Όροι & Πολιτική

Όρια για φορτίσεις μετρητών Paysafe

Όρια για φορτίσεις μετρητών Paysafe


Τα όρια αυτά ισχύουν από τις 22 Μαρτίου 2024. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα όρια που ισχύουν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2024.


Τα ακόλουθα όρια ισχύουν για πελάτες που πραγματοποιούν φορτίσεις μετρητών Paysafe:


Ελάχιστο ποσό που απαιτείται ανά μία φόρτιση

Μέγιστο ποσό ανά μία φόρτιση

Όριο ανά ημερολογιακή μέρα

Όριο ανά ημερολογιακό μήνα

Όριο ανά ημερολογιακό έτος

Βέλγιο (Ευρώ)

10

1000

-

2250

10 000

Βουλγαρία (BGN)

10

1400

-

1400

9000

Κροατία (Ευρώ)

10

750

-

750

5000

Κύπρος (Ευρώ)

10

1000

-

1500

7500

Τσεχική Δημοκρατία (CZK)

100

24 000

-

35 000

190 000

Γαλλία (Ευρώ)

10

1000

-

1500

7500

Ελλάδα (Ευρώ)

10

750

-

750

5000

Ουγγαρία (HUF)

4000

290 000

-

290 000

1 900 000

Ιρλανδία (Ευρώ)

10

1000

-

2250

10 000

Ιταλία (Ευρώ)

10

1000

-

1500

7500

Λετονία (Ευρώ)

10

750

-

750

5000

Λιθουανία (Ευρώ)

10

600

-

750

5000

Λουξεμβούργο (Ευρώ)

10

1000

1500

5000

20 000

Μάλτα (Ευρώ)

10

1000

-

1500

7500

Κάτω Χώρες (Ευρώ)

10

1000

-

2250

10 000

Πορτογαλία (Ευρώ)

10

750

-

750

5000

Ρουμανία (RON)

10

3500

-

3500

24 000

Σλοβακία (Ευρώ)

10

750

-

750

5000

Σουηδία (SEK)

100

10 000

-

20 000

110 000

Σλοβενία (Ευρώ)

10

100

-

1500

7500