Podmínky propagační akce

Datové plány eSIM EHP zahajují bezplatnou zkušební akci

Tyto podmínky propagační akce platí pro obyvatele EHP. Pro zákazníky s bydlištěm ve Spojeném království máme odlišné podmínky zde a pro zákazníky s bydlištěm v Irsku zde.


O co v této propagační akci jde?

V rámci spuštění datových plánů eSIM nabízíme 7denní bezplatný zkušební datový plán eSIM (dále jen „zkušební verze zdarma“) pro vybrané uživatele Revolut Standard, Plus, Premium a Metal s bydlištěm v podporované zemi (dále jen „propagační akce“).


Podporované země“ pro tuto propagační akci jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.


Zkušební verze zdarma bude mít následující funkce:

 • výběr místního, regionálního nebo globálního plánu (úplný seznam zahrnutých zemí pro váš výběr se zobrazí v aplikaci Revolut před zahájením zkušební verze zdarma);
 • 100 MB dat; a
 • bude platit po dobu 7 dní.


Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky propagační akce“) stanoví pravidla, která se vztahují na tuto propagační akci. Při účasti v této zkušební verzi zdarma platí Všeobecné podmínky prodeje datových plánů s eSIM (1GLOBAL), včetně Podmínek služby 1GLOBAL.


Pokud budete vyzváni k účasti, musíte si bezplatnou zkušební verzi aktivovat mezi 22. březnem 2024 v 00:01 UTC a 1. květnem 2024 ve 23:59 UTC. Tomuto období říkáme „doba trvání propagační akce“.


Kdo se může této propagační akce zúčastnit?

Abyste byli považováni za „účastníka splňujícího podmínky“ této propagační akce, musíte splňovat následující „kritéria způsobilosti“.

 • mít adresu bydliště v podporované zemi;
 • být vyzváni k účasti prostřednictvím aplikace Revolut; a
 • být v době aktivace zkušební verze zdarma uživatelem Revolut Standard, Plus, Premium nebo Metal.


Jak mohu zahájit zkušební verzi zdarma?

Chcete-li aktivovat zkušební verzi zdarma, musíte si v aplikaci Revolut na stránce pro výběr datového plánu eSIM vybrat úvodní nabídku 100 MB pro typ plánu, který chcete vyzkoušet (místní, regionální nebo globální).


Vezměte prosím na vědomí, že datové plány eSIM jsou určeny ke spotřebě dat v zahraničí mimo oblasti zahrnuté v primárním tarifu SIM vašeho zařízení.


Jaké další právní informace bych měl/a znát?

 1. Datové plány eSIM poskytuje náš partner, společnost TP Global Operations Limited, pod obchodním názvem 1GLOBAL. Společnost Revolut Ltd je zástupcem společnosti 1GLOBAL pro účely marketingu a zprostředkování prodeje datových tarifů eSIM a dalších doplňkových činností. Přečtěte si prosím Všeobecné podmínky prodeje datových plánů s eSIM (1GLOBAL), včetně Podmínek služby 1GLOBAL, které platí během zkušební verze zdarma.
 2. Propagační akci můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit dříve, než je výše uvedené datum ukončení, pokud je podle našeho rozumného názoru propagační akce zneužívána nebo může negativně ovlivnit dobré jméno nebo pověst společnosti Revolut. Můžeme tak učinit jednotlivě nebo v rámci celé propagační akce.
 3. Pokud budeme muset propagační akci změnit, pozastavit nebo ukončit před koncem doby trvání propagační akce, dáme vám vědět prostřednictvím aplikace Revolut a/nebo e-mailu. Jakékoli změny podmínek propagační akce nemají vliv na vaše práva, pokud jste se již propagační akce zúčastnili.
 4. Společnost Revolut nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, vzniklou v důsledku události mimo její kontrolu, která znamená, že nemůžeme pokračovat v propagační akci podle plánu.
 5. Přístup ke zkušební verzi zdarma ztratíte, pokud zrušíte svůj osobní účet Revolut nebo bude váš účet pozastaven či omezen.
 6. Zkušební verzi zdarma nemůžete nikomu jinému předat ani prodat. Ke zkušební verzi zdarma nenabízíme alternativu v hotovosti.
 7. Uživatelé plánu Ultra nemají na tuto propagační akci nárok.
 8. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s částí 8 Všeobecných podmínek prodeje datových plánů s eSIM (1GLOBAL).
 9. Oficiální verzí těchto podmínek a ujednání je anglická verze. Ze zdvořilosti můžeme poskytnout překlad, ale v případě sporu je závazná anglická verze, pokud místní zákony nestanoví jinak.
 10. Tuto propagační akci organizuje a nabízí vám společnost Revolut Ltd se sídlem 7 Westferry Circus, Londýn, E14 4HD. Pokud máte k této propagační akci připomínky, můžete je vznést přímo u nich. Na tyto podmínky propagační akce se vztahují zákony Anglie a Walesu. Navzdory tomu se stále můžete spolehnout na povinná pravidla na ochranu spotřebitele země EHP, ve které žijete. Příslušné jsou soudy Anglie a Walesu.