Kampanjvillkor

Revolut <18 Referrals Promotion

Hämta PDF

Kampanj med inbjudningar till Revolut <18


Vad innebär kampanjen?

Som en del av kampanjen med inbjudningar till Revolut <18 (”kampanjen”), får några användare av Revolut <18 möjligheten att bjuda in andra användare till Revolut <18 mot en kontantbelöning (”belöningen”). Både den befintliga kunden och den nya kunden får belöningen. Åldersgränser gäller. Se ”Vem är behörig för kampanjen?”.

Kampanjen är tillgänglig i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (”behöriga marknader”). Läs villkoren (”Villkor”), inklusive behörighetskriterierna, noggrant.

När vi säger ”du” eller ”din(a)” refererar vi till föräldern eller förmyndaren till den användare som vill värva en vän som en del av kampanjen. När vi säger ”Befintlig användare” menar vi personen som redan använder Revolut <18 och värvar en vän till Revolut <18. När vi säger ”Den inbjudna” menar vi personen som den befintliga användaren bjuder in.

Kampanjperioden och sluttider:

 • Kampanjen är aktiv så länge den är tillgänglig för dig i Revolut <18-appen (”Kampanjperioden”).
 • Den som bjuder in och den som blir inbjuden samt föräldern/förmyndaren till den som bjuder in och den som blir inbjuden måste uppfylla alla relevanta krav (i dessa villkor) som gäller för dem under kampanjperioden för att den befintliga användaren och den nya användaren ska få en belöning.
 • Den som blir inbjuden har 60 dagar (”slutdatumet”) på sig att slutföra stegen i dessa villkor efter att ha angett och förbrukat hänvisningskoden.
 • Om vi erbjuder ett högre belöningsbelopp (”högre belöning”) i den här kampanjen (se ”Vad är belöningen?”), måste både den som bjuder in och den som blir inbjuden slutföra alla nödvändiga steg i dessa villkor innan det tidigare av 1) det angivna slutdatumet för den högre belöningen (”Sluttid för högre belöning”) och 2) slutdatumet, för att få den högre belöningen. Om de slutför stegen innan 2) men inte 1) får de standardbelöningen.

I dessa villkor fastställer vi reglerna som gäller för kampanjen. Du måste följa alla villkor för kampanjen samt villkoren för ditt privatkonto och Revolut <18-kontot under hela kampanjperioden.


Vad är belöningen?

Belöningen som den befintliga användaren (den som bjuder in) och den nya användaren (den som blir inbjuden) kan få, om de är behöriga, beror på basvalutan på förälderns eller förmyndarens Revolut-privatkonto (se nedan). Det innebär följande: om en befintlig användare är berättigad till en belöning och dess förälder eller förmyndare har ett privatkonto i GBP, men föräldern eller förmyndaren till den inbjudna personen har ett privatkonto i en annan valuta, kommer belöningen till den som bjuder in att vara i GBP, men belöningen till den som blir inbjuden kommer att vara i den andra valutan.

Se belöningsbeloppet i olika valutor här nedanför.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Ibland kan vi erbjuda ett högre belöningsbelopp. I sådana fall visar vi beloppet och sluttiden för den högre belöningen i Revolut <18-appen.

När vi kör den här kampanjen och erbjuder en högre belöning gäller en annan sluttid än för standardbelöningen. Det innebär att huruvida den befintliga användaren och den inbjudna personen får respektive belöning beror på följande:

 • Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen godkänner Revolut <18-kontot och beställer ett fysiskt Revolut <18-kort innan sluttiden för den högre belöningen och innan slutdatumet, får både den inbjudna personen och den som bjuder in den högre belöningen.
 • Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen godkänner Revolut <18-kontot och beställer ett fysiskt Revolut <18-kort efter sluttiden för den högre belöningen men innan slutdatumet, får både den inbjudna personen och den som bjuder in belöningen i tabellen ovan (inte den högre belöningen).
 • Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen godkänner Revolut <18-kontot och beställer ett fysiskt Revolut <18-kort efter slutdatumet, får varken den inbjudna personen eller den som bjuder in någon belöning.

Vi refererar till det ovan som ”Tidslinjer för belöningsbehörighet”. Både personen som bjuder in och personen som blir inbjuden får belöningen krediterad till sina respektive Revolut <18-konton inom 5 arbetsdagar efter att den nya användaren har beställt ett fysiskt Revolut <18-kort.


Vem är behörig för kampanjen?

För att vara berättigad till kampanjen måste både personen som bjuder in och personen som blir inbjuden vara äldre än minimiåldern på respektive marknad:

 • Minimiåldern för bosatta i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Norge, Storbritannien och Sverige är 13 år.
 • För bosatta i Bulgarien, Litauen, Spanien och Österrike är minimiåldern 14 år.
 • För bosatta i Frankrike, Grekland, Slovenien och Tjeckien är minimiåldern 15 år.
 • För bosatta i Irland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Tyskland och Ungern är minimiåldern 16 år.

