Kampanjvillkor

Revolut <18 Referrals Promotion

Kampanj med inbjudningar till Revolut <18


Vad innebär kampanjen?

Som en del av kampanjen med inbjudningar till Revolut <18 (”kampanjen”), får några användare av Revolut <18 möjligheten att bjuda in andra användare till Revolut <18 mot en kontantbelöning (”belöningen”). Både den befintliga kunden och den nya kunden får belöningen. Om den befintliga användaren av Revolut <18 (”personen som bjuder in”) och användaren som får inbjudan (”personen som blir inbjuden”) uppfyller kraven i dessa villkor (”villkoren”), är detta en möjlighet för båda att få en belöning.

Villkoren gäller för kampanjen i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (”behörigamarknader”). Läs villkoren, inklusive behörighetskriterierna, noggrant.

När vi säger ”du”/”dig” eller ”din”/”ditt”/”dina” refererar vi till föräldern/förmyndaren till den användare som vill värva en vän.

Kampanjen löper mellan kl 00.00 14 november 2022 och kl. 23.59 31 december 2023 . Vi kallar detta för ”kampanjperioden”.

Den som bjuder in och den som blir inbjuden samt föräldern/förmyndaren till den som bjuder in och den som blir inbjuden måste uppfylla alla relevanta krav under kampanjperioden för att användarna ska få belöningen.

I dessa villkor fastställer vi reglerna som gäller för kampanjen. Du måste följa alla villkor för kampanjen samt kontot under hela kampanjperioden.


Vad är Revolut <18?

Revolut <18 är utformad för föräldrar som vill att deras barn ska få ekonomiska färdigheter och lära sig att använda och hantera pengar.

En förälder/förmyndare måste skapa ett Revolut <18-konto åt tonåringen och kontot är ett underkonto till det som tillhör föräldern eller förmyndaren. Det innebär att du måste ha ett personligt Revolut-konto för att kunna öppna ett Revolut <18-konto åt tonåringen. Eftersom Revolut <18-kontot är ett underkonto till ditt personliga Revolut-konto är det du som är ansvarig för allt en Revolut <18-användare gör med det, på samma sätt som om du hade gjort det själv.


Vilken är belöningen?

Belöningen som den befintliga användaren och den nya användaren får beror på inställd basvaluta för det konto som tillhör föräldern/förmyndigaren och såsom förklaras nedan.

Basvalutan på det personliga kontot som tillhör föräldern/förmyndaren

GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Exempel:

 • Om basvalutan på kontona som tillhör föräldrarna/förmyndarna till både den som bjuder in och den som blir inbjuden är GBP, får båda användarna en belöning på 5 £ var.
 • Om basvalutan på kontot som tillhör föräldern/förmyndaren till den som bjuder in är EUR, och basvalutan på kontot som tillhör föräldern/förmyndaren till den som blir inbjuden är SEK, får den befintliga användaren en belöning på 5 EUR medan den nya användaren får en belöning på 50 SEK.

Belöningen kommer i form av en påfyllning som användarna kan använda till betalningar med ett fysiskt eller virtuellt Revolut <18-kort.


Vem är berättigad till kampanjen?

För att vara berättigad till kampanjen:

 • Den som bjuder in och den som blir inbjuden måste vara äldre än minimiåldern och yngre än maxåldern.

Behörig ålder för bosatta inom Belgien, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge, Storbritannien och Sverige är 13 år och äldre.

Behörig ålder för bosatta inom Bulgarien, Litauen, Spanien och Österrike är 14 år och äldre.

Behörig ålder för bosatta inom Frankrike, Grekland, Slovenien och Tjeckien är 15 år och äldre.

Behörig ålder för bosatta inom Irland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Tyskland och Ungern är 16 år och äldre.

 • Den som bjuder in och den som blir inbjuden samt föräldrar/förmyndare måste vara bosatta på en behörig marknad.
 • Den befintliga användaren måste få en inbjudan till kampanjen direkt från oss genom en panel i Revolut <18-appen. Den befintliga användaren kan kontrollera sin behörighet till Revolut <18-kampanjen – om kampanjpanelen inte är tillgänglig i appen innebär det att användaren inte är behörig.
 • Den inbjudna personen måste vara en ny användare av Revolut <18. Om den som blir inbjuden redan är en användare av Revolut <18 eller har använt ett konto eller påbörjat registreringsprocessen tidigare, är den inbjudna personen inte en ny användare och därmed inte behörig.

