Termékek

Insurance

PDF letöltése

Ezek a biztosítási feltételek 2022. július 1-től hatályosak. Ha a 2022. július 1. előtt érvényes korábbi biztosítási feltételeket szeretné elolvasni, kattintson ide.


A Revolut segítségével kötött biztosításom

1. Miért fontosak ezek a feltételek?

Ezek a feltételek határozzák meg a Revolut szerepét és felelősségét, amikor Ön a Revolut appon keresztül Revolut felhasználóként biztosítást vásárol.

Ezek jelentik az Ön jogi megállapodását erre a szolgáltatásra vonatkozóan. Ezek az alábbiakat határozzák meg:

 • milyen felelősséggel tartozik a Revolut azért, hogy lehetővé tegye Önnek biztosítási termékek vásárlását a Revolut appban; és
 • milyen felelősséggel tartoznak a Revolut kiválasztott biztosítási partnerei az Ön által választott tényleges biztosításért, és azért, hogy segítsenek Önnek a benyújtott kárigények rendezésében.


2. Rólunk

A jelen feltételekben a „mi” névmáson és ragozott alakjain a Revolut Insurance Europe UAB értendő.

Amikor biztosítást vásárol a Revolut appon keresztül, akkor mi felelünk az Ön és a biztosítási partnerünk közötti kapcsolat megteremtéséért és az Ön által a biztosításáért fizetett összeg beszedéséért, a jelen feltételekben foglaltak szerint.

A Revolut Insurance Europe UAB regisztrálva van a biztosításközvetítő vállalkozásoknak a Litván Nemzeti Bank által vezetett listáján, vagyis fel vagyunk hatalmazva biztosítási termékek forgalmazására. A lista megtalálható a Litván Nemzeti Bank webhelyén.

A Revolut Insurance Europe UAB a 305910164 számon van bejegyezve, székhelye: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litván Köztársaság.


3. Biztosítás vásárlása a Revolut appon keresztül

Amikor biztosítást vásárol a Revolut appon keresztül, mi:

 • megteremtjük a kapcsolatot Ön és a biztosítási partnerünk között az adott biztosítási termékre vonatkozóan;
 • hozzáférést nyújtunk a „Biztosítási termékinformációs dokumentumhoz” (amelyet az adott biztosítótársaság készített, és tartalmazza a biztosítási terméke részleteit) és egyéb hasznos információkhoz, mielőtt Ön megvásárolná a biztosítási terméket, beleértve egyebek közt a felek jogait és kötelezettségeit, a biztosító jogait arra az esetre, ha Ön nem tartja a biztosítási kötvényben lefektetett rendelkezéseket, az esetleges megnövelt biztosítási kockázatú eseteket, valamint a biztosítási kötvény ügyében irányadó jogrendszerre vonatkozó tájékoztatást;
 • rendelkezésére bocsátunk egy útvonalat, amellyel megtalálja (a rendelkezésre állástól függően) a biztosítási termékét a Revolut app használata során, hogy beleegyezhessen a megvásárlásába;
 • tájékoztatást nyújtunk a biztosítási partnereink által kínált biztosítás díjáról;
 • beszedjük Öntől a biztosítási terméke árát, majd kifizetjük a biztosítási partnerünknek az Ön biztosításáért cserébe, amint azt a jelen feltételek későbbi részében ismertetjük;
 • egyéni biztosítási kötvényt bocsátunk ki az Ön részére az adott biztosítótársaság nevében; továbbá
 • folyamatosan hozzáférést nyújtunk Önnek a biztosítási termékének a dokumentációjához (az Ön és a biztosítási partnerünk közötti biztosítási kötvényt is beleértve) a Revolut appban, miután megvásárolta a biztosítást.

Azáltal, hogy benyújtja a Revolut appban a biztosítási szerződés megkötésének céljából szükséges információkat, kijelenti, hogy szándékában áll ilyen biztosítási szerződésre lépni a Revolut Insurance Europe UAB közvetítésével.

A biztosítás megvásárlása után a biztosítótársaság közvetlenül Önnek felel a következőkért:

 • az Ön által esetleg benyújtott kárigények kezelése; és
 • sikeres kárigénylést követő kifizetések Önnek.

Nem vállalunk felelősséget a közvetítésünkkel megkötött biztosításokért, ha a biztosítási partnerünk bármilyen Önnel kötött biztosítási szerződés esetében nem vagy késedelmesen teljesíti a kötelezettségeit, azt az esetet is beleértve, ha a biztosító nem képes teljesíteni az ilyen biztosítási szerződésben foglalt kötelezettségeit.


