Naknade

Osobne naknade (Plus plan)

Preuzmi PDF

Ako ste se pridružili ovom plaćenom planu 04 12 2023. ili nakon tog datuma, ova se inačica uvjeta primjenjuje na vas. Ako ste se pridružili ovom plaćenom prije 04 12 2023, ovi se uvjeti primjenjuju na vas od 04 01 2024. Ako želite vidjeti prethodnu inačicu, kliknite ovdje.


Pretplata

Naknada za pretplatu

 • 29.99 HRK / 3,99 € mjesečno ili 300.00 HRK / 40.00 € godišnje.

Dodavanje novca

Dodavanje novca

 • Pohranjena kartica: besplatno. No ako novac dodajete s kartice koja nije izdana u EGP-u (nego, primjerice, u SAD-u) ili komercijalnom karticom, moguća je naplata male naknade kojom samo pokrivamo svoje troškove.
 • Bankovni transfer: besplatno.
 • Nadoplata gotovine sa servisa PaySafe: 2,5 % po transakciji. Primjenjuju se ograničenja. Ograničenja možete pogledati ovdje.

Kartica

Prva Revolut Plus kartica

 • Besplatno. Vaša prva kartica može biti Plus ili Standard (ne zaboravite da je moguća naknada za isporuku kartice ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prijave, a Plus kartica već vam je poslana).


Druga Revolut Plus kartica

 • Također besplatno. Vaša druga kartica može biti Plus ili Standard.


Dodatne Revolut kartice

 • Za korisnike Plus plana prve su dvije kartice besplatne (kako je prethodno navedeno). Dobit ćete i jednu besplatnu zamjensku karticu svake godine. Za izdavanje ostalih kartica naplaćujemo 80 HRK / 10 € ili ekvivalentni iznos u drugoj tarifi po svakoj izdanoj kartici.


Prilagođena kartica (dizajniranje vlastite kartice u Revolut aplikaciji)

 • Ta je značajka podložna dostupnosti zaliha kartica. Reći ćemo vam koja se naknada primjenjuje prije nego što naručite karticu u aplikaciji. Standardna isporuka Personalizirane kartice je besplatna, ali za ekspresnu dostavu personalizirane kartice morat ćete platiti naknadu (iznos naknade ćemo vam javiti u aplikaciji). Ista će se naknada primijeniti u slučaju da morate zamijeniti Personaliziranu karticu.


Posebna izdanja kartica

 • Cijene se razlikuju prema izdanjima kartica (primjenjuje se i naknada za isporuku – navest ćemo vam konkretnu naknadu prilikom narudžbe kartice u aplikaciji). Ako trebate zamjensku karticu posebnog izdanja, a u ponudi još imamo te kartice, primjenjuje se ista naknada.


Revolut Pro kartica

 • Ako imate Revolut Pro račun i naručite Revolut Pro karticu prikazat ćemo vam primjenjive naknade za karticu prije no što izvršite narudžbu u Revolut aplikaciji (primjenjuje se i naknada za dostavu, prikazat ćemo vam je prije no što izvršite narudžbu u aplikaciji). Pro kartica neće se uračunavati u kvotu na koju imate pravo sukladno odabranom planu za privatne korisnike.


Troškovi standardne dostave za Revolut kartice

 • Besplatno (ali ne zaboravite, možda ćete morati platiti taj trošak ako otkažete plan u roku od 14 dana od naručivanja kartice).


Virtualne Revolut kartice

 • Besplatno.


Plaćanje

Podizanje gotovine na bankomatu

 • Podizanje gotovine bez naknade u iznosu do 1,700 HRK / 230 € za tekući mjesec, nakon tog iznosa primjenjuje se naknada. Naknada iznosi 2 % iznosa koji se podiže ili minimalno 10 HRK / 1 € po podizanju.


Slanje

Na ovoj stranici navedena su plaćanja uz Plus plan koja možete vršiti bez naknade i naknade koje se primjenjuju na ostala plaćanja. Ako se primjenjuje naknada, Revolut aplikacija obavijestit će vas prije nego što izvršite uplatu.


Trenutni transferi drugim Revolutovim korisnicima

 • Besplatno. Odnosi se na sve trenutne transfere bilo kojem Revolutovom korisniku diljem svijeta.


Lokalna plaćanja

 • Besplatno. Odnosi se na plaćanja u vašoj primarnoj valuti koja se šalju na drugi račun unutar vaše države.


