Kampagnevilkår

Revolut <18 Referrals Promotion

Download PDF

Henvisningskampagne for Revolut <18


Hvad drejer kampagnen sig om?

Som et led i henvisningskampagnen for Revolut <18 ("Kampagnen") tilbyder Revolut visse Revolut <18-teenagebrugere muligheden for at henvise andre teenagere til at bruge Revolut <18 mod en kontantpræmie til begge parter ("Præmien"). Aldersbegrænsninger er gældende. Se under "Hvem er kvalificeret til Kampagnen?".

Kampagnen kører i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien ("Kvalificerede markeder"). Læs disse vilkår og betingelser ("Vilkår") omhyggeligt, herunder de kvalifikationskrav, der er angivet nedenfor.

Når vi i disse Vilkår skriver "du" eller "din", henviser vi til forælderen eller værten for den person, der ønsker at henvise en ven som et led i Kampagnen. Når vi skriver "Henviseren", henviser vi til den eksisterende Revolut <18-bruger, som kan henvise en ven til at bive ny Revolut <18-bruger. Når vi skriver "Den henviste" henviser vi til den inviterede person.

Kampagneperioden og vigtige tidspunkter:

 • Kampagnen kører, så længe den er tilgængelige for dig i Revolut <18-appen ("Kampagneperioden").
 • Både Henviseren og Den henviste (samt forælderen/værgen for både Henviseren og Den henviste) skal opfylde de relevante krav, der gælder for dem (angivet i disse Vilkår) i Kampagneperioden, så Henviseren og Den henviste hver især kan modtage en Præmie.
 • Den henviste har 60 dage fra indtastningen af henvisningskoden til at afslutte de påkrævede trin, der er angivet i disse Vilkår ("Udløbsdatoen").
 • Hvis vi tilbyder et højere præmiebeløb ("Højere præmie") som et led i denne Kampagne (se "Hvad er præmien?"), skal Henviseren og Den henviste gennemføre de påkrævede trin, som angivet i disse Vilkår, på det tidligste tidspunkt af enten 1) den specifikke dato for optjening af den Højere præmie ("Skæringsdato for højere præmie") eller 2) Udløbsdatoen for at tjene den Højere præmie. Ellers får de standardpræmiebeløbet, såfremt de påkrævede trin gennemføres inden 2) men ikke inden 1).

I disse Vilkår er angivet de regler, der gælder for Kampagnen, og du skal altid overholde disse Vilkår samt de vilkår, der gælder for din Privatkonto og Revolut <18-konto, når du deltager i Kampagnen.


Hvad er præmien?

Den Præmie, som Henviseren og Den henviste kan modtage, hvis de er kvalificeret, afhænger af den primære valuta for deres forælders eller værges Revolut Personal-konto, i henhold til nedenstående. Det betyder, at hvis en Henviser er berettiget til en Præmie, og vedkommendes forælder eller værge har en privatkonto i GBP, men Den henvistes forælder eller værge har en privatkonto i en anden valuta, vil Henviserens Præmie være i GBP, mens Den henvistes Præmie vil være i den pågældende anden valuta.

Herunder kan du se præmiebeløbet i forskellige valutaer.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Nogle gange kan vi tilbyde dig en Højere præmie. Hvis det er tilfældet, viser vi dig beløbet og Skæringsdatoen for den højere præmie i Revolut <18-appen.

Når vi kører denne Kampagne, og vi tilbyder en Højere præmie, kan den kun indløses inden Skæringsdatoen for den højere præmie. Det betyder, at både Henviserens og Den henvistes berettigelse til at modtage deres respektive Præmier afhænger af følgende:

 • Hvis Den henvistes forælder/værge godkender Revolut <18-kontoen og bestiller et fysisk Revolut <18-kort inden Skæringsdatoen for den højere præmie, og inden Udløbsdatoen, vil både Den henviste og Henviseren modtage den Højere præmie;
 • Hvis Den henvistes forælder/værge godkender Revolut <18-kontoen og bestiller et fysisk Revolut <18-kort efter Skæringsdatoen for den højere præmie, men inden Udløbsdatoen, vil både Den henviste og Henviseren modtage den præmie, der fremgår af ovenstående tabel (de vil ikke modtage den Højere præmie);
 • Hvis Den henvistes forælder/værge godkender Revolut <18-kontoen og bestiller et fysisk Revolut <18-kort efter Udløbsdatoen, vil hverken Den henviste eller Henviseren modtage en præmie.

