Podmínky propagační akce

Revolut <18 Referrals Promotion

Propagační akce Doporučení Revolut <18


Čeho se propagační akce týká?

V rámci propagační akce Doporučení Revolut <18 (dále jen „propagační akce“) nabízí Revolut určitým dospívajícím uživatelům Revolut <18 možnost doporučit Revolut <18 dalším dospívajícím uživatelům a oběma poskytnout peněžní odměnu (dále jen „odměna“). Platí věková omezení, viz „Kdo se může propagační akce zúčastnit?“.

Propagační akce bude probíhat v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království („vyhovující trhy“). Pečlivě si přečtěte tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky“) včetně níže uvedených kritérií způsobilosti.

Když v těchto podmínkách uvádíme „vy“ nebo „váš“, myslíme tím rodiče nebo zákonného zástupce doporučujícího uživatele, který si přeje doporučit svého přítele v rámci propagační akce. Když uvádíme „doporučující uživatel“, myslíme tím stávajícího uživatele Revolut <18, který může doporučit svého přítele, aby se stal uživatelem Revolut <18. Když uvádíme „doporučovaný uživatel“, myslíme tím osobu, kterou doporučující uživatel pozve.

Období propagační akce a klíčové termíny:

 • Akce bude probíhat po dobu, po kterou bude dostupná v aplikaci Revolut <18 (dále jen „doba trvání propagační akce“).
 • Doporučující i doporučovaný uživatel (stejně jako rodič / zákonný zástupce doporučujícího i doporučovaného uživatele) musí splnit příslušné požadavky, které se na ně vztahují (uvedené v těchto podmínkách), a to v průběhu doby trvání propagační akce, aby doporučující i doporučovaný uživatel mohli získat odměnu.
 • Doporučovaný uživatel má 60 dní od zadání doporučujícího kódu na dokončení požadovaných kroků uvedených v těchto podmínkách (dále jen „datum ukončení platnosti“).
 • Pokud v rámci této propagační akce nabízíme vyšší odměnu (dále jen „vyšší odměna“) (viz „Co je odměna?“), musí doporučující a doporučovaný uživatel splnit požadované kroky uvedené v těchto podmínkách do 1) konkrétního data pro získání vyšší odměny (dále jen „hraniční datum pro získání vyšší odměny“) a 2) data vypršení platnosti, podle toho, co nastane dříve, aby získali vyšší odměnu, jinak získají standardní odměnu, pokud požadované kroky splní do 2), ale ne do 1).

Tyto podmínky stanoví pravidla, která se vztahují na propagační akci, a vy se jimi musíte řídit, stejně jako podmínkami, které se vztahují na váš osobní účet a účet Revolut <18, po celou dobu účasti v propagační akci.


Co je odměna?

Odměna, kterou může doporučující a doporučovaný uživatel získat, pokud na ni mají nárok, závisí na základní měně osobního účtu Revolut jejich rodiče nebo zákonného zástupce, jak je uvedeno níže. To znamená, že pokud má doporučující uživatel nárok na odměnu a osobní účet jeho rodiče nebo zákonného zástupce je veden v GBP, ale osobní účet rodiče nebo zákonného zástupce doporučovaného uživatele je veden v jiné měně, odměna doporučujícího uživatele bude v GBP, ale odměna doporučovaného uživatele bude v této jiné měně.

Výši odměny v různých měnách najdete níže.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Někdy vám můžeme nabídnout vyšší odměnu. V takovém případě vám v aplikaci Revolut <18 zobrazíme částku a hraniční datum pro získání vyšší odměny.

