Produkter

Betala med Revolut Checkout

Hämta PDF

Revolut Pay Checkout


1. Varför den här informationen är viktig

Betala med Revolut Pay Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara uppgifterna du använder vid betalningar online så att du kan betala snabbare i framtiden.

Det här dokumentet innehåller villkoren som gäller för din användning av Revolut Pay Checkout. Vi kallar dem ”Checkout-villkor”. Dessa Checkout-villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy och andra villkor som du har godkänt, utgör ett rättsligt avtal mellan dig och oss.

Vi är Revolut Ltd, ett företag som är registrerat i Storbritannien med numret 08804411.

Dessa Checkout-villkor gäller när du använder Revolut Pay Checkout som en kund och gör ett köp från en handlare. Andra villkor gäller när du är en handlare som använder Revolut Pay Checkout för att ta emot en betalning.

Revolut Pay Checkout är inte en betalningstjänst. Du måste ha separata betalningsuppgifter (till exempel ett betalkort) för att kunna använda den. Du behöver inte ha ett betalkonto med ett företag i Revolut-koncernen för att kunna använda den. Om du väljer att använda ditt konto hos ett företag i Revolut-koncernen för att göra din betalning i kassan gäller dock också villkoren för det företaget i Revolut-koncernen när du använder tjänsten.

Även om vi är ett reglerat företag är Revolut Pay Checkout inte en reglerad tjänst. Det här innebär att Financial Conduct Authority troligen inte kan hjälpa dig med klagomål och dessa klagomål faller troligen inte inom behörighetsomfattning för den finansiella ombudsman-tjänsten, så såvida du inte väljer att använda ditt konto hos ett företag i Revolut-koncernen för att göra din betalning.

Det är viktigt att du förstår hur Revolut Pay Checkout fungerar. Du kan se och hämta dessa Checkout-villkor när som helst på vår webbplats. Du hittar mer information i våra vanliga frågor och svar. Dessa vanliga frågor och svår utgör dock inte en del av vårt avtal med dig.

2. Vad är Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara uppgifterna du använder vid betalningar online så att du kan betala snabbare i framtiden. Uppgifterna som du kan spara är:

● Ditt namn.

● Födelsedatum.

● Din leveransadress och metod.

● Dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).

● Uppgifterna för ditt kort, bankkonto eller betalningsmetod som måste användas för att göra din betalning (dina ”betalningsuppgifter”).

(Tillsammans din ”Checkout-information”.)

Om du väljer att spara din Checkout-information behöver du inte fylla i den igen nästa gång du använder Revolut Pay Checkout.

Revolut Pay Checkout är bara tillgänglig i kassor hos onlinehandlare som har ett samarbete med oss. Om du inte ser att Revolut Pay Checkout är tillgänglig i handlarens kassa kan du inte använda den för köpet.

3. Vem kan använda Revolut Pay Checkout och hur registrerar jag mig?

Det enda sättet att registrera dig för Revolut Pay Checkout är genom handlarens kassaflöde.

Revolut Pay Checkout är tillgänglig till personer som är 18 år och äldre och som uppfyller behörighetskrav. Om du uppfyller dessa krav kan du komma åt Revolut Pay Checkout i handlarens kassaflöde.

Du behöver inte ha ett betalkonto med ett företag i Revolut-koncernen för att kunna använda Revolut Pay Checkout. Du behöver inte heller ha registrerat dig tidigare för Revolut Pay Checkout för att kunna använda den. Du kan snabbt registrera dig i handlarens kassaflöde när du gör ditt köp.

4. Dina betalningar i kassan

Första gången du använder Revolut Pay Checkout måste du fylla i betalningsuppgifterna (ditt kort, bankkonto eller betalningsmetod). Betalningsmetoderna som vi accepterar varierar från handlare till handlare.

Du måste fylla i alla uppgifter som krävs för att utföra betalningen med dina betalningsuppgifter. Om du till exempel betalar med kort måste du fylla i följande betalningsuppgifter: kortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum och CVV-kod.

Betalningsuppgifterna som du kan spara varierar beroende på betalningsmetoden du använder. Vi försöker ge dig möjlighet att spara alla uppgifter som du behöver för att faktiskt utföra betalningen. Vi kan dock be dig att fylla i vissa av uppgifterna under efterföljande transaktioner för att försöka hålla dina betalningsuppgifter säkra.

Du kan också behöva validera betalningar som du utför med personen som utfärdade betalningsuppgifterna. I Storbritannien och Europa är det till exempel vanligt att kortutfärdare ber dig att godkänna enskilda betalningar innan de behandlas.

