Produkter

Revolut <18-villkor

Hämta PDF

Villkoren uppdaterades den 14 juni 2024. Om du har öppnat konto den 14 juni 2024 eller senare gäller denna version för dig, om inte annat anges. Om du öppnade ditt konto före den 14 juni 2024 kommer dessa villkor (klicka här) att gälla för dig fram till den 16 augusti 2024.


1. Varför den här informationen är viktig

Det här dokumentet anger villkoren för att använda Revolut <18och andra viktiga saker som du behöver veta. Vi kallar det här dokumentet för Revolut <18-villkoren.


För konfigurera Revolut <18 måste du ha ett personligt Revolut-konto. Dessa Revolut <18-villkor gäller tillsammans med våra Personliga villkor när du väljer att använda Revolut <18 men våra Personliga villkor gäller fortfarande. Om det finns något oförenligt mellan de Personliga villkoren och Revolut <18-villkoren har Revolut <18-villkoren företräde.


Om du väljer att använda Revolut <18 utgör dessa Revolut <18-villkor en del av det juridiska avtalet mellan dig (kontoinnehavaren) och oss (Revolut Bank UAB). Det finns inget juridiskt avtal mellan oss och några Revolut <18-användare som du tillåter att använda ditt Revolut <18-konto.


I dessa Revolut <18-villkor:

 • När vi säger ”Huvudförälder” menar vi innehavaren av ett personligt Revolut-konto som ursprungligen konfigurerade Revolut <18-kontot.
 • När vi säger ”Medförälder” menar vi innehavare av ett personligt Revolut-konto som Huvudföräldern har valt att ge begränsad åtkomst till Revolut <18-kontot.
 • När vi säger ”Revolut <18-användare” menar vi personer som Huvudföräldern har tillåtit att använda Revolut <18-kontot.


Om Huvudföräldern inte lägger till en Medförälder gäller inte villkor som enbart gäller för Medföräldrar.


Där samma villkor gäller för både Huvudföräldrar och Medföräldrar använder vi ”du” och ”dig”. Där villkor gäller för Huvudföräldrar men inte för Medföräldrar, eller tvärtom, specificerar vi vem det är vi menar med ”du” och ”dig”.


När vi säger ”Revolut-appen” i dessa Revolut <18-villkor menar vi Revolut-appen som Huvudföräldern använder för att komma åt sitt personliga konto. När vi säger ”Revolut <18-appen” menar vi appen som Revolut <18-användaren använder för att komma åt Huvudförälderns Revolut <18-konto. Dessa är två skilda appar. Du kan inte komma åt Revolut <18-appen och Revolut <18-användare kan inte komma åt Revolut-appen.


Du kan när som helst be om en kopia av dessa Revolut <18-villkor via Revolut-appen.


2. Vad är Revolut <18?

Revolut <18 är utformad för föräldrar som vill att deras barn ska få ekonomiska färdigheter och lära sig att använda och hantera pengar. Om du använder Revolut <18 för något annat kan det bryta mot Revolut <18-villkoren.


Ett Revolut <18-konto ett underkonto till Huvudförälderns personliga Revolut-konto som de låter en Revolut <18-användare använda. Eftersom det är ett underkonto till Huvudförälderns personliga konto är Huvudföräldern ansvarig för allt som en Revolut <18-användare gör med det, på samma sätt som om du hade gjort det själv.


Revolut <18-användaren kan se transaktioner som har gjorts i Revolut <18-konto med Revolut <18-appen.


Revolut <18-användaren får också ett kort som är kopplat till kontot som de kan använda för att spendera och ta ut kontanter. De kan också lägga till det i Apple Pay eller Google Pay (villkor och behörighetskrav för Apple Pay eller Google Pay gäller).


Revolut <18-användare (som uppfyller kravet på minimiålder och föremål för Huvudförälderns godkännande) kan också göra överföringar till andra Revolut <18-användare (som uppfyller kravet på minimiålder) med Revolut <18-appen (”Revolut <18-betalningar”).


Revolut <18-användare kan inte göra några andra typer av transaktioner med Revolut <18-appen.