Vi henviser til ovenstående som "Tidspunkter for præmiekvalifikation". Præmien indsættes på Henviserens og Den henvistes Revolut <18-konti i løbet af 5 hverdage efter bestillingen af Den henvistes fysiske Revolut <18-kort.


Hvem er kvalificeret til kampagnen?

Både Henviseren og Den henviste skal have den gældende lavalder for deres respektive marked for at være kvalificeret til denne Kampagne:

 • Lavalderen for personer med bopæl i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Letland, Norge, Sverige og Storbritannien er 13 år.
 • Lavalderen for personer med bopæl i Østrig, Bulgarien, Litauen og Spanien er 14 år.
 • Lavalderen for personer med bopæl i Tjekkiet, Frankrig, Grækenland og Slovenien er 15 år.
 • Lavalderen for personer med bopæl i Tyskland, Ungarn, Irland, Nederlandene, Polen og Rumænien er 16 år.

Nedenstående betingelser skal også opfyldes:

 • Henviseren og Den henviste (samt deres respektive forælder eller værge) skal have bopæl på et kvalificeret marked, men Henviseren (og vedkommendes forælder/værge) og Den henviste (og vedkommendes forælder/værge) behøver ikke have bopæl på det samme kvalificerede marked.
 • Henviseren skal modtage en invitation til Kampagnen direkte fra os via et felt i sin Revolut <18-app. Henviseren kan åbne Revolut <18-appen for at tjekke om vedkommende er kvalificeret. Såfremt feltet i appen, som er relateret til Kampagnen, ikke er tilgængeligt for Henviseren, er Henviseren ikke kvalificeret.
 • Den henviste skal være kvalificeret til at bruge Revolut <18 samt være en ny Revolut <18-bruger. Hvis Den henviste allerede har en Revolut <18- eller har haft en Revolut <18-konto eller tidligere har påbegyndt tilmeldingsprocessen hos en virksomhed i Revolut-gruppen, som tilbyder Revolut <18-konti, er Den henviste ikke en ny bruger og derfor ikke kvalificeret.

Du kan når som helst deaktivere Revolut <18-brugerens (eller Henviserens) mulighed for at henvise andre teenagebrugere til Revolut <18. Det gør du ved at gå til 'Indstillinger' på kontosiden for Revolut <18-brugeren i Revolut-appen og slå 'Henvisninger' for markedet fra.


Hvordan optjener Henviseren Præmien?

For at både Henviseren og Den henviste skal modtage Præmien, skal Henviseren opfylde kvalifikationskravene som angivet i sektionen "Hvem er kvalificeret til kampagnen?" i disse Vilkår samt de trin, der er påkrævet i denne og nedenstående sektion.

Henviseren skal kunne se feltet Kampagne i appen for at kunne invitere via sin Revolut <18-app.

 • Trin et: Henviseren skal trykke på knappen "Inviter venner" i appen for at invitere en ven (Den henviste) til at tilmelde sig Revolut <18 ved hjælp af Henviserens henvisningskode.
 • Når Henviseren trykker på knappen "Inviter venner" på feltet i Revolut <18-appen, vises der en meddelelseskladde, der indeholder Henviserens unikke henvisningskode. Henviseren kan tilpasse meddelelsen og sende den til Den henviste.
 • Den henviste skal indlede tilmeldingen til Revolut <18 i Revolut <18-appen og angive den unikke henvisningskode.
 • Den henviste vil derefter blive bedt om at invitere sin forælder/værge for at aktivere og godkende Revolut <18-kontoen, som Den henviste har anmodet om at blive tilmeldt i Revolut <18-appen. Hvis Den henvistes forælder/værge ikke har en Revolut Personal-konto, skal vedkommende åbne en sådan og være tilmeldt, før vedkommende kan godkende Den henvistes anmodning om at åbne en Revolut <18-konto.
 • Som et led i denne Kampagne skal Den henvistes forælder/værge også bestille et fysisk Revolut <18-kort inden udløbsdatoen.

