Villkor och policyer

Rita Disclaimer

Hämta PDF

Vad är Rita?

Rita är den automatiserade Revolut-chattboten. Den är en helautomatiserad AI-tjänst som ger dig snabba och hjälpsamma svar på dina frågor.

Rita använder en algoritm som kan känna igen, sammanfatta, förutse och generera text och annat innehåll baserat på kunskap från datauppsättningar.


Vad behöver du som kund veta om Rita?

1. Du bör läsa det här dokumentet och Revoluts Kundintegritetspolicy som innehåller detaljerad information om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

2. När du interagerar med Rita är det inte en människa som hanterar ditt ärende. I stället är det en automatiserad tjänst som hanterar ditt ärende.

3. Rita kan ibland ha begränsningar som du bör känna till. Till exempel kan Rita:

  • Inte alltid ge 100 % korrekta svar på dina frågor. Ibland ha fel. Om något inte verkar stämma med svaret du får från Rita, ska du vända dig till en live-agent för att bekräfta informationen.
  • Ibland vara oavsiktligt partisk på grund av att Rita har blivit upptränad utifrån begränsade datauppsättningar.

4. Du måste inte använda Rita. Om du inte vill använda Rita kan du be om att prata med en live-agent när som helst genom att skriva ”live-agent” i chatten med Rita.

5. Du bör bara använda Rita för att diskutera ditt Revolut-konto och andra Revolut-relaterade frågor. Du bör inte använda Rita för att diskutera ämnen som inte är relaterade till din användning av Revolut.

6. Om du vill diskutera ämnen som kräver att du delar detaljerad information om dig och dina transaktioner ska du chatta med en live-agent i stället.