.


Skaičius taškų, gautų arba panaudotų atliekant konkrečią Taškų gavimo veiklą ar Taškų panaudojimo veiklą, priklauso nuo veiklos ir gali būti bet kada pakeistas, tačiau prieš atliekant veiklą visada bus aiškiai nurodytas programėlėje.


Mes garantuojame, kad visada bus siūloma bent viena Taškų gavimo veikla ir Taškų panaudojimo veikla. Tačiau mes negarantuojame, kad bus siūloma veikla kiekvienoje pirmiau nurodytoje Taškų gavimo veiklų ir Taškų panaudojimo veiklų kategorijoje arba tokios veiklos gali būti siūlomos ne visuomet.


Taškus galima gauti tik atliekant Taškų gavimo veiklą, o panaudoti galima tik atliekant Taškų panaudojimo veiklą.


„RevPoints SpareChange“ naudojimo reikalavimai


Viena Taškų gavimo veikla, kurią galime siūlyti taškams uždirbti iškeičiant ką nors kito į taškus yra „RevPoints SpareChange“. Tai funkcija, kurią naudojant galima pasirinkti suapvalinti visas kortelių operacijas iki artimiausio sveiko skaičiaus ir iškeisti likutį į taškus (pvz., jeigu jūsų kortelės operacijos suma buvo 5,60 EUR (arba atitikmuo kita valiuta), suma bus suapvalinta iki 6,00 EUR (arba atitikmens kita valiuta), o 0,40 EUR (arba atitikmuo kita valiuta) bus iškeista į taškus. „RevPoints SpareChange“ konvertavimo kursas rodomas programėlėje ir gali būti keičiamas.


Įjungus „RevPoints SpareChange“ gali būti suteikta prieiga prie papildomų Taškų gavimo veiklų ir Taškų panaudojimo veiklų. Tai reiškia, kad jeigu mes siūlome „RevPoints SpareChange“ ir jūs pasirinkote neįjungti funkcijos, gali būti apribotos jums pasiekiamos Taškų gavimo veiklos ir Taškų panaudojimo veiklos.


4. Kada atitinku reikalavimus gauti „RevPoints“ ir kada jų neatitinku?

„RevPoints“ pasiekiami tik „Revolut“ mokėjimų sąskaitos savininkams. Jeigu uždarysite mokėjimų sąskaitą, jūsų „RevPoints“ likutis bus pašalintas.


Būtina suaktyvinti „RevPoints“, kad būtų galima juos naudot. Jeigu nesuaktyvinsite „RevPoints“, negalėsite uždirbti taškų. Gali būti reikalaujama suaktyvinti „RevPoints“, kad gautumėte prieigą prie tam tikrų „Revolut“ programėlės funkcijų.


Jeigu Taškų gavimo veikla reikalauja atlikti įsigijimą, jūsų įsigijimas turi būti unikalus prekių ar paslaugų įsigijimas, kad galėtumėte gauti taškų. Pavyzdys:

 • Įsigijimai, kurie atliekami už grynuosius arba panašios operacijos (pvz., finansinės paslaugos, grynųjų išsigryninimai ar mokėjimo pervedimai) nėra prekių ar paslaugų įsigijimai, todėl neatitinka reikalavimų.
 • Prekių ir paslaugų, kurios buvo grąžintos ar atšauktos, įsigijimai yra neunikalūs ir taip pat neatitinka reikalavimų.


Prieigos prie „RevPoints“ praradimas arba taškų praradimas

Galime apriboti jūsų prieigą prie „RevPoints“ arba atšaukti taškus, kurie buvo jums suteikti, jeigu manome, kad jūs:

 • pažeidėte šias Sąlygas ar kurias nors kitas jūsų „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas;
 • atšaukėte arba anuliavote veiksmą, už kurį gavote taškus;
 • elgėtės apgavikiškai arba piktnaudžiaudami.


