Kampagnevilkår

Revolut <18 Referrals Promotion

Download PDF

Kampagnetilbud om Revolut <18-henvisning


Hvad drejer Kampagnetilbuddet sig om?

Sem et led i Kampagnetilbuddet om Revolut <18-henvisning ("Kampagnetilbud") giver Revolut bestemte Revolut <18-teenagebrugere muligheden for at henvise andre teenagebrugere til Revolut <18, så de begge kan modtage en kontantpræmie ("Præmien"). Ved opfyldelse af kravene i nærværende vilkår og betingelser ("Vilkår") er det en mulighed for både Revolut <18-teenagebrugeren, der foretager henvisningen ("Henviseren"), og teenagebrugeren, der modtager henvisningen ("Den henviste"), at modtage Præmien.

Disse Vilkår er gældende for samme Kampagnetilbud i Storbritannien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Sverige ("Kvalificerede markeder"). Læs disse Vilkår omhyggeligt, herunder de kvalifikationskriterier, der er angivet nedenfor.

I disse Vilkår henviser "du" eller "din" til forælderen eller værgen for den Henviser, der ønsker at benytte Kampagnetilbuddet til at henvise en ven.

Kampagnetilbuddet gælder fra den 14. november 2022 kl. 12.00 til den 31. december 2023 kl. 23.59 . Vi kalder dette "Kampagneperioden".

Både Henviser og Den henviste samt forælderen/værgen for både Henviser og Den henviste skal opfylde alle relevante krav i Kampagneperioden for at få Præmien.

I disse vilkår kan du se de regler, der gælder for Kampagnetilbuddet, og du skal altid overholde disse Vilkår samt de vilkår, der gælder for din konto, når du benytter Kampagnetilbuddet.

Hvad er Revolut <18?

Revolut <18 er udviklet til forældre, som gerne vil have, at deres børn udvikler økonomiske færdigheder og lærer, hvordan man bruger og administrerer penge.

Revolut <18-kontoen skal konfigureres til teenageren af forælderen eller værgen, og den er en underkonto til forældrens/værgens private Revolut-konto. Det betyder, at du skal have en privat Revolut-konto for at kunne åbne en Revolut <18-konto til teenageren. Eftersom Revolut <18-kontoen er en underkonto til din private Revolut-konto, er du ansvarlig for alt, hvad en Revolut <18-bruger foretager sig med den, som om det var dig selv, der havde gjort det.

Hvad er Præmien?

Den Præmie, som Henviseren og Den henviste eventuelt modtager, er afhængig af den primære valuta for forælderens/værgens private Revolut-konto, som angivet herunder.

Den primære valuta for forælderens/værgens private Revolut-konto


GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700


Eksempel:

 • Hvis den primære valuta for forælderens/værgens private Revolut-konto for henholdsvis Henviseren og Den henviste er GBP, vil både Henviseren og Den henviste være berettiget til at modtage en Præmie på 5 GBP hver
 • Hvis den primære valuta for forældrens/værgens private Revolut-konto for Henviseren er EUR, og den primære valuta for forælderens/værgens private Revolut-konto for Den henviste er SEK, vil Henviseren være berettiget til at modtage en Præmie på 5 EUR, og Den henviste vil være berettiget til at modtage en Præmie på 50 SEK.

Præmien er en kontantbelønning i form af en opfyldning, som Henviseren og Den henviste kan bruge til betaling med et fysisk eller virtuelt Revolut <18-kort.


Hvem er berettiget til Kampagnetilbuddet?

Sådan bliver du berettiget til Kampagnetilbuddet:


 • Både Henviseren og Den henviste skal have den rette alder for at være berettiget.


Alderen for, at borgere i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Norge, Sverige og Storbritannien er berettiget, er 13 år og ældre.


Alderen for, at borgere i Østrig, Bulgarien, Litauen og Spanien er berettiget, er 14 år og ældre.


Alderen for, at borgere i Tjekkiet, Frankrig, Grækenland og Slovenien er berettiget, er 15 år og ældre.


Alderen for, at borgere i Tyskland, Ungarn, Irland, Nederlandene, Polen og Rumænien er berettiget, er 16 år og ældre.


 • Henviseren og Den henviste og deres respektive forældre/værger skal have bopæl på et Kvalificeret marked.


 • Henviseren skal modtage en invitation til Kampagnetilbuddet direkte fra os via et felt i appen i vedkommendes Revolut <18-app. Henviseren kan åbne Revolut <18-appen for at kontrollere, om vedkommende er berettiget. Hvis appfeltet, der er relateret til Kampagnetilbuddet, ikke er tilgængeligt for Henviseren, er vedkommende ikke berettiget.


 • Den henviste skal være en ny Revolut <18-bruger. Hvis Den henviste allerede er Revolut <18-bruger eller tidligere har brugt en konto eller startet tilmeldingsprocessen, anses Den henviste ikke for at være en ny bruger og er derfor ikke berettiget.