Villkoren nedan måste vara uppfyllda:

 • Personen som bjuder in och personen som blir inbjuden (samt respektive förälder eller förmyndare) måste vara bosatta inom en behörig marknad, men dessa fyra individer måste inte vara bosatta inom samma behöriga marknad.
 • Den befintliga användaren måste få en inbjudan till kampanjen direkt från oss genom en panel i Revolut <18-appen. Den befintliga användaren kan kontrollera sin behörighet till Revolut <18-kampanjen – om kampanjpanelen inte är tillgänglig i appen innebär det att användaren inte är behörig.
 • Den inbjudna personen måste vara behörig för Revolut <18 och vara en ny Revolut <18-användare. Om den som blir inbjuden redan är en Revolut <18-användare eller har använt ett konto eller påbörjat registreringsprocessen tidigare (hos någon av Revolut-enheterna som erbjuder Revolut <18-konton), är den inbjudna personen inte en ny användare och därmed inte behörig.

Du kan alltid stänga av funktionen så att din(a) användare av Revolut <18 inte kan bjuda in andra till Revolut <18. Du kan göra det genom att gå till Inställningar under Revolut <18-kontosidan i Revolut-appen och inaktivera reglaget med texten ”Hänvisningar”.


Hur får den som bjuder in belöningen?

För att personen som bjuder in och personen som blir inbjuden ska få belöningen, måste den befintliga användaren uppfylla behörighetskriterierna i avsnittet ”Vem är behörig för kampanjen?” i dessa villkor samt slutföra de nödvändiga stegen i det här avsnittet och avsnittet nedan.

Den som bjuder in måste kunna se rutan för hänvisningskampanjen i sin Revolut <18-app.

 • Steg ett: Användaren måste trycka på ”Bjud in vänner” i appen för att bjuda in en vän (den inbjudna) att registrera sig till Revolut <18 med sin hänvisningskod.
 • När den befintliga användaren trycker på knappen ”Bjud in vänner” i Revolut <18-appen, ser användaren ett meddelandeutkast med en unik hänvisningskod. Den befintliga användaren kan anpassa meddelandet och skicka det till sin vän.
 • Den inbjudna måste initiera registreringen till Revolut <18 genom Revolut <18-appen och ange den unika hänvisningskoden.
 • Den inbjudna personen blir ombedd att bjuda in sin förälder/förmyndare till att aktivera och godkänna det nyligen registrerade Revolut <18-kontot. Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen inte har ett Revolut-privatkonto måste föräldern/förmyndaren öppna ett Revolut-privatkonto och registrera sig för att sedan godkänna ett Revolut <18-kontot i Revolut-appen.
 • Som en del av kampanjen måste föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen dessutom beställa ett fysiskt Revolut <18-kort innan slutdatumet.

Stegen ovan måste slutföras inom tidslinjerna för belöningsbehörighet i avsnittet ”Vad är belöningen?” i dessa villkor.

Vi kan ha den här kampanjen fler än en gång under ett kalenderår, men oavsett hur många gånger vi kör kampanjen kan en befintlig användare bjuda in max. tio nya användare per kalenderår. Om den befintliga användaren bjuder in fler än tio personer under ett kalenderår, innebär det inte att den befintliga användaren eller de inbjudna har rätt till fler än tio belöningar (eller högre belöningar) var.

Det finns en gräns för hur mycket pengar en användare kan tjäna per kalenderår genom den här kampanjen. Maxbeloppet som en användare kan tjäna per kalenderår genom kampanjen är 20 gånger beloppet i tabellen i avsnittet ”Vad är belöningen?”. Till exempel:

 • En kund i Storbritannien kan tjäna upp till 100 £ (5 £ x 20) per kalenderår.
 • En kund på Irland (eller en kund som är baserad i en annan eurozon och är berättigad till kampanjen) kan tjäna upp till 100 € (5 € x 20) per år.

Dessa gränser är kumulativa. Det innebär att den befintliga användaren inte är behörig till någon belöning för ytterligare inbjudningar om hen har nått maxbeloppet såsom det är definierat ovan.


Hur får den inbjudna nya användaren belöningen?

För att personen som bjuder in och personen som blir inbjuden ska få belöningen, måste den inbjudna personen uppfylla behörighetskriterierna i avsnittet ”Vem är behörig för kampanjen?” i dessa villkor samt slutföra de nödvändiga stegen i det här avsnittet och avsnittet ovan.

 • När den befintliga användaren bjuder in en vän att registrera sig för Revolut <18, måste den inbjudna personen först hämta Revolut <18-appen från appbutiken.
 • När den inbjudna personen hämtar och öppnar Revolut <18-appen, blir denne omdirigerad till registreringsflödet och kan öppna sitt Revolut <18-konto. Den inbjudna personen måste tillhandahålla grundläggande personuppgifter, ange den unika hänvisningskoden från den befintliga användaren och sedan bjuda in sin förälder/förmyndare som kan aktivera och godkänna Revolut <18-kontot åt den inbjudna personen.
 • Om föräldern/förmyndaren till den inbjudna personen inte har ett Revolut-privatkonto måste föräldern/förmyndaren öppna ett Revolut-privatkonto och registrera sig för att sedan godkänna ett Revolut <18-kontot i Revolut-appen.
 • Som en del av den här kampanjen måste föräldern/förmyndaren till den nya användaren även gå till <18-avsnittet i sin Revolut-app och beställa ett fysiskt Revolut <18-kort till den nya användaren innan slutdatumet.