Huvudföräldern kan skicka pengar till (och från) Revolut <18-kontot och hålla reda på hur Revolut <18-användaren spenderar pengarna med hjälp av Revolut-appen.

Medföräldern kan skicka pengar till Revolut <18-kontot och hålla reda på hur Revolut <18-användaren spenderar sina pengar. Medföräldern kan dock inte ta ut pengar när de har skickats till Revolut <18-kontot. Huvudföräldern kan ta ut pengar som Huvudföräldern har skickat till Revolut <18-kontot.

Huvudföräldern eller Medföräldern kan också kontrollera hur Revolut <18-användare använder sitt kort.

Ett Revolut <18-konto och kort kan bara användas för att spendera pengarna som du, som Huvudförälder, (om tillämpligt) Medförälder eller annan Revolut <18-användare (om din Revolut <18-användare är behörig för Revolut <18-betalningar), har skickat till Revolut <18-kontot. Om din Revolut <18-användare försöker göra en transaktion med ditt Revolut <18-kort och det inte finns tillräckliga medel på Revolut <18-kontot avvisas transaktionen. Det sker även om det finns tillräckliga medel på ditt personliga Revolut-konto (oavsett om du är Huvudföräldern eller Medföräldern).


Revolut <18-betalningar

I vissa länder finns det en minimiålder för Revolut <18-betalningar. Det här innebär att en Revolut <18-användare kan uppfylla minimiåldern för Revolut <18-appen men kan kanske inte använda Revolut <18-betalningar. Minimiåldern för Revolut <18-betalningar varierar beroende på ditt bosättningsland. Du hittar information om minimiåldern för Revolut <18-betalningar i ditt land i våra vanliga frågor och svar.


För att skicka och ta emot Revolut <18-betalningar måste båda Revolut <18-användarna uppfylla minimiåldern i sina respektive länder. Om Revolut <18-användaren vill göra en Revolut <18-betalning måste den första betalningen godkännas av Huvudföräldern. Genom att godkänna den första betalningen till den andra Revolut <18-användaren godkänner Huvudföräldern också alla efterföljande betalningar som skickas av Revolut <18-användaren till samma Revolut <18-användare. Det här innebär att om Huvudföräldern nekar den första Revolut <18-betalningen till en annan Revolut <18-användare, tillåts inte efterföljande Revolut <18-betalningar till samma Revolut <18-användare (tills Huvudföräldern godkänner den).


Revolut <18-användare kan enbart skicka eller ta emot Revolut <18-betalningar om valutan på Huvudförälderns personliga konto för båda Revolut <18-användarna är samma.


3. Vem kan använda ett Revolut <18-konto?

Huvudföräldern kan skapa ett Revolut <18-konto när som helst i Revolut-appen. När du gör det måste du nominera Revolut <18-användaren som du ger tillgång till kontot. Om vi ​​frågar måste du också ge oss informationen vi behöver för att verifiera identiteten på Revolut <18-användaren. Du kan bara ge en person tillgång som en Revolut <18-användare om hen är mellan 6 och 17 år och om du är vårdnadshavare eller på annat sätt juridiskt ansvarig.


Du kan skapa fler än ett Revolut <18-konto, upp till maximalt fem konton, beroende på vilket paket du betalar för. Dock kan varje Revolut <18-konto bara ha en Revolut <18-användare kopplad till det och Revolut <18-användaren som du nominerar för att ha tillgång till kontot kan inte ändras.


Som vi tidigare har nämnt kan Huvudföräldern också utse en Medförälder som får tillgång till Revolut <18-kontot. Varje Revolut <18-konto kan ha maximalt en Medförälder. Huvudföräldern kan ta bort Medföräldern när som helst och byta ut Medföräldern som är kopplad till ett specifikt Revolut <18-konto upp till tre gånger per år.


Om du är Huvudföräldern och har flera Revolut <18-konton kan du utse olika Medföräldrar till dessa konton. En Medförälder kan vara kopplad till maximalt fem Revolut <18-konton (antingen i rollen som en Huvudförälder eller Medförälder).


4. Vem är den lagliga ägaren av ett Revolut <18-konto och kort?

Det här avsnittet gäller bara för kontoansvariga föräldrar.


