Produkter

Betala med Revolut Checkout

Hämta PDF

1. Varför den här informationen är viktig


Betala med Revolut Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara uppgifterna du använder vid betalningar online så att du kan betala snabbare i framtiden.


Det här dokumentet beskriver villkoren som gäller när du använder Betala med Revolut Checkout. Vi kallar dem ”Checkout-villkor”. Dessa Checkout-villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy och andra villkor som du har godkänt, utgör ett rättsligt avtal mellan dig och oss.


Vi är Revolut Bank UAB, en bank som är upprättad i Litauen. Registrerad adress: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Litauen, registreringsnummer 304580906, FI-nummer 70700. Revolut Bank UAB licensieras av Europeiska centralbanken och regleras av Litauens centralbank.


Dessa Checkout-villkor gäller när du använder Betala med Revolut Checkout som en kund och gör ett köp från en handlare. Andra villkor gäller när du är en handlare som använder Betala med Revolut Checkout för att ta emot en betalning.


Betala med Revolut Checkout är inte en betalningstjänst. Du måste ha separata betalningsuppgifter (till exempel ett betalkort) för att kunna använda den. Du behöver inte ha ett betalkonto med ett företag i Revolut-koncernen för att kunna använda den. Om du väljer att använda ditt konto hos ett företag i Revolut-koncernen för att göra din betalning i kassan gäller dock också villkoren för det företaget i Revolut-koncernen när du använder tjänsten.


Även om vi är ett reglerat företag är Betala med Revolut Checkout inte en reglerad tjänst. Det här innebär att Litauens centralbank eller andra finansiella tillsynsmyndigheter i landet där du är bosatt troligen inte kan hjälpa dig med klagomål och dessa klagomål faller troligen inte inom deras behörighetsomfattning, så såvida du inte väljer att använda ditt konto hos ett företag i Revolut-koncernen för att göra din betalning.


Det är viktigt att du förstår hur Betala med Revolut Checkout fungerar. Du kan se och hämta dessa Checkout-villkor när som helst på vår webbplats. Du hittar mer information i våra vanliga frågor och svar. Dessa vanliga frågor och svår utgör dock inte en del av vårt avtal med dig.


2. Vad är Betala med Revolut Checkout?


Betala med Revolut Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara uppgifterna du använder vid betalningar online, så att du kan betala snabbare i framtiden. Uppgifterna som du kan spara är:

● ditt namn och födelsedatum

● din leverans- och fakturaadress, föredragen leveransmetod och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress (dina ”Leveransuppgifter”)

● uppgifterna för ditt kort, bankkonto eller betalningsmetod som måste användas för att göra din betalning (dina ”Betalningsuppgifter”)

(tillsammans din ”Checkout-information”).


Om du väljer att spara din Checkout-information behöver du inte fylla i den igen nästa gång du använder Betala med Revolut Checkout.


Betala med Revolut Checkout är bara tillgänglig i kassor hos onlinehandlare som har ett samarbete med oss. Om du inte ser att Betala med Revolut Checkout är tillgänglig i handlarens kassa kan du inte använda den för köpet.


3. Vem kan använda Betala med Revolut Checkout och hur registrerar jag mig?


Det enda sättet att registrera dig för Betala med Revolut Checkout är genom handlarens kassaflöde.


Betala med Revolut Checkout är tillgänglig till personer som är 18 år och äldre och som uppfyller behörighetskrav. Om du uppfyller dessa krav kan du komma åt Betala med Revolut Checkout i handlarens kassaflöde.


Du behöver inte ha ett betalkonto med ett företag i Revolut-koncernen för att kunna använda Betala med Revolut Checkout. Du behöver inte heller ha registrerat dig för Betala med Revolut Checkout för att kunna använda den. Du kan snabbt registrera dig i handlarens kassaflöde när du gör ditt köp.


Det enda sättet att registrera dig för Betala med Revolut Checkout är genom handlarens kassaflöde.


4. Dina betalning i kassan


Första gången du använder Betala med Revolut Checkout måste du fylla i din Checkout-information, vilken inkluderar dina Betalningsuppgifter.


Du måste fylla i alla uppgifter som krävs för att utföra betalningen med dina Betalningsuppgifter. Om du till exempel betalar med kort måste du fylla i följande Betalningsuppgifter: ditt kortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum och CVV-kod.


Betalningsuppgifterna som du måste spara varierar beroende på betalningsmetoden du använder. Vi försöker ge dig möjlighet att spara alla uppgifter som du behöver för att faktiskt utföra betalningen. Vi kan dock be dig att fylla i vissa av uppgifterna under efterföljande transaktioner för att försöka hålla dina Betalningsuppgifter säkra.


Du kan också behöva validera betalningar som du utför med personen som utfärdade Betalningsuppgifterna. I Storbritannien och Europa är det till exempel vanligt att kortutfärdare ber dig att godkänna enskilda betalningar innan de behandlas.


Genom att fylla i dina Betalningsuppgifter och fortsätta med betalningsprocessen samtycker du till att handlaren debiterar dina Betalningsuppgifter för ditt köp. Om ditt köp är pågående (till exempel en prenumeration) samtycker du också till den pågående debiteringen av dina Betalningsuppgifter.


