Προϊόντα

Joint Accounts

Όροι κοινού λογαριασμού

Αυτή η έκδοση των όρων μας θα ισχύει από τις 22 Μαΐου 2024. Εάν θέλετε να δείτε την προηγούμενη έκδοση αυτών των όρων, κάντε κλικ εδώ.


1. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον κοινό λογαριασμό σας Revolut (ο «Κοινός λογαριασμός» σας). Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι κοινού λογαριασμού») σε συνδυασμό με τους προσωπικούς όρους και τη σελίδα προμηθειών για κοινούς λογαριασμούς, αποτελούν μέρος της νομικής συμφωνίας ανάμεσα:

 • σε εσάς, (τον «κάτοχο του λογαριασμού»),
 • το άτομο με το οποίο ανοίγετε μαζί έναν κοινό λογαριασμό (τον «έτερο κάτοχο του λογαριασμού») και
 • εμάς, τη Revolut Bank UAB.

Ο κοινός λογαριασμός αποτελεί έναν ακόμα τύπο τρεχούμενου λογαριασμού. Είναι ξεχωριστός και επιπλέον του προσωπικού λογαριασμού σας, ωστόσο με πολλές από τις ίδιες λειτουργίες. Λόγω αυτού, οι προσωπικοί όροι ισχύουν και αυτοί για τη χρήση του κοινού λογαριασμού από μέρους σας και πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με τους προσωπικούς όρους όταν χρησιμοποιείτε τον κοινό λογαριασμό σας. Οι εν λόγω όροι κοινού λογαριασμού αναφέρονται σε πρόσθετα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε τα οποία αφορούν συγκεκριμένα τη χρήση του κοινού λογαριασμού και δεν καλύπτονται από τους προσωπικούς όρους.

Όπου υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των εν λόγω όρων κοινού λογαριασμού και των προσωπικών όρων μας σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας, θα υπερισχύουν οι όροι κοινού λογαριασμού. Εάν αναμένατε ότι θα καλυπτόταν κάποιος όρος ο οποίος όμως δεν καλύπτεται στους παρόντες όρους κοινού λογαριασμού, ανατρέξτε στους προσωπικούς όρους.

Η Revolut Bank UAB αποτελεί τράπεζα η οποία έχει συσταθεί και αδειοδοτηθεί στη Δημοκρατία της Λιθουανίας με αριθμό μητρώου 304580906, κωδικό εξουσιοδότησης LB002119 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση Konstitucijos ave. 21Β, 08130 Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας. Έχουμε λάβει άδεια και εποπτευόμαστε από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως πιστωτικό ίδρυμα. Μπορείτε να δείτε την άδειά μας στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιθουανίας εδώ και τα έγγραφα για τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας στον ιστότοπο του Λιθουανικού Μητρώου Νομικών Προσώπων εδώ. Η Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας αποτελεί την κεντρική τράπεζα και την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, η διεύθυνση της οποίας είναι Gedimino ave. 6, LT-01103, Βίλνιους, Δημοκρατία της Λιθουανίας, με αριθμό εγγραφής 188607684 (περαιτέρω πληροφορίες για την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό της στη διεύθυνση www.lb.lt. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας στον αριθμό τηλεφώνου +370 800 50 500.

Είναι σημαντικό για εσάς να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ο κοινός λογαριασμός σας. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής Revolut.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, ίσως σας φανεί χρήσιμο να διαβάσετε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις, ωστόσο, οι εν λόγω Συχνές ερωτήσεις δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας μας μαζί σας.


2. Μπορώ να ανοίξω έναν κοινό λογαριασμό;

Για να υποβάλετε αίτηση για έναν κοινό λογαριασμό με κάποιο άλλο άτομο πρέπει ο καθένας να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να είστε 18 ετών και άνω,
 • να διαθέτετε ενεργό προσωπικό λογαριασμό στη Revolut,
 • να περάσετε τους ελέγχους μας «Γνωρίστε τον πελάτη σας» / Know Your Customer («KYC») σε σχέση με τον συγκεκριμένο προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενεργός (να μην έχει ανασταλεί, κλείσει ή περιοριστεί),
 • να διαμένετε στην ίδια χώρα με τον άλλο αιτούντα (θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση κατοικίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο προσωπικός λογαριασμός σας),
 • να είστε εγγεγραμμένοι στην ίδια οντότητα Revolut ή στο ίδιο υποκατάστημα με τον άλλον αιτούντα και
 • να μη συμμετέχετε σε άλλον κοινό λογαριασμό Revolut ή να μην έχετε εκκρεμή πρόσκληση για έναν κοινό λογαριασμό Revolut από κάποιον άλλον.