Eftersom ett Revolut <18-konto är ett underkonto till Huvudförälderns personliga Revolut-konto är Huvudföräldern den lagliga ägaren av kontot. Du, som Huvudföräldern, är själv ansvarig för allt en Revolut <18-användare gör med ditt Revolut <18-konto, på samma sätt som om du hade gjort det själv.


Det här inkluderar Revolut <18-kort. Du, som Huvudföräldern, får kortet utfärdat för ditt Revolut <18-konto och du godkänner att din Revolut <18-användare får använda det för din räkning. Du, som Huvudföräldern, är ansvarig för det och allt som en Revolut <18-användare gör med det, på samma sätt som om du hade gjort det själv.


Det här inkluderar Revolut <18-betalningar. Varje Revolut <18-betalning som påbörjas av Revolut <18-användaren behandlas som en betalningsinstruktion som har gjorts av dig.


Även om vi förser dig, som Huvudföräldern, med verktyg som hjälper dig att kontrollera din Revolut <18-användares användning av Revolut <18 (till exempel för att förhindra bankomatuttag eller köp online och genom att sätta in eller ta ut pengar) förblir du ansvarig för användningen.


Det är bara du, som Huvudföräldern, och vi (Revolut Bank UAB), som har några rättigheter enligt dessa Revolut <18-villkor. Revolut <18-användare har inte några rättigheter. Det här avtalet är personligt för dig och du kan inte överföra några rättigheter eller skyldigheter till någon annan.


5. Vilket ansvar har jag?

Det här avsnittet gäller bara för Huvudföräldrar.


Som laglig ägare av Revolut <18-kontot är du, som Huvudföräldern, ansvarig för det och alla handlingar som din Revolut <18-användare har vidtagit med det. Vi accepterar ingen ansvar för hur eller var Revolut <18-kortet används av din Revolut <18-användare eller för Revolut <18-betalningar. Du är också ansvarig för att:

 • Förklara för din Revolut <18-användare hur hen använder ditt Revolut <18-konto och kort i enlighet med dessa Revolut <18-villkor (och måste göra det innan hen börjar använda det).
 • Se till att din Revolut <18-användares användning av ditt Revolut <18-konto (till exempel de saker de köper) är acceptabel för dig.
 • Se till att du har godkänt din Revolut <18-användares användning av funktionen Revolut <18-betalningar (om tillämpligt) genom att godkänna den första och efterföljande överföringar till den andra Revolut <18-användaren.
 • Se till att pengarna i Revolut <18-kontot är tillräckliga (men inte orimliga) för din Revolut <18-användare och i linje med kontogränserna för ditt Revolut <18-konto.
 • Förvara dina Revolut <18-kort och respektive PIN-koder och uppgifter säkra, samt spärra dem och rapportera till oss om de tappas bort eller blir stulna.
 • Kontakta oss för att lösa problem med eller frågor om kontot (kundsupport erbjuds inte i Revolut <18-appen).

Kom ihåg att som Huvudförälder gäller även reglerna för kontoanvändning, för att skicka och ta emot pengar och kortanvändning i de Personliga villkoren, för ditt Revolut <18-konto eftersom det är ett underkonto till ditt personliga Revolut-konto. Det här innebär att du också är ansvarig för att se till att din och din Revolut <18-användares användning av ditt Revolut <18-konto överensstämmer med dessa Personliga villkor. Om du har utsett en Medförälder ansvarar du även för att säkerställa att deras användning av Revolut <18-kontot är i linje med de Personliga villkoren.


Ändringar i detta avsnitt kommer att gälla från 16 augusti 2024:

6. Vem kan använda ett Revolut <18-kort och till vad?

Huvudföräldern kan beställa ett Revolut <18-kort för varje Revolut <18-konto. Det här kortet ska användas av och då endast av Revolut <18-användaren du har nominerat för att ha tillgång till kontot. Medföräldern kan inte beställa Revolut <18-kort.


Revolut <18-kortet kan användas som vilket annat kort som helst på ditt personliga Revolut-konto för att göra inköp både online eller personligen samt göra bankomatuttag. Du, oavsett om du är en Huvudförälder eller en Medförälder, kan aktivera och inaktivera funktioner i Revolut-appen.


