Sąlygos ir politika

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje („ES Tvarių Finansų Atskleidimo Reglamentas“, „SFDR“).

Atkreipkite dėmesį, kad toliau pateikta informacija turi būti atskleista pagal galiojančius įstatymus ir tai nėra reklaminė medžiaga.


Galioja nuo 2024 m. sausio 29 d.

Paskutinis atnaujinimas 2024 m. sausio 29 d.


Kontekstas

ES Tvarių Finansų Atskleidimo Reglamentas, įskaitant jo papildomus techninius reguliavimo standartus, yra skirti pagerinti tvarių investicinių produktų rinkos skaidrumą, įpareigojant finansų rinkos dalyvius, įskaitant finansų maklerių įmones, teikiančias portfelio valdymo paslaugas, atskleisti tam tikrą informaciją apie tvarumą. Revolut Securities Europe UAB („RSEUAB“) yra Lietuvoje įsteigta finansų maklerio įmonė, kuriai leidimą išdavė ir veiklą reguliuoja Lietuvos bankas. Be kitų investicinių paslaugų, RSEUAB naudojasi automatizuotu skaitmeniniu sprendimu „Robo“ konsultantu, siekdamas teikti portfelio valdymo paslaugas savo EEE klientams. Šie informacijos atskleidimai apibūdina, kaip RSEUAB užtikrina taikomų SFDR reikalavimų laikymąsi.Tvarumo rizikos integravimas į atlygio politiką (SFDR 5 straipsnis)

„Tvarumo rizika“ reiškia aplinkos, socialinį ar valdymo įvykį ar situaciją, kurie, jei įvyktų, turėtų realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.


RSEUAB esame įsipareigoję atsakingai valdyti riziką, įskaitant tvarumo rizikos įtraukimą į savo atlygio politiką, kad būtų skatinamas patikimas sprendimų priėmimas ir rizikos valdymas.


Mūsų atlygio sistema siekiama atpažinti ir vertinti teigiamą elgesį bei atsakingą rizikos valdymą. Mūsų grupės vertybės, politika ir reguliarūs privalomi mokymai, skatina atsižvelgti į aplinkos ir socialinį poveikį priimant kasdienius verslo sprendimus.


ESG poveikio vertinimas yra RSEUAB kintamojo atlygio nustatymo pagrįsto veiklos rezultatais dalis. Būtina laikytis grupės ESG Politikos principų ir atlikti privalomus ESG e-mokymus. Jei nesilaikoma įsipareigojimų mokytis, gali būti taikomos drausminės nuobaudos ir gali būti atimta teisė gauti premijas. Aktyvus tvarumo rizikos valdymas ir prisidėjimas prie ESG susijusių naujovių gali turėti teigiamos įtakos darbuotojų veiklos peržiūrai ir teisei į premijas.


Atkreipkite dėmesį, kad šis skyrius gali būti periodiškai atnaujinamas. Jis skirtas informaciniams tikslams ir nepakeičia visos mūsų Atlygio Politikos santraukos.


Esant bet kokiems neatitikimams tarp šio skyriaus, Atlyginimų Politikos ar bet kokių susitarimų tarp RSEUAB ir jos klientų, pirmenybė teikiama pastariesiems dokumentams. Šis atskleidimas nėra teisinė konsultacija ir RSEUAB neprisiima jokios atsakomybės už veiksmus, kurių buvo imtasi arba nuo kurių buvo susilaikyta remiantis šia informacija.


Neatsižvelgiama į neigiamą poveikį tvarumui (SFDR 4 straipsnis)

„Tvarumo veiksniai“ apibrėžiami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimai. „Pagrindinis neigiamas poveikis“ (toliau – „PAI“) reiškia bet kokį neigiamą poveikį, kurį investicija gali turėti tvarumo veiksniams. Todėl PAI rodikliai susideda iš metrikų, skirtų iliustruoti su konkrečiomis investicijomis susijusią tvarumo riziką.


Šiuo metu „Revolut Securities Europe UAB“ savo investiciniuose sprendimuose neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.


Su PAI duomenų prieinamumu ir rinkimu susijęs sudėtingumas neleidžia atsižvelgti į PAI tvarumo veiksnius. Apskaičiuoti PAI dažnai reikia daug duomenų, o turimų duomenų patikimumas gali skirtis, priklausomai nuo šaltinio.


Šiuo metu negalime pasiūlyti portfelių, pritaikytų klientams, turintiems tvarumo prioritetų. Šis sprendimas yra nuolat peržiūrimas ir bus kasmet oficialiai iš naujo įvertinamas.


Tvarumo rizikos integravimo skaidrumas (SFDR 3 straipsnis)

„Tvarumo rizika“ reiškia aplinkos, socialinį ar valdymo įvykį ar situaciją, kurie, jei įvyktų, turėtų realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Šiai dienai, „Revolut Securities Europe UAB“ neįtraukė tvarumo rizikos į savo investicinių sprendimų priėmimo procesą.


Tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą laikome esminiu tolimesniu žingsniu, plėtojant mūsų portfelio valdymo paslaugas. Dabartinis iššūkis kyla dėl skirtingos aplinkos, socialinių ir valdymo (ESG) duomenų kokybės ir nenuoseklumo, kurį lemia besivystantys įmonių ataskaitų teikimo standartai ir skirtingos metodologijos, naudojamos skirtingų ESG duomenų teikėjų. RSEUAB, kaip maža finansų maklerio įmonė, remiasi išorinių ESG tyrimų ir reitingų teikėjų pagalba; tačiau mes manome, kad tiekėjų duomenų integravimas su patentuotomis analizės sistemomis yra būtinas norint gauti gilesnę ESG metrikų įžvalgą, reikalingą sėkmingai integruoti tvarumo riziką į investicinių sprendimų priėmimo procesą.


Šiuo metu RSEUAB dar nėra sukūrusi vidinės tvarumo rizikos vertinimo sistemos, kad galėtų priimti ESG integruotus investicinius sprendimus, atitinkančius mūsų klientų tvarumo tikslus. Todėl dabar negalime pasiūlyti portfelių, pritaikytų klientams, turintiems tvarumo prioritetų. Tačiau šiuo metu mes stengiamės įtraukti tvarumo aspektus į savo išsamaus patikrinimo ir modelio portfelio kūrimo procesus, kad artimiausiu metu galėtume pasiūlyti portfelius, atsižvelgiančius į ESG veiksnius, tinkančius mūsų klientų tvarumo prioritetams.