Εσείς και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού θα πρέπει να συνεχίσετε τα ικανοποιείτε τα εν λόγω κριτήρια, διαφορετικά ο κοινός λογαριασμός σας ενδέχεται να κλείσει.

Όταν μας ζητήσετε να ανοίξουμε έναν κοινό λογαριασμό για εσάς, η εταιρεία μας, ή κάποιο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό μας, ενδέχεται να ζητήσει από εσάς και τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού πληροφορίες σχετικά με εσάς και την προέλευση των χρημάτων που θα βάλετε στον κοινό λογαριασμό σας. Ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο για διάφορους λόγους, όπως για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας και να εκπληρώσουμε άλλες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών που ισχύει για τον προσωπικό λογαριασμό και τον κοινό λογαριασμό σας δίνει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για αυτούς και για άλλους σκοπούς.

Όταν λάβουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, θα ανοίξουμε έναν κοινό λογαριασμό για εσάς και το άτομο με το οποίο υποβάλλατε μαζί την αίτηση. Τα χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται τα χρήματα στον προσωπικό λογαριασμό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς προστατεύονται τα χρήματά μου;» των προσωπικών όρων και στις Συχνές ερωτήσεις, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των κεφαλαίων σας.

Μόλις ανοίξει ο κοινός λογαριασμός σας, θα θεωρείστε και οι δύο κάτοχοι του κοινού λογαριασμού με τα ίδια νόμιμα δικαιώματα για τον κοινό λογαριασμό σας. Επεξηγούμε πιο κάτω τι σημαίνει αυτό και για τους δύο σας:

 • Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, αμφότεροι κατέχετε ίσο μέρος των χρημάτων που βρίσκονται στον κοινό λογαριασμό, ακόμη κι αν το ένα άτομο προσθέτει περισσότερα χρήματα στον κοινό λογαριασμό από το άλλο.
 • Θα ενεργήσουμε βάσει εντολής ενός από εσάς σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό χωρίς την άδεια του ετέρου κατόχου του λογαριασμού, εκτός εάν αντιληφθούμε κάποια αιτία για την οποία δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση αυτή (για παράδειγμα, εάν έχουμε λάβει δικαστική απόφαση η οποία μας δίνει εντολή να σταματήσουμε να επιτρέπουμε περαιτέρω πληρωμές από τον κοινό λογαριασμό σας ή έχουμε κάποια άλλη νομική υποχρέωση να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση ή εάν βρίσκεστε σε αμφισβήτηση (ανατρέξτε στην ενότητα «Αμφισβητήσεις» στους όρους αυτούς)). Αυτό σημαίνει ότι ένας από εσάς μπορεί να αποσύρει όλα ή μερικά από τα χρήματα από τον κοινό λογαριασμό, να πραγματοποιεί πληρωμές από τον κοινό λογαριασμό σας ή/και να κλείσει τον κοινό λογαριασμό. Δεν θα χρειάζεται να επικοινωνήσουμε πρώτα με τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού για να διαπιστώσουμε εάν επιθυμεί να πραγματοποιήσετε εσείς τις ενέργειες αυτές.
 • Θα είστε και οι δύο από κοινού υπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να επηρεαστείτε από μια ενέργεια που κάνει ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού σε σχέση με τον εν λόγω κοινό λογαριασμό. Για παράδειγμα, εάν οποιαδήποτε στιγμή κάποιος από τους δύο δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ενός κοινού λογαριασμού, ενδέχεται να χάσετε και οι δύο την πρόσβαση στον κοινό λογαριασμό σας.
 • Καθένας από εσάς είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνος σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για κάθε εντολή που λαμβάνουμε από οποιονδήποτε από εσάς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον έναν ή και τους δύο από εσάς να πληρώσετε χρήματα που μας οφείλονται σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας και μπορούμε να ζητήσουμε από τον έναν ή και τους δύο από εσάς να ικανοποιήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με τον κοινό λογαριασμό σας.

