Produkty

Dodatek k podmínkám použití osobního účtu Revolut Payments UAB

Dodatek k podmínkám použití osobního účtu Revolut Payments UAB

1. O čem je tento dodatek

Toto je dodatek (dále jen dodatek) k osobním podmínkám, které jste s námi dohodli, týkající se vašeho osobního účtu elektronických peněz Revolut (váš účet elektronických peněz).

Tento dodatek platí, pokud se zaregistrujete ke vkladovému účtu na požádání u banky Revolut Bank UAB (Revolut Bank). Stanovuje způsob odesílání peněz mezi vaším účtem elektronických peněz u nás a vaším vkladovým účtem na požádání u Revolut Bank. Váš samotný vkladový účet na požádání u Revolut Bank se řídí zvláštními podmínkami vkladu na požádání banky Revolut Bank.

„Dodatek“ znamená, že rozšiřuje osobní podmínky, které jste s námi dohodli, ale nemění je. Tento dodatek začne platit, jakmile ho přijmete. Popsané služby vám nemůžeme poskytnout, pokud ho nepřijmete.

My jsme společností Revolut Payments UAB (společností zapsanou a držící licenci v Litevské republice s číslem společnosti 304940980 a se sídlem na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika (dále jen společnost Revolut Payments). Máme licenci od Litevské centrální banky k vydávání elektronických peněz a provádění platebních služeb. Litevská centrální banka je centrální banka a orgán finančního dohledu Litevské republiky, jehož adresa je Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Litevská republika, webové stránky jsou www.lb.lt a telefonní číslo je +370 800 50 500.

Pokud máte kreditní kartu, tento dodatek se nevztahuje a neovlivňuje žádnou aktivitu na podúčtu vašeho účtu elektronických peněz Revolut, ke kterému je připojena kreditní karta vydaná podle případných podmínek kreditní karty. V souladu s podmínkami kreditní karty je zůstatek na takovém podúčtu vašeho účtu Revolut s elektronickými penězi oddělen od zůstatku na vašem vkladovém účtu na požádání.

2. Přesouvání peněz na účet, z účtu a přidávání peněz

V této části je uvedeno, jak budou vaše peníze automaticky převáděny mezi vaším vkladovým účtem na požádání u Revolut Bank a vaším účtem elektronických peněz, kdykoli bude provedena platba z vašeho účtu elektronických peněz nebo na něj přijata (jinak než na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank).

Co se stane s mými stávajícími prostředky?

Když přijmete tento dodatek a zaregistrujete se u Revolut Bank, převedeme stávající zůstatek na vašem účtu elektronických peněz u společnosti Revolut Payments na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank.

To znamená, že přijetím tohoto dodatku nám dáváte pokyn k převodu stávajícího zůstatku vašeho účtu elektronických peněz na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank, jak je popsáno v tomto dodatku.

Co se stane, když obdržím platbu?

Pokaždé, když vy nebo někdo jiný pošle peníze na váš účet elektronických peněz, převedeme je na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank. To zahrnuje pokaždé, když přidáte peníze (jak je popsáno v části 12 osobních podmínek).

Tyto převody provedeme co nejdříve (pokud možno okamžitě). To znamená, že peníze budou na vašem účtu elektronických peněz zadrženy pouze dočasně.

To znamená, že přijetím tohoto dodatku nám dáváte pokyn ke zřízení plateb z vašeho účtu elektronických peněz na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank, jak je popsáno v tomto dodatku.

Peníze zaslané na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank budou drženy Revolut Bank v souladu s podmínkami vkladu na požádání, které jste dojednali s Revolut Bank. Peníze nebudeme držet (kromě případů, kdy dočasně projdou vaším účtem elektronických peněz).

Co se stane, když pošlu peníze nebo provedu platbu?

Kdykoli posíláte peníze prostřednictvím aplikace Revolut (například je posíláte na bankovní účet třetí strany), platíte poplatek za službu Revolut (například měsíční poplatek za plán Metal nebo pojistné) nebo provádíte jakýkoli druh platby pomocí Revolut (jako je inkaso, odkaz na platbu nebo cokoli jiného), dáváte nám pokyn, abychom Revolut Bank okamžitě zaslali požadavek na finanční prostředky z vašeho vkladového účtu na požádání ve výši potřebné k provedení platby. Jakmile je požadovaná částka zaslána z vašeho vkladového účtu na požádání na váš účet elektronických peněz, okamžitě vám vydáme elektronické peníze a poté je okamžitě vyplatíme příjemci v souladu s osobními podmínkami.

Kdykoli provedete platbu pomocí své karty Revolut, dáváte nám pokyn, abychom Revolut Bank okamžitě zaslali žádost o výplatu prostředků z vašeho vkladového účtu na požádání, které se rovnají částce potřebné k provedení platby. Jakmile je požadovaná částka zaslána z vašeho vkladového účtu na požádání na váš účet elektronických peněz, okamžitě vám vydáme elektronické peníze. Tyto peníze však zůstanou na vašem účtu elektronických peněz na krátkou dobu, dokud nebudou vyplaceny do programu karty. Protože jste již peníze utratili, nebudou již pro vás k dispozici. Jak vidíte, když odešlete nebo utratíte své peníze, budou na vašem účtu elektronických peněz po velmi omezenou dobu poté, co opustí váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank, dokud nebudou vyplaceny.

