Naknade

Osobne naknade (Metal plan)

Ova verzija naših uvjeta počet će se primjenjivati od 09 10 2023., osim ako nije drugačije navedeno. Ako želite vidjeti uvjete koji se primjenjuju do 09 10 2023., kliknite ovdje.


Pretplata

Naknada za pretplatu

 • 134.99 HRK / 17.99 € mjesečno ili 1.300 HRK / 175 € godišnje.

Dodavanje novca

Dodavanje novca

 • Pohranjena kartica: besplatno. No ako novac dodajete s kartice koja nije izdana u EGP-u (nego, primjerice, u SAD-u) ili komercijalnom karticom, moguća je naplata male naknade kojom samo pokrivamo svoje troškove.
 • Bankovni transfer: besplatno.
 • Nadoplata gotovine sa servisa PaySafe: 2,5 % po transakciji. Primjenjuju se ograničenja. Ograničenja možete pogledati ovdje.

Kartica

Prva Revolut Metal kartica

 • Besplatno. Vaša prva kartica može biti Metal, Premium ili Standard (ali ne zaboravite da je moguća naknada za isporuku kartice i 340 HRK / 40 € za samu Metal karticu ako pretplatu otkažete u roku od 14 dana od prijave, a Metal kartica vam je već poslana).

Druga Revolut Metal kartica

 • Također besplatna. Vaša druga kartica može biti Metal, Premium ili Standard (osim ako je vaša prva kartica bila Metal – možete dobiti samo jednu besplatnu Metal karticu). Otkažete li pretplatu u roku od 14 dana od naručivanja druge kartice, možda ćete morati platiti naknadu za isporuku kartice.

Dodatne Revolut kartice

 • Za korisnike tarife Metal prve dvije kartice su besplatne (kako je prethodno navedeno). Nakon toga naplaćujemo 340 HRK / 40 € po dodatnoj Metal kartici (ili 80 HRK / 10 € po dodatnoj kartici koja nije Metal).

Prilagođena kartica (dizajniranje vlastite kartice u Revolut aplikaciji)

 • Ta je značajka podložna dostupnosti zaliha kartica. Reći ćemo vam koja se naknada primjenjuje prije nego što naručite karticu u aplikaciji. Ekspresna dostava Personalizirane kartice je besplatna. Ista naknada primjenjuje se i na naručivanje zamjenskih prilagođenih kartica.

Posebna izdanja kartica

 • Cijene se razlikuju prema izdanjima kartica (primjenjuje se i naknada za isporuku – navest ćemo vam konkretnu naknadu prilikom narudžbe kartice u aplikaciji). Ako trebate zamjensku karticu posebnog izdanja, a još uvijek imamo u ponudi te kartice, primjenjuje se ista naknada.

Revolut Pro kartica

 • Ako imate Revolut Pro račun i naručite Revolut Pro karticu prikazat ćemo vam primjenjive naknade za karticu prije no što izvršite narudžbu u Revolut aplikaciji (primjenjuje se i naknada za dostavu, prikazat ćemo vam je prije no što izvršite narudžbu u aplikaciji). Pro kartica neće se uračunavati u kvotu na koju imate pravo sukladno odabranom planu za privatne korisnike.

Ekspresna dostava za Revolut kartice

 • Besplatna ekspresna dostava (ali ne zaboravite, možda ćete morati platiti taj trošak ako otkažete plan u roku od 14 dana od naručivanja kartice).

Virtualne Revolut kartice

 • Besplatno.

Plaćanje

Podizanje gotovine na bankomatu

 • Besplatno podizanje gotovine u iznosu do 6,500 HRK / 870 €, nakon tog iznosa primjenjuje se naknada. Naknada iznosi 2 % iznosa koji se podiže ili minimalno 10 HRK / 1 € HRK po podizanju.

Cashback plan

 • Maksimalni Cashback plana koji možete primiti u jednom mjesečnom obračunskom ciklusu je 99.99 HRK / 12.99 €.

Slanje

Na ovoj su stranici navedena plaćanja koja možete slati besplatno na Metal planu i naknade koje se primjenjuju za ostala plaćanja. Ako se primjenjuje naknada, Revolut aplikacija će vas obavijestiti prije nego što izvršite plaćanje.

Transferi drugim Revolut korisnicima

 • Besplatno. Odnosi se na sve trenutne transfere bilo kojem korisniku platforme Revolut diljem svijeta.

