Produkty

Platba prostřednictvím pokladny Revolutu

Revolut Pay Checkout


1. Proč jsou tyto informace důležité

Revolut Pay Checkout je služba, která vám umožní uložit údaje, které používáte při online platbách, abyste mohli v budoucnu platit rychleji.

Tento dokument uvádí podmínky, které platí při používání služby Revolut Pay Checkout. Říkáme jim „podmínky pokladny“. Tyto podmínky Checkout spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími podmínkami, které jsme s vámi dohodli, tvoří právní dohodu mezi vámi a námi.

Jsme Revolut Ltd, společnost sídlící ve Spojeném království s číslem společnosti 08804411.

Tyto podmínky Checkout platí, když jako zákazník nakupující u obchodníka používáte službu Revolut Pay Checkout. Pokud jste obchodník, který používá službu Revolut Pay Checkout k přijetí platby, platí pro vás jiné podmínky.

Revolut Pay Checkout není platební služba. K jejímu použití musíte mít samostatné platební údaje (například platební kartu). K jejímu použití nemusíte mít platební účet u některé ze společností skupiny Revolut. Pokud se však rozhodnete použít svůj účet u společnosti ze skupiny Revolut k provedení platby v pokladně, platí při použití této služby také podmínky a ujednání této společnosti ze skupiny Revolut.

Ačkoli jsme regulovaná společnost, Revolut Pay Checkout regulovaná služba není. To znamená, že úřad Financial Conduct Authority (FCA) vám pravděpodobně nebude moci pomoci s případnými stížnostmi a tyto stížnosti pravděpodobně nebudou spadat do pravomoci služby Financial Ombudsman Service (FOS), pokud se nerozhodnete použít k provedení platby svůj účet u společnosti ze skupiny Revolut.

Je důležité, abyste věděli, jak služba Revolut Pay Checkout funguje. Tyto podmínky pokladny si můžete kdykoli prohlédnout a stáhnout na našich webových stránkách. Pokud chcete získat více informací, možná vám pomůže přečíst si naše nejčastější dotazy. Tyto nejčastější dotazy však nejsou součástí smlouvy mezi vámi a naší společností.

2. Co je služba Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout je služba, která umožňuje uložit údaje, které používáte při online platbách, abyste mohli v budoucnu platit rychleji. Údaje, které můžete uložit, jsou:

● vaše jméno,

● datum narození,

● vaše adresa a způsob dopravy,

● kontaktní údaje (telefonní čísla a e-mailové adresy),

● Údaje o vaší kartě, bankovním účtu nebo platební metodě, které jsou nezbytné k provedení platby, včetně vaší fakturační adresy (dále jen „platební údaje“).

(společně nazývány „informace pokladny“)

Pokud se rozhodnete uložit své informace Checkout, při příštím přihlášení a použití služby Revolut Pay Checkout je nebudete muset zadávat znovu.

Služba Revolut Pay Checkout je dostupná pouze v pokladnách online obchodníků, kteří s námi spolupracují. Pokud v pokladně obchodníka nevidíte dostupnou službu Revolut Pay Checkout, nemůžete ji pro nákup použít.

3. Kdo může využívat službu Revolut Pay Checkout a jak se zaregistrovat?

Jediný způsob, jak se zaregistrovat do služby Revolut Pay Checkout, je prostřednictvím platebního procesu pokladny u obchodníka.

Služba Revolut Pay Checkout je dostupná každému, kdo je starší 18 let a splňuje její podmínky způsobilosti. Pokud tyto požadavky splňujete, budete mít přístup k službě Revolut Pay Checkout v platebním procesu pokladny u obchodníka.

K používání služby Revolut Pay Checkout nepotřebujete platební účet u společnosti skupiny Revolut. Abyste ji mohli používat, nemusíte se předtím registrovat do služby Revolut Pay Checkout. Při nákupu se můžete rychle zaregistrovat v platebním procesu u obchodníka.

4. Vaše platby v pokladně

Při prvním použití služby Revolut Pay Checkout budete muset zadat platební údaje (vaši kartu, bankovní účet nebo způsob platby). Přijímané způsoby platby se mohou u jednotlivých obchodníků lišit.

Musíte zadat všechny údaje potřebné k provedení platby pomocí svých platebních údajů. Pokud například platíte kartou, požadovanými platebními údaji jsou: číslo vaší karty, jméno držitele karty, datum platnosti a CVV.

Platební údaje, které budete moci uložit se liší v závislosti na způsobu platby, který používáte. Pokusíme se vám poskytnout možnost uložit všechny údaje, které potřebujete ke skutečnému provedení platby. Při dalších transakcích však můžeme být nuceni vás požádat o poskytnutí některých údajů, abychom se pokusili zajistit bezpečnost vašich platebních údajů.

Můžete být také požádáni, abyste každou provedenou platbu ověřili u osoby, která vám platební údaje vydala. Například ve Velké Británii a v Evropě není neobvyklé, že vás vydavatelé platebních karet žádají o individuální autorizaci plateb před jejich zpracováním.