Σκοπός του κοινού λογαριασμού είναι να συγκεντρώσετε τους πόρους σας και να διαχειριστείτε ένα κοινό ταμείο.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από τα πιο κάτω:

 • Να ανοίξετε ταυτόχρονα περισσότερους από έναν κοινούς λογαριασμούς Revolut.
 • Να ανοίξετε έναν κοινό λογαριασμό με πάνω από ένα άτομο.
 • Να χρησιμοποιήσετε έναν κοινό λογαριασμό Revolut για επαγγελματικούς σκοπούς.

Απαιτείται διαρκής ενημέρωσή μας σχετικά με τις πληροφορίες του κοινού λογαριασμού σας

Να τηρείτε τα στοιχεία σας επικαιροποιημένα και να μας ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει ως κάτοχος ενός κοινού λογαριασμού. Εάν αλλάξετε τα στοιχεία σας στον προσωπικό λογαριασμό σας (για παράδειγμα, εάν ενημερώσετε τη διεύθυνσή σας), θα εμφανιστούν αυτόματα στον κοινό λογαριασμό σας και θα είναι ορατά στον έτερο κάτοχο του λογαριασμού. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του έτερου κατόχου του λογαριασμού στον προσωπικό λογαριασμό τους. Για να είμαστε συνεπείς στις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, ενδέχεται ορισμένες φορές να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς ή τον έτερο κάτοχο του κοινού λογαριασμού περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού, καθώς επίσης και την προέλευση των χρημάτων σας. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών που ισχύει για τον προσωπικό λογαριασμό σας και τον κοινό λογαριασμό. Φροντίστε να παράσχετε γρήγορα τις πληροφορίες αυτές, ώστε να μην υπάρξει καμία διακοπή στον κοινό λογαριασμό ή στον προσωπικό λογαριασμό σας, ή σε οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.


3. Επικοινωνία μαζί μας

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον κοινό λογαριασμό σας όπως ακριβώς κάνουμε σε σχέση με τον προσωπικό λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους προσωπικούς όρους. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού (όταν ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού δεν έχει ήδη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μέσω του κοινού λογαριασμού σας) μόνο εάν υπάρχει νομική βάση για την κοινοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα για τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού.

Θα επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών που ισχύει για τον προσωπικό λογαριασμό και για τον κοινό λογαριασμό σας.


4. Προσθήκη χρημάτων στον κοινό λογαριασμό μου

Μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα δηλωμένη στην εταιρεία μας (την αποκαλούμε «η αποθηκευμένη κάρτα σας») ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως ακριβώς μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στον προσωπικό λογαριασμό σας.

Να θυμάστε ότι, κάθε φορά που προσθέτετε χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας, ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού θα έχει την ίδια με εσάς πρόσβαση σε αυτά και θα μπορεί να πραγματοποιήσει ανάληψη. Εάν δεν επιθυμείτε να έχει πρόσβαση ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού, προσθέστε τα στον προσωπικό λογαριασμό σας.

Προσθήκη χρημάτων μέσω αποθηκευμένης κάρτας

Η αποθηκευμένη κάρτα σας πρέπει να είναι στο όνομά σας. Μπορεί να είναι είτε μια κάρτα συνδεδεμένη με τον προσωπικό λογαριασμό σας στη Revolut είτε κάρτα άλλου εκδότη. Όταν προσθέτετε μια αποθηκευμένη κάρτα, ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού δεν θα μπορεί να βλέπει τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας, να χρησιμοποιεί την αποθηκευμένη κάρτα για να προσθέτει χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας ή να την αφαιρέσει ως αποθηκευμένη κάρτα από τον κοινό λογαριασμό σας.

Προσθήκη χρημάτων μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Όταν προσθέτετε χρήματα με τραπεζικό έμβασμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του κοινού λογαριασμού που έχετε δηλώσει στην εφαρμογή Revolut. Έχετε έναν αριθμό λογαριασμού και ένα BIC για το κύριο πορτοφόλι σας στο βασικό νόμισμα του κοινού λογαριασμού σας και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία στην εφαρμογή του.

