Podmínky propagační akce

Propagační akce Revolut x Tinder 2023/24

O co v této propagační akci jde?

Revolut nabízí zákazníkům aplikace Tinder na vyhovujících trzích možnost vyzkoušet si předplatné Tinder Gold na 3 měsíce zdarma (dále jen „nabídka předplatného Tinder“), pokud si poprvé založí osobní účet Revolut (dále jen „propagační akce“) v období od 00:00 UTC dne 16. listopadu 2023 do 23:59 UTC dne 16. listopadu 2024 (dále jen „období propagační akce“).

Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto propagační akci, a při účasti v této akci musíte vždy dodržovat tyto podmínky propagační akce a také podmínky, které se vztahují na váš nový osobní účet Revolut.


Kdo se může této propagační akce zúčastnit?

Abyste byli považováni za účastníka splňujícího podmínky této propagační akce, musíte splňovat následující kritéria způsobilosti.

1. Musíte legálně pobývat na vyhovujícím trhu:

 • Rakousko;
 • Belgie;
 • Bulharsko;
 • Chorvatsko;
 • Kypr;
 • Česká republika;
 • Dánsko;
 • Estonsko;
 • Finsko;
 • Francie;
 • Německo;
 • Řecko;
 • Maďarsko;
 • Island;
 • Irsko;
 • Itálie;
 • Lotyšsko;
 • Lichtenštejnsko;
 • Litva;
 • Lucembursko;
 • Malta;
 • Nizozemsko;
 • Norsko;
 • Polsko;
 • Portugalsko;
 • Rumunsko;
 • Slovensko;
 • Slovinsko;
 • Španělsko;
 • Švédsko;
 • Spojené království.

2. Musíte být starší 18 let.

3. Během období propagační akce nesmíte mít aktivní účet s předplatným Tinder Gold.

4. Nesmíte mít (ani v minulosti) osobní účet Revolut u žádného subjektu skupiny Revolut.


Co musím udělat pro získání nabídky předplatného Tinder?

Abyste se mohli této propagační akce zúčastnit, musíte do konce období propagační akce provést následující kroky.

 • Klikněte na jedinečný odkaz uvedený v banneru v aplikaci Tinder nebo v příspěvku na sociálních sítích Tinderu.
 • Úspěšně si založte osobní účet Revolut prostřednictvím tohoto odkazu (pokud se zaregistrujete pomocí běžného procesu založení účtu Revolut v naší aplikaci, nebudete mít na nabídku předplatného Tinder nárok).
 • Proveďte první skutečnou platbu fyzickou nebo virtuální kartou Revolut v hodnotě alespoň 1 EUR nebo ekvivalentu měny (transakce na účty poskytovatelů platebních služeb, jiné bankovní účty a elektronické peněženky nebudou považovány za skutečné platby) a transakce nesmí být zrušena ani vrácena.


Jak spustím nabídku předplatného Tinder?

Pokud úspěšně dokončíte kroky uvedené v části „Co musím udělat pro získání nabídky předplatného Tinder?“, obdržíte od společnosti Revolut e-mail s jedinečným kódem Tinder. Tento e-mail od nás obdržíte pouze v případě, že jste se v aplikaci Revolut připojili k propagačním akcím třetích stran – můžete tak učinit v sekci „Zabezpečení a soukromí“ v aplikaci, nebo pokud používáte nejnovější verzi naší aplikace, najdete ji v sekci „Nastavení oznámení“.

Na kliknutí na odkaz „Využít nabídku“ máte 60 dní od data obdržení e-mailu od nás. Jakmile tak učiníte, budete přesměrováni na stránku tinder.com, kde bude váš kód automaticky rozpoznán a budete instruováni, abyste si buď vytvořili nový účet Tinder, nebo se přihlásili ke svému stávajícímu účtu, aby mohlo být k vašemu účtu Tinder přidáno 3měsíční předplatné Tinder Gold.


