Pasiūlymo sąlygos

Kredito kortelės pasiūlymas: Sugrįžtantys pinigai

Apie ką šis pasiūlymas?


„Revolut“ nori suteikti privilegijų naujiems „Revolut“ kredito kortelės turėtojams, kurie atitinka šio pasiūlymo („Pasiūlymo“) sąlygas.


Pasiūlymas suteikia naujiems „Revolut“ kredito kortelės turėtojams Lietuvoje („Tinkama rinka”) gauti:


 • 5 % sugrįžtančių pinigų normą atsiskaitant ne grynaisiais pinigais parduotuvėse ir restoranuose pirmuosius tris mėnesius („Tinkami pirkimai 1“) iki 20 EUR (kas įvyks pirmiau) ir
 • 1 % sugrįžtančių pinigų normą atsiskaitymui ne grynaisiais pinigais už kitus pirkinius pirmuosius tris mėnesius („Tinkami pirkimai 2“) iki 10 EUR (kas įvyks pirmiau).

Atliekant Tinkamus pirkimus 1, pardavėjai turi būti sukonfigūravę savo mokėjimo terminalus (įrenginius, kuriais atsiskaitoma kortele) kaip nurodyta 1 priede. Visi pirkiniai, už kuriuos atsiskaitoma mokėjimo terminale be šios konfigūracijos, laikomi Tinkamais pirkimais 2.


Tinkami pirkimai 1 ir Tinkami pirkimai 2 drauge vadinami Tinkamais pirkimais.


Šis Pasiūlymas teikiamas nuo 2023 m. lapkričio 22 d. 00:00 GMT iki 2024 m. sausio 7 d. 23:59 GMT. Mes tai vadiname „Pasiūlymo laikotarpiu“.


Atidžiai perskaitykite šias Pasiūlymo sąlygas („Pasiūlymo sąlygos“).


Kas gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu?


Šis pasiūlymas galioja Lietuvos klientams, kurie kreipėsi ir sudarė Kredito limito sutartį su UAB „Revolut Bank“ Pasiūlymo laikotarpiu ir kurie atliko Tinkamų pirkimų. Tai taikoma klientams, kurie kreipėsi ir sudarė Kredito limito sutartį pirmą kartą, ir klientams, kurie pakartotinai kreipėsi ir sudarė naują Kredito limito sutartį.


Šio pasiūlymo nauda Pasiūlymo dalyviams


Pagal šį pasiūlymą reikalavimus atitinkantiems klientams suteikiame papildomą privilegiją, vadinamą „po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalimi“.


Kas yra po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis?

 • 5 % sugrįžtančių pinigų norma už Tinkamus pirkinius 1 pirmuosius tris mėnesius nuo pirkinių sumos iki 20 EUR (kas įvyks pirmiau) ir
 • 1 % sugrįžtančių pinigų norma už Tinkamus pirkimus 2 pirmuosius tris mėnesius nuo pirkinių sumos iki 10 EUR (kas įvyks pirmiau).


Maksimali sugrįžtančių pinigų suma Pasiūlymo laikotarpiu negali viršyti bendros 20 EUR sumos.


Atminkite, kad po atsiskaitymo pinigų dalis grąžinama tik už Tinkamus pirkimus, įsigytus „Revolut“ kredito kortele, naudojantis UAB „Revolut Bank“ teikiamu kredito limito produktu.


Po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis uždirbama už Tinkamus pirkimus, atliktus kredito kortele, ir suapvalinama iki artimiausios sumos be kablelio. Po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis bus skaičiuojama tik už atliktus arba ne laukiančius Tinkamus pirkimus.


Pasibaigus šios Pasiūlymo laikotarpiui, po atsiskaitymo grąžinamų pinigų likutis liks aktyvus, kol bus pervestas į jūsų kredito limito likutį. Tai galite rankiniu būdu padaryti patys naudodami „Revolut“ programėlės surinkimo mygtuką arba mes tai automatiškai padarysime pirmą kito kalendorinio mėnesio dieną. Jei nuspręsite uždaryti savo „Revolut“ kredito kortelės sąskaitą, yra dvi galimybės: jūsų uždirbti po atsiskaitymo grąžinami pinigai gali būti įskaičiuoti į neapmokėtą kredito limito likutį, taigi sumažės suma, kurią reikės sumokėti norint uždaryti savo sąskaitą. Jei jūsų neapmokėtas likutis jau lygus nuliui, po atsiskaitymo grąžinami pinigai gali būti pervesti į jūsų pagrindinę „Revolut“ sąskaitą.