4. Hogyan szedjük be az Ön befizetéseit?

Ahhoz, hogy biztosítást vásárolhasson a Revolut appban, rendelkeznie kell fizetési számlával a Revolut Bank UAB-nél, a Revolut-csoportba tartozó céggel, amely a biztosítással kapcsolatos fizetési szolgáltatásokat nyújtja. Ezt nevezzük az Ön „Revolut-számlájának”. Amikor Ön fizet egy biztosítási termékért, a Revolut Bank UAB megterheli a számláját a biztosítási termék díjával, és kifizeti az összeget a Revolut Insurance Europe UAB részére. Az Ön befizetését a Revolut Insurance Europe UAB a biztosítási partnerünk biztosítási közvetítőjeként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a biztosítás ténylegesen és azonnal kifizetettnek számít, amint mi levonjuk az Ön számlájáról az összeget. Hasonlóképpen, ha Ön bármikor visszatérítésre válik jogosulttá, akkor az adott összeg abban az időpontban kerül az Ön tulajdonába, amikor a Revolut Bank UAB ténylegesen kifizeti Önnek. A Revolut Bank UAB általi fizetési szolgáltatás feltételeit a Revolut Bank UAB Személyes szerződési feltételei szabályozzák. Revolut-felhasználóként Önnek jogai és kötelezettségei vannak a Személyes szerződési feltételekből fakadóan, amelyek a Revolut Bank UAB által biztosított fizetési szolgáltatásra vonatkoznak.

Mi megállapodást kötünk a biztosítási partnereinkkel arra vonatkozóan, hogy jutalékot fizetnek a szolgáltatásainkért, vagyis azért, hogy összekapcsoltuk őket az érdeklődő ügyfelekkel. Ha az általunk értékesített kötvénytípus elér meghatározott nyereségcélokat, akkor a biztosító ennek a profitnak egy részét is kifizetheti nekünk. Ez azt jelenti, hogy nem az Öntől, hanem a biztosítási partnerünktől kapott megbízás alapján tevékenykedünk, de minidig figyelembe vesszük az Ön érdekeit. Ezért Önnek nem kell díjat fizetnie a részünkre.

5. Biztosítási partnereink

Tekintélyes biztosítási partnerekkel együttműködve nyújtunk biztosítási termékeket a Revolut appon keresztül. Jelenleg nem állunk kapcsolatban biztosítási partnerekkel, de ha a jövőben erre sor kerül, akkor partnereinket a jelen feltételek között fogjuk felsorolni. A biztosítási partnereink listáját időről időre frissíthetjük.

Biztosítási partnercégeinkben nincs sem közvetlen, sem közvetett részesedésünk, sem szavazati jogunk, sem bármilyen befektetésünk. Biztosítási partnereinknek és anyacégeiknek nincs sem közvetlen, sem közvetett részesedésük, sem szavazati joguk, sem bármilyen befektetésük a mi cégünkben. Biztosítási partnereink nem tagjai a Revolut vállalatcsoportnak. Ezenfelül nem kötelez bennünket szerződés arra, hogy kizárólag a fent említett biztosítási partnerek biztosításával kapcsolatban folytassunk közvetítési tevékenységet. Pusztán azért esett rájuk a választásunk, mert olyan biztosítási termékeket kínálnak, amelyeket véleményünk szerint az ügyfeleink hasznosnak találhatnak. Nem nyújtunk Önnek tanácsadást arra vonatkozóan, hogy egy adott biztosítási termék megfelel-e az Ön igényeinek és körülményeinek, de olyan információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére ezekről a biztosítási termékekről, amelyek segíthetnek Önnek ennek a döntésnek a meghozatalában. Továbbá a személyzetünk számára sem biztosítunk semmilyen ösztönző programot a biztosítási termékek értékesítésére vonatkozóan.


6. Mi a teendő, ha probléma lép fel?


Biztosítási kárigény benyújtása a biztosítás keretében

A biztosítási kárigény benyújtásához közvetlenül Önnek kell felvennie a kapcsolatot a biztosítási partnerünkkel. Ennek módjáról a Revolut app biztosítás részében tájékozódhat. A részleteket az Ön biztosítási kötvénye is hiánytalanul tartalmazza, amely a vásárlást követően elérhető a Revolut appban.

Panaszok az Ön biztosítási termékére

Amennyiben panasszal kíván élni a megvásárolt biztosítási termékkel vagy a biztosítása keretében tett bármely kifizetési igénnyel kapcsolatban, úgy közvetlenül a biztosítási partnerünkhöz kell fordulnia. Ennek részletes módját az általuk Önnek rendelkezésre bocsátott biztosítási kötvény tartalmazza.

