Proizvodi

Dodatak Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike za Revolut Payments UAB

Dodatak Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike za Revolut Payments UAB

1. Što predstavlja ovaj Dodatak

Ovo je dodatak (Dodatak) Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike na koje ste pristali sklapanjem ugovora s nama, a koji se odnose na vaš osobni Revolut račun za e-novac (vaš račun za e-novac).

Dodatak se primjenjuje ako se registrirate za depozitni račun banke Revolut Bank UAB (Revolut banka). U njemu je navedeno kako se novac prenosi između vašeg računa za e-novac koji imate kod nas i vašeg depozitnog računa kod Revolut banke. Vaš je depozitni račun u Revolut banci zasebno reguliran Uvjetima za depozitni račun Revolut banke.

"Dodatak" znači da ovaj dokument nadopunjuje Uvjete pružanja usluga za privatne korisnike, ali ih ne mijenja. Ovaj se Dodatak primjenjuje od trenutka kada pristanete na njega. Ako ne pristanete na njega, ne možemo vam pružati usluge koje su u njemu opisane.

Mi smo Revolut Payments UAB, tvrtka registrirana i licencirana u Republici Litvi pod brojem tvrtke 304940980, a čiji se registrirani ured nalazi na adresi Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republika Litva (Revolut Payments). Imamo licencu Litavske središnje banke za izdavanje e-novca i pružanje usluga plaćanja. Litavska središnja banka glavna je banka i središnje tijelo za financijski nadzor Republike Litve, čija je adresa Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Republika Litva. Web-mjesto je www.lb.lt , a telefonski je broj +370 800 50 500.

Ako imate kreditnu karticu, ovaj se Dodatak ne primjenjuje i ne utječe na nikakve aktivnosti na podračunu vašeg Revolut računa za e-novac s kojim je povezana kreditna kartica izdana u skladu s Uvjetima za kreditnu karticu (ako postoje). U skladu s Uvjetima za kreditnu karticu, saldo na podračunu vašeg Revolut računa za e-novac odvojen je od salda vašeg depozitnog računa.

2. Uplate, isplate i dodavanje novca

U ovom je dijelu navedeno kako će se novac automatski prenositi između vašeg depozitnog računa kod Revolut banke i vašeg računa za e-novac prilikom svake uplate na vaš račun za e-novac ili isplate s njega (osim uplata na vaš depozitni račun kod Revolut banke ili isplata s njega).

Što će biti s mojim postojećim novcem?

Nakon što pristanete na ovaj Dodatak i registrirate se za Revolut banku, saldo koji imate na računu za e-novac kod tvrtke Revolut Payments prenijet ćemo na vaš depozitni račun u Revolut banci.

To znači da nam prihvaćanjem ovog Dodatka dajete nalog za prijenos postojećeg salda vašeg računa za e-novac na depozitni račun koji imate kod Revolut banke, kao što je opisano u ovom Dodatku.

Što će se dogoditi ako primim uplatu?

Svaki put kada vi ili netko drugi pošalje novac na vaš račun za e-novac, taj ćemo iznos prenijeti na vaš depozitni račun kod Revolut banke. To uključuje sve slučajeve vašeg dodavanja novca (kao što je opisano u 12. odjeljku Uvjeta pružanja usluga za privatne korisnike).

Te ćemo transfere izvršiti što je prije moguće (gotovo trenutno). To znači da će novac biti na vašem računu za e-novac isključivo privremeno.

Dakle, prihvaćanjem ovog Dodatka dajete nam nalog za postavljanje uplata s vašeg računa za e-novac na depozitni račun koji imate kod Revolut banke, kao što je opisano u ovom Dodatku.

Revolut banka će novac koji je poslan na vaš depozitni račun u toj banci čuvati u skladu s Uvjetima o depozitnom računu na koje ste pristali sklapanjem ugovora s Revolut bankom. Mi nećemo čuvati taj novac (osim tijekom privremenog transfera putem vašeg računa za e-novac).

Što će se dogoditi ako pošaljem novac ili izvršim uplatu?

Svaki put kada šaljete novac putem aplikacije Revolut (npr. šaljete ga na bankovni račun treće strane), platite naknadu za Revolutovu uslugu (npr. mjesečnu naknadu za Metal plan ili premiju osiguranja) ili izvršite bilo kakvo plaćanje putem Revoluta (npr. izravno terećenje, veza na plaćanje ili bilo što drugo), dajete nam nalog da Revolut banci odmah pošaljemo zahtjev za naplatu kojim tražimo sredstva s vašeg depozitnog računa u iznosu jednakom potrebnom iznosu novca za plaćanje. Nakon dovršetka prijenosa zatraženog iznosa s vašeg depozitnog računa na vaš račun za e-novac, taj ćemo vam novac odmah poslati, a zatim ga odmah uplatiti primatelju u skladu s Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike.

Svaki put kad izvršite plaćanje Revolut karticom dajete nam nalog da Revolut banci odmah pošaljemo zahtjev za naplatu i zatražimo prijenos sredstva s vašeg depozitnog računa u iznosu potrebnom za plaćanje. Nakon dovršetka prijenosa zatraženog iznosa s vašeg depozitnog računa na vaš račun za e-novac, taj ćemo vam novac odmah poslati. Međutim, taj će novac privremeno ostati na vašem računu za e-novac do isplate na sustav kartice. S obzirom na to da ste novac već potrošili, više vam neće biti raspoloživ.

