Produkty

Letištní salonky

Vstupenka LoungeKey

1. Kdo si může zakoupit a použít vstupenky do salonků?

Vstupenky do salonků lze zakoupit v aplikaci a jsou dostupné pouze pro naše uživatele plánů Revolut Premium a Revolut Metal. Jedna vstupenka do salonků platí pro jednu návštěvu pro jednu osobu. Můžete si koupit více vstupenek do salonků pro sebe a pro své hosty.

Cenu vstupenek do salonků můžeme průběžně aktualizovat nebo měnit, vždy před zakoupením vstupenky do salonků vám ovšem cenu sdělíme. Uživatelé plánů Revolut Premium a Metal mohou zakoupit vstupenku do salonků za cenu dotovanou společností Revolut se slevou. Tato cena je odečtena od standardní tržní ceny za vstupenku LoungeKey v hodnotě 22 £.

Při nákupu vstupenky do salonků budete vyzváni k uvedení jména osoby, která každou vstupenku do salonků použije. Jakmile vstupenku do salonků koupíte, nebudete již moci toto jméno změnit. Vstupenky do salonků nejsou přenosné a budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti (tj. pasu) spolu s platnou letenkou na stejný den na jméno osoby, která je uvedena na vstupence do salonků.

2. Co se stane, když zruším předplatné Premium/Metal?

Stále budete moci uplatnit všechny vstupenky do salonku zakoupené v aplikaci. Nebudete si však moci zakoupit žádné další vstupenkou do salonků, pokud znovu neaktivujete své předplatné Revolut Premium nebo Metal.

3. Mohu dostat zpět peníze za nevyužité vstupenky do salonků?

O vrácení peněz za nevyužité vstupenky do salonků můžete požádat do 14 dnů od data nákupu. Můžete tak učinit prostřednictvím funkce chatu v rámci aplikace.

4. Nese společnost Revolut odpovědnost v případě, že bude s mou vstupenkou do salonků nějaký problém?

Vzhledem k tomu, že je tato služba poskytována třetí stranou, společnost Revolut nemůže zaručit vstup a dostupnost každého salonku uvedeného v aplikaci. Popis salonků a obrázky v rámci aplikace dodává náš partner LoungeKey a společnost Revolut nenese odpovědnost za případné nepřesnosti v informacích, které od něj dostaneme.

5. Některé další právnické nezbytnosti

PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LOUNGEKEY TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

Když využíváte služby salonků, podléháte podmínkám společnosti LoungeKey, které se týkají užívání, a rovněž podmínkám užívání každého jednotlivého salonku dostupného na webových stránkách společnosti LoungeKey.

STÍŽNOSTI A SPORY

Společnost Revolut nenese odpovědnost za žádné spory nebo nároky, které mohou vzniknout mezi vámi a společností LoungeKey. Veškeré otázky, které se týkají služby nabízené společností LoungeKey, by měly být adresovány přímo společnosti LoungeKey na adresu loungekeypass@loungekey.com.

LITEVSKÝ PRÁVNÍ RÁMEC

Tato smlouva se řídí právním řádem Litvy.

PODÁNÍ ŽALOBY PROTI NÁM

Pokud proti nám chcete podat žalobu u soudu, veškerými otázkami, které se týkají těchto podmínek a ujednání, se budou moci zabývat soudy Litvy. Jestliže žijete v jiné zemi, můžete podat žalobu u soudů podle místa vašeho bydliště.