Kdykoli spustíme tuto propagační akci a nabídneme vyšší odměnu, lze o ni požádat pouze před hraničním datem pro získání vyšší odměny. To znamená, že možnost doporučujícího i doporučovaného uživatele získat příslušné odměny závisí na následujících skutečnostech:

 • Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele schválí účet Revolut <18 a objedná fyzickou kartu Revolut <18 před hraničním datem pro získání vyšší odměny a před datem vypršení platnosti, budou moci doporučující a doporučovaný uživatel získat vyšší odměnu;
 • Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele schválí účet Revolut <18 a objedná fyzickou kartu Revolut <18 po hraničním datu pro získání vyšší odměny, ale před datem vypršení platnosti, budou moci doporučující a doporučovaný uživatel získat odměnu uvedenou ve výše uvedené tabulce (neobdrží vyšší odměnu);
 • Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele schválí účet Revolut <18 a objedná fyzickou kartu Revolut <18 po uplynutí doby platnosti, doporučující ani doporučovaný uživatel nebudou moci získat žádnou odměnu.

Výše uvedené skutečnosti označujeme jako „časové rozvržení nároku na odměnu“. Odměna bude připsána na účet Revolut <18 doporučujícího a doporučovaného uživatele do 5 pracovních dnů po objednání fyzické karty Revolut <18 doporučovaného uživatele.


Kdo se může propagační akce zúčastnit?

Pro účast v této propagační akci musí mít doporučující i doporučovaný uživatel alespoň minimální věk požadovaný pro daný trh:

 • Pro obyvatele Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Lotyšska, Norska, Švédska a Spojeného království je minimální věk 13 let.
 • Pro obyvatele Rakouska, Bulharska, Litvy a Španělska je minimální věk 14 let.
 • Pro obyvatele České republiky, Francie, Řecka a Slovinska je minimální věk 15 let.
 • Pro obyvatele Německa, Maďarska, Irska, Nizozemska, Polska a Rumunska je minimální věk 16 let.

Musí být také splněny níže uvedené podmínky:

 • Doporučující i doporučovaný uživatel (a jejich rodiče nebo zákonní zástupci) musí mít bydliště na vyhovujícím trhu, ale doporučující uživatel (a jeho rodič / zákonný zástupce) a rozhodčí (a jeho rodič / zákonný zástupce) nemusí mít bydliště na stejném vyhovujícím trhu.
 • Doporučující uživatel musí obdržet pozvánku na akci přímo od nás prostřednictvím pole v aplikaci Revolut <18. Doporučující uživatel může navštívit aplikaci Revolut <18 a zkontrolovat, zda splňuje podmínky – pokud pole v aplikaci vztahující se k propagační akci není pro doporučujícího uživatele dostupné, pak doporučující uživatel nesplňuje podmínky.
 • Doporučovaný uživatel musí být oprávněn používat Revolut <18 a být novým uživatelem Revolut <18. Pokud je doporučovaný uživatel v současné době uživatelem účtu Revolut <18 nebo v minulosti používal účet Revolut <18 nebo zahájil proces registrace, a to u kterékoli společnosti skupiny Revolut, která nabízí účty Revolut <18, není doporučovaný uživatel novým uživatelem, a tudíž nemá nárok.

Kdykoli můžete vypnout možnost svého uživatele Revolut <18 (doporučujícího uživatele) doporučovat Revolut <18 dalším dospívajícím uživatelům. Můžete to udělat tak, že na stránce účtu uživatele Revolut <18 v aplikaci Revolut přejdete do Nastavení a vypnete přepínač označený „Doporučení“.


Jak doporučující uživatel získá odměnu?

Aby doporučující i doporučovaný uživatel obdrželi odměnu, musí doporučující uživatel splnit požadavky na způsobilost uvedené v části „Kdo se může propagační akce zúčastnit?“ těchto podmínek, jakož i kroky, které jsou po nich vyžadovány v této části a v části níže.

Doporučující uživatel musí mít možnost vidět pozvánku v poli propagace ve své aplikaci Revolut <18.

