Podmínky propagační akce

Revolut <18 Referrals Promotion

Stáhnout PDF

Propagační akce Doporučení Revolut <18Čeho se propagační akce týká?

V rámci propagační akce Doporučení Revolut <18 (dále jen „propagační akce“) nabízí Revolut určitým dospívajícím uživatelům Revolut <18 možnost doporučit Revolut <18 dalším dospívajícím uživatelům a oběma poskytnout peněžní odměnu (dále jen „odměna“). Při splnění požadavků uvedených v těchto podmínkách (dále jen „podmínky“) se jedná o příležitost k získání odměny jak pro dospívajícího uživatele Revolut <18, který doporučení učinil („doporučující uživatel“), tak pro dospívajícího uživatele, který doporučení obdržel („doporučovaný uživatel“).

Tyto podmínky upravují stejnou propagační akci ve Velké Británii, Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku („vyhovující trhy“). Pečlivě si přečtěte tyto podmínky včetně níže uvedených kritérií způsobilosti.

Když v těchto podmínkách uvádíme „vy“ nebo „váš“, myslíme tím rodiče nebo zákonného zástupce doporučujícího, který si přeje využít propagační akce a doporučit přítele.

Tato propagační akce trvá od 14. listopadu 2022 od 12:00 hodin do 31. prosince 2023 do 23:59 hodin . Tomuto období říkáme „doba trvání propagační akce“.

Doporučující i doporučovaný uživatel, stejně jako rodič / zákonný zástupce doporučujícího i doporučovaného uživatele, musí během doby trvání propagační akce splnit všechny příslušné požadavky pro získání odměny.

Tyto podmínky stanoví pravidla, která se vztahují na propagační akci, a vy se jimi musíte řídit, stejně jako podmínkami, které se vztahují na váš účet, po celou dobu účasti v propagační akci.

Co je Revolut <18?

Revolut <18 je určený pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti získaly finanční dovednosti a naučily se, jak zacházet a hospodařit s penězi.

Účet Revolut <18 musí dospívajícímu zřídit rodič nebo opatrovník a je podúčtem osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce. To znamená, že pokud si chcete otevřít účet Revolut <18 pro dospívajícího, musíte mít osobní účet Revolut. Vzhledem k tomu, že účet Revolut <18 je podúčtem vašeho osobního účtu Revolut, nesete odpovědnost za vše, co uživatel Revolut <18 s jeho pomocí udělá, jako byste to udělali vy sami.

Co je odměna?

Odměna, kterou může doporučující a doporučovaný uživatel získat, závisí na referenční měně osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce, jak je uvedeno níže.

Referenční měna osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce


GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Jako příklad lze uvést:

 • Pokud je referenční měnou příslušného osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce doporučujícího a doporučovaného uživatele GBP, pak má doporučující i doporučovaný uživatel nárok na odměnu ve výši 5 GBP; nebo
 • Pokud je referenční měnou osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce doporučujícího uživatele EUR a referenční měnou osobního účtu Revolut rodiče / zákonného zástupce doporučovaného uživatele SEK, pak má doporučující uživatel nárok na odměnu ve výši 5 EUR a doporučovaný uživatel nárok na odměnu ve výši 50 SEK.

Odměna je peněžní odměna ve formě dobití, kterou může doporučující a doporučovaný uživatel použít na jakékoli fyzické nebo virtuální platby kartou Revolut <18.


Kdo se může propagační akce zúčastnit?

Podmínky účasti v propagační akci:

 • Doporučující a doporučovaný uživatel musí mít vyhovující věk.

Vyhovující věk pro obyvatele Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Lotyšska, Norska, Švédska a Spojeného království je 13 let a více.

Vyhovující věk pro obyvatele Rakouska, Bulharska, Litvy a Španělska je 14 let a více.

Vyhovující věk pro obyvatele České republiky, Francie, Řecka a Slovinska je 15 let a více.

Vyhovující věk pro obyvatele Německa, Maďarska, Irska, Nizozemska, Polska a Rumunska je 16 let a více.


 • Doporučující a doporučovaný uživatel a jejich rodiče / zákonní zástupci musí mít bydliště ve vyhovujícím trhu.


 • Doporučující uživatel musí obdržet pozvánku na akci přímo od nás prostřednictvím pole v aplikaci Revolut <18. Doporučující uživatel může navštívit aplikaci Revolut <18 a zkontrolovat, zda splňuje podmínky – pokud pole v aplikaci vztahující se k propagační akci není pro doporučujícího uživatele dostupné, pak doporučující uživatel nesplňuje podmínky.


 • Doporučovaný uživatel musí být novým uživatelem služby Revolut <18. Pokud je doporučovaný uživatel v současné době uživatelem účtu Revolut <18 nebo v minulosti účet používal či zahájil proces registrace, nejedná se o nového uživatele, a tudíž nesplňuje podmínky.