Άλλα νομίσματα

Όπως και στον προσωπικό λογαριασμό σας, μπορείτε να έχετε και άλλα νομίσματα στον κοινό λογαριασμό σας. Εσείς και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού θα έχετε πρόσβαση στα ίδια στοιχεία λογαριασμού για κάθε δευτερεύοντα λογαριασμό νομίσματος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού για τους δευτερεύοντες λογαριασμούς νομισμάτων σας, ώστε να λαμβάνετε πληρωμές σε αυτά τα νομίσματα.


5. Πραγματοποίηση πληρωμών

Μπορείτε να στέλνετε χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό σας ή στον τραπεζικό λογαριασμό κάποιου άλλου όπως ακριβώς μπορείτε με τον προσωπικό λογαριασμό σας, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την κάρτα του κοινού λογαριασμού σας στη Revolut για να πραγματοποιείτε πληρωμές και αναλήψεις μετρητών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κοινό σας λογαριασμό στη Revolut για να στείλετε χρήματα σε κάρτα, όπως αναφέρεται στην υποενότητα των Προσωπικών όρων «Πραγματοποίηση άλλων τρόπων πληρωμής», παράγραφος «Μεταφορές σε κάρτα».

Εσείς και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού μπορείτε να εξουσιοδοτείτε ανεξάρτητα πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών με κάρτα) στον κοινό λογαριασμό σας.

Θα έχετε διαφορετικά στοιχεία κάρτας από τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη δική σας κάρτα κοινού λογαριασμού κατά την πραγματοποίηση πληρωμών και να μην μοιραστείτε το PIN της κάρτας αυτής με τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού ή με οποιονδήποτε άλλον. Θέλουμε να διατηρούμε τον κοινό λογαριασμό σας ασφαλή με τον ίδιο τρόπο που θέλουμε να διατηρούμε ασφαλή και τον προσωπικό λογαριασμό σας.

Εάν ισχύει για τη χώρα σας, μπορείτε να δώσετε άδεια σε ένα τρίτο μέρος να δημιουργήσει μια άμεση χρέωση στον κοινό λογαριασμό σας χωρίς την άδεια του έτερου κατόχου του λογαριασμού. Μπορείτε να περιορίσετε το ποσό μιας άμεσης χρέωσης ή τη συχνότητα πληρωμής της ή να την ακυρώσετε.

Επί του παρόντος, δεν προσφέρουμε λειτουργίες συνδέσμων πληρωμών για κοινούς λογαριασμούς, ωστόσο θα σας ενημερώσουμε εάν αρχίσουμε να προσφέρουμε τις λειτουργίες αυτές.

Ακύρωση μιας πληρωμής ή ανταλλαγής νομισμάτων

Εάν μια πληρωμή έχει προγραμματιστεί να πληρωθεί από τον κοινό λογαριασμό σας στο μέλλον (ως επαναλαμβανόμενη πληρωμή), εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού μπορείτε να την ακυρώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Revolut οποιαδήποτε στιγμή πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας προτού καταβληθεί.

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια πληρωμή μετά την πραγματοποίησή της. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε πληρωμή που εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού μάς ζητάτε να πραγματοποιήσουμε άμεσα (όπως μια άμεση μεταφορά ή μια συναλλαγματική ισοτιμία).

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με μια πληρωμή

Εσείς και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού αναμένεται να συμμορφώνεστε αμφότεροι και πάντα με τους Προσωπικούς όρους, σε σχέση με πληρωμές που στάλθηκαν σε λάθος λογαριασμό, δεν στάλθηκαν καθόλου ή καθυστέρησαν. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με μια πληρωμή, επικοινωνήστε με την υποστήριξη μόλις αντιληφθείτε κάποιο πρόβλημα.