Du kan alltid stänga av funktionen så att din(a) användare av Revolut <18 inte kan bjuda in andra till Revolut <18. Du kan göra det genom att gå till Inställningar under hubben för Revolut <18 och inaktivera växlingsknappen med texten ”Hänvisningar”.


Hur får den som bjuder in belöningen?

Den som bjuder in måste uppfylla kraven i villkoren för att få belöningen och för att även den nya användaren ska få den.

Den som bjuder in måste kunna se rutan med inbjudan i appen (relaterad till kampanjen) från oss i sin Revolut <18-app. Användaren måste trycka på ”Bjud in vänner” i rutan i Revolut <18-appen för att bjuda in en vän att registrera sig till Revolut <18 med hänvisningskoden. Den som blir inbjuden måste vara behörig för Revolut <18. Användaren kan bjuda in vänner från alla länder där Revolut <18 är tillgängligt.

När den befintliga användaren trycker på knappen Bjud in vänner i Revolut <18-appen, ser denne ett meddelandeutkast med en unik hänvisningskod. Användaren kan anpassa det här meddelandet.

Meddelandet innehåller hänvisningskoden som den inbjudna personen måste ange när denne registrerar sig för Revolut <18 genom Revolut <18-appen. Den inbjudna personen blir ombedd att bjuda in sin förälder/förmyndare till att aktivera och godkänna det nyligen registrerade Revolut <18-kontot. Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen inte har ett personligt Revolut-konto måste denne öppna ett konto och registrera sig innan ett Revolut <18-kontot kan godkännas i Revolut-appen. Föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen måste dessutom beställa ett fysiskt Revolut <18-kort inom 60 dagar efter att ha uppgett hänvisningskoden.

Om båda användarna slutför alla steg inom kampanjperioden, får båda belöningen. Vi krediterar belöningen till respektive Revolut <18-konto inom fem arbetsdagar efter att föräldern till/förmyndaren till den nya användaren utför en beställning på ett fysiskt Revolut <18-kort.

En befintlig användare kan bjuda in upp till tio personer per år. Om tio personer redan har uppgett hänvisningskoden innebär det att den befintliga användaren inte är berättigad till några fler belöningar det året.


Hur får den inbjudna nya användaren belöningen?

Den som blir inbjuden måste uppfylla kraven i villkoren för att själv få belöningen och för att den befintliga användaren ska få den.

Den inbjudna personen måste vara en ny användare av Revolut <18. Om den som blir inbjuden redan är en användare av Revolut <18 eller har använt ett konto eller påbörjat registreringsprocessen tidigare, är den inbjudna personen inte en ny användare och därmed inte behörig.

När den befintliga användaren bjuder in en vän att registrera sig för Revolut <18, måste den inbjudna personen först hämta Revolut <18-appen från appbutiken. När den inbjudna personen hämtar och öppnar Revolut <18-appen, blir denne omdirigerad till registreringsflödet och kan öppna sitt Revolut <18-konto. Den inbjudna personen måste registrera sig för Revolut <18.


Den inbjudna personen måste tillhandahålla grundläggande personuppgifter, ange den unika hänvisningskoden och sedan bjuda in sin förälder/förmyndare för att aktivera och godkänna det nyligen skapade Revolut <18-kontot. Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen inte har ett personligt Revolut-konto måste denne öppna ett konto och registrera sig innan ett kontot kan godkännas i Revolut-appen.

Föräldern till/förmyndaren till den nya användaren måste även gå till panelen <18 i sin Revolut-app och beställa ett fysiskt Revolut <18-kort till sitt den som hänvisas inom 60 dagar efter att hänvisningskoden har angetts.

Om båda användarna slutför alla steg inom kampanjperioden, får båda belöningen. Vi krediterar belöningen till respektive Revolut <18-konto inom fem arbetsdagar efter att föräldern till/förmyndaren till den nya användaren utför en beställning på ett fysiskt Revolut <18-kort.