Lokalna plaćanja

 • Besplatno. Odnosi se na plaćanja u vašoj primarnoj valuti koja se šalju na drugi račun unutar vaše države.

Plaćanja unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima

 • Besplatno. Odnosi se na plaćanja u eurima na račune izvan vaše zemlje, ali unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (tzv. "SEPA"). Za korisnike iz Švedske, ovo se odnosi i na ista plaćanja koja se vrše u švedskim krunama. Za korisnike iz Rumunjske, ovo se odnosi i na ista plaćanja koja se vrše u rumunjskim lejima.


Kartični transferi

Na kartične se transfere primjenjuje naknada.

 • To označava plaćanje upućeno na podržani broj kartice koji ne pripada tvrtki Revolut izvršeno putem Revolut aplikacije. Ova će se naknada izračunati u stvarnom vremenu te će vam se prikazati u aplikaciji prije nego što potvrdite plaćanje. Točna će naknada ovisiti o samoj transakciji (na primjer o tome koliko šaljete i kamo). Naše naknade u stvarnom vremenu možete pogledati i ovdje.

Sva ostala međunarodna plaćanja

 • Trenutne naknade za međunarodna putovanja možete vidjeti ovdje.
 • Ostvarit ćete 40 % popusta za naknadu za bilo koje izvršeno međunarodno plaćanje, neovisno o broju međunarodnih plaćanja koji izvršite. 40 % popusta za naknadu obračunat će se za svako međunarodno plaćanje koje izvršite. Naknada (uključujući popust) obračunat će se u stvarnom vremenu te će vam se prikazati u aplikaciji prije nego što izvršite plaćanje. Točan iznos naknade ovisi o valuti koju šaljete i lokaciji slanja, no postoji ograničenje maksimalnih mogućih naknada.
 • Odnosi se na sva međunarodna plaćanja (osim plaćanja koja se vrše unutar Jedinstvenog područja plaćanja u eurima kako je prethodno navedeno).

Značajka Sam/a plati troškove naknada

 • Kada izvršite međunarodno plaćanje, posredničke banke mogu odbiti naknade od iznosa koji ste poslali. Naša značajka "Sam/a plati troškove naknada" omogućuje vam plaćanje paušalne naknade unaprijed koja jamči da će primatelj dobiti puni iznos. Ona će se naplatiti umjesto standardne naknade za međunarodno plaćanje.
 • Iznos naknade ovisi o osnovnoj valuti. Može se promijeniti s vremena na vrijeme, ali uvijek ćete vidjeti trenutnu naknadu u aplikaciji prije nego što prihvatite transfer. Možete vidjeti naše trenutne naknade i rute na kojima je ova značajka dostupna na našoj stranici s cijenama ovdje.
 • Popust na ovu naknadu (ako postoji) primjenjivat će se prema vašem cjeniku na isti način kao i za druge naknade za međunarodna plaćanja.


Konverzija valuta

Kad god izvršite konverziju pomoću Revoluta unutar granice konverzije u okviru plana:

 • konverzije se vrše po Revolut tečaju;
 • dodajemo naknadu za konverziju (ako se primjenjuje); i
 • gdje je moguće, reći ćemo vam ukupni trošak prije nego izvršite konverziju.


Ove se naknade primjenjuju na konverzije novčanih valuta. U nastavku donosimo detaljnija pojašnjenja.


Jedini put kada ćete platiti više jeste ako premašite granicu konverzije u okviru plana. Ako premašite tu granicu, naplatit ćemo vam naknadu za pravednu uporabu za dodatni iznos. Te su granice:

 • Standard i Plus: granica konverzije od 7,500 HRK / 1000 EUR mjesečno. Za dodatni iznos konverzije naplaćuje se naknada od 1 % za konverziju prema pravednoj uporabi za korisnike Standard plana odnosno 0,5 % za korisnike Plus plana.
 • Premium, Metal i Ultra: nema granice konverzije. Nema naknade za pravednu uporabu.


Gdje je moguće, tečaj, moguće naknade i ukupni trošak prikazat će vam se u aplikaciji prije nego izvršite konverziju. Moći ćete ga pogledati, usporediti s našim konkurentima i odlučiti odgovara li vam ukupni trošak – vjerujemo da će vam odgovarati. Jedina iznimka, kada vam nije moguće unaprijed prikazati ukupni trošak, je kada izvršite kupnju karticom koja zahtijeva konverziju u stvarnom vremenu (primjerice, izvršite kupnju u USD, ali nemate saldo u USD, što znači da moramo za vas izvršiti konverziju u stvarnom vremenu). Međutim, nakon transakcije moći ćete vidjeti specifikaciju ukupnog troška unutar aplikacije.