Τι θα κάνουμε εάν εμείς, ή κάποιος άλλος, έχουμε κάνει ένα λάθος;

Εάν μια πληρωμή καταβληθεί κατά λάθος στον κοινό λογαριασμό σας στη Revolut, μπορούμε να αντιστρέψουμε την πληρωμή ή να την αναστείλουμε. Η ενέργεια αυτή είναι δυνατή ακόμη και αν εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού έχετε δαπανήσει μέρος της πληρωμής. Εάν το άτομο που πραγματοποίησε εσφαλμένα την πληρωμή υποβάλει νομική αξίωση για επιστροφή του ποσού, ίσως χρειαστεί να του κοινοποιήσουμε πληροφορίες και για τους δύο κατόχους του λογαριασμού.


6. Προσθήκη δικαιούχων πληρωμής

Ο κοινός λογαριασμός σας δεν διαθέτει δική του λίστα με αποθηκευμένους δικαιούχους πληρωμής. Εσείς (και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού) θα μπορείτε να βλέπετε και να χρησιμοποιείτε τους δικαιούχους πληρωμής που έχετε προσθέσει στον προσωπικό λογαριασμό σας, ωστόσο δεν θα μπορείτε να βλέπετε ή να χρησιμοποιείτε ο ένας του άλλου. Ωστόσο, μόλις πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα είναι ορατή και στους δύο σας από το ιστορικό συναλλαγών.


7. «Open banking»

Όταν μας εξουσιοδοτείτε να έχουμε πρόσβαση σε έναν εξωτερικό λογαριασμό που διαθέτετε (είτε για να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας εξ ονόματός σας ώστε να είναι ορατές μέσω της εφαρμογής Revolut είτε για να πραγματοποιήσουμε μια επαναλαμβανόμενη πληρωμή από τον εξωτερικό λογαριασμό σας στον κοινό λογαριασμό σας), μόνο εσείς θα να μπορείτε να δείτε τις συναλλαγές και το υπόλοιπο του εξωτερικού λογαριασμού και να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη συγκεκριμένη εντολή Open Banking. Ομοίως, εάν ο έτερος κάτοχος του κοινού λογαριασμού μάς δώσει εντολή για εκτέλεση υπηρεσιών Open Banking σε σχέση με τον εξωτερικό λογαριασμό που διαθέτει, μόνο αυτός θα μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή του σε σχέση με την εν λόγω εντολή.


8. Πώς λαμβάνω πληροφορίες για πληρωμές από και προς τον κοινό λογαριασμό μου;

Εσείς και ο έτερος κάτοχος του κοινού λογαριασμού μπορείτε να ελέγχετε όλες τις πληρωμές από και προς τον κοινό λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής Revolut. Μπορείτε αμφότεροι να κάνετε λήψη αναλυτικών καταστάσεων λογαριασμού ενόσω ο κοινός λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός (θα απευθύνονται σε εσάς και στον έτερο κάτοχο του λογαριασμού).

Ωστόσο δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σε περίπτωση που κλείσει ο λογαριασμός σας. Θα στείλουμε email και στους δύο με τις αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμού για τον κοινό λογαριασμό σας, ώστε να τις έχετε στα αρχεία σας.


9. Αμφισβητήσεις

Ορισμένες φορές οι σχέσεις μπορεί να χαλάσουν και ενδέχεται να υπάρξει διαφωνία σχετικά με το πόσα χρήματα δικαιούται κάθε άτομο. Σε περίπτωση που εσείς ή ένα άλλο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό σας (για παράδειγμα, ένας δικηγόρος) μας ενημερώσετε για την ύπαρξη αμφισβήτησης ανάμεσα σε εσάς και τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού, θα δεσμεύσουμε τον κοινό λογαριασμό σας και δεν θα επιτρέψουμε πραγματοποίηση περαιτέρω εξερχόμενων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων πληρωμών, (θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε τη λήψη εισερχόμενων πληρωμών). Θα σας επιτρέψουμε να επαναφέρετε τον κοινό λογαριασμό σας σε ενεργή κατάσταση μόνο εάν λάβουμε γραπτή άδεια και από τους δύο σας για να το πράξουμε.