Jūsų po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likutį saugos UAB „Revolut Bank“. Uždirbtą po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį galima peržiūrėti „Revolut“ programėlės kredito kortelių valdymo ekrane arba „Revolut“ sąskaitos mėnesio išraše.


UAB „Revolut Bank“ po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likutį kas mėnesį perves į jūsų kredito limito likutį kartu su kitais mokėjimais pagal kredito limito sutartį. Taip pat galite naudoti mygtuką Atsiimti „Revolut“ programėlėje ir pasirinkti sumą, kurią norite surinkti į savo kredito limito likutį, jei tik šią sumą galima suapvalinti iki artimiausio cento, po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį galima surinkti bet kada.


Po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies negalima panaudoti minimaliai įmokai (minimali įmoka, mokama kiekvieną mėnesį pagal kredito limito sutartį) į bet kokį neapmokėtą kredito limito likutį. Jei turite įsiskolinimų, vis tiek galite uždirbti po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį. Tačiau po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies iš savo likučio negalėsite panaudoti, kol nepadengsite įsiskolinimo.


Kartais iš jūsų atsiimame po atsiskaitymo grįžusius pinigus, jei:

 • po atsiskaitymo grąžinama pinigų dalis už mokėjimą, už kurį jums grąžinti pinigai;
 • po atsiskaitymo grąžinamą pinigų dalį gavote apgavikiškai arba
 • nesilaikėte šių Pasiūlymo sąlygų po atsiskaitymo grąžinamai pinigų daliai gauti.


Po atsiskaitymo grįžusius pinigus atsiimsime juos nurašydami iš jūsų po atsiskaitymo grąžinamų pinigų likučio. Laikysime, kad atsiėmimas buvo atliktas su jūsų sutikimu ir jūs įgaliojote šį mokėjimą.


Jei negalėsime atgauti grąžintų pinigų sumos iš jūsų po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies likučio, vis tiek liksite mums ją skolingi. Tada šią sumą galime atgauti iš išsaugotos kortelės arba pasinaudoti savo teise į įskaitymą. Taip pat galime imtis teisinių priemonių, kad atgautume sumą, kurią esate mums skolingi. Jei tai padarysime, jums gali tekti sumokėti pagrįstas tokių mūsų veiksmų išlaidas.


Daugiau apie tai, kaip galime atgauti sumas, kurias mums esate skolingi, galite perskaityti privatiems klientams taikomų sąlygų 28 skyriuje.


Už kuriuos mokėjimus galima gauti sugrįžtančių pinigų?


Nepamirškite, kad sugrįžtantys pinigai suteikiami tik už atliktus Tinkamus pirkimus. Šio pasiūlymo Tinkamais pirkimais laikomos operacijos ne grynaisiais pinigais už pirkinius parduotuvėse ir restoranuose pirmuosius tris mėnesius „Revolut“ kredito kortele, naudojant Kredito limitą pagal Kredito limito sutartį. Po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies galimybė netaikoma pervedimams, mokėjimams (išskyrus Tinkamiems pirkimams) ir pinigų išsigryninimui.


Negalėsime jums pervesti po atsiskaitymo grąžinamos pinigų dalies, jei tai pažeistų kokį nors įstatymą ar reglamentą. Apie tokius atvejus būsite informuoti „Revolut“ programėlėje.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?