Tokį vertinimą pagrįstai priimsime savo nuožiūra. Mes kaip galima greičiau informuosime jus apie savo sprendimą.


5. Ar taikomi kokie nors mokesčiai?

Registracijai programoje, už Taškų gavimo veiklas ar už taškų turėjimą netaikomi jokie mokesčiai.


Gali būti taikomi tam tikro mokesčiai už Taškų panaudojimo veiklas. Prieš tęsiant naudojimą jums bus aiškiai parodyta informacija apie taikomus mokesčius programėlėje it jūsų mokesčių puslapyje.


Jeigu mums bus būtina atšaukti taškus, kuriuos jau panaudojote, jums reikės įsigyti ar iškeisti tuos taškus arba grąžinti už tuos taškus gautą naudą.


Pavyzdžiui, tarkime, kad panaudojote 100 taškų, kad gautumėte 10 EUR (arba atitikmens kita valiuta) nuolaidą „Stay“ ir jūsų taškų likutis yra 0. Jeigu tie 100 taškų būtų atšaukti, jums reikėtų atlikti Taškų gavimo veiklą už 100 taškų arba grąžinti gautą nuolaidos naudą sumokant papildomus 10 EUR (arba atitikmenį kita valiuta) „Stay“. Jeigu atliksite veiksmą, kuris atšauks taškus (pvz., atšauksite „Stay“, kuriame uždirbote taškus), mes įspėsime jus programėlėje prieš jums atliekant veiksmą. Jeigu mes imsimės veiksmų atšaukti taškus (pvz., nustatę, kad operacija, už kurią gavote taškų, turi priekabiavimo požymių), jūsų suteikiate mums teisę nuskaityti iš jūsų mokėjimų sąskaitos sumą, kad būtų galima grąžinti gautą naudą, arba baigti įsigijimą ar taškų konvertavimą (atsižvelgiant į tai, kas yra pigiau) jūsų vardu.


6. Šiek tiek teisinės informacijos

Šių Sąlygų pakeitimas

Jeigu mes sieksime atlikti šių Sąlygų pakeitimus, mes informuosime jus bent 30 dienų prieš pakeitimus, jeigu jie yra nenaudingi jums. Tačiau jeigu pakeitimai yra jums naudingi, mes galėsime atlikti juos nedelsiant.


Ar tvarkote asmens duomenis?

„Revolut“ tvarko jūsų asmens duomenis tam, kad jums suteiktų „RevPoints“. Kai kurie jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami su trečiosiomis šalimis (pvz., jeigu mes leidžiame pervesti taškus į trečiosios šalies lojalumo programą arba iš jos, tarkime „Airline Miles“ partnerio, mes bendrinsime jūsų vardą ir narystės numerį su ta bendrove. Tokių duomenų valdytoju taps „Airline Miles“ partneris). Daugiau informacijos apie tai, kaip „Revolut“ tvarko jūsų asmens duomenis, rasite mūsų Klientų privatumo pranešime.


Kaip galiu pateikti skundą?

Jei nesate patenkinti jums teikiama „RevPoints“ paslauga, padarysime viską, kas mums įmanoma, kad ją patobulintume. Jei turite nusiskundimų dėl „RevPoints“, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą ir praneškite jiems, kad norite pateikti skundą. Išnagrinėsime jūsų skundą ir pabandysime išspręsti problemas el. paštu, kai tik galėsime. Kadangi „RevPoints“ yra nereguliuojama paslauga, į jūsų skundą negali būti atsižvelgiama kaip į skundą dėl reguliuojamų finansinių paslaugų.


Kokie įstatymai taikomi?

Kiek leidžiama pagal įstatymus, šie nuostatai reglamentuojami ir aiškinami remiantis tik Lietuvos įstatymais. Visus ginčus, kylančius dėl šių nuostatų arba su jais susijusius, nagrinėja tik kompetentingas Lietuvos teismas (arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyvenate, teismai).