Revolut <18-kortet kan också vara behörigt för Apple Pay eller Google Pay (villkor och behörighetskrav för Apple Pay eller Google Pay gäller). Det här innebär att din Revolut <18-användare kan använda kortet genom sin Apple- eller Android-enhet utöver att använda det fysiska kortet. Ha detta i åtanke om du vill ta tillbaka kortet från din Revolut <18-användare av någon anledning. Vi rekommenderar att du spärrar kortet i Revolut-appen om du inte vill att Revolut <18-användaren ska kunna använda det.


För att göra Revolut <18-kortet så säkert och tryggt som möjligt kan vi blockera typer av handlare som vi anser inte är lämpliga för Revolut <18-användare. Till exempel kan vi blockera handlare som endast säljer alkohol, cigaretter och spelprodukter. För att göra det här utgår vi från handlarens registrerade verksamhetstyp (även känt som en MCC-kod). Vi kan komma att ändra listan över blockerade MCC-koder om vi upptäcker att legitima och ålderslämpliga köp blockeras upprepade gånger. Vi kan inte garantera att alla olämpliga köp blockeras, till exempel om en handlare säljer ett stort utbud av varor eller har en felaktigt registrerad verksamhetstyp. Du kan inte öppna en handlare igen om vi har blockerat den.


7. Kan jag använda Revolut <18 i mer än en valuta?

Huvudföräldern kan endast öppna Revolut <18-konton i basvalutan på Huvudförälderns personliga Revolut-konto. Det här brukar vara den lokala valutan i landet där Huvudföräldern har registrerat sitt personliga Revolut-konto. Huvudföräldern kan endast skicka pengar till Revolut <18-konton i den här valutan. Medföräldern kan bara skicka pengar till Revolut <18-kontot i valutan på Huvudförälderns personliga konto.


Revolut <18-betalningar kan bara skickas eller tas emot av din Revolut <18-användare i valutan på Huvudförälderns personliga konto och bara om valutan på Huvudförälderns personliga konto för båda Revolut <18-användarna är samma.


Om du eller din Revolut <18-användare använder ett Revolut <18-kort för att göra ett inköp i en annan valuta än din basvaluta (som Huvudföräldern) utför vi en valutaomräkning på samma sätt som vi gör för en transaktion på ditt personliga Revolut-konto.


Ändringar i detta avsnitt kommer att gälla från och med den 2 juli 2024:

8. Finns det några avgifter eller begränsningar på ett Revolut <18-konto?

Det är kostnadsfritt att skapa ett Revolut <18-konto.

Användningen av ditt Revolut <18-konto är föremål för samma avgifter som för ditt personliga Revolut-konto med följande undantag:

Revolut <18-kort

 • Om huvudföräldern beställer ett Revolut <18-standardkort tillkommer ingen kortavgift (för det första kortet och ett ersättningskort). Däremot kan leveransavgifter tillkomma*.
 • Om huvudföräldern vill designa och beställa ett anpassat kort (”Anpassat Revolut <18-kort”) visar vi eventuella avgifter innan du beställer kortet i Revolut-appen. En anpassningsavgift för ett anpassat Revolut <18-kort tillkommer endast om huvudföräldern har Standard-paketet. Vi tar inte ut någon anpassningsavgift för ett anpassat Revolut <18-kort (det första kortet och ersättningskort) om huvudföräldern har något av paketen Plus, Premium, Metal eller Ultra. Leveransavgifter för kort kan tillkomma*. Anpassade Revolut <18-kort är tillgängliga så långt lagret räcker.

*Leveransavgifterna för kort är de avgifter som gäller för huvudförälderns personliga konto i linje med ditt paket (se Personliga avgifter). Standardleverans för Revolut <18-kortet är dock gratis om det första Revolut <18-kortet (standard eller anpassat) beställs inom 7 dagar från det att huvudföräldern öppnar sitt eget Revolut Privat-konto. Expressleverans kan fortfarande vara föremål för en avgift (vi informerar dig om avgiften i Revolut-appen).


Avgifter för bankomatuttag

 • Värdet på kostnadsfria bankomatuttag som tillåts innan en avgift tillämpas är mindre. Bankomatuttag är kostnadsfria för varje enskilt Revolut <18-kort upp till 400 SEK för varje rullande månad. Efter det tillämpas en avgift på 2 %.