Kao što možete vidjeti, kada pošaljete ili potrošite novac i nakon što se izvrši prijenos s vašeg depozitnog računa kod Revolut banke, taj novac ostaje na vašem računu za e-novac samo ograničeno vrijeme odnosno do isplate.

Što će se dogoditi ako dodam novac?

Novac i dalje možete dodavati kao što je opisano u 12. odjeljku Uvjeta pružanja usluga za privatne korisnike). Svaki put kad to učinite, tu ćemo uplatu tretirati kao i svaku drugu uplatu na vaš račun, kao što je opisano u odjeljku "Što će se dogoditi ako primim uplatu?" iznad.

Također se i dalje možete koristiti funkcijom automatskog dodavanja, opisane u 12. odjeljku Uvjeta pružanja usluga za privatne korisnike. Svaki put kad vaš "zapamćeni" saldo depozitnog računa kod Revolut banke padne ispod postavljenog iznosa, funkcija automatskog dodavanja dodat će novac na vaš račun kao i inače ("zapamćeni" saldo objašnjen je u 3. odjeljku u nastavku).

Što će se dogoditi ako izvršim konverziju valute?

Ako od nas zatražite konverziju valute putem aplikacije Revolut, dajete nam nalog da Revolut banci odmah pošaljemo zahtjev za naplatu i zatražimo prijenos sredstva s vašeg depozitnog računa u iznosu potrebnom za konverziju. Nakon dovršetka prijenosa zatraženog iznosa s vašeg depozitnog računa na vaš račun za e-novac, taj ćemo vam novac odmah poslati i izvršiti konverziju na vašem računu za e-novac, a zatim ćemo pretvoreni iznos poslati natrag na vaš depozitni račun kod Revolut banke.

Dakle, prihvaćanjem ovog Dodatka dajete nam nalog za slanje pretvorenog iznosa na depozitni račun koji imate kod Revolut banke, kao što je opisano u ovom Dodatku.

Ako izvršite plaćanje koje pokrene konverziju valute prema Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike (npr. u trgovini kupite nešto u valuti GBP putem Revolut kartice, ali na svom depozitnom računu imate samo EUR), izvršit ćemo konverziju valute nakon što novac s vašeg depozitnog računa sjedne na račun za e-novac i prije plaćanja trgovini.

3. Što prikazuje saldo mog računa i povijest transakcija?

Pratimo sve prijenose novca između vašeg depozitnog računa kod Revolut banke i računa za e-novac. Na temelju tih podataka "zapamtimo" saldo vašeg depozitnog računa kod Revolut banke za vas.

Saldo koji vidite u aplikaciji Revolut ukupan je iznos vašeg "zapamćenog" salda na depozitnom računu kod Revolut banke i dostupnog salda na vašem računu za e-novac. Upotrebljavamo taj saldo jer ta dva iznosa zajedno predstavljaju ukupan iznos koji vam je raspoloživ za trošenje.

To je također saldo koji navodimo putem API-ja otvorenog bankarstva kada za pristup računu upotrebljavate licenciranog davatelja usluga treće strane.

Da bismo bili sigurni da vam prikazujemo točne podatke, prihvaćate da imamo pravo na primanje informacija o vašem depozitnom računu kod Revolut banke (uključujući sve informacije o bilo kakvim blokadama ili ograničenjima vašeg depozitnog računa, kao i razlozima za to). Također prihvaćate da te informacije možemo slati i Revolut banci o vašem računu za e-novac.

Povijest transakcija prikazana u vašoj aplikaciji Revolut uključivat će sve vaše uplate i isplate. No, kako bi sve bilo što jednostavnije, automatske transakcije između vašeg depozitnog računa i računa za e-novac opisane u 2. odjeljku ne prikazujemo na zaslonu povijesti vaših transakcija. Umjesto toga, te su informacije prikazane na vašim izvješćima o transakcijama. Na primjer, ako u trgovini potrošite 5 EUR s vaše Revolut kartice, na zaslonu povijesti transakcija prikazat će se kupovina u trgovini, ali automatska transakcija s vašeg depozitnog računa na račun za e-novac koja je bila potrebna da biste mogli izvršiti plaćanje karticom neće biti prikazana. Možete zatražiti da vam pošaljemo izvadak o automatskim transakcijama, no pristankom na ovaj Dodatak prihvaćate da vam te podatke nećemo pružiti putem zaslona povijesti transakcija u aplikaciji Revolut, kao ni putem automatskih obavijesti.

4. Kada ovaj Dodatak može prestati vrijediti?

Što će se dogoditi ako nemam depozitni račun kod Revolut banke?

Ovaj Dodatak je sporazum o načinu prijenosa novca između vašeg depozitnog računa kod Revolut banke i vašeg računa za e-novac kod tvrtke Revolut Payments. Ako nemate depozitni račun, ne možemo vam pružati ove usluge. Stoga, ako ste zatvorili depozitni račun kod Revolut banke, ovaj će Dodatak također prestati vrijediti. Ostali Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike nastavit će se primjenjivati i mi ćemo vam pružati usluge u skladu s njima.

Što će se dogoditi ako želim prekid ovog Dodatka?

Ako želite prekid ovog Dodatka, ali želite zadržati račun za e-novac, obavijestite nas o tome putem aplikacije Revolut. Dodatak će prestati vrijediti 10 radnih dana nakon vašeg zahtjeva. Nakon što Dodatak prestane vrijediti, ostali Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike nastavit će se primjenjivati i mi ćemo vam pružati usluge u skladu s njima.