Genom att fylla i dina betalningsuppgifter och fortsätta med betalningsprocessen samtycker du till att handlaren debiterar dina betalningsuppgifter för ditt köp. Om ditt köp är pågående (till exempel en prenumeration) samtycker du också till den pågående debiteringen av dina betalningsuppgifter.

Revolut Pay Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara och använda dina betalningsuppgifter, men är inte en tjänst som tillhandahåller betalningsuppgifter till dig. För att kunna använda Revolut Pay Checkout måste du ha separata betalningsuppgifter. Det här omfattar:

● Ett betalkort, bankkonto eller annan betalningsmetod hos en tredje part som stöds.

● Ett betalkonto hos ett företag i Revolut-koncernen som stöds.

Om du utför betalningen med ett betalkonto hos ett företag i Revolut-koncernen som stöds, gäller villkoren för det betalkontot för betalningar som utförs med dina betalningsuppgifter. Dessa Checkout-villkor gäller för lagringen av din Checkout-information.

5. Dina leveransuppgifter

Första gången du använder Revolut Pay Checkout måste du fylla i din Checkout-information, vilken inkluderar dina leveransuppgifter. Leveranstyperna och informationen som vi måste samla in varierar från handlare till handlare.

6. Vilken information sparar Revolut Pay Checkout?

Revolut Pay Checkout kan användas för att spara din Checkout-information. Om du sparar informationen lagrar vi den på ett säkert sätt och fyller i information åt dig för efterföljande köp där Revolut Pay Checkout är tillgänglig. Varje efterföljande köp måste godkännas av dig och utförs inte utan ditt samtycke.

Det är inte möjligt att bara spara en del av den här informationen. För att kunna använda Revolut Pay Checkout måste du spara all den här informationen eftersom den behövs för att behandla dina köp i kassan.

Det är också inte möjligt att spara ogiltig information. Vi kan utföra valideringskontroller och ber dig att uppdatera information som är ogiltig eller blir ogiltig i framtiden.

All information som vi sparar för din räkning hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med vår sekretesspolicy.

7. Ditt förhållande med handlaren

Även om du kan använda Revolut Pay Checkout för att göra ett köp från en handlare är köpet en transaktion mellan dig och handlaren (inte oss). Vi tillhandahåller en tjänst till handlaren som gör att de kan ta emot betalningar. Vi tillhandahåller dock inte en betalningstjänst till dig när du använder Revolut Pay Checkout.

Det här innebär att du måste ta kontakt med handlaren, och inte oss, gällande problem med varan eller tjänsten du har köpt eller beloppet du samtyckte till att betala.

Du kan också ha rättigheter gentemot företaget som tillhandahåller dina betalningsuppgifter i händelse av en dispyt med en handlare:

Kontakta den tredje parten som tillhandahåller dina betalningsuppgifter.

Du kan ha rättigheter gällande betalningar om betalningsuppgifterna som du använde för köpet är kopplat till ett betalkonto som tillhandahålls av ett företag i Revolut-koncernen. Dessa rättigheter regleras av villkoren som gäller för ditt konto och av lagen där företaget i koncernen som tillhandahåller konto är beläget.

8. Komma åt ditt konto och hålla det säkert

Du kan komma åt Revolut Pay Checkout genom att fylla i ditt mobiltelefonnummer (som ett användarnamn) och ett engångslösenord som vi skickar till den mobiltelefonen som ett SMS (som ett lösenord). Du kan också komma åt ditt konto automatiskt om du använder en enhet som du har bett att vi sparar.

På grund av det här måste du använda en mobiltelefonnummer som kan ta emot sms för att kunna använda Revolut Pay Checkout.

Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare information innan du kan öppna ett konto eller göra ett köp. Vi gör det här för att hålla dig och alla andra som använder Revolut Pay Checkout säkra.

Eftersom din mobiltelefon och ditt nummer eller din enhet är verktygen som du använder för att komma åt ditt konto är det viktigt att du håller dem säkra och inte låter någon annan person använda dem. Om du låter någon annan person använda dem kanske de kan komma åt ditt konto för Revolut Pay Checkout och utföra köp med dina betalningsuppgifter.

9. Tjäna en kontantbelöning

Köp som du gör hos vissa (men inte alla) handlare med Revolut Pay Checkout är berättigade till en kontantbelöning om du öppnar och börjar använda ett Revolut-betalkonto. I vissa fall kan du även tjäna en andra (eller efterföljande) kontantbelöning om du köper något från handlaren igen efter att du har öppnat kontot. Dessa belöningar är endast tillgängliga för nya Revolut-användare som inte har haft ett Revolut-betalkonto tidigare utan öppnar ett nytt efter att ha gjort en Revolut Pay Checkout-betalning.