Kdykoli můžete vypnout možnost svého uživatele Revolut <18 (doporučujícího uživatele) doporučovat Revolut <18 dalším dospívajícím uživatelům. Můžete to udělat tak, že v aplikaci Revolut v sekci centra Revolut <18 přejdete do Nastavení a vypnete přepínač s označením „Doporučení“.

Jak doporučující uživatel získá odměnu?

Aby doporučující i doporučovaný uživatel získal odměnu, musí doporučující uživatel splňovat požadavky na způsobilost stanovené v těchto podmínkách.

Doporučující uživatel musí ve své aplikaci Revolut <18 vidět v poli naši pozvánku (týkající se propagační akce). Doporučující uživatel musí klepnout na tlačítko „Pozvat přátele“ v poli v aplikaci Revolut <18 a pozvat přítele (doporučovaného uživatele), aby se zaregistroval do služby Revolut <18 pomocí doporučujícího kódu. Doporučovaný uživatel musí splňovat podmínky pro používání aplikace Revolut <18. Doporučující uživatel bude moci pozvat své přátele odkudkoli na světě, kde je Revolut <18 dostupný.

Jakmile doporučující uživatel klepne na tlačítko „Pozvat přátele“ v poli v aplikaci Revolut <18, zobrazí se návrh zprávy obsahující jedinečný doporučující kód. Doporučovaný uživatel si může zprávu přizpůsobit.

Důležitý je doporučující kód – doporučovaný uživatel musí iniciovat registraci do služby Revolut <18 prostřednictvím aplikace Revolut <18 a zadat jedinečný doporučující kód. Poté bude doporučovaný uživatel požádán, aby vyzval svého rodiče / zákonného zástupce k aktivaci a schválení účtu Revolut <18, který si doporučovaný uživatel zaregistroval v aplikaci Revolut. Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nemá osobní účet Revolut, musí si rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele založit účet a před schválením účtu Revolut <18 v aplikaci Revolut se musí úspěšně přihlásit ke službě Revolut. Do 60 dnů od zadání doporučujícího kódu musí rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele objednat fyzickou kartu Revolut <18.

Pokud budou všechny výše uvedené kroky provedeny do konce doby trvání propagační akce, doporučující i doporučovaný uživatel obdrží odměnu. Odměna bude připsána na příslušné podúčty Revolut <18 účtů Revolut rodičů / zákonných zástupců doporučujícího a doporučovaného uživatele do 5 pracovních dnů od objednání fyzické karty Revolut <18.

Maximální počet osob, které může doporučující uživatel doporučit, je deset ročně. Pokud byl doporučující kód doporučujícího uživatele již zadán deseti různými doporučovanými uživateli, nebude mít doporučující uživatel v daném roce nárok na žádné další odměny.

Jak doporučovaný uživatel získá odměnu?

Aby doporučující i doporučovaný uživatel získal odměnu, musí doporučovaný uživatel splňovat požadavky na způsobilost stanovené v těchto podmínkách.

Doporučovaný uživatel musí být novým uživatelem služby Revolut <18. Pokud je doporučovaný uživatel v současné době uživatelem účtu Revolut <18 nebo v minulosti účet používal či zahájil proces registrace, nejedná se o nového uživatele, a tudíž nesplňuje podmínky.


Po obdržení pozvánky k registraci do služby Revolut <18 od doporučujícího uživatele musí doporučovaný uživatel nejprve stáhnout aplikaci „Revolut <18“ z obchodu s aplikacemi. Jakmile si doporučovaný uživatel stáhne a otevře aplikaci Revolut <18, bude přesměrován na proces registrace účtu Revolut <18. Registraci do služby Revolut <18 musí iniciovat doporučovaný uživatel.


Doporučovaný uživatel bude muset poskytnout několik základních identifikačních údajů, zadat jedinečný doporučující kód, který obdržel od doporučujícího uživatele, a poté se dostane na obrazovku, kde bude požádán, aby vyzval svého rodiče / zákonného zástupce k aktivaci a schválení účtu Revolut <18, který si doporučovaný uživatel zaregistroval. Pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele nemá osobní účet Revolut, musí si rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele založit účet a před schválením účtu v aplikaci Revolut se musí úspěšně přihlásit ke službě Revolut.


Rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele musí také přejít do sekce <18 v aplikaci Revolut a do 60 dnů od zadání doporučujícího kódu objednat pro doporučovaného uživatele fyzickou kartu Revolut <18.


Pokud budou všechny výše uvedené kroky provedeny do konce doby trvání propagační akce, doporučující i doporučovaný uživatel obdrží odměnu. Odměna bude připsána na příslušné podúčty Revolut <18 účtů Revolut rodičů / zákonných zástupců doporučujícího a doporučovaného uživatele do 5 pracovních dnů od objednání fyzické karty Revolut <18.

