Pasiūlymo sąlygos

Pardavėjo partnerio sugrįžtančių pinigų akcija

Kokia tai akcija?

Dalyvaudami „Revolut“ pardavėjo partnerio sugrįžtančių pinigų premijos akcijoje (toliau – „Akcija“), nauji naudotojai reikalavimus atitinkančiose rinkose turi galimybę pirmą kartą prisiregistruoti prie „Revolut“ ir gauti piniginę premiją, vadinamą „Sugrįžtančių pinigų premija“.

Kad gautum sugrįžtančių pinigų premiją, turi pirmą kartą prisiregistruoti prie „Revolut“ naudodamas (-a) unikalią nuorodą ar nuskaitydamas (-a) QR kodą, pateiktą vieno iš mūsų pardavėjų partnerių. Mūsų pardavėjų partneriai naudoja „Revolut“ mokėjimo terminalą, „Revolut Reader“, „iPhone“ funkciją „Tap to Pay“ ar bet kokį kitą „Revolut Business“ kaip savo paslaugų dalį pateiktą asmeninio mokėjimo produktą (toliau – „Pardavėjų partneriai“).

Konkreti su šia akcija susijusi informacija bus nurodyta akcijos pagrindiniame puslapyje, kurį gali pasiekti per mūsų partnerio pateiktą nuorodą (toliau – „Akcijos pagrindinis puslapis“). Akcijos pagrindiniame puslapyje bus patvirtinta:

 • reikalavimus atitinkančios rinkos;
 • sugrįžtančių pinigų premija (tai bus „Revolut“ kortelės operacijos nustatyto bendros sumos limito procentinė dalis arba fiksuota suma);
 • laikotarpis, per kurį gali dalyvauti šioje akcijoje ir pretenduoti į sugrįžtančių pinigų premiją (toliau – „Akcijos laikotarpis“).

Šiose sąlygose (toliau – „Akcijos sąlygos“) nustatytos akcijai taikomos taisyklės, kurių privalai laikytis pagal šias akcijos sąlygas, bei privatiems klientams taikomos sąlygos, kurios taikomos tavo asmeninei „Revolut“ sąskaitai visą laiką, kai dalyvauji akcijoje.


Ką turėčiau daryti, kad galėčiau dalyvauti akcijoje?

Kad galėtum pasinaudoti šia akcija, turi:

 • gyventi gyvenamosios vietos adresu reikalavimus atitinkančioje rinkoje;
 • būti bent 18 metų;
 • anksčiau ir dabar neturėti jokios asmeninės „Revolut“ sąskaitos jokiame „Revolut“ grupės subjekte;
 • tiesiogiai iš „Revolut“ ar pardavėjo partnerio gauti rinkodaros pranešimus apie akciją arba matyti akcijos rinkodaros pranešimus, kurie skelbiami pardavėjų partnerių darbo vietoje, kad galėtum atlikti toliau nurodytus veiksmus ir pasinaudoti akcija.

Taip pat turėsi atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Spustelėk unikalią nuorodą arba nuskaityk QR kodą, susijusį su akcija, nes jį pateikia pardavėjų partneriai. Ši nuoroda arba QR kodas nukreips tave į „Revolut“ interneto svetainę, kurioje turėsi įvesti savo telefono numerį. „Revolut“ interneto svetainėje galėsi matyti su akcija susijusius svarbius duomenis, įskaitant akcijos sąlygas, laikotarpį ir informaciją apie piniginę premiją. Kai tik įvesi savo telefono numerį, būsi nukreiptas (-a) pradėti asmeninės „Revolut“ sąskaitos registracijos procesą.
 • Atlik asmeninės „Revolut“ sąskaitos atidarymo veiksmus ir užbaik mūsų „Pažink savo klientą“ (KYC) patikras prieš baigiantis akcijos laikotarpiui.
 • Sėkmingai užsiregistruok „Revolut“ (tai reiškia, kad turi sėkmingai atlikti KYC patikrą registruotu adresu reikalavimus atitinkančioje rinkoje) be jokių paskyros apribojimų iki akcijos laikotarpio pabaigos.
 • Papildyk savo asmeninę „Revolut“ sąskaitą bent 1 EUR arba lygiaverte valiuta.
 • Atlik savo pirmąjį mokėjimą „Revolut“ kortele naudodamas (-a) fizinę arba virtualiąją „Revolut“ kortelę, susietą su asmenine „Revolut“ sąskaita. Tai turi būti autentiškas pirkimas (pavyzdžiui, operacijos mokėjimo paslaugų teikėjams, kitos banko sąskaitos ir el. piniginės nebus autentiškos). Pirmasis mokėjimas gali būti bet kokios didesnės nei 1 EUR (arba atitinkamos sumos kita valiuta) vertės operacija, kurią galima atlikti bet kuriam pardavėjui.

Kad gautum sugrįžtančių pinigų premiją, visus pirmiau nurodytus veiksmus turi sėkmingai atlikti iki akcijos laikotarpio pabaigos.


Kaip gauti sugrįžtančių pinigų premiją?