Plaćanja unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima

 • Besplatno. Odnosi se na plaćanja u eurima na račune izvan vaše zemlje, ali unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (tzv. SEPA). Za korisnike iz Švedske ovo se odnosi i na ista plaćanja koja se vrše u švedskim krunama. Za korisnike iz Rumunjske, ovo se odnosi i na ista plaćanja koja se vrše u rumunjskim lejima.


Kartični transferi

 • Na kartične se transfere primjenjuje naknada.
 • To označava plaćanje upućeno na podržani broj kartice koji ne pripada tvrtki Revolut izvršeno putem Revolut aplikacije. Ova će se naknada izračunati u stvarnom vremenu te će vam se prikazati u aplikaciji prije nego što potvrdite plaćanje. Točna će naknada ovisiti o samoj transakciji (na primjer o tome koliko šaljete i kamo). Naše naknade u stvarnom vremenu možete pogledati i ovdje.


Sva ostala međunarodna plaćanja

 • Na međunarodna plaćanja primjenjuje se naknada.
 • Naknada se izračunava u stvarnom vremenu i prikazuje vam se u aplikaciji prije izvršavanja plaćanja. Možete pogledati i naše naknade u stvarnom vremenu ovdje. Točan iznos naknade ovisi o valuti koju šaljete i lokaciji slanja, no postoji ograničenje maksimalnih mogućih naknada.
 • Odnosi se na sva međunarodna plaćanja (osim plaćanja koja se vrše unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima, kako je prethodno navedeno).


Značajka Sam/a plati troškove naknada

 • Kada izvršite međunarodno plaćanje, posredničke banke mogu odbiti naknade od iznosa koji ste poslali. Naša značajka "Sam/a plati troškove naknada" omogućuje vam plaćanje paušalne naknade unaprijed koja jamči da će primatelj dobiti puni iznos. Ona će se naplatiti umjesto standardne naknade za međunarodno plaćanje.
 • Iznos naknade ovisi o osnovnoj valuti. Može se promijeniti s vremena na vrijeme, ali uvijek ćete vidjeti trenutnu naknadu u aplikaciji prije nego što prihvatite transfer. Možete vidjeti naše trenutne naknade i rute na kojima je ova značajka dostupna na našoj stranici s cijenama ovdje.

Konverzija valuta

Kad god izvršite konverziju pomoću Revoluta unutar granice konverzije u okviru plana:

 • konverzije se vrše po Revolut tečaju;
 • dodajemo naknadu za konverziju (ako se primjenjuje); i
 • gdje je moguće, reći ćemo vam ukupni trošak prije nego izvršite konverziju.


Ove se naknade primjenjuju na konverzije novčanih valuta. U nastavku donosimo detaljnija pojašnjenja.


Jedini put kada ćete platiti više jeste ako premašite granicu konverzije u okviru plana. Ako premašite tu granicu, naplatit ćemo vam naknadu za pravednu uporabu za dodatni iznos. Te su granice:

 • Standard: ograničenje za konverziju od 7,500 HRK / EUR 1,000 mjesečno. Naknada za pravednu uporabu od 1 % odnosi se na bilo koju dodatnu konverziju.
 • Plus: ograničenje za konverziju od 22,500 HRK / EUR 3,000 mjesečno. Naknada za pravednu uporabu od 0,5 % odnosi se na bilo koju dodatnu konverziju.
 • Premium, Metal i Ultra: nema granice konverzije. Nema naknade za pravednu uporabu.


Gdje je moguće, tečaj, moguće naknade i ukupni trošak prikazat će vam se u aplikaciji prije nego izvršite konverziju. Moći ćete ga pogledati, usporediti s našim konkurentima i odlučiti odgovara li vam ukupni trošak – vjerujemo da će vam odgovarati. Jedina iznimka, kada vam nije moguće unaprijed prikazati ukupni trošak, je kada izvršite kupnju karticom koja zahtijeva konverziju u stvarnom vremenu (primjerice, izvršite kupnju u USD, ali nemate saldo u USD, što znači da moramo za vas izvršiti konverziju u stvarnom vremenu). Međutim, nakon transakcije moći ćete vidjeti specifikaciju ukupnog troška unutar aplikacije.


Konverzije novčanih valuta

Kad god izvršite konverziju valuta pomoću Revoluta, koristimo naš Revolut tečaj, dodajemo naknadu (ako se primjenjuje) i gdje je moguće, prikazujemo vam ukupni trošak.


Konverzije novčanih valuta vršimo prema svom Revolut tečaju. Taj tečaj postavljamo mi. Taj je tečaj promjenjiv (što znači da se stalno mijenja). Vjerujemo da će vam se svidjeti.


