Naknade

Joint Account Fees

Preuzmi PDF

Naknade za zajednički račun

Ova verzija naših uvjeta primjenjivat će se od 22. kolovoza 2023.

Ako želite vidjeti prethodnu verziju ovih uvjeta, kliknite ovdje.


Kartica zajedničkog računa

Svaki vlasnik zajedničkog računa može naručiti standardnu karticu za svoj zajednički račun

Prva kartica zajedničkog računa za svakog vlasnika zajedničkog računa

  • Besplatno (no primjenjuje se naknada za isporuku).

Zamjenske kartice zajedničkog računa

  • 6 EUR / 45,21 HRK po zamjeni (naplaćuje se naknada za isporuku).

Naknada za isporuku kartice zajedničkog računa

  • Prikazat ćemo vam koja se naknada primjenjuje za isporuku prije nego što naručite karticu u Revolut aplikaciji. Naknada za isporuku može se razlikovati ovisno o tome kamo šaljete karticu.


Druge naknade i ograničenja

Kada koristite zajednički račun, naknade i ograničenja za vaš pojedinačni račun za privatne korisnike primjenjuju se na sve usluge za koje određena naknada odnosno ograničenje nisu navedeni na ovoj stranici. Primjerice:

  • Platit ćete iste naknade na svom zajedničkom računu i pojedinačnom računu za privatne korisnike za bilo koje plaćanje, transakciju ili konverziju koje izvršite.
  • Svaka konverzija koju izvršite na zajedničkom računu također će se uračunati u pravednu uporabu ili druga ograničenja koja imate na svom pojedinačnom računu za privatne korisnike.
  • Podizanja gotovine na bankomatu bez naknade koje izvršite na zajedničkom računu također će se uračunati u kvotu besplatnih podizanja koja imate na svom pojedinačnom računu za privatne korisnike.

Ove naknade i ograničenja specifični su za svakog pojedinog vlasnika zajedničkog računa i određuju se njihovim planom pretplate koji su odabrali. To znači da svaki vlasnik zajedničkog računa može imati različite naknade i ograničenja. Primjerice, ako imate Metal plan, a vaš partner Standard plan, imat ćete drugačije naknade i ograničenja od onih koje ima vaš partner.

Iako se naknade i ograničenja za vaš pojedinačni račun za privatne korisnike primjenjuju na vaš zajednički račun, povlastice računa za privatne korisnike se ne primjenjuju. Osim Metal Cashbacka, korisnici Metal plana mogu dobiti cashback za transakcije koje ispunjavaju uvjete. Cashback će se uplatiti u Metal džepu za cashback. Kako biste dobili cashback, trebate biti korisnik Metal plana i izvršiti transakciju koja ispunjava uvjete putem zajedničke ili osobne kartice. Nije moguće dobiti cashback za transakciju koju izvrši drugi vlasnik zajedničkog računa, čak i ako ima pretplatu na Metal plan.

Glede drugih povlastica, primjerice pokriće osiguranjem ili druge povlastice koje primate za aktivnost računa za privatne korisnike ne odnose se na aktivnost zajedničkog računa.

Kako biste pregledali ovo u standardiziranom obliku regulativnog tijela, kliknite ovdje. Primjenjuje se i na zajednički račun.

Pojmovnik pojmova korištenih u ovom dokumentu dostupan je besplatno.