Konverzije novčanih valuta

Kad god izvršite konverziju valuta pomoću Revoluta, koristimo naš Revolut tečaj, dodajemo naknadu (ako se primjenjuje) i gdje je moguće, prikazujemo vam ukupni trošak.


Konverzije novčanih valuta vršimo prema svom Revolut tečaju. Taj tečaj postavljamo mi. Taj je tečaj promjenjiv (što znači da se stalno mijenja). Vjerujemo da će vam se svidjeti.


Naknada koju naplaćujemo (ako se primjenjuje) je naknada za konverziju. Ta je naknada promjenjiva (što znači da se stalno mijenja) ovisno o parametrima vaše konverzije (npr. ovisi o valuti koju konvertirate i vremenu konverzije). Tu naknadu možete vidjeti u aplikaciji.


Ne zaboravite da se vaše konverzije novčanih valuta ubrajaju u ograničenje pravedne uporabe za konverziju ako imate Standard ili Plus plan (ali ne i ako imate Premium, Metal ili Ultra plan).

Revolut Pro számla

Ha Revolut Pro számlája van, az alábbi díjak érvényesek a Revolut Pro számla és a Revolut Pro-ügyfélként rendelkezésére álló egyéb szolgáltatások – például a fizetésfeldolgozási termék – használatára. A Revolut Pro számla feltételeiben (más néven a „Pro-feltételek”) és a Fizetésfeldolgozási szolgáltatások szerződésében (más néven a „Fizetésszolgáltatási feltételek”) részletesebb tájékoztatást talál azokról a szolgáltatásokról, amelyekre ezek a díjak vonatkoznak.

A Revolut Pro fizetésfeldolgozási díjai

Ha Revolut Pro-ügyfélként használja a fizetésfeldolgozási termékünket, az alábbi díjak érvényesek az ilyen szolgáltatásoknak az Ön általi használatára. A Fizetésfeldolgozási feltételekben részletesebb tájékoztatást talál azokról a szolgáltatásokról, amelyekre ezek a díjak vonatkoznak, és a díjak vegyítésének módszereiről is.

A következő díjakat fogjuk felszámítani (ezek az úgynevezett „Revolut Pro fizetésfeldolgozási díjak”):

 • 2,5% az internetes fizetésekért,
 • 1,5% az offline fizetésekért (amelyeket a kártyaolvasóval végeznek).

Kereskedői visszaterhelések

Ha valamelyik ügyfelünk nem ismer el egy tranzakciót, akkor úgynevezett „visszaterhelési” kérést nyújthat be. Például akkor tehet ilyet, ha úgy véli, hogy csalárd volt a tranzakció, hamis volt a megvásárolt termék, vagy nem kézbesítették a terméket. Ha sikeres a visszaterhelés, akkor a tranzakció összegét visszafizetjük, de Önnek visszaterhelési díjat számítunk fel. A visszaterhelési díj függ az eredeti tranzakció pénzemétől, az alábbiaknak megfelelően. A visszaterhelési kérelmeknek ellene mondhat.

A vitatott tranzakciókról és a visszaterhelésekről részletesebb tájékoztatás olvasható a Fizetésfeldolgozási szolgáltatások szerződésében.

A visszaterhelési díj összege függ az eredeti tranzakció pénzemétől. Ha igazolni tudja, hogy a tranzakció jogszerű volt, és Ön az ügyféllel fennálló szerződésének megfelelően kézbesítette a termékeket, illetve nyújtotta a szolgáltatásokat, akkor a kiállító bank sztornózhatja a visszatérítést, és ilyen esetben a visszaterhelési díjat is visszatérítjük az Ön Revolut Pro számlájára.

Az alábbiakban részletesen tájékozódhat a visszaterhelési díj összegéről:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


Kako biste to vidjeli u normiranom obliku regulativnog tijela, kliknite ovdje.

Glosar izraza korištenih u ovom dokumentu dostupan je besplatno.

Naknade za kriptovalute i plemenite metale

Na ovoj su stranici navedene naknade za usluge koje vam pružamo mi, tvrtka Revolut Bank UAB. Usluge vezane uz kriptovalute i plemenite metale pruža vam naša podružnica u Ujedinjenom Kraljevstvu, Revolut Ltd. Te naknade možete pogledati ovdje (pomaknite se do dna stranice).