Ovenstående trin skal gennemføres i henhold til de Tidspunkter for præmiekvalifikation, der er angivet i sektionen "Hvad er præmien?" i disse vilkår.

Vi kører muligvis denne Kampagne mere end én gang i løbet af et kalenderår, men uanset hvor mange gange det sker, kan Henviseren maksimalt henvise 10 personer i løbet af et kalenderår. Hvis Henviseren henviser mere end 10 personer i løbet af et kalenderår, er Henviseren og Den henviste ikke berettiget til mere end 10 Præmier (eller evt. Højere præmier) hver.

Der er også et loft for, hvor mange penge en Henviser kan tjene pr. kalenderår i relation til denne Kampagne. En Henviser kan maksimalt optjene det præmiebeløb, der er angivet i tabellen i sektionen "Hvad er præmien?", 20 gange i løbet af et kalenderår. Eksempel:

 • En kunde i Storbritannien kan maksimalt tjene 100 GBP (5 GBP x 20) pr. kalenderår.
 • En kunde i Irland (eller en kunde, der har base i et andet land i eurozonen, som er kvalificeret til denne Kampagne) kan maksimalt optjene 100 EUR (5 EUR x 20) pr. år.

Bemærk, at disse grænser er akkumulerede. Det betyder, at hvis det maksimumbeløb, der er defineret ovenfor, nåes, er Henviseren ikke kvalificeret til at optjene Præmier i forbindelse med flere Henviste personer.


Hvordan optjener Den henviste Præmien?

For at både Henviseren og Den henviste skal modtage Præmien, skal Den henviste opfylde kvalifikationskravene som angivet i sektionen "Hvem er kvalificeret til kampagnen?" i disse Vilkår samt de trin, der er påkrævet i denne og ovenstående sektion.

 • Når Den henviste modtager Henviserens invitation om at tilmelde sig Revolut <18, skal Den henviste først downloade Revolut <18-appen i App Store eller Google Play Butik.
 • Når Den henviste downloader og åbner Revolut <18-appen, føres Den henviste til tilmeldingsprocessen for en Revolut <18-konto. Den henviste skal angive nogle grundlæggende id-oplysninger, angive den unikke henvisningskode fra Henviseren, og derefter får vedkommende vist et skærmbillede, hvor Den henviste bliver bedt om at invitere sin forælder/værge til at aktivere og godkende Revolut <18-kontoen for Den henviste.
 • Hvis Den henvistes forælder/værge ikke har en Revolut Personal-konto, skal vedkommende åbne en sådan og være tilmeldt, før vedkommende kan godkende Den henvistes anmodning om at åbne en Revolut <18-konto.
 • Som et led i denne Kampagne skal Den henvistes forælder/værge også gå til sektionen <18 i Revolut-appen og bestille et fysisk Revolut <18-kort til Den henviste inden Udløbsdatoen.

Ovenstående trin skal gennemføres i henhold til de Tidspunkter for præmiekvalifikation, der er angivet i sektionen "Hvad er præmien?" i disse vilkår.


Hvilke andre juridiske oplysninger bør jeg vide noget om?