Du kan når som helst deaktivere Revolut <18-brugerens (eller Henviserens) mulighed for at henvise andre teenagebrugere til Revolut <18. Det kan du gøre ved at gå til "Indstillinger" i sektionen "Hub" i Revolut <18 i Revolut-appen og slå den til/fra-knap fra, der er markeret som "Henvisninger".

Hvordan optjener Henviseren Præmien?

Hvis både Henviseren og Den henviste skal modtage Præmien, skal Henviseren opfylde de kvalifikationskrav, der er angivet i nærværende Vilkår.

Henviseren skal kunne se invitationen (til Kampagnetilbuddet) fra os på appfeltet i sin Revolut <18-app. Henviseren skal trykke på knappen "Inviter venner" på feltet i Revolut <18-appen for at invitere en ven (eller Den henviste) til at tilmelde sig Revolut <18- ved hjælp af henvisningskoden. Den henviste skal være berettiget for at bruge Revolut <18. Henviseren kan invitere venner fra hele verden, hvor Revolut <18 er tilgængelig.

Når Henviseren trykker på knappen "Inviter venner" på appfeltet i sin Revolut <18-app, vises en kladdemeddelelse, der indeholder Henviserens unikke henvisningskode. Henviseren kan tilpasse meddelelsen.

Det er henvisningskoden, der er vigtig – Den henviste skal indlede tilmeldingen til Revolut <18 via Revolut <18-appen og angive den unikke henvisningskode. Den henviste bliver derefter bedt om at invitere sin forælder/værge til at aktivere og godkende Revolut <18-kontoen, som Den henviste har tilmeldt sig, i Revolut-appen. Hvis forælderen/værgen for Den henviste ikke har en privat Revolut-konto, skal vedkommende åbne en konto og onboardes af Revolut, inden vedkommende kan godkende Revolut <18-kontoen i Revolut-appen. Den henvistes forælder/værge skal også bestille et fysisk Revolut <18-kort senest 60 dage efter angivelse af henvisningskoden.

Hvis alle ovenstående trin er gennemført inden udgangen af Kampagneperioden, modtager både Henviseren og Den henviste Præmien. Præmien indsættes på de respektive Revolut <18-underkonti til Revolut-kontiene tilhørende forælderen/værgen for Henviseren og Den henviste inden for 5 hverdage fra bestillingen af det fysiske Revolut <18-kort.

Henviseren kan maksimalt henvise ti personer om året. Hvis Henviserens henvisningskode allerede er angivet af ti forskellige henviste personer, er Henviseren ikke berettiget til yderligere Præmier i det pågældende år.

Hvordan optjener Den henviste Præmien?

Hvis både Henviseren og Den henviste skal modtage Præmien, skal Den henviste opfylde de kvalifikationskrav, der er angivet i nærværende Vilkår.

Den henviste skal være en ny Revolut <18-bruger. Hvis Den henviste allerede er Revolut <18-bruger eller tidligere har haft en konto eller startet tilmeldingsprocessen, anses Den henviste ikke for at være en ny bruger og er derfor ikke berettiget.


Når Den henviste modtager Henviserens invitation til at tilmelde sig Revolut <18, skal Den henviste først downloade Revolut <18-appen i App Store. Når Den henviste downloader og åbner Revolut <18-appen, sendes Den henviste til tilmeldingsprocessen for en Revolut <18-konto. Den henviste skal indlede tilmeldingen til Revolut <18.


Den henviste skal angive grundlæggende id-oplysninger samt den unikke henvisningskode, som er modtaget fra Henviseren. Derefter vises et skærmbillede, hvor Den henviste bliver bedt om at invitere sin forælder/værge til at aktivere og godkende den Revolut <18-konto, som Den henviste har tilmeldt sig. Hvis forælderen/værgen for Den henviste ikke har en privat Revolut-konto, skal vedkommende åbne en konto og onboardes af Revolut, inden vedkommende kan godkende kontoen i Revolut-appen.Den henvistes forælder/værge skal også gå til sektionen <18 i Revolut-appen og bestille et fysisk Revolut <18-kort til Den henviste senest 60 dage efter angivelse af henvisningskoden.


Hvis alle ovenstående trin er gennemført inden udgangen af Kampagneperioden, modtager både Henviseren og Den henviste Præmien. Præmien indsættes på de respektive Revolut <18-underkonti til Revolut-kontiene tilhørende forælderen/værgen for Henviseren og Den henviste inden for 5 hverdage fra bestillingen af det fysiske Revolut <18-kort.

Henviseren og Den henviste betales ikke en Præmie (eller kan få omgjort en tidligere betalt Præmie), hvis Henviserens eller Den henvistes forælder/værge fortryder et af disse trin, efter at det er gennemført. Hvis f.eks. Den henvistes forælder/værge annullerer sit Revolut <18-kort inden modtagelsen.