Vi visar om ett köp är berättigat till en kontantbelöning i kassaflödet efter att vi har identifierat dig. Vi skickar också informationen via e-post. Köpet är inte berättigat till en kontantbelöning om du inte ser en belöning i kassaflödet. Köpen som är berättigade till en kontantbelöning kan ändras emellanåt utan förvarning.

Beloppet på kontantbelöningar samt utbetalningsmetoden varierar mellan handlare. Till exempel kan kontantbelöningar hos en viss handlare vara ett bestämt belopp eller en procent av ditt köp, ha krav på minimi- eller maxbelopp och/eller förutsätta att du handlar minst en gång till hos samma handlare. Du kan se dessa detaljer i kassaflödet och vi skickar även informationen via e-post efter att du har slutfört köpet.

För att få din första kontantbelöning måste du:

1. Göra ett köp med Revolut Pay Checkout där en kontantbelöning är tillgänglig i kassaflödet.

2. Öppna ett betalkonto för första gången hos ett företag i Revolut-koncernen i Storbritannien, EES, Australien eller Singapore. Det här innebär att du måste öppna ett konto, skicka in all nödvändig information, uppfylla behörighetskontroller och ha ett konto utan begränsningar. Det innebär också att du inte kan få en kontantbelöning om du redan har ett betalkonto hos Revolut när du gör köpet eller om du har haft ett konto tidigare som nu är stängt (av dig eller oss).

3. Göra en kvalificerande betalning med ditt Revolut-kort eller med Revolut Pay Checkout motsvarande minimibeloppet eller mer.

4. Slutföra eventuella ytterligare steg och uppfylla eventuella övriga krav (se e-postbekräftelsen om kontantbelöningen).

Ett kvalificerande köp är ett köp som inte är: ett kontantuttag, en kontant- eller likviditetstjänst (t.ex. presentkort eller kryptovalutor), betalningstjänst, finansiell tjänst, valutaväxling eller ett liknande köp. Vi kan begära att du slutför köpet med samma handlare som du slutförde din första Revolut Pay Checkout-betalning med.

Du kan bara få din första kontantbelöning en gång, oavsett hur många kvalificerande köp du gör. Om du till exempel gör två olika köp som är berättigade till en kontantbelöning på 10 £ får du bara 10 £ (inte 20 £). Det här gäller oavsett om köpen är med samma handlare eller olika handlare.

För att få en andra kontantbelöning (i tillgängliga fall) måste du följa stegen i e-postbekräftelsen du fick.

Kontantbelöningen krediteras till ditt Revolut-betalkonto efter att du har öppnat kontot utan begränsningar. Den betalas i samma valuta som köpet (det här anges i e-postmeddelandet som du får) även om kontot är i en annan valuta. Den betalas antingen som en klumpsumma eller ett antal delbetalningar vilket beskrivs i e-postmeddelandet som du får.

Varje erbjudande om kontantbelöning är giltigt i 30 kalenderdagar efter ditt köp. Erbjudandet löper ut om du inte gör anspråk på kontantbelöningen den här gången genom att öppna ett konto. Du kan dock få en ny kontantbelöning med efterföljande kvalificerande köp som då gäller i ytterligare 30 dagar.

10. Juridisk information

Skicka in ett klagomål

Om du är missnöjd med vår tjänst försöker vi lösa detta. Vi gör alltid vårt bästa men vi inser att saker ibland går fel. Kontakta oss via vårt onlineformulär om du har ett klagomål. Vi granskar ditt klagomål och svarar dig via e-post.

Eftersom Revolut Pay Checkout inte är en reglerad tjänst är det inte troligt att Financial Conduct Authority (FCA) kan hjälpa dig med klagomål och dessa klagomål faller troligen inte inom behörighetsomfattning för den finansiella ombudsman-tjänsten (FOS).

Stänga ditt konto

Du kan stänga ditt konto för Revolut Pay Checkout när som helst genom att trycka på knappen med alternativ på bekräftelsesidan och välja Stäng konto. Om du stänger ditt konto för Revolut Pay Checkout stängs inte några andra konton som du har med företag i Revolut-koncernen.

Vi kan också stänga ditt konto för Revolut Pay Checkout men bara om:

● Du bryter mot dessa Checkout-villkor eller några andra villkor mellan dig och ett företag i Revolut-koncernen.

● Vi misstänker att din användning av Revolut Pay Checkout är bedräglig, oskälig eller kan skada vår goodwill, nu eller i framtiden.

● Vi har ett annat lagenligt skäl att göra det.

Ändra dessa Checkout-villkor

Vi kan ändra dessa villkor för Revolut Pay Checkout när som helst. Vi försöker ge dig rimligt varsel via e-post inför eventuella förändringar. Det är kanske dock inte alltid möjligt att göra det.