Proizvodi

Uvjeti osiguranja

Preuzmi PDF

Ovi Uvjeti osiguranja stupaju na snagu 1. srpnja 2022. Kliknite ovdje da biste pogledali prethodnu verziju Uvjeta osiguranja koja je na snazi do 1. srpnja 2022.


Kupnja osiguranja uz Revolut

1. Zašto su ovi uvjeti važni

Ovi uvjeti definiraju ulogu i odgovornosti tvrtke Revolut koji se primjenjuju u slučaju kupnje osiguranja putem aplikacije Revolut koja je dostupna Revolutovim korisnicima.

Predstavljaju pravni ugovor koji sklapate s nama za tu uslugu. Oni definiraju sljedeće:

 • način na koji je Revolut odgovoran da vam omogući kupnju osiguravateljskih proizvoda putem aplikacije Revolut i
 • način na koji su odabrani partneri za osiguranje tvrtke Revolut odgovorni za osiguranje koje odaberete te za pomoć za zahtjeve koje pošaljete.

2. O nama

Izrazi "mi" i "nas" u ovim se uvjetima odnose na tvrtku Revolut Insurance Europe UAB.

Kada kupujete osiguranje putem aplikacije Revolut, naša je dužnost upoznati vas s našim partnerom za osiguranje i naplatiti vam naknadu za osiguranje na način opisan u ovim uvjetima.

Litavska središnja banka uvrstila je tvrtku Revolut Insurance Europe UAB na popis društava za pružanje usluga posredovanja u osiguranju, što znači da smo ovlašteni za distribuciju osigurateljnih proizvoda. Taj popis možete pronaći na web-odredištu Litavske središnje banke.

Tvrtka Revolut Insurance Europe UAB registrirana je pod poslovnim brojem 305910164, a njezin se registrirani ured i sjedište nalaze na adresi Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republika Litva.

3. Kupnja osiguranja putem Revolut aplikacije

Prilikom vaše kupnje osiguranja putem aplikacije Revolut mi ćemo učiniti sljedeće:

 • upoznati vas sa svojim partnerom za osiguranje za odgovarajući osiguravateljski proizvod;
 • pružiti vam pristup "Dokumentu s informacijama o osigurateljnom proizvodu" (koji je pripremio osiguravatelj, a koji sadrži pojedinosti o vašem osigurateljnom proizvodu) i drugim korisnim informacijama, uključujući, bez ograničenja, prava i obveze stranaka prije kupnje osigurateljnog proizvoda, prava osiguravatelja u slučaju da ne poštujete uvjete navedene u polici osiguranja, informacije o mogućim slučajevima povećanog osigurateljnog rizika (ako postoji), informacije o zakonima koji se primjenjuju na policu osiguranja
 • omogućiti vam pronalaženje osiguravateljskog proizvoda kada koristite Revolut aplikaciju (ovisno o dostupnosti) da biste ga mogli kupiti;
 • pružiti informacije o cijeni osiguranja naših partnera za osiguranje;
 • naplatiti vam naknadu za osigurateljni proizvod i našem partneru za osiguranje platiti vašu policu osiguranja u skladu s ovim uvjetima
 • izdati pojedinačnu policu osiguranja u ime odgovarajućeg osiguravatelja i
 • omogućiti vam trajni pristup dokumentaciji za vaš osiguravateljski proizvod (uključujući policu osiguranja između vas i svog partnera za osiguranje) putem aplikacije Revolut kada ga kupite.

Slanjem informacija potrebnih za sklapanje ugovora o osiguranju putem aplikacije Revolut potvrđujete da namjeravate sklopiti takav ugovor putem tvrtke Revolut Insurance Europe UAB.

Kada kupite osiguranje, vaš će osiguravatelj biti izravno odgovoran za sljedeće:

 • obradu vaših zahtjeva i
 • isplate vama nakon uspješnog zahtjeva.

Nismo odgovorni za performanse osiguranja ugovorenog putem nas niti smo odgovorni ako naš partner za osiguranje ne ispuni svoje obaveze iz ugovora o osiguranju sklopljenog s vama, uključujući slučajeve kada osiguravatelj ne može ispuniti svoje obaveze iz takvog ugovora o osiguranju.