Valutakostnader

 • Värdet på utländsk valuta som tillåts innan en högfrekvent avgift tillämpas är mindre. En högfrekvent avgift tillämpas för valutor över 2500 SEK på varje enskilt Revolut <18-konto för varje rullande månad.


Användningsgränser

Användningen av ditt Revolut <18-konto har också följande gränser vilket ditt personliga Revolut-konto inte har. Dessa gränser gäller för varje enskilt Revolut <18-konto separat och inte för alla dina Revolut <18-konton om du har mer än ett:

 • Endast 60000 SEK kan skickas till ett Revolut <18-konto under ett år och endast 50000 SEK kan förvaras på det samtidigt.
 • Endast 1200 SEK kan tas ut från en bankomat per dag. Dessutom kan endast tre bankomatuttag göras per dag och totalt sex per vecka.
 • Endast 12500 SEK kan spenderas på ett Revolut <18-kort och endast 15 transaktioner kan göras per dag.


Du hittar alla övriga gällande gränser i Revolut-appen.


9. Vad händer om ett saldo på Revolut <18-kontot är negativt?

Precis som ditt personliga Revolut-konto är Revolut <18-konton inte ämnade för att ha ett negativt saldo. Det här kan dock hända (till exempel om det finns otillräckliga medel för att täcka avgifter du är skyldig oss eller på grund av en transaktion offline).


Om det här sker kontaktar vi dig (om du är Huvudföräldern) för att avhjälpa det negativa saldot. Om du som Huvudförälder inte gör det överför vi beloppet för det negativa saldot från ditt personliga Revolut-konto till ditt Revolut <18-konto. Om det här resulterar i ett negativt saldo på ditt personliga Revolut-konto tillämpas våra Personliga villkor på vanligt sätt.


10. Hur kan ett Revolut <18-konto eller kort stängas eller avbeställas?

Huvudföräldern kan avbryta användningen av ett Revolut <18-konto när som helst genom att:

 • Spärra eller avbeställa Revolut <18-kortet i Revolut-appen.
 • Ta ut en del av eller alla pengar från det tillbaka till Huvudförälderns personliga Revolut-konto.


Huvudföräldern kan också stänga ett Revolut <18-konto permanent. Det här kan göras via Revolut <18-inställningarna i Revolut-appen eller genom att kontakta kundsupport. Vid stängning skickas alla återstående pengar på Revolut <18-kontot till Huvudförälderns personliga konto och det relevanta Revolut <18-kortet avbeställs. Kom ihåg att reglerna för att stänga konton i våra Personliga villkor också gäller ditt Revolut <18-konto.


Vad händer när en Revolut <18-användare fyller 18 år?

När en Revolut <18-användare fyller 18 år kan hen fortsätta använda Revolut <18-kontot fram tills hen fyller 19 år eller när kortet går ut, beroende på vad som inträffar först. Vi utfärdar inte något nytt kort till en Revolut <18-användare som är över 18 år.


När en användare av Revolut <18 fyller 18 år kan denne registrera sig för ett personligt Revolut-konto. Användaren kan välja att registrera sig för Revolut genom att ladda ned Revolut-appen eller följa stegen i kontomigreringen som indikeras i Revolut <18-appen. Om användaren väljer kontomigreringen kan denne föra över eventuellt återstående saldo och fickor från sitt Revolut <18-konto till det nya Revolut-kontot.


Om du av någon anledning inte vill att användaren av Revolut <18 migrerar från Revolut <18-kontot till ett Revolut-konto kan du, som huvudförälder, stänga Revolut <18-kontot innan migreringen påbörjas. När Revolut <18-kontot stängs förs eventuellt kvarvarande saldo över till ditt personliga konto (om du är huvudföräldern).


När migreringen har påbörjats kan användaren av Revolut <18 föra över återstående medel från Revolut <18-kontot till sitt nya Revolut-konto. Om du föredrar att användaren inte för över Revolut <18-kontots saldo till sitt nya Revolut-konto, kan du, som huvudförälder, ta ut resterande medel från Revolut <18-kontot till ditt personliga Revolut-konto innan användaren av Revolut <18 påbörjar kontomigreringen.