Naknada koju naplaćujemo (ako se primjenjuje) je naknada za konverziju. Ta je naknada promjenjiva (što znači da se stalno mijenja) ovisno o parametrima vaše konverzije (npr. ovisi o valuti koju konvertirate i vremenu konverzije). Tu naknadu možete vidjeti u aplikaciji.


Ne zaboravite da se vaše konverzije novčanih valuta ubrajaju u ograničenje pravedne uporabe za konverziju ako imate Standard ili Plus plan (ali ne i ako imate Premium, Metal ili Ultra plan).


Pogledajte naša često postavljena pitanja za više informacija o konverziji valuta, Revolut tečajevima za konverziju i naknadama za konverziju.

Revolut Pro račun

Ako imate Revolut Pro račun, naknade navedene u nastavku primjenjuju se na vašu uporabu Revolut Pro računa i svih usluga koje su vam dostupne kao korisniku paketa Revolut Pro, poput obrade plaćanja. Pogledajte Uvjete pružanja usluge računa Revolut Pro (koje zovemo "Uvjeti za Pro") i Ugovor o pružanju usluga obrade plaćanja (koji zovemo "Uvjeti obrade plaćanja") kako biste saznali više o uslugama na koje se te naknade odnose.

Naknade za obradu plaćanja za Revolut Pro

Ako naš proizvod za obradu plaćanja upotrijebite kao korisnik paketa Revolut Pro, na vašu će se uporabu tih usluga primijeniti naknade navedene u nastavku. Naše naknade za online plaćanja uključuju postotnu naknadu i fiksnu naknadu. Više informacija o uslugama na koje se te naknade odnose i našem pristupu miješanju naknada potražite u Uvjetima obrade plaćanja.

Primijenit će se sljedeće naknade (njih zovemo "Revolut Pro naknade za obradu plaćanja"):

Metoda plaćanja

Naknada

Online plaćanje

Plaćanje Visa/MasterCard potrošačkim karticama iz EGP-a

1% + 0.20 € / 1.50 HRK

Plaćanje svim drugim vrstama Visa / MasterCard / American Express kartica

2.8% + 0.20 € / 1.50 HRK

Plaćanje American Express potrošačkim karticama iz EGP-a

1.7% + 0.20 € / 1.50 HRK

Revolut Pay (s jednog računa na drugi)

1% + 0.20 € / 1.50 HRK

Plaćanja karticom "uživo"

Plaćanje Visa/MasterCard potrošačkim karticama iz EGP-a

1.5%

Plaćanje svim drugim vrstama Visa / MasterCard kartica

1.5%

Plaćanje American Express potrošačkim karticama iz EGP-a

1.7%

Plaćanje svim drugim vrstama American Express kartica

1.7%

Povrati novca za trgovce

Ako jedan od vaših klijenata ospori transakciju, mogu poslati zahtjev za "povrat novca". Primjerice, to mogu učiniti ako smatraju da je transakcija bila prijevarna ili da je proizvod lažiran ili nije isporučen. Ako povrat novca uspije, izvršit će se povrat sredstava za transakciju, a vama će se naplatiti naknada za povrat novca. Naknada za povrat novca ovisi o valuti izvorne transakcije, kako je navedeno u nastavku. Možda ćete moći osporiti zahtjev za povrat novca.

Više informacija o sporovima i povratu novca možete pronaći u našem Ugovoru o pružanju usluga obrade plaćanja.

Iznos naknade za povrat novca ovisi o valuti izvorne transakcije. Ako navedete dokaz da je transakcija bila legitimna te da ste isporučili proizvode ili usluge u skladu sa sporazumom koji ste sklopili s klijentom, banka izdavateljica može stornirati povrat novca, a vama će se stornirana naknada za povrat novca vratiti na Revolut Pro račun.


Pojedinosti o iznosima naknada za povrat novca pogledajte u nastavku:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


Kako biste to vidjeli u normiranom obliku regulativnog tijela, kliknite ovdje.

Glosar izraza korištenih u ovom dokumentu dostupan je besplatno.


Naknade za kriptovalute i plemenite metale

Na ovoj su stranici navedene naknade za usluge koje vam pružamo mi, tvrtka Revolut Bank UAB. Usluge vezane uz kriptovalute i plemenite metale pruža vam naša podružnica u Ujedinjenom Kraljevstvu, Revolut Ltd. Te naknade možete pogledati ovdje (pomaknite se do dna stranice).