 • První krok: Doporučující uživatel musí klepnout na tlačítko „Pozvat přátele“ v poli v aplikaci a pozvat přítele (doporučovaného uživatele), aby se zaregistroval do služby Revolut <18 pomocí doporučujícího kódu.
 • Jakmile doporučující uživatel klepne na tlačítko „Pozvat přátele“ v poli v aplikaci Revolut <18, zobrazí se návrh zprávy obsahující jedinečný doporučující kód. Doporučující uživatel může zprávu přizpůsobit a odeslat ji doporučovanému uživateli.
 • Doporučovaný uživatel musí iniciovat registraci do služby Revolut <18 prostřednictvím aplikace Revolut <18 a zadat jedinečný doporučující kód.
 • Poté bude doporučovaný uživatel požádán, aby vyzval svého rodiče / zákonného zástupce k aktivaci a schválení účtu Revolut <18, který si doporučovaný uživatel vyžádal k registraci v aplikaci Revolut <18. Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nemá osobní účet Revolut, musí si rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nejprve založit osobní účet Revolut a být úspěšně zaregistrován, aby mohl schválit žádost doporučovaného uživatele o založení účtu Revolut <18.
 • V rámci této propagační akce musí rodič/opatrovník doporučovaného uživatele také objednat fyzickou kartu Revolut <18 před datem vypršení platnosti.

Výše uvedené kroky musí být provedeny v souladu s časovým rozvržením nároku na odměnu uvedeným v části „Co je odměna?“ těchto podmínek.

Tuto propagační akci můžeme spustit více než jednou v kalendářním roce, ale bez ohledu na to, kolikrát tuto propagační akci spustíme, maximální počet osob, které může doporučující uživatel v kalendářním roce doporučit, je deset. Pokud doporučující uživatel doporučí více než deset osob v kalendářním roce, nebudou mít doporučující a doporučovaný uživatel nárok na více než deset odměn (případně vyšších odměn).

V souvislosti s touto propagační akcí je také stanoven limit, kolik peněz může doporučující uživatel za kalendářní rok vydělat. Maximální částka, kterou může doporučující uživatel získat za kalendářní rok prostřednictvím této propagační akce, je 20násobek částky uvedené v tabulce v části „Co je odměna?“. Příklad:

 • zákazník ve Spojeném království může vydělat maximálně 100 liber (5 x 20 liber) za kalendářní rok
 • zákazník v Irsku (nebo zákazník se sídlem v jiné zemi eurozóny, která má nárok na tuto propagační akci) může získat maximálně 100 EUR (5 x 20 EUR) ročně.

Upozorňujeme, že tyto limity se sčítají. To znamená, že pokud je dosaženo maximální částky definované výše, nebude mít doporučující uživatel nárok na získání odměn v souvislosti s dalšími doporučovanými uživateli.


Jak doporučovaný uživatel získá odměnu?

Aby doporučující i doporučovaný uživatel obdrželi odměnu, musí doporučovaný uživatel splnit požadavky na způsobilost uvedené v části „Kdo se může propagační akce zúčastnit?“ těchto podmínek, jakož i kroky, které jsou po nich vyžadovány v této části a v části výše.

 • Když doporučovaný uživatel obdrží od doporučujícího uživatele pozvánku k registraci do Revolut <18, musí si nejprve stáhnout aplikaci Revolut <18 z obchodu s aplikacemi.
 • Jakmile si doporučovaný uživatel stáhne a otevře aplikaci Revolut <18, bude přesměrován na proces registrace účtu Revolut <18. Doporučovaný uživatel bude muset poskytnout několik základních identifikačních údajů, zadat jedinečný doporučující kód, který obdržel od doporučujícího uživatele, a poté se mu zobrazí obrazovka s žádostí, aby vyzval rodiče / zákonného zástupce k aktivaci a schválení účtu Revolut <18.
 • Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nemá osobní účet Revolut, musí si rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nejprve založit osobní účet Revolut a být úspěšně zaregistrován, aby mohl schválit žádost doporučovaného uživatele o založení účtu Revolut <18.
 • V rámci této propagační akce musí rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele také přejít do sekce <18 v aplikaci Revolut a objednat pro doporučovaného uživatele fyzickou kartu Revolut <18 před datem vypršení platnosti.

Výše uvedené kroky musí být provedeny v souladu s časovým rozvržením nároku na odměnu uvedeným v části „Co je odměna?“ těchto podmínek.