A szolgáltatásunkra vonatkozó panaszok

Minden esetben megtesszük, ami tőlünk telik, azonban előfordul, hogy valami nem sikerül. Ha Önnek (vagy bármilyen más érdekelt félnek) panasza van, kérjük, hogy forduljon hozzánk. Az Ön által hozzánk beküldött panaszokat fogadjuk, illetve megvizsgáljuk. A panasz benyújtását követő 15 munkanapon belül elküldjük Önnek a panaszára adott végleges válaszunkat, vagy egy levelet, amelyben ismertetjük, miért nem készült el a végleges válasz. Kivételes körülmények fennállása esetén ehhez 35 napra lehet szükségünk (de ilyenkor erről tájékoztatjuk Önt).

Ha egyeztetni szeretne valakivel a problémáról, akkor lépjen kapcsolatba velünk a Revolut appban. A felmerülő problémák az alkalmazás használatával általában gyorsan megoldhatók. Nagy valószínűséggel meg kell majd adnia az alábbi adatokat.

Panaszt tehet továbbá egy online űrlapon, illetve a [email protected] e-mail-címen.

Az alábbi információkat a panasztétel módjától függetlenül meg kell adnia:

 • családnév és utónév;
 • a Revolut-számlájához tartozó telefonszám és e-mail-cím;
 • a probléma leírása;
 • a probléma fellépésének időpontja; és
 • javaslat a probléma korrigálására.

A panaszát megvizsgáljuk, és e-mailben válaszolunk. A kommunikáció nyelve az angol, kivéve, ha ettől eltérően tájékoztatjuk.

A jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nincs semmilyen egyéb garanciaalap, sem más fogyasztókompenzációs rendszer kialakítva az Ön érdekeinek védelmére.

A panaszok kezelése a Litván Nemzeti Bank által

Amennyiben Ön elégedetlen azzal, ahogyan panaszát kezeltük, úgy a panaszára adott végleges válasz megküldésének napjától számított 1 (egy) éven belül továbbíthatja a panaszt a Litván Nemzeti Banknak. Ebben az esetben a Litván Nemzeti Bank peren kívüli vitarendezési hatóságként jár el a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti jogviták ügyében.

A címe: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Litván Köztársaság.

További információ ezen a webhelyen található.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha azt szeretné, hogy lehetősége nyíljon a Litván Nemzeti Bankhoz mint peren kívüli vitarendezési hatósághoz fordulni, akkor Ön köteles a panaszát hozzánk legkésőbb 3 (három) hónappal azt követően benyújtani, hogy tudomást szerzett, illetve tudomást kellett volna szereznie a velünk fennálló szerződéséből fakadó jogainak vagy jogos érdekeinek vélelmezett sérüléséről. Tekintet nélkül a fentiekre, Önnek mindig jogában áll megkeresni a Litván Nemzeti Bankot mint felügyeleti szervünket bármilyen, a szolgáltatással kapcsolatos panaszával. Ezenkívül bármelyik illetékes bíróságon is benyújthat keresetet, ha úgy véli, hogy törvényt sértettünk. Továbbá országának a fogyasztói panaszokat kezelő peren kívüli vitarendezési hatóságaihoz is benyújthat panaszt az általunk nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ilyen hatóságok listáját itt találja.


Biztosítási kárigény benyújtása a biztosítás keretében

A biztosítási kárigény benyújtásához közvetlenül Önnek kell felvennie a kapcsolatot a biztosítási partnerünkkel. Ennek módjáról a Revolut app biztosítás részében tájékozódhat. A részleteket az általuk Önnek rendelkezésére bocsátott biztosítási kötvény is hiánytalanul tartalmazza.

7. A jelen használati feltételek módosítása

A jelen használati feltételeket módosíthatjuk:

 • ha úgy véljük, hogy ez megkönnyíti a feltételek megértését, vagy nagyobb segítséget jelent Önnek;
 • hogy tükrözze üzleti tevékenységünk változásait, különösen, ha a módosítás azért szükséges, mert valamely pénzügyi rendszer vagy technológia rendelkezésre bocsátásának módja megváltozott;
 • a ránk vagy a szolgáltatóinkra vonatkozó jogszabályi vagy hatósági követelmények tükrözése érdekében;
 • az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos költségek változásának tükrözése érdekében;
 • hogy tükrözzük a választott biztosítási partnereinkben bekövetkező változásokat;
 • ha módosítjuk a termékeinket vagy szolgáltatásainkat, vagy újakat vezetünk be (vagy biztosítási partnereink teszik ezt); vagy
 • hogy tükrözzük, ha az üzleti tevékenységünk bármilyen módon átkerül a Revolut csoport valamely más cégéhez.
 • Minden változásról legalább két hónappal hamarabb értesítést küldünk Önnek a Revolut appban, szöveges üzenetben vagy e-mailben.