Jei atitiksi tinkamumo kriterijus ir atliksi veiksmus, nurodytus dalyje „Ką turėčiau daryti, kad galėčiau dalyvauti akcijoje“, sugrįžtančių pinigų premija bus įskaityta į tavo asmeninę „Revolut“ sąskaitą po pirmosios atliktos virtualiosios arba fizinės „Revolut“ kortelės operacijos. Sugrįžtančių pinigų premiją į tavo asmeninę „Revolut“ sąskaitą įskaitysime per 7 dienas nuo pirmosios atliktos kortelės operacijos.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

 1. Mes galime keisti akcijos sąlygas, ją pratęsti arba sustabdyti ar nutraukti anksčiau nei akcijos laikotarpio pabaigos data, jei pagrįstai manome, kad ja yra piktnaudžiaujama arba ji gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti konkrečiam asmeniui arba visos akcijos mastu. Jei turėsime tai padaryti, apie tai paskelbsime tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbta apie akciją, ir, jei įmanoma, stengsimės iš anksto tave įspėti. Bet kokie akcijos sąlygų pakeitimai neturės įtakos tavo teisėms, jeigu jau dalyvavai akcijoje.
 2. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso, o tai reiškia, kad negalime tęsti akcijos vykdymo taip, kaip suplanuota. Jei manai, kad turi teisę gauti konkrečią su akcija susijusią premiją, kuri tau nebuvo suteikta dėl ankstyvo sustabdymo ar nutraukimo, susisiek su klientų aptarnavimo komanda.
 3. Pasiliekame teisę susigrąžinti akcijos laikotarpiu gautą sugrįžtančių pinigų premiją, jei tau gražinamas mokėjimas, už kurį gavai sugrįžtančių pinigų premiją, jei sugrįžtančių pinigų premiją gavai apgaulės būdu, jei pažeidei savo asmeninei „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautum sugrįžtančių pinigų premiją, arba jei mes sužinojome, kad nesilaikei šių akcijos sąlygų. Laikysime, kad bet koks sugrįžtančių pinigų premijos atšaukimas buvo atliktas tavo sutikimu, o mokėjimą patvirtinai tu.
 4. Jei uždarysi asmeninę „Revolut“ sąskaitą arba tavo sąskaita bus įšaldyta, panaikinta ar apribota, kol mes nespėsime nuskaičiuoti nuo tavo sąskaitos sugrįžtančių pinigų premijos arba laikotarpiu nuo tinkamumo gauti sugrįžtančių pinigų premiją iki jų gavimo, neteksi teisių į šią premiją.
 5. Dalyvaudamas (-a) šioje akcijoje patvirtini, jog supranti, kad bet kokia tavo pagal šios akcijos sąlygas gaunama nauda gali būti apmokestinama vietiniu pajamų mokesčiu tavo gyvenamosios vietos šalyje ir (arba) vietinėje teritorijoje, kurioje esi mokesčių mokėtojas (-a). Esi atsakingas (-a) sumokėti bet kokį mokestį, kuris gali atsirasti dėl bet kokios gaunamos naudos. „Revolut“ neprisiima atsakomybės už jokius mokestinius įsipareigojimus, kurie gali atsirasti dėl bet kokios pagal šios akcijos sąlygas gaunamos naudos.
 6. „Revolut“ turi tvarkyti tavo asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias akcijos sąlygas. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, žr. mūsų Klientų privatumo pranešimą . Pardavėjų partneriai taip pat gali rinkti su šia akcija susijusius asmens duomenis apie tave. Daugiau informacijos apie tai, kaip jie tvarkys tavo asmens duomenis, ieškok pardavėjų partnerių privatumo pranešimuose. Pardavėjų partneriai taip pat siųs tau bet kokį rinkodaros turinį pagal galiojančius duomenų privatumo ir tiesioginės elektroninės rinkodaros įstatymus. Jei nenori gauti pardavėjų partnerių reklamos, turi pakeisti savo pardavėjų partnerių rinkodaros nuostatas, nes tai nepriklauso „Revolut“ kompetencijai.
 7. Šios akcijos sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas tik neoficialiems informaciniams tikslams. Akcijos dalyviai negali gauti jokių išverstos versijos teisių. Galią ir viršenybę turės šių akcijos sąlygų versija anglų kalba, kuri bus galutinė ir įpareigojanti. Versija anglų kalba bus naudojama ir visuose teisminiuose procesuose. Tačiau, jei pagal įstatymus turėtų būti vartojama vietinė kalba, pirmenybė bus teikiama jai.


Šią akciją rengia ir siūlo „Revolut“ grupės subjektas, kuris tau teikia asmeninės sąskaitos paslaugas. Jei turi skundų dėl šios akcijos, gali juos pateikti tam subjektui tiesiogiai. Toliau rasi registruotąjį adresą bei atitinkamus įstatymus ir teismus, kurių jurisdikcijoje gali būti sprendžiami ginčai dėl šios akcijos. Taip pat gali vadovautis privalomomis šalies, kurioje gyveni, vartotojų apsaugos taisyklėmis.


„Revolut“ grupės subjektas / filialas

Registruotasis adresas

Šioms akcijos sąlygoms taikomi įstatymai

Kurio teismo jurisdikcijai priklauso

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Anglijos įstatymai

Anglijos ir Velso teismai

Revolut Bank UAB

Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika

Lietuvos įstatymai

Lietuvos (arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyveni) teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Nyderlandų filialą

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdame, Nyderlanduose, kurio steigimo numeris 000053153170

Olandijos įstatymai

Kompetentingi Nyderlandų teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Belgijos filialą

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgija

Belgijos įstatymai

Kompetentingi Belgijos teismai