 1. Pasiūlymą organizuoja ir teikia UAB „Revolut Bank“, įmonė, kurios registruotasis adresas yra Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.
 2. Galima bet kada sustabdyti, užbaigti arba atšaukti šį Pasiūlymą arba pakeisti šias pasiūlymo sąlygas. Jei sustabdysime arba nutrauksime šį Pasiūlymą, šias pasiūlymo sąlygas pašalinsime iš savo svetainės. Jei pasiūlymo sąlygas pakeisime, atnaujintos sąlygos bus paskelbtos mūsų svetainėje. Bet kokie Pasiūlymo sąlygų pakeitimai (įskaitant Pasiūlymo sustabdymą arba nutraukimą) neturi įtakos jūsų teisėms, jei jau pasinaudojote pasiūlymu (nebent to reikalauja taikomi įstatymai).
 3. Pasiliekame teisę susigrąžinti visus Pasiūlymo laikotarpiu jūsų gautus grąžinamus pinigus, jei neįvykdomi tinkamumo reikalavimai, jei jums gražinamas mokėjimas, už kurį gavote grąžinamų pinigų, jei grąžinamų pinigų gavote apgaulės būdu, jei pažeidėte jūsų „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautumėte grąžinamų pinigų, arba jei mes sužinojome, kad jūs nesilaikėte šių Pasiūlymo sąlygų. Laikysime, kad bet koks piniginės premijos operacijos atšaukimas buvo atliktas su jūsų sutikimu, o mokėjimą patvirtinote jūs.
 4. Jei uždarysite „Revolut“ sąskaitą arba jūsų sąskaita bus įšaldyta arba apribota, kol mes nespėsime nuskaičiuoti nuo jūsų sąskaitos grąžintų pinigų arba laikotarpiu nuo tinkamumo gauti grąžinamų pinigų iki piniginės premijos gavimo pagal šio Pasiūlymo sąlygas, neteksite teisių į šiuos grąžinamus pinigus.
 5. Taip pat gali įvykti nuo „Revolut“ nepriklausantys įvykiai, dėl kurių nebus įmanoma skirti grąžinamų pinigų pagal šį Pasiūlymą. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso.
 6. Jei turime pagrindo manyti, kad sukčiavote ar materialiai piktnaudžiaujate šiuo Pasiūlymu (pavyzdžiui, bandėte įgyti nesąžiningą pranašumą apgaulės būdu), savo nuožiūra galime imtis bet kokių veiksmų, kuriuos laikome tinkamais tokiomis aplinkybėmis.
 7. Jei užsiregistruosite „Revolut“ dėl šio Pasiūlymo, „Revolut“ apdoros jūsų asmens duomenis pagal mūsų Privatumo politiką.
 8. Šios Pasiūlymo sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas informaciniams tikslams. Tai reiškia, kad neįmanoma gauti kokių nors teisių iš išverstos versijos, o teisminiuose procesuose galima naudoti tik anglišką versiją.1 priedas

MOKĖJIMO TERMINALO KONFIGŪRACIJA

MCC (MOKĖJIMO TERMINALO KONFIGŪRACIJA)

PARDAVĖJO TIPAS

4815

PIRKINIAI

5094

PIRKINIAI

5099

PIRKINIAI

5131

MAISTO PREKĖS

5137

PIRKINIAI

5139

PIRKINIAI

5192

PIRKINIAI

5199

PIRKINIAI

5300

PIRKINIAI

5309

PIRKINIAI

5310

PIRKINIAI

5311

PIRKINIAI

5331

PIRKINIAI

5399

PIRKINIAI

5411

MAISTO PREKĖS

5422

MAISTO PREKĖS

5441

MAISTO PREKĖS

5451

MAISTO PREKĖS

5462

MAISTO PREKĖS

5499

MAISTO PREKĖS

5611

PIRKINIAI

5621

PIRKINIAI

5631

PIRKINIAI

5641

PIRKINIAI

5651

PIRKINIAI

5655

PIRKINIAI

5661

PIRKINIAI

5681

PIRKINIAI

5691

PIRKINIAI

5698

PIRKINIAI

5699

PIRKINIAI

5735

PIRKINIAI

5811

RESTORANAI

5812

RESTORANAI

5813

RESTORANAI

5814

RESTORANAI

5815

PIRKINIAI

5816

PIRKINIAI

5817

PIRKINIAI

5818

PIRKINIAI

5832

PIRKINIAI

5921

MAISTO PREKĖS

5931

PIRKINIAI

5932

PIRKINIAI

5933

PIRKINIAI

5935

PIRKINIAI

5937

PIRKINIAI

5941

PIRKINIAI

5942

PIRKINIAI

5944

PIRKINIAI

5945

PIRKINIAI

5946

PIRKINIAI

5947

PIRKINIAI

5948

PIRKINIAI

5949

PIRKINIAI

5950

PIRKINIAI

5961

PIRKINIAI

5970

PIRKINIAI

5971

PIRKINIAI

5972

PIRKINIAI

5973

PIRKINIAI

5977

PIRKINIAI

5992

PIRKINIAI

5993

PIRKINIAI

5994

PIRKINIAI

5995

PIRKINIAI

5997

PIRKINIAI

5999

PIRKINIAI

7230

PIRKINIAI

7278

PIRKINIAI

7296

PIRKINIAI

7841

PIRKINIAI

7993

PIRKINIAI