Hvilke øvrige juridiske oplysninger bør jeg have?

 1. Dette Kampagnetilbud er organiseret og tilbudt til brugere, der har bopæl i Storbritannien af Revolut Ltd, et firma med registreret adresse på 7 Westferry Circus, London, E14 4HD. Dette Kampagnetilbud er organiseret og tilbudt til brugere, der har bopæl i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige af Revolut Bank UAB, et firma med registreret adresse på Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litauen.
 2. Vi kan suspendere eller afslutte dette Kampagnetilbud når som helst, hvis vi mener, at Kampagnetilbuddet misbruges, eller at det påvirker Revoluts goodwill eller rygte negativt. Det kan vi gøre på individuelt basis eller kampagnebasis. Kontakt Support, hvis du mener, at du er berettiget til en Præmie i relation til Kampagnetilbuddet, men som du ikke har fået tildelt som følge af denne tidlige suspendering eller afslutning.
 3. Vi kan annullere dette Kampagnetilbud eller ændre disse Vilkår når som helst uden varsel. En eventuel annullering eller ændring af Vilkårene påvirker ikke dine rettigheder, hvis du allerede har benyttet Kampagnetilbuddet.
 4. Vi forbeholder os retten til at omgøre Præmien, hvis Præmien er optjent ved hjælp af svindel, hvis du bryder de vilkår, der gælder for din konto, i forsøget på at optjene Præmien, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at du ikke overholder nærværende Vilkår. Vi vil overveje af tilbageføre alle Præmier, der er tildelt med dit samtykke, samt den betaling, der er godkendt af dig.
 5. Hvis Henviserens eller Den henvistes forælder/værge lukker sin Revolut-konto eller Revolut <18-underkontoen, eller vi suspenderer eller begrænser en af disse konti, i tidsrummet mellem man bliver berettiget til Præmien og modtager den, eller inden den dato vi skal indbetale Præmien – vil Henviseren og Den henviste miste deres berettigelse til Præmien.
 6. Situationer, der falder uden for Revoluts kontrol, kan også gøre tildelingen af Præmien umulig som et led i dette Kampagnetilbud. Revolut er ikke ansvarlig for eventuelle tab, hverken direkte eller indirekte, der opstår som følge af en situation, Revolut ikke kan drages til ansvar for.
 7. Disse vilkår publiceres på engelsk, og alle oversættelser stilles udelukkende til rådighed af høflighed. Det betyder, at du ikke kan udlede dine rettigheder af en eventuelt oversat version. Det er også kun den engelske version, der kan anvendes i retten.
 8. Dette Kampagnetilbud har to sider, dvs. både Henviseren og Den henviste tildeles Præmien (i henhold til opfyldelse af de krav, der er angivet i nærværende Vilkår).
 9. Præmien udbetales til både Henviseren og Den henviste i løbet af fem hverdage efter åbningen af den Revolut <18-konto, som Den henviste har tilmeldt sig, der er bestilt et Revolut <18-kort, og de øvrige krav indeholdt i nærværende Vilkår er opfyldt.
 10. Præmien tildeles kun i forbindelse med vellykkede henvisninger til Revolut <18-konti, hvor Den henviste er nye Revolut<18-bruger.
 11. Revolut er nødt til at behandle Henviserens og Den henvistes persondata for at kunne leve op til sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår. Revolut vil behandle Henviserens og Den henvistes persondata i overensstemmelse med Fortrolighedserklæringen for Revolut <18
 12. Hvis vi mener, at du har deltaget i svindel eller misbrug af materiale i forbindelse med dette Kampagnetilbud, kan vi efter eget skøn træffe de foranstaltninger, vi mener er passende i situationen. Det kan f.eks. være misbrug af materiale i forbindelse med Kampagnetilbuddet, hvis du arrangerer en kampagne for at profitere af Kampagnetilbuddet på en måde, der ikke medfører reelle og unikke nye tilmeldinger til Revolut. En sådan situation vil medføre, at vi kan lukke din konto og omgøre tildelingen af Præmier.
 13. Hvis du har spørgsmål eller klager i forhold til dette Kampagnetilbud, kan du kontakte Support ved hjælp af chat via appen.
 14. Hvis du er kunde hos Revolut Ltd, er dette Kampagnetilbud underlagt engelsk lov, og domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre eventuelle relaterede indsigelser. Hvis du er kunde hos Revolut Bank UAB, er dette Kampagnetilbud underlagt litauisk lov (du er dog stadig omfattet af de obligatoriske regler om forbrugerbeskyttelse i det EØS-land, du bor i) og domstolene i Litauen (eller i det EU-land, du bor i) har enekompetence til at afgøre eventuelle relaterede indsigelser.