4. Način na koji preuzimamo vašu uplatu

Da biste mogli kupiti osiguranje putem aplikacije Revolut, morate imati platni račun u tvrtci Revolut Bank UAB, subjektu grupacije Revolut koji pruža navedene platne usluge. Taj račun nazivamo vašim “Revolut računom”. Prilikom plaćanja naknade za osigurateljni proizvod, Revolut Bank UAB teretit će vaš račun za iznos naknade za osigurateljni proizvod te izvršiti uplatu tvrtki Revolut Insurance Europe UAB. Tvrtka Revolut Insurance Europe UAB vaše plaćanje obrađuje kao broker osiguravajućeg društva, što znači da se vaše osiguranje smatra efektivno plaćenim bez kašnjenja u trenutku našeg preuzimanja novca s vašeg računa. Isto tako, ako u bilo kojem trenutku imate pravo na povrat novca, taj novac postaje vaš kada vam ga tvrtka Revolut Bank UAB isplati. Platne usluge koje pruža Revolut Bank UAB navedene su u Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike tvrtke Revolut Bank UAB. Kao Revolutov korisnik imate prava i obveze navedene u Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike koji se primjenjuju na vaš Revolut račun, a odnose se na platne usluge koje pruža tvrtka Revolut Bank UAB.

Sa svojim smo partnerima za osiguranje dogovorili plaćanje provizije za naše usluge njihova povezivanja sa zainteresiranim klijentima. Ako vrsta police koju prodajemo ostvari određene prodajne ciljeve, osiguravatelj nam isplaćuje i dio ostvarenog profita. To znači da mi djelujemo prema ovlaštenju naših partnera za osiguranje, a ne vas, no uvijek u obzir uzimamo vaše interese. Za to nam ne plaćate nikakvu naknadu.

5. Naši partneri za osiguranje

Surađujemo s renomiranim osiguravajućim partnerima kako bismo vam pružili proizvode osiguranja putem aplikacije Revolut. Trenutačno nemamo suradnju ni s jednim partnerom za osiguranje, ali ako to učinimo u budućnosti, navest ćemo ih u ovim uvjetima. S vremena na vrijeme možemo ažurirati popis naših osiguravajućih partnera.

Nemamo nikakve udjele, izravne ili neizravne, koji predstavljaju pravo glasa ni bilo kakav kapital kod svojih partnera za osiguranje. Naši partneri za osiguranje i njihova matična društva nemaju nikakve udjele, izravne ili neizravne, koji predstavljaju prava na glasanje ili kapital kod nas. Naši partneri za osiguranje nisu članovi grupacije Revolut. Uz to, nemamo ugovornu obavezu poslove distribucije osiguranja voditi isključivo s ranije navedenim partnerima za osiguranje. Njih smo odabrali jednostavno zato što pružaju osigurateljne proizvode za koje smatramo da mogu koristiti našim klijentima. Ne pružamo savjete o prikladnosti određenog osigurateljnog proizvoda za vaše potrebe i okolnosti, ali pružamo informacije o osigurateljnim proizvodima koje vam mogu pojednostavniti donošenje odluke. Isto tako, svoje osoblje ne potičemo na prodaju osigurateljnih proizvoda.

6. U slučaju problema:

Slanje zahtjeva za isplatu osiguranja

Da biste poslali zahtjev za isplatu osiguranja, morate se izravno obratiti našem partneru za osiguranje. Da biste saznali kako to učiniti, pogledajte članak o osiguranju u aplikaciji Revolut. Uz to, detaljne su upute dostupne u vašoj polici osiguranja, koja je dostupna u aplikaciji Revolut nakon kupnje.

Pritužbe na osiguravateljski proizvod

Ako želite podnijeti pritužbu povezanu s osiguravateljskim proizvodom koji ste kupili ili s bilo kojim svojim zahtjevom za isplatu osiguranja, morate se izravno obratiti našem partneru za osiguranje. Detaljne su upute dostupne u polici osiguranja koju vam je dao naš partner za osiguranje.

