Produkty pro podnikatele

Platba prostřednictvím pokladny Revolutu

1. Proč jsou tyto informace důležité?


Smlouva o poskytování služeb zpracování plateb společnosti Revolut Bank UAB uvádí, že její služby zpracování plateb mohou podléhat dalším podmínkám týkajícím se konkrétního typu nebo způsobu platby. Tato smlouva stanoví dodatečné podmínky pro platební metodu „Platba prostřednictvím pokladny Revolutu“. Říkáme jim „podmínky pokladny“ (nebo jen „podmínky“).


Platbu prostřednictvím pokladny Revolutu nemůžete používat k přijímání plateb, pokud nejprve neuzavřete smlouvu o poskytování služeb zpracování plateb se společností Revolut Bank UAB.


Tyto podmínky se vztahují na obchodníky, kteří používají službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu k přijímání plateb („obchodníci“ nebo „vy“). Nevztahují se na uživatele, kteří používají službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu k provádění plateb (říkáme jim „zákazníci“).


2. Co je služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu?


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je služba „rychlého placení“, která umožňuje zákazníkům uložit údaje, které používají při placení online. Zákazníci tak mohou u obchodníků, kteří tuto službu využívají, provést pokladnu rychleji a snadněji.


Údaje, které si zákazníci mohou uložit, jsou:

● Jméno.

● Datum narození

● Adresa a způsob dopravy

● Kontaktní údaje (telefonní čísla a e-mailové adresy)

● Údaje o kartě, bankovním účtu nebo způsobu platby použité k provedení platby, včetně fakturační adresy

(společně nazývány „informace pokladny“)


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu není platební metoda ani platební služba. Zpracování jakékoli platby, kterou zákazník provede pomocí údajů uložených v rámci služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, se řídí podmínkami, které jste s námi dohodli v souvislosti s přijímáním daného typu platby.


3. Kdo může využít službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu?


Každý, kdo uzavřel smlouvu o poskytování služeb zpracování plateb se společností Revolut Bank UAB, má nárok na službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu a může ji používat jako platební metodu pro přijaté platební transakce.


4. Použití informací pokladny


Když zákazníkům poskytujeme službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, vy i my vystupujeme jako nezávislí správci našich informací poklady. Za okolností popsaných ve smlouvě o poskytování služeb zpracování plateb však budeme stále jednat vaším jménem jako zpracovatel údajů.


Pokud jste na svých webových stránkách integrovali službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu způsobem, který znamená, že nám poskytujete určité informace pokladny (například jméno a dodací adresu zákazníka), potvrzujete, že jste oprávněni nám tyto informace poskytnout podle zákona o ochraně osobních údajů.


Informace pokladny vám poskytneme, abyste mohli zpracovat transakci zákazníka. Informace pokladny musíte používat pouze v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů.


5. Prahové hodnoty pro sledování sporů se zákazníky


Budeme sledovat, přezkoumávat a pravidelně kontrolovat obchodníky, u nichž se objevuje nadměrný počet stížností zákazníků nebo jiné ukazatele poškozování zákazníků v souvislosti se službou Platba prostřednictvím pokladny Revolutu (společně dále jen „spory se zákazníky“).


Pokud je pro nás poměr počtu vašich sporů se zákazníky k celkovému počtu transakcí nepřijatelný, můžeme vás zařadit do programu sledování. Pokud budete zařazeni do programu sledování, poskytneme vám plán nápravy, který budete muset dodržovat, pokud si přejete nadále přijímat informace pokladny pomocí služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu.


6. Kdy můžeme tyto podmínky změnit?


Tyto podmínky můžeme změnit z následujících důvodů:

● pokud se domníváme, že změnou docílíme větší srozumitelnosti a užitečnosti podmínek

● aby podmínky odpovídaly fungování našich služeb, zejména pokud jsou změny vyžadovány z důvodu změny poskytování některého finančního systému nebo technologie

● aby podmínky odpovídaly našim zákonným povinnostem

● aby odrážely změny v nákladech na provozování našich služeb

● protože měníme produkt Zaplatit přes Revolut


Před provedením jakýchkoli změn vás zpravidla upozorníme 30 dní předem prostřednictvím aplikace Revolut nebo e-mailu. Pokud bude změna prospěšná, můžeme ji v některých případech provést okamžitě a následně vás o ní informovat.