Produkty

Platba prostřednictvím pokladny Revolutu

Stáhnout PDF

1. Proč jsou tyto informace důležité


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je služba, která vám umožní uložit údaje, které používáte při online platbách, abyste mohli v budoucnu platit rychleji.


V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky, které platí při používání služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu. Říkáme jim „podmínky pokladny“. Tyto podmínky pokladny spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími podmínkami, které jsme s vámi dohodli, tvoří právní dohodu mezi vámi a námi.


Jsme společnost Revolut Bank UAB, bankou se sídlem v Litevské republice. Sídlo společnosti: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Litevská republika, registrační číslo 304580906, FI kód 70700. Revolut Bank UAB je licencována Evropskou centrální bankou a regulována Litevskou centrální bankou.


Tyto podmínky pokladny platí, když jako zákazník nakupující u obchodníka používáte službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu. Pokud jste obchodník, který k přijetí platby používá službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, platí jiné podmínky.


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu není platební služba. K jejímu použití musíte mít samostatné platební údaje (například platební kartu). K jejímu použití nemusíte mít platební účet u některé ze společností skupiny Revolut. Pokud se však rozhodnete použít svůj účet u společnosti ze skupiny Revolut k provedení platby v pokladně, platí při použití této služby také podmínky a ujednání této společnosti ze skupiny Revolut.


Ačkoli jsme regulovaná společnost, Platba prostřednictvím pokladny Revolutu není regulovaná služba. To znamená, že litevská banka nebo jakýkoli jiný orgán dohledu nad finančními službami působící v zemi, kde máte bydliště, vám pravděpodobně nebude moci pomoci s případnými stížnostmi a tyto stížnosti pravděpodobně nebudou spadat do jejich pravomoci, pokud se nerozhodnete použít k provedení platby svůj účet u společnosti ze skupiny Revolut.


Je důležité, abyste věděli, jak služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu funguje. Tyto podmínky pokladny si můžete kdykoli prohlédnout a stáhnout na našich webových stránkách. Pokud chcete získat více informací, možná vám pomůže přečíst si naše nejčastější dotazy. Tyto nejčastější dotazy však nejsou součástí smlouvy mezi vámi a naší společností.2. Co je služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu?


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je služba, která umožňuje uložit údaje, které používáte při online platbách, abyste mohli v budoucnu platit rychleji. Údaje, které můžete uložit, jsou:

● Vaše jméno a datum narození

● Vaše dodací/fakturační adresa, preferovaný způsob dopravy a kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa (dále jen „dodací údaje“)

● Údaje o vaší kartě, bankovním účtu nebo platební metodě, které jsou nezbytné k provedení platby (dále jen „platební údaje“)

(společně nazývány „informace pokladny“)


Pokud se rozhodnete uložit své pokladní údaje, při příštím použití služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je nebudete muset zadávat znovu.


Služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je dostupná pouze v pokladnách online obchodníků, kteří s námi spolupracují. Pokud v pokladně obchodníka nevidíte dostupnou službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, nemůžete ji pro nákup použít.3. Kdo může využívat službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu a jak se zaregistrovat?


Jediný způsob, jak se zaregistrovat do služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, je prostřednictvím platebního procesu u obchodníka.


Služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je dostupná každému, kdo je starší 18 let a splňuje podmínky způsobilosti. Pokud tyto požadavky splňujete, budete mít přístup k službě Platba prostřednictvím pokladny Revolutu v platebním procesu u obchodníka.


K používání služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu nepotřebujete platební účet u společnosti skupiny Revolut. Abyste ji mohli používat, nemusíte se předtím registrovat do služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu. Při nákupu se můžete rychle zaregistrovat v platebním procesu u obchodníka.


Jediný způsob, jak se zaregistrovat do služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, je prostřednictvím platebního procesu u obchodníka.


4. Vaše platby v pokladně


Při prvním použití služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu budete muset zadat své pokladní údaje, které zahrnují platební údaje.


Musíte zadat všechny údaje potřebné k provedení platby pomocí svých platebních údajů. Pokud například platíte kartou, požadovanými platebními údaji jsou: číslo vaší karty, jméno držitele karty, datum platnosti a CVV.


Platební údaje, které musíte uložit, se liší v závislosti na způsobu platby, který používáte. Pokusíme se vám poskytnout možnost uložit všechny údaje, které potřebujete ke skutečnému provedení platby. Při dalších transakcích však můžeme být nuceni vás požádat o poskytnutí některých údajů, abychom se pokusili zajistit bezpečnost vašich platebních údajů.


Můžete být také požádáni, abyste každou provedenou platbu ověřili u osoby, která vám platební údaje vydala. Například ve Velké Británii a v Evropě není neobvyklé, že vás vydavatelé platebních karet žádají o individuální autorizaci plateb před jejich zpracováním.


Zadáním svých platebních údajů a pokračováním v procesu platby dáváte obchodníkovi souhlas k tomu, aby pomocí vašich platebních údajů odečetl částku za váš nákup. Pokud je váš nákup průběžný (například předplatné), povolujete také průběžné účtování pomocí vašich platebních údajů.


Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je služba, která vám umožňuje uložit a používat vaše platební údaje, ale není to služba, která by vám poskytovala platební údaje. Abyste mohli používat službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, musíte mít samostatné platební údaje. Těmi mohou být:

● Podporovaná platební karta, bankovní účet nebo jiný způsob platby u třetí strany

● Platební účet u podporované společnosti skupiny Revolut


Pokud k provedení platby používáte platební účet u podporované společnosti skupiny Revolut, pak se na všechny platby provedené pomocí vašich platebních údajů vztahují podmínky a ujednání tohoto platebního účtu a na ukládání vašich informací pokladny se vztahují tyto podmínky pokladny.


5. Vaše dodací údaje


Při prvním použití služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu musíte zadat také své dodací údaje. Typy dopravy, které jsou k dispozici, a informace, které pro ně potřebujeme shromáždit, se mohou u jednotlivých obchodníků lišit.


6. Jaké informace ukládá služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu?


Služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu umožňuje uložit vaše informace pokladny. Pokud tak učiníte, tyto informace bezpečně uložíme a předvyplníme je pro vás při každém dalším nákupu, při kterém je k dispozici služba Platba prostřednictvím pokladny Revolutu. Každý další nákup by musel být vámi schválen a nemohl by být proveden bez vašeho souhlasu.


Není možné uložit jen některé z těchto informací. Chcete-li používat službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, musíte uložit všechny tyto informace, protože jsou nutné ke zpracování nákupů v pokladně.


Není také možné uložit jakékoli neplatné informace. Můžeme provádět kontroly platnosti, a pokud jsou vámi poskytnuté údaje neplatné nebo se následně stanou neplatnými, požádáme vás o jejich aktualizaci.


Všechny informace, které pro vás ukládáme, jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.7. Váš vztah s obchodníkem


Ačkoli můžete k nákupu u obchodníka použít službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, jedná se o transakci mezi vámi a obchodníkem (nikoli námi). Obchodníkům poskytujeme službu, která jim umožňuje přijímat platby. Při použití služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu vám však platební služby neposkytujeme.


To znamená, že pokud máte jakékoli problémy se zakoupeným zbožím, službou nebo s částkou, kterou jste se zavázali zaplatit, musíte je řešit s obchodníkem, nikoli s námi.


V případě sporu s obchodníkem můžete mít práva i vůči společnosti, která poskytuje vaše platební údaje:

● Pokud vaše platební údaje poskytla třetí strana, měli byste ji kontaktovat

● Pokud jsou platební údaje, které jste použili k nákupu, z platebního účtu, který vám poskytla společnost ze skupiny Revolut, můžete mít v souvislosti s jakoukoli platbou práva. Tato práva se řídí podmínkami, které se vztahují k vašemu účtu, a právem v místě sídla společnosti ze skupiny, která vám účet poskytla


8. Přístup k účtu a jeho zabezpečení


Do pokladny Revolutu se dostanete zadáním čísla svého mobilního telefonu (jako uživatelského jména) a jednorázového přístupového kódu, který vám na tento mobilní telefon zašleme SMS zprávou (jako heslo). Případně můžete ke svému účtu přistupovat automaticky, pokud používáte zařízení, o jehož uložení jste nás požádali.


Z tohoto důvodu musíte mít mobilní telefonní číslo, které je schopné přijímat SMS zprávy, abyste mohli službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu používat.


Za určitých okolností si od vás můžeme vyžádat další informace, než vám umožníme otevřít účet nebo provést nákup. Je to proto, abychom vás a všechny, kdo používají službu Platba prostřednictvím pokladny Revolutu, ochránili.


Protože váš mobilní telefon a číslo nebo zařízení jsou nástroji pro přístup k vašemu účtu, je důležité, abyste je zabezpečili a nedovolili k nim nikomu jinému přístup. Pokud někomu jinému přístup umožníte, může mít přístup k vašemu účtu služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu a nakupovat pomocí vašich platebních údajů.


9. Právnické nezbytnosti


Podání stížnosti

Nejste-li s našimi službami spokojeni, vynasnažíme se, aby se to změnilo. Vždy se snažíme dělat maximum, jsme si ale vědomi toho, že ne vždy se vše musí podařit. Máte-li jakoukoli stížnost, kontaktujte nás prostřednictvím našeho online formuláře. Vaši stížnost přezkoumáme a e-mailem vám zašleme reakci.


Uzavření účtu

Účet služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu můžete kdykoli uzavřítkliknutím na tlačítko Možnosti na potvrzovací stránce a výběrem možnosti „Uzavřít účet“. Uzavřením účtu služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu nezrušíte žádný jiný účet, který máte u společnosti skupiny Revolut.


Váš účet služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu můžeme také uzavřít my, ale pouze pokud:

● porušíte tyto podmínky pokladny nebo jakékoli jiné podmínky mezi vámi a společností skupiny Revolut

● máme podezření, že vaše používání služby Platba prostřednictvím pokladny Revolutu je podvodné, nevhodné nebo poškozuje naši dobrou pověst, ať už nyní nebo v budoucnu

● k tomu máme další zákonný důvod


Změna těchto podmínek pokladny

Tyto podmínky pokladny můžeme kdykoli změnit. O případných změnách se vás budeme snažit informovat s dostatečným předstihem prostřednictvím e-mailu. Nemusí se nám to však vždy podařit.