Co se stane, když přidám peníze?

Stále můžete přidat peníze, jak je popsáno v části 12 osobních podmínek. Pokaždé, když to uděláte, zacházíme s nimi jako s jakýmikoli jinými penězi zaslanými na váš účet, jak je popsáno v části „Co se stane, když obdržím platbu?“ výše.

Stále můžete používat také funkci automatického přidávání popsanou v části 12 osobních podmínek. Kdykoli váš „zaznamenaný“ zůstatek na vkladovém účtu na požádání Revolut Bank klesne pod částku, kterou jste nastavili, vana váš účet se přidají prostředky obvyklým způsobem. (Význam pojmu „zaznamenaný“ zůstatek je popsán v části 3 níže.)

Co se stane, když provedu převod měny?

Pokud nás požádáte o převod měny pomocí aplikace Revolut, dáváte nám pokyn, abychom Revolut Bank okamžitě zaslali žádost o výplatu finančních prostředků z vašeho vkladového účtu na požádání, které se rovnají částce peněz potřebné k provedení převodu. Jakmile je požadovaná částka odeslána z vašeho vkladového účtu na požádání na váš účet elektronických peněz, okamžitě vám vydáme elektronické peníze a provedeme převod na vašem účtu s elektronickými penězi a poté zašleme převedenou částku zpět na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank.

To znamená, že přijetím tohoto dodatku nám dáváte pokyn k odeslání prostředků na váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank, jak je popsáno v tomto dodatku.

Pokud provedete platbu, která spouští převod měny podle osobních podmínek (například kupujete něco v obchodě v £ pomocí své karty Revolut, ale na svém vkladovém účtu na požádání máte pouze €), provedeme převod měny, jakmile peníze dorazí na váš účet elektronických peněz z vašeho vkladového účtu na požádání a před odesláním platby obchodníkovi.

3. Co ukazuje zůstatek na účtu a historie transakcí?

Sledujeme všechny peníze odeslané mezi vaším vkladovým účtem na požádání u Revolut Bank a vaším účtem elektronických peněz. Pomocí těchto informací si za vás „pamatujeme“ zůstatek na vašem vkladovém účtu na požádání u Revolut Bank.

Zůstatek, který vám ukážeme v aplikaci Revolut, je součet vašich „zapamatovaných“ zůstatků na vkladovém účtu na požádání u Revolut Bank Demand a veškerého dostupného zůstatku na vašem účtu elektronických peněz. Tento zůstatek používáme, protože tyto dvě částky společně představují celkovou částku, kterou máte k dispozici k útratě.

Jedná se také zůstatek, který vykazujeme prostřednictvím našeho otevřeného bankovního rozhraní API, když k přístupu k účtu používáte licencovaného externího poskytovatele.

Abychom se ujistili, že informace, které vám ukazujeme, jsou správné, souhlasíte s tím, že jsme oprávněni dostávat informace o vašem vkladovém účtu na požádání od Revolut Bank (včetně jakýchkoli informací o blokováních nebo omezeních na vašem vkladovém účtu na požádání a příslušných důvodech). Souhlasíte také s tím, že můžeme zaslat stejné informace o vašem účtu elektronických peněz bance Revolut Bank. Historie transakcí zobrazená ve vaší aplikaci Revolut bude zahrnovat všechny platby, které jste provedli a přijali. Abychom to však zjednodušili, na obrazovce historie transakcí nezobrazujeme automatické transakce mezi vaším vkladovým účtem na požádání a účtem elektronických peněz popsaným v části 2. Tyto informace se místo toho zobrazí ve výpisech z transakcí. Pokud například utratíte 5 € na kartě Revolut v obchodě, na obrazovce historie transakcí se zobrazí nákup v obchodě, ale neuvidíte automatickou transakci z vašeho vkladového účtu na požádání na váš účet elektronických peněz, která nákup umožňuje. Můžete si od nás vyžádat výpis automatických transakcí, ale při podpisu tohoto dodatku souhlasíte s tím, že tyto transakce nebudou poskytovány prostřednictvím obrazovky historie transakcí v aplikaci Revolut nebo prostřednictvím push oznámení.

4. Kdy může tento dodatek ukončit?

Co se stane, když nemám vkladový účet na požádání u Revolut Bank?

Tento dodatek je dohodou o tom, jak se peníze přesouvají mezi vaším vkladovým účtem na požádání u Revolut Bank a vaším účtem elektronických peněz u společnosti Revolut Payments. Pokud nemáte vkladový účet na požádání, nemůžeme vám tyto služby poskytnout. Pokud bude zrušen váš vkladový účet na požádání u Revolut Bank, z tohoto důvodu bude zrušen i tento dodatek. Ostatní osobní podmínky zůstanou nadále v platnosti a naše služby se jimi budou i nadále řídit.

Co se stane, když chci tento dodatek ukončit?

Pokud budete chtít tento dodatek ukončit, ale budete si chtít ponechat svůj účet elektronických peněz, informujte nás o tom prostřednictvím aplikace Revolut. Dodatek bude ukončen výpovědí o délce 10 pracovních dnů. Po ukončení zůstanou osobní podmínky nadále v platnosti a naše služby se jimi budou i nadále řídit.