Företagsprodukter

Betala med Revolut Checkout

Hämta PDF

1. Varför är den här informationen viktig?


Avtalet för betalningsbehandlingstjänster från Revolut Bank UAB anger att dess betalningsbehandlingstjänster kan vara föremål för ytterligare villkor beträffande en specifik betalningstyp eller metod. Det här avtalet beskriver dessa ytterligare villkor för betalningsmetoden ”Betala med Revolut Checkout”. Vi kallar dem ”Checkout-villkoren” (eller helt enkelt ”Villkoren”).


Du kan inte använda Betala med Revolut Checkout för att ta emot betalningar såvida du inte först ingår ett Avtal för betalningsbehandlingstjänster med Revolut Bank UAB.


Dessa Villkor gäller för handlare som använder Betala med Revolut Checkout för att ta emot betalningar (”Handlare” eller ”du”). De gäller inte för personer som använder Betala med Revolut Checkout för att göra en betalning (vi kallar dem ”Kunder”).


2. Vad är Betala med Revolut Checkout?


Betala med Revolut Checkout är en tjänst för snabb betalning som Kunder kan använda för att spara uppgifterna som de använder för betalningar online. Det här gör det möjligt för Kunder att betala Handlare som använder tjänsten på ett snabbare och säkrare sätt.


Uppgifterna som Kunderna kan spara är:

● namn

● födelsedatum

● leveransadress och metod

● kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)

● uppgifterna för kortet, bankkontot eller betalningsmetoden som används för att utföra betalningen, inklusive fakturaadressen

(tillsammans ”Checkout-informationen”).


Betala med Revolut Checkout är inte en betalningsmetod eller betalningstjänst. Behandlingen av betalningar som en Kund utför med information som de sparar i Betala med Revolut Checkout regleras av villkoren du har godkänt med oss gällande att ta emot den typen av betalning.


3. Vem är behörig för Betala med Revolut Checkout?


Alla som har ingått ett Avtal för betalningsbehandlingstjänster med Revolut Bank UAB är behörig för Betala med Revolut Checkout och kan använda den som en betalningsmetod för betalningstransaktioner de tar emot.


4. Använda Checkout-informationen


När vi tillhandahåller Betala med Revolut Checkout till Kunder agerar du och vi som oberoende registeransvariga för deras Checkout-information. Vi agerar dock som en registerförare för din räkning under omständigheterna som beskrivs i Avtalet för betalningsbehandlingstjänster.


Om du har integrerat Betala med Revolut Checkout på din webbplats på ett sätt som innebär att du tillhandahåller en del av Checkout-informationen (till exempel Kundens namn och leveransadress), bekräftar du att du berättigad till att tillhandahålla den här information under dataskyddslagstiftning.


Vi tillhandahåller Checkout-informationen till dig för att behandla en transaktion från en Kund. Du får bara använda Checkout-informationen i enlighet med din sekretesspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.


5. Övervakningströskelvärden för Kunddispyter


Vi övervakar, granskar och kontrollerar regelbundet Handlare som genererar höga nivåer av klagomål från Kunder eller andra indikatorer för negativ inverkan på Kunder gällande Betala med Revolut Checkout (tillsammans ”Kunddispyter”).


Om ditt förhållande mellan Kunddispyter och totala antalet transaktioner inte är acceptabelt kan vi placera dig i ett övervakningsprogram. Om du placeras i ett övervakningsprogram tillhandahåller vi en åtgärdsplan som du måste följa om du vill fortsätta att få Checkout-information med Betala med Revolut Checkout.


6. När kan vi ändra dessa Villkor?


Vi kan göra ändringar i dessa Villkor av följande orsaker:

● om vi tror att det gör dem lättare att förstå eller mer användbara för dig

● för att återspegla hur vår verksamhet bedrivs, särskilt om en förändring behövs på grund av en förändring i hur finansiella system eller teknik tillhandahålls

● för att återspegla juridiska eller lagstadgade krav som gäller oss

● för att återspegla förändringar i kostnaden för vår verksamhetsdrift

● eftersom vi ändrar produkten Betala med Revolut.


Vanligtvis ger vi dig 30 dagars varsel via Revolut-appen eller e-post innan några ändringar görs. Under vissa omständigheter, om ändringen är fördelaktig, kan vi göra ändringen omedelbart och låta dig veta efteråt.