10. Πώς κλείνω τον κοινό λογαριασμό μου;

Μόλις το υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού σας είναι μηδέν (δηλαδή δεν έχετε χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας και δεν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο) οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να αιτηθεί οποιαδήποτε στιγμή κλείσιμο του κοινού λογαριασμού σας μέσω της εφαρμογής Revolut, ενημερώνοντας γραπτώς τα κεντρικά γραφεία μας ή στέλνοντάς μας email στο [email protected] όπως ακριβώς και με τον προσωπικό λογαριασμό σας. Μπορούμε να ενεργήσουμε σύμφωνα με το αίτημα αυτό χωρίς τη συναίνεση του έτερου κατόχου του λογαριασμού.

Πώς μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία;

Οποιοσδήποτε από τους κατόχους του λογαριασμού μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αυτή και συνεπώς να την τερματίσει μέσα στις πρώτες 14 ημέρες από το άνοιγμα του κοινού λογαριασμού, ενημερώνοντάς μας μέσω της εφαρμογής Revolut ή στέλνοντάς μας email στο [email protected]. Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να πληρώσετε ποινές και χωρίς να χρειαστεί να αναφέρετε κάποιον λόγο. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία, βεβαιωθείτε ότι το υπόλοιπο στον κοινό λογαριασμό σας είναι μηδέν.

Πότε είναι δυνατή η αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας;

Ενδέχεται να κλείσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποπτευόμαστε ότι εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού συμπεριφέρεστε με δόλιο τρόπο ή εγκληματικά,
 • εάν εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού (ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας) δεν μας παρείχατε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ή έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρείχατε εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού είναι ανακριβείς ή ψευδείς,
 • εάν εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού παραβιάσατε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κατά τρόπο σοβαρό ή επαναλαμβανόμενο και δεν έχετε αποκαταστήσει την παραβίαση εντός του εύλογου διαστήματος που σας γνωστοποιήσαμε ως προθεσμία για να το πράξετε,
 • εάν έχουμε πληροφορίες ότι η χρήση της εφαρμογής Revolut από εσάς ή τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού είναι επιζήμια για εμάς ή το λογισμικό, τα συστήματα ή το υλισμικό μας,
 • εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η συνέχιση της χρήσης του κοινού λογαριασμού σας από εσάς ή τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού θα έβλαπτε τη φήμη ή την πελατεία μας,
 • εάν ζητήσαμε από εσάς ή τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού να αποπληρώσετε χρήματα που μας οφείλετε και δεν τα αποπληρώσατε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
 • εάν εσείς ή ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού κηρύξατε πτώχευση,
 • εάν απεβίωσε ένας από τους κατόχους του λογαριασμού,
 • εάν κλείσουμε τον προσωπικό λογαριασμό σας ή τον προσωπικό λογαριασμό του ετέρου κατόχου του λογαριασμού, ή
 • εάν πρέπει να το κάνουμε βάσει νόμου, κανονισμού, δικαστικής εντολής ή οδηγιών του διαμεσολαβητή.

Ενδέχεται επίσης να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για άλλους λόγους. Θα επικοινωνήσουμε μαζί με εσάς και τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού μέσω της εφαρμογής Revolut τουλάχιστον εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες προτού το πράξουμε.

Όταν κλείσουμε τον κοινό λογαριασμό σας

Εσείς και ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού θα έχετε ακόμα την υποχρέωση να πληρώσετε τυχόν χρεώσεις που προέκυψαν όταν μας ζητήθηκε να κλείσουμε τον κοινό λογαριασμό σας ή όταν αποφασίσαμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας χωρίς να το αιτηθεί κάποιος από εσάς (για παράδειγμα, εάν ζητήσατε μια επιπλέον κάρτα Revolut). Εάν αποφασίσουμε να κλείσουμε τον κοινό λογαριασμό σας χωρίς να το αιτηθεί κάποιος από εσάς, θα δώσουμε και στους δύο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 60 ημερών για να πραγματοποιήσετε ανάληψη των χρημάτων που διατηρούμε για εσάς (εκτός και αν υπάρχουν λόγοι που μας εμποδίζουν από το να ακολουθήσουμε την προσέγγιση αυτή). Αυτό σημαίνει ότι τυχόν συνήθη όρια πληρωμών και προμήθειες θα εξακολουθούν να ισχύουν. Για παράδειγμα, τυχόν όρια για την ελάχιστη αξία πληρωμών που ισχύουν όσο είναι ανοικτός ο κοινός λογαριασμός σας θα ισχύουν και όταν κλείσει ο κοινός λογαριασμός σας.

