Podmínky propagační akce

Propagační akce RevReview 2023 – podmínky a ujednání

Propagační akce RevReview 2023 – podmínky a ujednání


Čeho se propagační akce týká?

Revolut nabízí osobním zákazníkům s jakýmkoli plánem (kromě Ultra) ve Velké Británii, Litvě, Irsku, Francii, Nizozemsku, Španělsku, Finsku, Slovensku, Bulharsku, Norsku, Německu, České republice, Rakousku, Belgii, Estonsku a na Islandu (dále jen „země splňující podmínky“) možnost zúčastnit se slosování o ceny RevReview 2023 (dále jen „propagační akce“).

Propagační akce umožňuje osobním zákazníkům zúčastnit se losování o ceny (dále jen „losování o ceny“) a vyhrát jedno z deseti bezplatných předplatných plánu Revolut Metal na 12 měsíců (dále jen „roční předplatné Metal zdarma“ nebo „cena“).

Abyste se mohli této propagační akce zúčastnit, musíte splnit kritéria způsobilosti a provést kroky uvedené v podmínkách propagační akce v období od 20. prosince 2023, 00:01 GMT do 30. prosince 2023, 23:59 GMT (dále jen „období propagační akce“).

Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto akci, kterou vám přináší společnost Revolut Ltd a Revolut Bank UAB (a její příslušné pobočky). Při účasti na této propagační akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce a podmínky, které se vztahují na váš osobní účet Revolut.


Kdo se může zúčastnit slosování o ceny?

Abyste byli považováni za „účastníka splňujícího podmínky“ této propagační akce, musíte:

 1. Žít na adrese bydliště v jedné ze zemí splňujících podmínky a mít aktivní osobní účet. „Aktivním účtem“ rozumíme osobu, která dokončila náš registrační proces, prošla našimi vstupními kontrolami a její účet nebyl pozastaven, uzavřen nebo omezen (upozorňujeme, že zákazníci Ultra nemají na tuto propagační akci nárok); a
 2. Vybrat si svůj oblíbený přehled RevReview a klepnout na tlačítko „sdílet s přáteli“ v aplikaci Revolut po zobrazení svého osobního příběhu RevReview, abyste získali vstup do slosování o ceny (zákazníci mají nárok pouze na jeden vstup do slosování o ceny).

Během doby trvání propagační akce musíte splnit všechna kritéria. Pokud během doby trvání propagační akce nesplníte všechna kritéria, nebudete do slosování o ceny zařazeni.

Upozorňujeme, že na osobní příběh RevReview máte nárok pouze v případě, že jste v roce 2023 provedli 5 nebo více transakcí prostřednictvím svého účtu Revolut (k 13. prosinci 2023).

Jakmile kliknete na tlačítko „sdílet s přáteli“, budete moci sdílet svůj oblíbený přehled RevReview se svými přáteli prostřednictvím vybrané platformy sociálních médií. Vezměte prosím na vědomí, že zákazníci, kteří se rozhodnou sdílet své oblíbené přehledy na sociálních sítích a připojit k nim popisek nebo jakoukoli zprávu, se musí ujistit, že jejich příspěvky splňují zásady komunity Revolut (viz zde). Společnost Revolut v rámci této propagační akce nesleduje žádné příspěvky na sociálních sítích.


Jak budou vybráni a vyrozuměni výherci losování?

Do 20. ledna 2024 zařadíme uživatelská jména Revolut všech účastníků splňujících podmínky do slosování o ceny a náhodně vybereme deset účastníků splňujících podmínky jako výherce.

Pokud se stanete výhercem, budeme vás informovat o tom, že jste uspěli, buď e-mailem (bude to registrovaná e-mailová adresa spojená s vaším účtem Revolut), a/nebo push oznámením a/nebo zprávou ve vaší schránce v aplikaci (dále jen „oznámení“).

Rozhodnutí společnosti Revolut týkající se správy a fungování propagační akce, včetně výběru výherců, jsou konečná a závazná.

Upozorňujeme, že výherce nebudeme kontaktovat prostřednictvím sociálních médií.


Jak si mohu v případě výhry vyzvednout cenu?

Pokud od nás obdržíte oznámení, máte 72 hodin na aktivaci ročního předplatného zdarma (postupujte podle pokynů v oznámení). Pokud si v této lhůtě roční předplatné zdarma nevyzvednete, vaše cena propadne a my vybereme jiného výherce.