Zadáním svých platebních údajů a pokračováním v procesu platby dáváte obchodníkovi souhlas k tomu, aby pomocí vašich platebních údajů odečetl částku za váš nákup. Pokud je váš nákup průběžný (například předplatné), povolujete také průběžné účtování pomocí vašich platebních údajů.

Revolut Pay Checkout je služba, která vám umožňuje uložit a používat vaše platební údaje, ale není to služba, která by vám poskytovala platební údaje. Abyste mohli používat službu Revolut Checkout, musíte mít samostatné platební údaje. Těmi mohou být:

● podporovaná platební karta, bankovní účet nebo jiný způsob platby u třetí strany,

● platební účet u podporované společnosti skupiny Revolut.

Pokud k provedení platby používáte platební účet u podporované společnosti skupiny Revolut, pak se na všechny platby provedené pomocí vašich platebních údajů vztahují podmínky a ujednání tohoto platebního účtu a na ukládání vašich informací Checkout se vztahují tyto podmínky Checkout.

5. Vaše dodací údaje

Při prvním použití služby Revolut Pay Checkout budete muset zadat své informace Checkout, které zahrnují dodací údaje. Typy dopravy, které jsou k dispozici, a informace, které pro ně potřebujeme shromáždit, se mohou u jednotlivých obchodníků lišit.

6. Jaké informace ukládá služba Revolut Pay Checkout?

Služba Revolut Pay Checkout umožňuje uložit vaše informace Checkout. Pokud tak učiníte, tyto informace bezpečně uložíme a předvyplníme je pro vás při každém dalším nákupu. Každý další nákup by musel být vámi schválen a nemohl by být proveden bez vašeho souhlasu.

Není možné uložit jen některé z těchto informací. Chcete-li používat službu Revolut Pay Checkout, musíte uložit všechny tyto informace, protože jsou nutné ke zpracování nákupů v pokladně.

Není také možné uložit jakékoli neplatné informace. Můžeme provádět kontroly platnosti, a pokud jsou vámi poskytnuté údaje neplatné nebo se následně stanou neplatnými, požádáme vás o jejich aktualizaci.

Všechny informace, které pro vás ukládáme, jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

7. Váš vztah s obchodníkem

Ačkoli můžete k nákupu u obchodníka použít službu Revolut Pay Checkout, jedná se o transakci mezi vámi a obchodníkem (nikoli námi). Obchodníkům poskytujeme službu, která jim umožňuje přijímat platby. Při použití služby Revolut Pay Checkout vám však platební služby neposkytujeme.

To znamená, že pokud máte jakékoli problémy se zakoupeným zbožím, službou nebo s částkou, kterou jste se zavázali zaplatit, musíte je řešit s obchodníkem, nikoli s námi.

V případě sporu s obchodníkem můžete mít práva i vůči společnosti, která poskytuje vaše platební údaje:

Pokud vaše platební údaje poskytla třetí strana, měli byste ji kontaktovat.

Pokud jsou platební údaje, které jste použili k nákupu, z platebního účtu poskytnutého společností ze skupiny Revolut, můžete mít v souvislosti s jakoukoli platbou určitá práva. Tato práva se řídí podmínkami, které se vztahují k vašemu účtu, a právem v místě sídla společnosti ze skupiny, která vám účet poskytla.

8. Přístup k účtu a jeho zabezpečení

Do služby Revolut Pay Checkout se dostanete zadáním čísla svého mobilního telefonu (jako uživatelského jména) a jednorázového přístupového kódu, který vám na tento mobilní telefon zašleme pomocí SMS (jako heslo). Případně můžete ke svému účtu přistupovat automaticky, pokud používáte zařízení, o jehož uložení jste nás požádali.

Z tohoto důvodu musíte mít pro používání služby Revolut Pay Checkout mobilní telefonní číslo, které je schopné přijímat SMS zprávy.

Za určitých okolností si od vás můžeme vyžádat další informace, než vám umožníme otevřít účet nebo provést nákup. Je to proto, abychom vás a všechny ostatní, kdo používají službu Revolut Pay Checkout, ochránili.

Protože váš mobilní telefon a číslo nebo zařízení jsou nástroji pro přístup k vašemu účtu, je důležité, abyste je zabezpečili a nedovolili k nim nikomu jinému přístup. Pokud někomu jinému přístup umožníte, může mít přístup k vašemu účtu služby Revolut Pay Checkout a bude moci nakupovat pomocí vašich platebních údajů.

9. Získání peněžní odměny

Za nákupy u některých (ale ne u všech) obchodníků prostřednictvím služby Revolut Pay Checkout lze získat peněžní odměnu, pokud si založíte a používáte platební účet Revolut. V některých případech můžete získat i druhou (nebo další) peněžní odměnu, pokud u daného obchodníka po otevření účtu uskutečníte další nákupy. Tyto odměny jsou k dispozici pouze novým uživatelům Revolut, kteří dosud platební účet Revolut neměli, ale po provedení platby pomocí Revolut Pay Checkout si jej úspěšně otevřou.