Pritužbe na uslugu

Uvijek se maksimalno trudimo, no znamo da su ponekad moguće pogreške. Ako vi ili bilo koja interesna strana imate pritužbu, obratite nam se. Prihvatit ćemo i razmotriti svaku pritužbu koju nam pošaljete. Konačni odgovor na vašu pritužbu ili dopis u kojem se objašnjava zašto konačni odgovor nije dan poslat ćemo vam u roku od 15 radnih dana nakon vašeg slanja pritužbe i u iznimnim okolnostima u roku od 35 radnih dana (u tom ćemo vas slučaju obavijestiti).

Ako želite samo porazgovarati o nekom problemu, obratite nam se putem aplikacije Revolut. Stvari obično možemo brže riješiti putem aplikacije. Vjerojatno ćete nam morati pružiti informacije navedene u nastavku.

Pritužbu možete poslati putem internetskog obrasca ili e-poštom na [email protected].

Navedite sljedeće podatke, neovisno o načinu podnošenja pritužbe:

 • svoje ime i prezime
 • telefonski broj i adresu e-pošte povezane s Revolut računom
 • u čemu je problem
 • kada se problem pojavio i
 • kako želite da riješimo problem.

Vašu ćemo pritužbu razmotriti i na nju vam odgovoriti putem e-pošte. Ako ne navedemo drukčije, s vama ćemo komunicirati na engleskom jeziku.

Ne postoje drugi jamstveni fondovi ili drugi mehanizmi za kompenzaciju potrošača uspostavljeni za zaštitu vaših interesa, osim onih koji su navedeni u ovom sporazumu.

Rješavanje pritužbi posredstvom Litavske središnje banke

Ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili vašu pritužbu, možete je proslijediti Litavskoj narodnoj banci u roku od 1 (jedne) godine nakon datuma na koji smo vam poslali (ili trebali poslati) svoj konačni odgovor. U tom će slučaju Litavska narodna banka djelovati kao tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između korisnika i davatelja financijskih usluga.

Njihova adresa je: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Republika Litva.

Dodatne informacije potražite na njihovim internetskim stranicama.

Imajte na umu da ako poželite imati mogućnost primjene Litavske središnje banke kao tijela za izvansudsko rješavanje sporova, morate nam poslati pritužbu u roku od 3 (tri) mjeseca nakon dana kada ste doznali ili trebali doznati za navodno kršenje vaših prava ili legitimnih interesa koji proizlaze iz ugovora s nama. Neovisno o navedenom, uvijek imate pravo pristupiti Litavskoj narodnoj banci kao nadležnom tijelu u vezi bilo kojeg prigovora na našu uslugu. Imate i pravo žalbe bilo kojem nadležnom sudu ako smatrate da smo prekršili zakon. Također možete uložiti pritužbu odgovarajućim nadležnim tijelima za izvanparnično rješavanje sporova koja u vašoj državi rješavaju pritužbe potrošača u vezi s financijskim uslugama koje pružamo. Popis tih nadležnih tijela pogledajte ovdje.

Slanje zahtjeva za isplatu osiguranja

Da biste poslali zahtjev za isplatu osiguranja, morate se izravno obratiti našem partneru za osiguranje. Da biste saznali kako to učiniti, pogledajte članak o osiguranju u aplikaciji Revolut. Uz to, detaljne su upute dostupne u polici osiguranja koju vam je dao naš partner za osiguranje.

7. Ovi se uvjeti mogu promijeniti.

Ovi se uvjeti mogu promijeniti:

 • ako smatramo da će vam nakon izmjena biti razumljiviji i korisniji;
 • radi usklađivanja s promjenama u načinu na koji vodimo poslovanje, posebice ako je promjena potrebna zbog izmjene u načinu na koji se pruža neki financijski sustav ili tehnologija;
 • radi usklađivanja s pravnim ili regulatornim zahtjevima koji se odnose na nas ili naše usluge;
 • radi odražavanja promjena u troškovima vođenja poslovanja;
 • radi odražavanja promjena u poslovanju naših odabranih partnera za osiguranje;
 • zbog toga što mi ili naši partneri za osiguranje mijenjamo ili dodajemo nove proizvode ili usluge; ili
 • radi odražavanja prijenosa našeg poslovanja na neki drugi subjekt grupacije Revolut.
 • Putem aplikacije Revolut, SMS poruke ili poruke e-pošte obavijestit ćemo vas o svakoj promjeni barem dva mjeseca unaprijed.