Om du, som huvudförälder, inte stänger Revolut <18-kontot eller tar ut resterande medel från Revolut <18-kontot när användaren av Revolut <18 påbörjar migreringen, anses detta som att du har godkänt den kontomigrering eller överföring som har utförts.


När kontomigreringen är slutförd stänger vi automatiskt Revolut <18-kontot och avbryter det associerade Revolut <18-kortet.


Om användaren av Revolut <18, fattar beslutet att inte migrera Revolut <18-kontot till ett Revolut-konto, avslutas Revolut <18-kontot automatiskt när denne fyller 19 år.


Vad händer om en Förälder stänger ner sitt personliga Revolut-konto?

Eftersom ett Revolut <18-konto är ett underkonto till en Huvudförälders personliga Revolut-konto innebär stängning av det personliga Revolut-kontot tillhörande Huvudföräldern också att Revolut <18-kontot stängs ner. Om en Medförälder stänger sitt personliga Revolut-konto påverkar det inte Revolut <18-kontot.


11. Vad händer om jag flyttar till ett annat land?

Kontakta oss om du som Huvudförälder planerar att permanent flytta till ett annat land. Du måste kanske ge oss informationen vi behöver för att avgöra om vi kan fortsätta att erbjuda dig Revolut <18 i det landet. Om vi ​​inte kan det kan ditt Revolut <18-konto behöva stängas. Var medveten om att andra avgifter kan tillkomma för ditt Revolut <18-konto i det nya landet.


12. Personuppgifter

För att tillhandahålla tjänster enligt avtalet behöver vi samla in information om användaren av Revolut <18. Enligt lagen om dataskydd är vi så kallade Personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som tillhör användaren av Revolut <18. Läs vår Integritetspolicy för mer information om hur vi använder personuppgifter för Revolut-appen.


Vi har även en specifik Integritetspolicy för användare av Revolut <18 som du, som huvudförälder, ska be din användare av Revolut <18 att läsa och hjälpa till att förstå, om så behövs. Denna integritetspolicy görs tillgängligt för huvudföräldrar och användare av Revolut <18 när ett Revolut <18-konto skapas. Den är även tillgänglig för användare av Revolut <18 via Revolut <18-appen och Revoluts webbplats (www.revolut.com).


Där så är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen ber vi äldre användare av Revolut <18 att tillhandahålla vissa begränsade personuppgifter till Revolut. Huvudföräldrar behöver dock bekräfta dessa personuppgifter. För alla andra användare av Revolut <18 är huvudföräldrar skyldiga att lämna in nödvändiga personuppgifter för att underlätta konfigurationen och användningen av ett Revolut <18-konto.


Att samtycka till dessa Revolut <18-villkor innebär att du, som huvudförälder, förstår att Revolut samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för användaren av Revolut <18 för att tillhandahålla efterfrågade tjänster till dig och användaren. Detta påverkar inte några rättigheter och skyldigheter som du, användaren av Revolut <18 eller vi har, enligt dataskyddslagstiftningen.


Du kan be Revolut att stänga ett Revolut <18-konto som du är huvudförälder för. Detta påverkar inte de personliga villkoren för ditt personliga Revolut-konto som förblir aktivt. När du stänger ett Revolut <18-konto slutar vi att använda personuppgifterna för användaren av Revolut <18 för att istället tillhandahålla denne ett Revolut <18-konto. Vi kan dock bli skyldiga att behålla användarens personuppgifter efter att Revolut <18-kontot har stängts enligt relevanta lagar och regelverk. Se avsnitt 10 för mer information om hur du kan stänga ett Revolut <18-konto.


13. För övrigt

Kom ihåg att våra Personliga villkor gäller för din användning av Revolut <18-kontot och kortet med undantag när de uttryckligen modifierats i Revolut <18-villkoren. Det här innebär att alla rättigheter som du och vi har enligt våra Personliga villkor också gäller för din användning av Revolut <18-kontot och kortet. Av den här anledningen bör du läsa dessa Revolut <18-villkor och våra Personliga villkor tillsammans.