Έπειτα από αυτές τις 60 ημέρες, δεν θα δικαιούστε πλέον τυχόν δωρεάν πληρωμές που σας παρείχε το πρόγραμμά σας, όσο ήταν ανοιχτός ο λογαριασμός σας. Σε περίπτωση που ζητήσετε μεταφορά χρημάτων, θα χρεώνουμε τη βασική προμήθειά μας, με ελάχιστη χρέωση 2 €. Για παράδειγμα, εάν αιτηθείτε μια διεθνή πληρωμή για την οποία θα πληρώνατε 5 € όσο ήταν ανοιχτός ο λογαριασμός σας, τότε θα χρεωθείτε 5 €, ωστόσο εάν αιτηθείτε μια τοπική πληρωμή η οποία θα ήταν δωρεάν όσο ήταν ανοιχτός ο λογαριασμός σας, τότε θα πληρώσετε 2 €. Εάν το υπόλοιπο που σας απομένει είναι μικρότερο από ή ίσο με 2 € στην αρχή της περιόδου των 60 ημερών ή μειωθεί κάτω από αυτό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η προμήθεια θα χρεωθεί αυτόματα και ο λογαριασμός σας θα κλείσει οριστικά μετά τη λήξη της περιόδου.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε χρήματα σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα που τηρούμε για εσάς, θα μετατρέψουμε το νόμισμα χρησιμοποιώντας την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία και θα εισπράξουμε τη συνήθη προμήθειά μας, προτού σας αποστείλουμε τα χρήματα.

Εάν ο κοινός λογαριασμός σας έχει περιοριστεί προσωρινά ή υπάρχει μια τρέχουσα αμφισβήτηση ανάμεσα σε εσάς και στον έτερο κάτοχο του κοινού λογαριασμού (ανατρέξτε στην ενότητα «Αμφισβητήσεις» αυτών των όρων), διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε από μόνοι μας τον κοινό λογαριασμό σας. Ωστόσο, εάν μας ζητήσετε να το κλείσουμε για εσάς ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια αμφισβήτηση, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να τον κλείσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τις έρευνές μας.


11. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που ένας από τους κατόχους του λογαριασμού αποβιώσει, πτωχεύσει ή δεν είναι πλέον σε θέση να διαχειριστεί τον κοινό λογαριασμό;

Όταν λάβουμε έγγραφα ή πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι ένας από τους κατόχους του λογαριασμού έχει αποβιώσει, θα δεσμεύσουμε τον κοινό λογαριασμό μέχρι ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού ή ο νόμιμος κληρονόμος του αποθανόντος κατόχου του λογαριασμού μάς ενημερώσει σχετικά με την κυριότητα των κεφαλαίων. Ενδέχεται να αιτηθούμε έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς. Μόλις διατεθούν τα κεφάλαια, θα κλείσουμε τον κοινό λογαριασμό. Το δικαίωμα στα χρήματα του κοινού λογαριασμού αφότου αποβιώσει ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού υπόκειται στο δικαίωμά μας για συμψηφισμό και στη συμμόρφωσή μας με τυχόν νομικές απαιτήσεις.

Σε περίπτωση που αποβιώσουν και οι δύο κάτοχοι του λογαριασμού, όταν λάβουμε τα πιστοποιητικά θανάτου και για τους δύο κατόχους του λογαριασμού θα δεσμεύσουμε τον λογαριασμό και θα περιμένουμε τα σχετικά έντυπα από τους διαφόρους προσωπικούς εκπροσώπους τους.

Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο από τους κατόχους του λογαριασμού πτωχεύσουν, θα απαιτήσουμε οδηγίες από τον κάθε έναν από εσάς ή/και το άτομο που διαχειρίζεται την πτώχευσή σας προτού μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε πληρωμή από τον λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού δεν είναι πλέον σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον κοινό λογαριασμό λόγω, για παράδειγμα, προβλημάτων υγείας ή της πνευματικής κατάστασής του, θα μπορείτε να συνεχίσετε να διατηρείτε τον κοινό λογαριασμό και να πραγματοποιείτε ενέργειες για λογαριασμό του, εάν παρέχετε στην υποστήριξη δεόντως εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο. Σε περίπτωση που λάβουμε αίτημα για κλείσιμο του κοινού λογαριασμού από άτομο που διαθέτει δεόντως εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο για τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού, θα λάβουμε μέτρα εφόσον το υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού έχει επανέλθει σε μηδέν.