Vi betalar inte ut någon belöning till (eller kan ta tillbaka en belöning från) den befintliga användaren och den nya användaren om någon av föräldrarna/förmyndarna ångrar något av registreringsstegen i efterhand. Till exempel om en förälder/förmyndare avbryter beställningen av ett Revolut <18-kort innan det kommer fram.


Bör jag känna till någon annan juridisk information?

 1. Revolut Ltd, ett företag med registrerad adress vid 7 Westferry Circus, E14 4HD London, erbjuder kampanjen till användare i Storbritannien. Revolut Bank UAB, ett företag med registrerad adress vid Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republiken Litauen, erbjuder kampanjen till användare i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .
 2. Vi kan tillfälligt ställa in eller avsluta kampanjen när som helst om vi anser att deltagare missbrukar den eller om den negativt påverkar vår goodwill eller vårt rykte. Vi kan göra det på en individuell eller kampanjövergripande basis. Kontakta vår support om du anser att du är berättigad till en belöning men inte har fått den på grund av en föregående avstängning.
 3. Vi kan avsluta kampanjen eller ändra villkoren utan föregående meddelande. Att kampanjen avslutas eller ändringar sker i villkoren påverkar inte dina rättigheter om du redan har deltagit i kampanjen.
 4. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka belöningen om du erhöll den på bedrägliga grunder, om du bryter mot villkoren för ditt Revolut-konto för att få belöningen eller om vi får veta att du inte följde reglerna. Vi kommer att anta att du samtycker till och auktoriserar en eventuell återbetalning om du inte följer reglerna.
 5. Användarna förlorar sin rätt till belöningen om föräldern till/förmyndaren till den befintliga användaren stänger sitt Revolut-konto eller Revolut <18-kontot, om föräldern till/förmyndaren till den inbjudna personen stänger sitt Revolut-konto eller Revolut <18-kontot eller om vi stänger eller begränsar något av kontona mellan tidpunkten för kvalificerandet för, och mottagandet av, belöningen eller innan vi skulle ha betalat ut belöningen.
 6. Händelser bortom vår kontroll kan hindra oss från att ge ut belöningen enligt villkoren för kampanjen. Revolut ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust till följd av en händelse som är bortom vår kontroll.
 7. Villkoren är ursprungligen formulerade på engelska, och översättningar är enbart avsedda som vägledning. Det innebär att du inte kan göra några anspråk utifrån en översatt version eftersom enbart den engelska versionen är juridiskt bindande.
 8. Kampanjen är tvådelad. Det innebär att både den befintliga kunden och den inbjudna kunden får en belöning (om de uppfyller kraven i villkoren).
 9. Vi betalar ut belöningen både till den som bjuder in och till den som blir inbjuden inom fem arbetsdagar efter att den nya kunden har öppnat ett <18-konto, beställt ett kort och uppfyllt alla krav.
 10. Vi betalar bara ut belöningen under förutsättning att den inbjudna kunden är en ny kund som slutför registreringen av ett nytt Revolut <18-konto.
 11. Revolut måste samla in och bearbeta personuppgifter från både den befintliga kunden (användaren som bjuder in) och den nya kunden för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor. Revolut behandlar alla personuppgifter i enlighet med​sekretessmeddelandet för Revolut <18.
 12. Om vi tror att du har begått bedrägeri eller brutit mot reglerna, kan vi vidta åtgärder som, enligt oss, är lämpliga utifrån omständigheterna. Det vore till exempel missbruk att bjuda in personer som inte utgör verkliga eller unika nya användare, och vi kan stänga ditt konto och ta tillbaka eventuell belöning om du gör detta.
 13. Du kan kontakta vår support via chatten i appen om du har frågor eller klagomål.
 14. Om du tillhör Revolut Ltd är det engelsk lagstiftning och domstolarna i England och Wales som reglerar kampanjen och har exklusiv jurisdiktion att döma om tvister relaterade till den. Om du tillhör Revolut Bank UAB är det litauisk lagstiftning (trots detta är du fortfarande skyddad av obligatoriska konsumentköplagar i det EES-land du är bosatt) och domstolarna i Litauen (eller domstolarna i det EU-medlemsland du befinner dig) som reglerar kampanjen och har exklusiv jurisdiktion att döma om tvister relaterade till den.