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Tuto propagační akci můžeme kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit, pokud podle našeho rozumného názoru dochází k jejímu zneužívání nebo pokud může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce. Pokud se domníváte, že máte v souvislosti s propagační akcí nárok na nějakou odměnu, kterou jste nezískali v důsledku tohoto předčasného pozastavení nebo ukončení, obraťte se na podporu.
 2. Pokud budeme muset akci změnit, pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, oznámíme vám to prostřednictvím aplikace Revolut a/nebo e-mailu. Jakékoli zrušení nebo změny podmínek nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.
 3. Vyhrazujeme si právo zrušit odměnu, pokud jste ji získali podvodně, pokud jste porušili podmínky, které se vztahují na váš účet Revolut, abyste získali odměnu, nebo pokud zjistíme, že jste nedodrželi tyto podmínky. Zrušení jakékoli odměny budeme považovat za provedené s vaším souhlasem a platbu za vámi schválenou.
 4. Pokud se domníváme, že jste se dopustili podvodu nebo podstatného zneužití této propagační akce, můžeme podle vlastního uvážení podniknout jakékoli kroky, které za daných okolností považujeme za vhodné. Podstatným zneužitím této propagační akce by bylo například uspořádání kampaně s cílem vydělat na této propagační akci způsobem, který by nevedl ke skutečným a jedinečným novým registracím do služby Revolut, a v takovém případě můžeme váš osobní účet uzavřít a zrušit veškeré odměny včetně vyšších odměn.
 5. Doporučující a doporučovaný uživatel nemají nárok na odměnu, pokud v době od získání nároku na odměnu do obdržení odměny nebo předtím, než jsme měli odměnu vyplatit, nastane některá z níže uvedených skutečností: (i) pokud rodič / zákonný zástupce doporučujícího nebo doporučovaného uživatele zruší některý z požadovaných kroků po jejich provedení; (ii) pokud rodič / zákonný zástupce doporučujícího nebo doporučovaného uživatele zruší svůj osobní účet Revolut nebo podúčet Revolut <18; nebo (iii) pokud pozastavíme nebo omezíme osobní účet rodiče nebo zákonného zástupce doporučujícího nebo doporučovaného uživatele.
 6. Mohou také nastat události, které Revolut nemůže ovlivnit a které znemožní udělení odměny v rámci této propagační akce. Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou ztrátu, která vznikla v důsledku události mimo jeho kontrolu.
 7. Tyto podmínky jsou zveřejněny v angličtině a případný překlad je pouze pro informaci. To znamená, že z přeložené verze nelze odvozovat žádná práva a v soudním řízení lze použít pouze anglickou verzi. Pokud se však podle zákona musí používat místní jazyk, je závazná místní jazyková verze těchto podmínek.
 8. Společnost Revolut může potřebovat zpracovávat nebo používat osobní údaje k plnění svých povinností v souvislosti s těmito podmínkami. Další informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů Revolut <18.
 9. Tuto propagační akci organizují a nabízejí vám subjekty skupiny Revolut, které vám poskytují osobní účet Revolut. Pokud máte stížnost na tuto propagační akci, můžete ji vznést přímo u nich prostřednictvím aplikace Revolut. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Můžete se spolehnout na závazné zákony na ochranu spotřebitele v zemi, kde žijete.


Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Anglické právo

Soudy Anglie a Walesu.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

Irské právo

Příslušné irské soudy.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Francii

10 avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie (SIREN 894 031 244)

Francouzské právo

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete se bezplatně obrátit na Médiateur de l'Association française des Sociétés Financières (ASF) a případný spor může být postoupen příslušnému soudu ve Francii.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Španělsku

S daňovým identifikačním číslem W0250845E, řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu pod číslem 44863, list 1, oddíl 8, strana M-789831 a u Španělské banky pod číslem 1583. Její adresa je Príncipe de Vergara, 132, 4. patro, 28002, Madrid, Španělsko.

Španělské právo

Příslušný soud ve Španělsku.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nizozemsko

Nizozemské právo

Příslušný nizozemský soud.