  8. Jogi rendelkezések

  Az Ön információi

  A biztosításvásárlás során Ön által megadott információkra szükség van ahhoz, hogy biztosítást értékesíthessenek Önnek, például a biztosítás díjának kiszámításához, illetve a biztosítási szerződés megkötéséhez. Az Ön által megadott információknak helyesnek, pontosnak és teljesnek kell lenniük. Azzal, hogy megadja nekünk az információkat, megerősíti, hogy a nekünk megadott személyes adatok az Önéi, vagy hogy Önnek más módon jogában áll megadni az ilyen adatokat, és hogy a megadott információk – a személyes adatokat is beleértve – pontosak és helyesek. Az Ön által nekünk a biztosítás céljából megadott információkat főképpen a biztosításközvetítési tevékenységünk céljaiból kezeljük.

  Nem győződünk meg az Ön által megadott információk pontosságáról. Az információk helyességéért és pontosságáért Ön felel.

  Ha Ön helytelen információkat ad meg nekünk, az megakadályozhatja a biztosítási partnereinket abban, hogy biztosítási szerződést kössenek Önnel. A helytelen információk miatt a biztosítók magasabb biztosítási díjat szabhatnak ki, és megtörténhet, hogy nem fizetik ki vagy csökkentik a kártérítési összeget. A pontatlan adatok érvényteleníthetik az Önnel megkötött biztosítási szerződést. Ha ilyen következménnyel jár, hogy Ön helytelen információkat adott meg nekünk, akkor azért kizárólag Ön felelős. Ha mi vagy harmadik felek veszteséget szenvednek el az Ön által megadott helytelen információkból, illetve helytelen vagy pontatlan személyes adatokból eredően, akkor Ön köteles megtéríteni a veszteséget nekünk, illetve az ilyen harmadik feleknek.


  A személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély

  A megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásához adatokat kell gyűjtenünk Önről. Az adatvédelmi jog értelmében cégünk az Ön személyes adatai tekintetében úgynevezett „adatkezelőként” jár el. Az Ön személyes adatainak felhasználási módjáról az Adatvédelmi szabályzatunkban olvashat további információt.


  Az Önnel kötött szerződésünk

  A jelen használati feltételek, valamint az Adatvédelmi szabályzat és a szolgáltatásainkra vonatkozó egyéb feltételek jogi megállapodást (a megállapodás) képeznek az alábbi felek között:

  • Ön; és
  • mi, a Revolut Insurance Europe UAB. A jelen megállapodásban foglalt jogok csak minket (Revolut Insurance Europe UAB-t) és Önt illetik meg. A jelen megállapodás személyesen Önre vonatkozik, a belőle eredő jogait és kötelezettségeit másra nem ruházhatja át.


  Mi átruházhatjuk a jogainkat és kötelezettségeinket, de csak abban az esetben, ha észszerűen úgy ítéljük meg, hogy az átruházás nem gyakorol jelentős negatív hatást az Ön jelen használati feltételek szerinti jogaira, vagy ha jogszabályi vagy hatósági követelmény betartása érdekében szükséges. Az átruházásról küldött értesítés kézhezvétele után lehetősége lesz arra, hogy megszüntesse a nálunk vezetett Revolut-számláját.


  A Revolut-számla megszüntetése esetén

  Az általunk forgalmazott biztosítási kötvények kizárólag Revolut-számlatulajdonosoknak állnak rendelkezésére. Ha a Revolut-számláját bármikor inaktiválják, illetve a számla inaktiválási folyamat alatt áll, a biztosítási jogviszony megszűnik.


  Litvánia jogszabályai az irányadók

  Ön és mi ezúton kijelentjük, hogy az Ön és köztünk fennálló biztosításközvetítési jogviszonyt szabályozó jelen általános szerződési feltételek ügyében Litvániai jogszabályai az irányadók. Függetlenül az előbbi kikötéstől a lakóhelyének megfelelő EGT-ország fogyasztóvédelmi jogszabályainak előírásaira is támaszkodhat.


  A jelen feltételek angol nyelvű változata alkalmazandó

  Amennyiben a jelen feltételeket más nyelvre is lefordították, úgy a fordítás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és Ön megerősíti, hogy az angol változat az irányadó. Ettől eltérő rendelkezésünk hiányában az Ön és köztünk zajló kommunikáció angol nyelven történik, és a kárigények kezelése is angolul zajlik.