 1. Vi kan ændre, suspendere eller lukke denne Kampagne når som helst, hvis Kampagnen efter vores rimelige vurdering misbruges eller påvirker Revoluts goodwill eller rygte negativt. Det kan vi gøre enten på individuel basis eller kampagnebasis. Kontakt support, hvis du mener, du er kvalificeret til en Præmie i forbindelse med denne Kampagne, og du ikke har fået den tildelt som følge af denne tidlige suspendering eller lukning af Kampagnen.
 2. Hvis vi er nødt til at ændre, suspendere eller lukke Kampagnen før udløbet af Kampagneperioden, giver vi dig besked via Revolut-appen og/eller mail. En eventuel annullering eller ændringer af Vilkårene påvirker ikke dine rettigheder, hvis du allerede har deltaget i Kampagnen.
 3. Vi forbeholder os retten til at tilbageføre Præmien, hvis den blev optjent som følge af svindel, hvis du bryder de vilkår, der gælder for din Revolut-konto for at få Præmien, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at du ikke overholder disse Vilkår. Vi anser tilbageførslen af en eventuel Præmie for at være sket med dit samtykke og betalingen for at være godkendt af dig.
 4. Hvis vi mener, at du har deltaget i svindel eller grundlæggende misbrug af denne Kampagne, er vi berettiget til efter eget skøn at handle på behørig vis i situationen. Det vil f.eks. være grundlæggende misbrug af denne Kampagne at arrangere en kampagne for at profitere på denne Kampagne på en måde, der ikke resulterer i ægte og unikke nye tilmeldinger til Revolut, og vi kan lukke din privatkonto og tilbageføre eventuelle Præmier, herunder Højere præmier, hvis du gør det.
 5. Henviseren og Den henviste er ikke kvalificeret til Præmien, hvis nogen af nedenstående punkter sker mellem tidspunktet for kvalifikationen til Præmien og tidspunktet for modtagelsen af Præmien eller før forfaldsdatoen for udbetalingen af Præmien: (i) Hvis Henviseren eller Den henvistes forælder/værge tilbagefører nogen af de påkrævede trin, efter at de er gennemført; (ii) Hvis Henviseren eller Den henvistes forælder/værge lukker sin Revolut Personal-konto eller underordnede Revolut <18-konto; eller; (iii) Hvis vi suspenderer eller begrænser en af disse eller begge konti for Henviseren eller Den henvistes forælders eller værges privatkonto.
 6. Hændelser, som ikke kan kontrolleres af Revolut, kan også medføre, at tildelingen af Præmien som et led i denne Kampagne er umulig. Revolut vil ikke være ansvarlig for et eventuelt tab, hverken direkte eller indirekte, der opstår som følge af en hændelse, som Revolut ikke kan drages til ansvar for.
 7. Disse Vilkår publiceres på engelsk og alle oversættelser sker udelukkende af kommunikationshensyn. Det betyder, at du ikke kan udlede nogen rettigheder af de oversatte versioner, og at det kun er den engelske version, der kan anvendes i forbindelse med retssager. Såfremt loven foreskriver, at det lokale sprog skal anvendes, vil den lokale sprogversion af disse vilkår være bindende.
 8. Det kan være påkrævet, at Revolut håndterer eller anvender persondata i forbindelse med udførelsen af sine forpligtelser i overensstemmelse med disse Vilkår. Se flere oplysninger i vores fortrolighedserklæring for Revolut <18 om, hvordan vi håndterer dine data.
 9. Denne Kampagne er organiseret og tilbydes dig af enhederne i Revolut-gruppen, som leverer din Revolut Personal-konto. Hvis du har en klage i forbindelse med denne Kampagne, kan du indgive den til dem via Revolut-appen. Herunder kan du se de registrerede adresser for hver enkelt enhed i Revolut-gruppen samt de relevante love og domstole, der har jurisdiktion i forbindelse med dine eventuelle indsigelser under denne Kampagne. Du kan henholde dig til de obligatoriske love om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du bor.


Enhed/afdeling i Revolut-gruppen

Registreret adresse

Den lov, der gælder for disse Kampagnevilkår

De domstole, der har jurisdiktion

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engelsk lov

Domstolene i England og Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litauen

Litauisk lov

Domstolene i Litauen eller domstolene i den EU-medlemsstat, du bor i.

Revolut Bank UAB, der driver virksomhed i Irland via sin afdeling i Irland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irland

Irsk lov

De kompetente domstole i Irland.

Revolut Bank UAB, der driver virksomhed via sin afdeling i Frankrig

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Frankrig (SIREN 894 031 244)

Fransk lov

Hvis du er utilfreds med den måde, vi har håndteret din klage på, kan du gratis indgive den til Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) og en eventuel indsigelse kan indgives for den kompetente domstol i Frankrig.

Revolut Bank UAB, der driver virksomhed via sin afdeling i Spanien

Med skatte-id W0250845E, lovligt registreret hos handelskammeret i Madrid under Volumen 44863, Ark 1, Afsnit 8, Side M-789831 og hos Banco de España under nummer 1583. Adressen er Príncipe de Vergara, 132, 4., 28002, Madrid,Spanien

Spansk lov

Den kompetente domstol i Spanien

Revolut Bank UAB, der driver virksomhed via sin afdeling i Nederlandene

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederlandene

Nederlandsk lov

Den kompetente domstol i Nederlandene.