Pokud máte během nákupu nárok na odměnu, oznámíme vám takovou informaci po vaší identifikaci v pokladně. Následně vám ve vašem potvrzovacím e-mailu zašleme záznam. Pokud v pokladně peněžní odměnu nevidíte, není nákup způsobilý pro peněžní odměnu. Nákupy způsobilé pro peněžní odměnu se mohou čas od času – a bez předchozího upozornění – měnit.

Výše peněžních odměn a způsob jejich vyplácení se u jednotlivých obchodníků liší. Peněžní odměny u konkrétního obchodníka mohou například činit pevnou částku nebo procento z vašeho nákupu, mohou mít požadavky na minimální útratu nebo maximální limity peněžních odměn a mohou vyžadovat, abyste u daného obchodníka provedli jeden nebo více nákupů. Tyto údaje budou uvedeny v pokladně a po dokončení vašeho nákupu vám pošleme e-mail s potvrzením.

Abyste získali první peněžní odměnu, musíte:

1. Uskutečnit nákup pomocí Revolut Pay Checkout, kde je v pokladně uvedena peněžní odměna.

2. Poprvé úspěšně otevřít platební účet u společnosti skupiny Revolut ve VB, EHP, Austrálii nebo Singapuru. To znamená, že musíte otevřít účet, poskytnout všechny požadované údaje, splnit naše kontroly způsobilosti a mít účet otevřený bez omezení. To také znamená, že pokud v době nákupu již platební účet Revolut máte nebo pokud jste jej již měli, ale byl zrušen (vámi nebo námi), nebudete moci peněžní odměnu získat.

3. Provést 1 platbu způsobilého nákupu kartou Revolut nebo pomocí Revolut Pay Checkout v minimální požadované výši.

4. Dokončit všechny další kroky nebo splnit další požadavky uvedené v e-mailu s potvrzením o udělení peněžní odměny.

Způsobilým nákupem je myšlen jakýkoli nákup, který není: výběrem hotovosti, službou podobnou hotovosti nebo likvidní službou (např. dárkové karty nebo kryptoměny), platební službou, finanční službou, směnou měn nebo jiným podobným nákupem. Můžeme požadovat, abyste nákup dokončili u stejného obchodníka, u kterého jste provedli první platbu pomocí Revolut Pay Checkout.

První peněžní odměnu můžete získat pouze jednou, bez ohledu na počet způsobilých nákupů. Pokud například provedete dva různé nákupy, které jsou způsobilé pro peněžní odměnu 250 Kč, získáte pouze 250 Kč (ne 500 Kč), bez ohledu na to, jestli byly nákupy provedeny současně nebo u jiného obchodníka.

Chcete-li získat druhou peněžní odměnu (je-li k dispozici), musíte postupovat podle pokynů uvedených v potvrzovacím e-mailu.

Peněžní odměna bude připsána na váš platební účet Revolut ve chvíli, kdy je úspěšně otevřen bez omezení. Vyplacena bude v měně vašeho nákupu, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu (i když je referenční měna vašeho účtu jiná). Vyplacena bude buď jednorázově, nebo ve stejných splátkách v určitém počtu splátek, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu.

Každá nabídka peněžní odměny platí po dobu 30 kalendářních dnů od nákupu. Pokud si během této doby peněžní odměnu nevyzvednete úspěšným otevřením účtu, nabídka zaniká. Za každý další způsobilý nákup však můžete získat novou peněžní odměnu, která bude platit dalších 30 dní.

10. Právnické nezbytnosti

Podání stížnosti

Nejste-li s našimi službami spokojeni, vynasnažíme se, aby se to změnilo. Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Máte-li jakoukoli stížnost, kontaktujte nás prostřednictvím našeho online formuláře. Vaši stížnost přezkoumáme a e-mailem vám zašleme reakci.

Revolut Pay Checkout není regulovanou službou, proto vám úřad Financial Conduct Authority (FCA) pravděpodobně nebude moci pomoci s případnými stížnostmi a tyto stížnosti pravděpodobně nebudou spadat do pravomoci služby Financial Ombudsman Service (FOS).

Uzavření účtu

Svůj účet Revolut Pay Checkout můžete kdykoli uzavřít kliknutím na tlačítko možností v potvrzovací stránce a zvolením „Uzavřít účet“. Uzavřením účtu služby Revolut Pay Checkout nezrušíte žádný jiný účet, který máte u společnosti skupiny Revolut.

Váš účet služby Revolut Pay Checkout můžeme také uzavřít my, ale pouze pokud:

● porušíte tyto podmínky Checkout nebo jakékoli jiné podmínky mezi vámi a společností skupiny Revolut,

● máme podezření, že vaše používání služby Revolut Checkout je podvodné, nevhodné nebo poškozuje naši dobrou pověst, ať už nyní nebo v budoucnu, nebo

● k tomu máme další zákonný důvod.

Změna těchto podmínek pokladny

Tyto podmínky Revolut Pay Checkout můžeme kdykoli změnit. O případných změnách se vás budeme snažit informovat s dostatečným předstihem prostřednictvím e-mailu. Nemusí se nám to však vždy podařit.