Betala med Revolut Checkout är en tjänst som du kan använda för att spara och använda dina Betalningsuppgifter, men är inte en tjänst som tillhandahåller Betalningsuppgifter till dig. För att kunna använda Betala med Revolut Checkout måste du ha separata Betalningsuppgifter. Det här omfattar:

● ett betalkort, bankkonto eller annan betalningsmetod hos en tredje part som stöds

● ett betalkonto hos ett företag i Revolut-koncernen som stöds.


Om du utför betalningen med ett betalkonto hos ett företag i Revolut-koncernen som stöds, gäller villkoren för det betalkontot för betalningar som utförs med dina Betalningsuppgifter. Dessa Checkout-villkor gäller för lagringen av din Checkout-information.


5. Dina leveransuppgifter


Första gången du använder Betala med Revolut Checkout måste du också fylla i dina Leveransuppgifter. Leveranstyperna och informationen som vi måste samla in varierar från handlare till handlare.


6. Vilken information sparar Betala med Revolut Checkout?


Betala med Revolut Checkout kan användas för att spara din Checkout-information. Om du sparar informationen lagrar vi den på ett säkert sätt och fyller i information åt dig för efterföljande köp där Betala med Revolut Checkout är tillgänglig. Varje efterföljande köp måste godkännas av dig och utförs inte utan ditt samtycke.


Det är inte möjligt att bara spara en del av den här informationen. För att kunna använda Betala med Revolut Checkout måste du spara all den här informationen eftersom den behövs för att behandla dina köp i kassan.


Det är också inte möjligt att spara ogiltig information. Vi kan utföra valideringskontroller och ber dig att uppdatera information som är ogiltig eller blir ogiltig i framtiden.


All information som vi sparar för din räkning hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med vår sekretesspolicy.


7. Ditt förhållande med handlaren


Även om du kan använda Betala med Revolut Checkout för att göra ett köp från en handlare, är köpet en transaktion mellan dig och handlaren (inte oss). Vi tillhandahåller en tjänst till handlaren som gör att de kan ta emot betalningar. Vi tillhandahåller dock inte en betalningstjänst till dig när du använder Revolut Checkout.


Det här innebär att du måste ta kontakt med handlaren, och inte oss, gällande problem med varan eller tjänsten du har köpt eller beloppet du samtyckte till att betala.


Du kan också ha rättigheter gentemot företaget som tillhandahåller dina Betalningsuppgifter i händelse av en dispyt med en handlare.

● Kontakta den tredje parten som tillhandahåller dina Betalningsuppgifter.

● Du kan ha rättigheter gällande betalningar om Betalningsuppgifterna som du använde för köpet är kopplat till ett betalkonto som tillhandahålls av ett företag i Revolut-koncernen. Dessa rättigheter regleras av villkoren som gäller för ditt konto och av lagen där företaget i koncernen som tillhandahåller konto är beläget.


8. Komma åt ditt konto och hålla det säkert


Du kan komma åt Revolut Checkout genom att fylla i ditt mobiltelefonnummer (som ett användarnamn) och ett engångslösenord som vi skickar till den mobiltelefonen som ett SMS (som ett lösenord). Du kan också komma åt ditt konto automatiskt om du använder en enhet som du har bett att vi sparar.


På grund av det här måste du använda en mobiltelefonnummer som kan ta emot SMS för att kunna använda Betala med Revolut Checkout.


Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare information innan du kan öppna ett konto eller göra ett köp. Vi gör det här för att hålla dig och alla andra som använder Betala med Revolut Checkout säkra.


Eftersom din mobiltelefon, nummer eller enhet är verktygen som du använder för att komma åt ditt konto är det viktigt att du håller dem säkra och inte låter någon annan person använda dem. Om du låter någon annan person använda dem, kanske de kan komma åt ditt konto för Betala med Revolut Checkout och utföra köp med dina Betalningsuppgifter.


9. Juridisk information


Skicka in ett klagomål

Om du är missnöjd med vår tjänst försöker vi lösa detta. Vi gör alltid vårt bästa men vi inser att saker ibland går fel. Kontakta oss via vårt onlineformulär om du har ett klagomål. Vi granskar ditt klagomål och svarar dig via e-post.


Stänga ditt konto

Du kan stänga ditt konto för Betala med Revolut Checkout när som helst genom att klicka på alternativknappen på bekräftelsesidan och välja Stäng konto. Om du stänger ditt konto för Betala med Revolut Checkout stängs inte några andra konton som du har med företag i Revolut-koncernen.


Vi kan också stänga ditt konto för Betala med Revolut Checkout men bara om:

● du bryter mot dessa Checkout-villkor eller några andra villkor mellan dig och ett företag i Revolut-koncernen

● vi misstänker att din användning av Betala med Revolut Checkout är bedräglig, oskälig eller kan skada vår goodwill, nu eller i framtiden

● vi har ett annat lagenligt skäl att göra det.


Ändra dessa Checkout-villkor

Vi kan ändra dessa Checkout-villkor när som helst. Vi försöker ge dig rimligt varsel via e-post inför eventuella förändringar. Det är kanske dock inte alltid möjligt att göra det.