Podmínky a zásady

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REVOLUT MESSENGER


Účinnost od: 29.03.2023


Přehled


Toto oznámení se vztahuje na vaše používání našich služeb peer-to-peer chatu a skupinového chatu, které zpřístupňujeme v aplikaci Revolut. Pro účely tohoto oznámení označujeme tyto služby společně jako ‚Revolut Messenger‘.


V tomto oznámení najdete další informace o fungování služby Revolut Messenger. Toto oznámení obsahuje zejména důležité informace o ochraně osobních údajů, které byste měli znát při používání služby Revolut Messenger.


Při používání služby Revolut Messenger byste si měli pečlivě přečíst toto oznámení spolu s následujícími oznámeními společnosti Revolut:


Tyto informace uvedené v tomto oznámení doplňují informace uvedené v oznámení společnosti Revolut o ochraně osobních údajů zákazníků.


Používání služby Revolut Messenger je podmíněno souhlasem s podmínkami použití osobního účtu společnosti Revolut a pochopením zásad komunity společnosti Revolut.


Co je Revolut Messenger?


Revolut Messenger je služba pro zasílání zpráv v aplikaci Revolut, kterou mohou zákazníci Revolutu používat k vzájemnému zasílání zpráv.


Zprávy peer-to-peer můžete posílat pouze těm zákazníkům Revolutu, u nichž máte na sebe navzájem uložené kontakty, případně mezi vámi byla provedena platba prostřednictvím Revolutu. Tyto osoby označujeme jako vaše ‚důvěryhodné kontakty‘.


Do skupinového chatu můžete být přidáni, pouze pokud:


 • osoba, která vás přidala, je důvěryhodný kontakt; nebo
 • jste přijali pozvání do skupiny od osoby, která není důvěryhodným kontaktem.

Může společnost Revolut číst vaše zprávy?


Společnost Revolut nebude moci číst vaše zprávy, ale bude moci vidět informace týkající se všech plateb, které prostřednictvím aplikace Revolut provedete nebo obdržíte.


Zprávy


Vaše zprávy v aplikaci Revolut jsou zabezpečeny komplexním šifrováním. To znamená, že společnost Revolut nebude mít nikdy přístup k žádné zprávě, kterou prostřednictvím služby Revolut Messenger odešlete.


Další informace


Společnost Revolut sice nemá přístup k vašim zprávám, ale budeme mít určité informace o tom, jak Revolut Messenger používáte, včetně:


 • času a data odeslání nebo přijetí zprávy
 • identity ostatních zákazníků Revolutu, se kterými chatujete
 • času a data, kdy jste otevřeli nebo znovu otevřeli šifrovanou relaci chatu


Informace o platbě


Revolut může získat přístup k informacím, pokud iniciujete platbu jiným zákazníkům Revolutu nebo od nich platbu přijmete prostřednictvím služby Revolut Messenger. Společnost Revolut bude mít například přístup ke všem informacím, které se vygenerují, když:


 • požádáte o platbu jiného zákazníka společnosti Revolut prostřednictvím služby Revolut Messenger
 • odešlete platbu jinému zákazníkovi společnosti Revolut prostřednictvím služby Revolut Messenger
 • přijmete nebo odmítnete požadavek na platbu od jiného zákazníka společnosti Revolut prostřednictvím služby Revolut Messenger


Jak můžete změnit předvolby služby Revolut Messenger?


Prostřednictvím ovládacího panelu ochrany osobních údajů v aplikaci můžete vypnout:


 • kompletní zasílání zpráv peer-to-peer
 • možnost přidávat vás do skupinových chatů (poznámka – pokud si přejete přestat přijímat zprávy prostřednictvím skupinových chatů, budete muset opustit všechny stávající skupiny, ve kterých jste).


Prostřednictvím služby Revolut Messenger můžete také:


 • zablokovat konkrétní důvěryhodné kontakty, aby vás nemohly kontaktovat prostřednictvím služby Revolut Messenger
 • odebrat ostatní zákazníky ze skupinových chatů
 • opustit skupinové chaty
 • smazat všechny zprávy, které jste odeslali přes Revolut Messenger. Tím se zpráva vymaže jak pro vás jako odesílatele, tak pro příjemce.


Kde najdete další informace o tom, jak společnost Revolut zpracovává vaše osobní údaje?


Podívejte se na naše oznámení o ochraně osobních údajů. Stránka obsahuje spoustu důležitých informací o ochraně osobních údajů, například:


 • která společnost Revolutu je správcem vašich osobních údajů
 • proč společnost Revolut obecně shromažďuje a používá vaše osobní údaje
 • jak společnost Revolut sdílí vaše osobní údaje
 • zda společnost Revolut sdílí vaše osobní údaje mezinárodně
 • jak dlouho společnost Revolut uchovává vaše osobní údaje
 • jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajůNa koho se obrátit v případě dotazů?


Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů v souvislosti se službou Revolut Messenger, obraťte se na adresu dpo@revolut.com. Náš tým odborníků vám rád pomůže.