Stegen ovan måste slutföras inom tidslinjerna för belöningsbehörighet i avsnittet ”Vad är belöningen?” i dessa villkor.


Bör jag känna till någon annan juridisk information?

 1. Vi kan tillfälligt ändra, ställa in eller avsluta kampanjen när som helst om vi anser att deltagare missbrukar den eller om den negativt påverkar vår goodwill eller vårt rykte. Vi kan göra det på en individuell eller kampanjövergripande basis. Kontakta vår support om du anser att du är berättigad till en belöning men inte har fått den på grund av en föregående avstängning.
 2. Om vi behöver ändra, pausa eller avsluta kampanjen före slutdatumet informerar vi dig om det genom Revolut-appen och/eller per e-post. Kampanjavslut eller villkorsändringar påverkar inte dina rättigheter om du redan har deltagit i kampanjen.
 3. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka belöningen om du erhöll den på bedrägliga grunder, om du bryter mot villkoren för ditt Revolut-konto för att få belöningen eller om vi får veta att du inte följde reglerna. Vi kommer att anta att du samtycker till och auktoriserar en eventuell återbetalning om du inte följer reglerna.
 4. Om vi tror att du har begått bedrägeri eller brutit mot reglerna, kan vi vidta åtgärder som, enligt oss, är lämpliga utifrån omständigheterna. Det vore till exempel missbruk att bjuda in personer som inte utgör verkliga eller unika nya användare, och vi kan stänga ditt privatkonto och ta tillbaka eventuell belöning, inklusive högre belöningar, om du gör detta.
 5. Den befintliga användaren och den inbjudna personen är inte berättigade till belöningen om något av följande inträffar mellan tidpunkten för kvalificerandet för belöningen och tidpunkten för mottagandet av belöningen eller innan vårt förfallodatum för utbetalning av belöningen: (i) Föräldern/förmyndaren till den befintliga användaren eller den nya användaren återställer något av de nödvändiga stegen efter att ha slutfört dem, (ii) Föräldern/förmyndaren till den befintliga användaren eller den nya användaren stänger sitt Revolut-privatkonto eller Revolut <18-underkontot, (iii) Vi pausar eller begränsar ett privatkonto som tillhör någon av föräldrarna/förmyndarna.
 6. Händelser bortom vår kontroll kan hindra oss från att ge ut belöningen enligt villkoren för kampanjen. Revolut ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust till följd av en händelse som är bortom vår kontroll.
 7. Villkoren är ursprungligen formulerade på engelska, och översättningar är enbart avsedda som vägledning. Det innebär att du inte kan göra några anspråk utifrån en översatt version eftersom enbart den engelska versionen är juridiskt bindande. Om det lokala språket måste användas enligt lag är det den lokala versionen av dessa villkor som är bindande.
 8. Revolut kan behöva hantera eller använda personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter i anslutning till dessa villkor. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns i Revolut <18 Integritetspolicy.
 9. Revolut-enheten som tillhandahåller ditt Revolut Personal-konto är den som anordnar och erbjuder kampanjen till dig. Om du har ett klagomål om kampanjen ska du ta upp det direkt med din enhet genom Revolut-appen. Se nedan för de registrerade adresserna till respektive Revolut-enhet och relevanta lagar och domstolar som har jurisdiktion att avgöra eventuella tvister i relation till kampanjen. Du kan använda dig av de obligatoriska konsumentskyddslagarna i det land där du bor.


Revolut-enhet/-filial

Registrerad adress

Lagen som gäller för dessa kampanjvillkor

Vilken domstol som har jurisdiktion

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engelsk lag

Domstolarna i England och Wales.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litauen

Litauisk lag

Domstolarna i Litauen eller det EU-land där du bor.

Revolut Bank UAB som bedriver verksamhet på Irland via sin irländska filial

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irland

Irländsk lag

Behöriga domstolar på Irland.

Revolut Bank UAB som bedriver verksamhet via sin franska filial

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Frankrike (SIREN 894 031 244)

Fransk lag

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat ditt klagomål kan du ta det vidare kostnadsfritt till Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Du kan även ta upp tvister med en behörig domstol i Frankrike.

Revolut Bank UAB som bedriver verksamhet via sin spanska filial

Med skatte-ID W0250845E, korrekt registrerat i det kommersiella registret i Madrid under volym 44863, blad 1, avsnitt 8, sida M-789831 och hos Spaniens centralbank under nummer 1583. Dess adress är Príncipe de Vergara, 132, 4th floor, 28002, Madrid, Spanien

Spansk lag

Behörig domstol i Spanien.

Revolut Bank UAB som bedriver verksamhet via sin nederländska filial

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederländerna

Nederländsk lag

Behörig domstol i Nederländerna.