Jen pro vaši informaci, během ročního bezplatného předplatného Metal se na vás budou vztahovat podmínky plánu Metal, který je nabízen v rámci propagační akce (viz Podmínky placeného plánu). Po dobu jednoho roku vám nebudeme účtovat poplatek za předplatné plánu Metal, ale přesto budete muset platit poplatky za používání vašeho platebního účtu a za produkty a služby, které máte k dispozici v rámci plánu Metal (viz ceník plánu Metal). Pokud jste již zákazníkem plánu Metal, vaše roční bezplatné předplatné Metal začne na konci vašeho aktuálního fakturačního období.

Po skončení ročního bezplatného předplatného plánu Metal bude váš plán Metal pokračovat, pokud nepřejdete na nižší plán. Máte právo zrušit svůj plán Metal v rámci ročního bezplatného předplatného plánu Metal („lhůta na rozmyšlenou“). Poté budou platit běžná pravidla pro zrušení a fakturaci (viz podmínky placeného plánu) a my začneme přijímat platby za vaše předplatné buď měsíčně, nebo ročně v závislosti na tom, co jste odsouhlasili při aktivaci ročního předplatného zdarma.


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Tuto propagační akci můžeme pozastavit nebo ukončit dříve, než je datum konce výše uvedené doby trvání propagační akce, pokud podle našeho rozumného názoru dochází ke zneužívání této propagační akce nebo pokud může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce.
 2. Tuto propagační akci můžeme také kdykoli zrušit nebo změnit její podmínky. Pokud toto právo uplatníme, pokusíme se vás na to předem upozornit.
 3. Mohou nastat události, které společnost Revolut nemůže ovlivnit a které nám znemožní splnit naše závazky vyplývající z propagační akce, což znemožní udělení výhry. Revolut proto nenese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou ztrátu, která vznikla v důsledku události mimo jeho kontrolu.
 4. Pokud zrušíte svůj osobní účet Revolut nebo bude váš účet v době mezi odesláním kvalifikačního příspěvku a získáním výhry pozastaven nebo omezen, výhra propadá.
 5. Pokud budeme mít důvodné podezření, že jste se dopustili podvodu nebo podstatného zneužití této propagační akce (například pokusu o získání nespravedlivé výhody podvodem), můžeme podle vlastního uvážení podniknout jakékoli kroky, které budeme za daných okolností považovat za vhodné.
 6. Svou cenu nemůžete převést ani prodat nikomu jinému. Alternativu k ceně v hotovosti nenabízíme.
 7. Zákazníci Ultra nemají na tuto propagační akci nárok.
 8. Vaše osobní údaje a výběr stávajících zákazníků pro účast v propagační akci budeme zpracovávat v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů zákazníků, které se vztahuje na váš osobní účet.
 9. Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována žádnou platformou sociálních médií.
 10. Revolut nenese odpovědnost za nároky vzniklé v souvislosti s jakýmkoli selháním nebo porušením povinností u služeb poskytovaných třetími stranami, jako jsou poskytovatelé platforem sociálních médií atd.
 11. Oficiální verzí těchto podmínek a ujednání je anglická verze. Ze zdvořilosti můžeme poskytnout překlad, ale v případě sporu je závazná anglická verze, pokud místní zákony nestanoví jinak.
 12. Tuto propagační akci organizuje a nabízí vám subjekt skupiny Revolut, který vám poskytuje váš osobní účet. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Můžete se také spolehnout na závazná pravidla ochrany spotřebitele a zákony země EHP, ve které žijete.

Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Zákony Anglie a Walesu

Soudy Anglie a Walesu, nebo pokud jste rezidentem Skotska nebo Severního Irska, příslušný soud v této zemi.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Soudy v Litvě nebo soudy v kterémkoli členském státě EU, kde máte bydliště.

Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

Irské právo

Příslušné irské soudy.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Francii

SIREN 894 031 244 a se sídlem na adrese 10 avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie

Francouzské právo

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete se bezplatně obrátit na Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) a případný spor může být postoupen příslušnému soudu ve Francii.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

Nizozemské právo

Amsterdamský soud

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Španělsku

S daňovým identifikačním číslem W0250845E, řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu pod číslem 44863, list 1, oddíl 8, strana M-789831 a u Španělské banky pod číslem 1583. Jeho adresa je Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Španělsko).

Španělské právo

Příslušné soudy ve Španělsku.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

Belgické právo

Příslušné belgické soudy.