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Propagační akci můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit dříve, než je výše uvedené datum ukončení, pokud je podle našeho rozumného názoru propagační akce zneužívána nebo může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit na individuální bázi nebo pro celou propagační akci.
 2. Pokud budeme muset propagační akci změnit, pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, pokusíme se vás na to upozornit prostřednictvím aplikace a/nebo e-mailu. Společnost Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, vzniklou v důsledku události mimo její kontrolu, která znamená, že nemůžeme pokračovat v propagační akci podle plánu. Pokud byste se domnívali, že máte vzhledem k propagační akci nárok na konkrétní odměnu, kterou jste kvůli předčasnému pozastavení nebo ukončení nezískali, obraťte se na podporu.
 3. Podmínky a ujednání účtu Tinder se na vás vztahují po dobu platnosti nabídky předplatného Tinder a po skončení platnosti nabídky předplatného Tinder. Po vypršení platnosti vaší nabídky předplatného Tinder bude vaše předplatné Tinder Gold ukončeno. Pokud chcete účet s předplatným Tinder Gold používat i nadále, musíte zaplatit příslušné poplatky za předplatné. Ujistěte se, že jste se seznámili s podmínkami a ujednáními aplikace Tinder a s případnými poplatky, které se na váš účet Tinder vztahují. Revolut nenese odpovědnost za jakékoli problémy, dotazy nebo nároky, které můžete mít v souvislosti se svým účtem Tinder. V této záležitosti se musíte obrátit přímo na Tinder.
 4. Tyto podmínky propagační akce jsou zveřejněny v angličtině. Pokud jsou přeloženy do jiného jazyka, slouží tento překlad pouze jako referenční a rozhodující je anglická verze podmínek propagační akce. Při jakémkoli soudním řízení se použije anglická verze těchto podmínek propagační akce. Při jakémkoli soudním řízení se použije anglická verze. Pokud by se však podle zákona měl používat místní jazyk, má přednost místní jazyk.
 5. Pokud si v rámci této propagační akce založíte osobní účet Revolut, bude společnost Revolut zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. Tinder bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se svým vlastním oznámením o ochraně osobních údajů a bude vám zasílat veškerý marketingový obsah v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a přímém elektronickém marketingu. Pokud nechcete dostávat marketingový obsah od společnosti Tinder, musíte své marketingové preference upravit přímo v aplikaci Tinder, protože to není v kompetenci společnosti Revolut.

Tuto propagační akci organizují a nabízejí vám subjekty skupiny Revolut, které vám poskytují osobní účet. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Níže naleznete registrované adresy jednotlivých subjektů skupiny Revolut a příslušné zákony a soudy, které mají pravomoc rozhodovat případné spory týkající se této propagační akce. Přesto se můžete spolehnout na závazná pravidla ochrany spotřebitele a zákony země EHP, ve které žijete.

Subjekt/pobočka skupiny Revolut

Sídlo společnosti

Právo, které se vztahuje na tyto podmínky propagační akce

Které soudy jsou příslušné

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD

Anglické právo

Soudy Anglie a Walesu

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika

Litevské právo

Litevské soudy, nebo pokud jste rezidentem Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska nebo Švédska, příslušný soud v těchto zemích.

Revolut Bank UAB jednající v Irsku prostřednictvím své pobočky v Irsku

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irsko

Irské právo

Příslušné irské soudy.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Francii

SIREN 917 420 077 a se sídlem na adrese 10 avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie

Francouzské právo

Příslušný soud ve Francii.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaši stížnost vyřídili, můžete se bezplatně obrátit na Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) a případný spor může být postoupen příslušnému soudu ve Francii.

Revolut Bank UAB, jednající prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN v Amsterdamu, Nizozemsko, a s číslem provozovny 000053153170

Nizozemské právo

Příslušný soud v Nizozemsku.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky ve Španělsku

S daňovým identifikačním číslem W0250845E, řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu pod číslem 44863, list 1, oddíl 8, strana M-789831 a u Španělské banky pod číslem 1583. Jeho adresa je Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Španělsko).

Španělské právo

Příslušné soudy ve Španělsku.

Revolut Bank UAB jednající prostřednictvím své pobočky v Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgie

Belgické právo

Příslušné belgické soudy.