Η ενότητα αυτή με τους όρους ισχύει και αντίστροφα. Εάν, δυστυχώς, δεν μπορείτε να λάβετε αποφάσεις λόγω προβλημάτων υγείας ή της πνευματικής κατάστασής σας ή σε περίπτωση που αποβιώσετε, ο έτερος κάτοχος του λογαριασμού θα χρειαστεί να ανατρέξει σε αυτήν την ενότητα των όρων για να κατανοήσει σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί και πώς μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό.


12. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να μας οφείλετε χρήματα

Δεν μπορείτε να δανειστείτε χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας. Εάν το υπόλοιπό σας καταστεί αρνητικό, για παράδειγμα, επειδή δεν έχετε αρκετά χρήματα για κάλυψη των προμηθειών που μας οφείλετε, πρέπει να προσθέσετε αμέσως χρήματα στον λογαριασμό σας.

Εάν μας οφείλετε χρήματα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το ποσό που μας οφείλετε από οποιοδήποτε ποσό που πρέπει να σας καταβάλλουμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, να κάνουμε χρήση των κεφαλαίων που υπάρχουν σε οποιονδήποτε από τους άλλους λογαριασμούς που διατηρείτε σε εμάς, όταν οι λογαριασμοί είναι στο όνομά σας (π.χ. τον προσωπικό λογαριασμό σας), για να εξοφλήσουμε μέρος ή το σύνολο οποιουδήποτε ποσού μας οφείλετε στον κοινό λογαριασμό σας. Πρόκειται για το δικαίωμα του συμψηφισμού.

Θα συμπεριφερόμαστε και στους δύο ισότιμα και θα λάβουμε τα χρήματα για οποιοδήποτε ποσό πρέπει να πληρώσουμε και από τους δύο, ανεξάρτητα από το αν τα χρήματα αυτά προέρχονται από εσάς ή από τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού ή ήταν προς όφελος του ενός από εσάς αντί του ετέρου.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας για να συμψηφίσουμε ένα ποσό που μας οφείλετε σε άλλον λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς στο όνομά σας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού. Εάν μας οφείλετε χρήματα και δεν προσθέσετε χρήματα στον κοινό λογαριασμό σας ή δεν μας εξοφλήσετε εντός επτά ημερών, μπορούμε να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό ως εξής:

 • λαμβάνοντας το ποσό που μας οφείλετε από την αποθηκευμένη κάρτα σας ή από την αποθηκευμένη κάρτα του έτερου κατόχου του λογαριασμού,
 • ασκώντας το δικαίωμά μας για συμψηφισμό σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας (διαβάστε πιο πάνω για περισσότερες λεπτομέρειες) ή
 • λαμβάνοντας άλλα νόμιμα μέτρα για ανάκτηση του οφειλόμενου χρηματικού ποσού, όπως ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία είσπραξης οφειλών.

Σε περίπτωση που λάβουμε κάποιο (ή όλα) τα ανωτέρω μέτρα, ενδεχομένως να σας χρεώσουμε το σχετικό εύλογο κόστος που θα προκύψει από τη διαδικασία αυτή.


13. Πώς να υποβάλλετε καταγγελία για τον κοινό λογαριασμό σας

Έχετε τα ίδια δικαιώματα για υποβολή καταγγελίας σε σχέση με τον κοινό λογαριασμό σας που ισχύουν και στους προσωπικούς όρους. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να υποβάλλετε καταγγελία» των προσωπικών όρων ή στην Πολιτική διαχείρισης καταγγελιών μας για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλλετε μια καταγγελία σχετικά με τον κοινό λογαριασμό σας και θα τη διαχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε όπως ισχύει στους προσωπικούς όρους, αλλά σε σχέση με τον λογαριασμό που διατηρείτε με τον έτερο κάτοχο του λογαριασμού.