Doporučujícímu a doporučovanému uživateli nebude vyplacena odměna (nebo může být dříve vyplacená odměna zrušena), pokud rodič / zákonný zástupce doporučujícího nebo doporučovaného uživatele zruší jeden z těchto kroků po jeho provedení. Například pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele zruší kartu Revolut <18 dříve, než dorazí.

Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Tuto propagační akci organizuje a nabízí: pro uživatele s bydlištěm ve Spojeném království společnost Revolut Ltd, jejíž sídlo je na adrese 7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD; tuto propagační akci organizuje a nabízí: pro uživatele s bydlištěm v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku společnost Revolut Bank UAB, jejíž sídlo je na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika.
 2. Tuto propagační akci můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit, pokud podle našeho rozumného názoru dochází k jejímu zneužívání nebo pokud může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce. Pokud se domníváte, že máte v souvislosti s propagační akcí nárok na nějakou odměnu, kterou jste nezískali v důsledku tohoto předčasného pozastavení nebo ukončení, obraťte se na podporu.
 3. Tuto propagační akci můžeme kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Jakékoli zrušení nebo změny podmínek nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.
 4. Vyhrazujeme si právo zrušit odměnu, pokud jste ji získali podvodně, pokud jste porušili podmínky, které se vztahují na váš účet Revolut, abyste získali odměnu, nebo pokud zjistíme, že jste nedodrželi tyto podmínky. Zrušení jakékoli odměny budeme považovat za provedené s vaším souhlasem a platbu za vámi schválenou.
 5. Pokud rodič / zákonný zástupce doporučujícího uživatele zruší svůj účet Revolut nebo podúčet Revolut <18 nebo pokud rodič / zákonný zástupce doporučovaného uživatele zruší svůj účet Revolut nebo podúčet Revolut <18 nebo pokud pozastavíme nebo omezíme některý z těchto účtů v době od získání nároku na odměnu do obdržení odměny nebo předtím, než jsme měli odměnu vyplatit – doporučující a doporučovaný uživatel ztratí nárok na odměnu.
 6. Mohou také nastat události, které Revolut nemůže ovlivnit a které znemožní udělení odměny v rámci této propagační akce. Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou ztrátu, která vznikla v důsledku události mimo jeho kontrolu
 7. Tyto podmínky jsou zveřejněny v angličtině a případný překlad je pouze pro informaci. To znamená, že z přeložené verze nelze odvozovat žádná práva a v soudním řízení lze použít pouze anglickou verzi.
 8. Tato propagační akce je oboustranná a odměnu získá doporučující i doporučovaný uživatel (za předpokladu, že splní požadavky stanovené v těchto podmínkách).
 9. Odměna bude doporučujícímu i doporučovanému uživateli vyplacena do 5 pracovních dnů po otevření účtu Revolut <18, ke kterému se doporučovaný uživatel přihlásil, po objednání karty Revolut <18 a po splnění dalších požadavků stanovených v těchto podmínkách.
 10. Odměna bude udělena pouze v souvislosti s úspěšnými doporučeními pro účty Revolut <18, kde je doporučovaný uživatel novým uživatelem Revolut<18.
 11. Společnost Revolut potřebuje zpracovávat osobní údaje doporučujícího a doporučovaného uživatele, aby mohla plnit své povinnosti podle těchto podmínek. Společnost Revolut bude zpracovávat osobní údaje doporučujícího a doporučovaného uživatele v souladu soznámením o ochraně osobních údajů Revolut <18.
 12. Pokud se domníváme, že jste se dopustili podvodu nebo podstatného zneužití této propagační akce, můžeme podle vlastního uvážení podniknout jakékoli kroky, které za daných okolností považujeme za vhodné. Podstatným zneužitím této propagační akce by bylo například uspořádání kampaně s cílem vydělat na této propagační akci způsobem, který by nevedl ke skutečným a jedinečným novým registracím do služby Revolut, a v takovém případě můžeme váš účet uzavřít a zrušit veškeré odměny.
 13. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se této propagační akce, kontaktujte prosím podporu prostřednictvím chatu v aplikaci.
 14. Jste-li zákazníkem společnosti Revolut Ltd, tato propagační akce se řídí anglickým právem a k řešení jakýchkoli sporů s ní souvisejících jsou příslušné výhradně soudy Anglie a Walesu. Jste-li zákazníkem společnosti Revolut Bank UAB, tato propagační akce se řídí litevským právem (navzdory tomu se stále můžete spoléhat na závazná pravidla ochrany spotřebitele v zemi EHP, kde žijete) a litevské soudy (nebo soudy kteréhokoli členského státu EU, kde máte bydliště) mají výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory týkající se této propagační akce.