  8. Dodatne pravne napomene

  Vaši podaci

  Podaci koje ste naveli prilikom kupnje osiguranja potrebni su nam za izradu ponude za prodaju osiguranja, uključujući izračun premije osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju. Podaci koje pružate moraju biti ispravni, točni i potpuni. Pružanjem svojih podataka potvrđujete da se ti osobni podaci odnose na vas ili da imate ovlaštenje za njihovo pružanje te da su podaci koje pružate, koji uključuju osobne podatke, ispravni i točni. Podaci koje nam dostavljate u svrhu sklapanja osiguranja obrađivat ćemo primarno za potrebe posredovanja u pružanju usluga osiguranja.

  Nećemo provjeravati točnost podataka koje nam pružate. Vaša je dužnost osigurati ispravnost i točnost tih podataka.

  Ako nam dostavite netočne podatke, naši partneri za osiguranje mogu odustati od sklapanja ugovora o osiguranju s vama. Zbog netočnih podataka osiguravajuće društvo može odrediti veću premiju osiguranja i, u slučaju nastupanja događaja koji podliježe isplati osiguranja, osiguravajuće društvo može ne isplatiti osiguranu svotu ili je može umanjiti. Pružanje netočnih podataka može poništiti vaš sklopljeni ugovor o osiguranju. Ako do toga dođe, vi ćete snositi isključivu odgovornost za raskid ugovora zbog pružanja netočnih informacija. Ako pružanjem netočnih ili neispravnih informacija ili osobnih podataka prouzročite štetu nama ili određenoj trećoj strani, dužni ste tu štetu nadoknaditi.

  Dopuštenje za obradu vaših osobnih podataka

  Da bismo vam mogli pružiti usluge obuhvaćene ovim ugovorom, moramo prikupiti neke podatke o vama. Prema zakonu o zaštiti podataka, mi smo "voditelj obrade" vaših osobnih podataka. Dodatne informacije o tome kako se koristimo vašim osobnim podacima potražite u našem pravilniku o zaštiti privatnosti.

  Naš ugovor s vama

  Ovi uvjeti i odredbe, zajedno s pravilnikom o zaštiti privatnosti i drugim uvjetima i odredbama koji se odnose na naše usluge, čine pravni ugovor (Ugovor) između:

  • vas i
  • nas, tvrtke Revolut Insurance Europe UAB. Prava na temelju ovog ugovora imaju samo te dvije navedene strane, vi i mi (Revolut Insurance Europe UAB). Ovaj se ugovor odnosi na vas osobno, stoga prava i obveze iz njega nije moguće prenijeti ni na koju drugu osobu.

  Prava ili obveze u sklopu ovog ugovora smijemo prenijeti samo ako budemo opravdano smatrali da to neće prouzročiti značajniji negativan učinak na vaša prava u sklopu ovih uvjeta ili ako smo to dužni učiniti radi zakonske ili regulatorne obveze. Svoj Revolut račun otvoren kod nas moći ćete ukinuti nakon obavijesti o prijenosu.

  U slučaju ukidanja vašeg Revolut računa

  Police osiguranja koje distribuiramo dostupne su samo korisnicima Revolut računa. Ako vaš Revolut račun u bilo kojem trenutku bude deaktiviran ili u postupku deaktivacije, sve će se police osiguranja otkazati.

  Mjerodavno pravo je pravo Republike Litve

  Vi i mi ovime potvrđujemo naš odabir da se na ove odredbe i uvjete primjenjuju zakoni Republike Litve, koji reguliraju odnos između vas i nas kao posrednika u osiguranju. Unatoč ovom odabiru, možete se pouzdati i u obvezujuće zakone za zaštitu potrošača zemlje članice EGP-a u kojoj živite.

  Mjerodavna je verzija odredbi na engleskom jeziku

  Ako su ovi uvjeti prevedeni na drugi jezik, prijevod služi samo u informativne svrhe, a ima zakonsku snagu ima samo engleska verzija. Ako ne kažemo drukčije, komunikacija između nas i vas, kao i svi zahtjevi koji se upućuju također će biti na engleskom jezik.