Standard
Premium
Metal

Prenumeration

Prenumerationsavgift Kostnadsfritt

Lägg till pengar

Lägg till pengar Kostnadsfritt

Men om du lägger till pengar med ett kort som inte har utfärdats inom EES (exempelvis ett USA-baserat kort) eller lägger till pengar med ett kommersiellt kort så kan vi komma att ta ut en liten avgift för att täcka våra kostnader.

Kort

Första Revolut-kortet Kostnadsfritt
(men en leveransavgift tillkommer)
Revolut-ersättningskort SEK 55 eller valutaekvivalent per ersättning (men en leveransavgift tillkommer)
Leveranskostnad för Revolut-kort £4.99 eller valutaekvivalent för standardleverans
€19.99 eller valutaekvivalent för expressleverans
Leveranskostnaden kan bli högre beroende på varifrån kortet skickas.
Virtuella Revolut-kort Kostnadsfritt

Spendera

Bankomatuttag Kostnadsfria uttag upp till SEK 2,000 per rullande månad, sedan en avgift på 2 % på alla uttag utöver dessa.

Skicka

Följande avgifter kan tillkomma när du skickar en betalning. Om de tillkommer meddelar vi dig i Revolut-appen innan du betalar.

Om fler än en av avgifterna i det här avsnittet Skicka kan gälla för en betalning kommer vi att avstå från de lägre avgifterna och endast tillämpa den högsta.

Omedelbara överföringar till andra Revolut-användare Kostnadsfritt
Lokala betalningar i din basvaluta Kostnadsfritt
Gränsöverskridande betalningar inom SEPA-regionen i EUR och SEK Kostnadsfritt
Detta innebär betalningar i euro eller svenska kronor till icke-Revolut-konton som är utanför ditt land men inom det gemensamma eurobetalningsområdet
Gränsöverskridande betalningar utanför SEPA-regionen Din första är kostnadsfri och sedan kostar de SEK 6 vardera
Detta innebär alla andra betalningar ovan som inte täcks till icke-Revolut-konton utanför ditt land och inte via SWIFT

Betalningar som skickas via SWIFT

SEK 35 om betalningen är i amerikanska dollar eller SEK 60 om den är i en annan valuta

Detta innebär alla betalningar som du skickar till ett land som inte är i det nationella valutan i det landetOm några förändringar tillämpas kommer vi att informera dig om detta i Revolut-appen innan du gör din överföring.

Växla

När du gör en valutaväxling (inklusive kryptovaluta eller ädelmetall) i Revolut-appen använder vi en växlingskurs baserad på våra marknadsdata som baseras på valutamarknaden. Det finns mer information om vår växlingskurs i våra Kryptovillkor, Personliga villkor, Ädelmetallvillkor och Affärsvillkor.

För vissa växlingar lägger vi till en procentandel (ett påslag) som ändras beroende på när och hur ofta valutorna handlas. Dessa anges nedan.

Alla standardanvändare kan göra en viss mängd växlingar till denna kurs varje månad. Det fastställda beloppet beror på din basvaluta och anges på vår Avgiftssida. Standardanvändare som växlar mer än detta belopp börjar betala en rättvis användningsavgift (Premium- och metallkunder gör det dock inte).

Alla hos Revolut vars basvaluta är SEK kan växla SEK 10,000 till denna kurs varje månad. Standardkunder som växlar mer än detta kommer att börja betala en rättvis användningsavgift på 0,5 % för varje ytterligare belopp. En standardkund är alla som inte är Premium- eller Metal-kunder. Premium- och Metal-kunder betalar inte denna avgift.

Dessa SEK 10,000 beräknas på alla typer av växlingar och alla valutor (inklusive kryptovalutor) och ädelmetaller för varje månatlig faktureringscykel (eller varje månadsdag från ditt registreringsdatum för standardanvändare). Detta innebär att den beräknas som summan av alla dina växlingar i ädelmetaller, kryptovalutor och traditionella valutor under cykeln. Om du till exempel är en standardkund och växlar SEK 6,000 till EUR under den sista veckan i en månad och sedan växlar SEK 6,000 till Bitcoin under den första veckan i nästa månad kommer du att ha växlat SEK 6,000 under den rullande månaden. Detta innebär att du kommer att debiteras en rättvis användningsavgift på 0,5 % på de ytterligare SEK 2,000.

Vi tar ut en avgift på 0,5 % för valutaväxling och ädelmetallhandel på helger och bankfridagar (i London) eftersom valutamarknaderna i allmänhet är stängda och mindre andelar valutor och ädelmetaller köps och säljs under dessa tider. Du kan undvika dessa avgifter genom att göra din växling på vardagar. Vi kan även ta ut denna avgift vid andra tillfällen om dessa eller andra valutamarknader är stängda.

Vi tar också ut en avgift på 1 % för växlingar i valutor som inte är lika vanliga och därför inte alltid lättillgängliga. Dessa valutor anges nedan.

Växlingskursen för kryptovaluta inkluderar vår avgift för våra kryptotjänster. Denna avgift är 2,5 % för standardanvändare (och 1,5 % för premium- och Metal-användare). Vi tar inte ut några andra avgifter för denna tjänst.

Växlingskursen för ädelmetaller inkluderar också vår avgift för våra ädelmetalltjänster. Denna avgift är 1,5 % för standardanvändare (och 0,25 % för premium- och Metal-användare). Vi tar inte ut några andra avgifter för denna tjänst.

Växlingsavgifter på vardagar

Om du är en standardkund och gör en växling på en vardag är det dessa avgifter som kommer att gälla för din växling.

Kom ihåg att om du växlar mer än SEK 10,000 under månaden (i utländsk valuta, kryptovaluta eller ädelmetaller) kommer en rättvis användningsavgift på 0,5 % att börja gälla utöver avgifterna nedan. Du kan undvika denna rättvisa användningsavgift genom att registrera dig till en Metal- eller Premium-plan och få ett obegränsat antal växlingar.

Standardvalutor:
USD, GBP, EUR, AUD, CAD, NZD, CHF, JPY, SEK, HKD, NOK, SGD, DKK, PLN, CZK (eller någon annan valuta som inte listas som en ”mindre omsatt valuta” nedan) Ingen avgift
Mindre omsatta valutor:
THB och UAH 1.0%
Kryptovalutor 2.5%
PÄdelmetaller 1.5%

Växlingsavgifter under helger för standardanvändare

Om du är en standardkund och gör en växling under en helg är det dessa avgifter som kommer att gälla för din växling. Du kan undvika vissa dessa avgifter genom att göra en växling på en vardag.

Kom ihåg att om du växlar mer än SEK 10,000 under månaden kommer en rättvis användningsavgift på 0,5 % att börja gälla utöver avgifterna nedan. Du kan undvika denna rättvisa användningsavgift genom att registrera dig till en Metal- eller Premium-plan och få ett obegränsat antal växlingar.

Standardvalutor:
USD, GBP, EUR, AUD, CAD, NZD, CHF, JPY, SEK, HKD, NOK, SGD, DKK, PLN, CZK (eller någon annan valuta som inte listas som en ”mindre omsatt valuta” nedan) 1.0%
Mindre omsatta valutor:
THB och UAH 2.0%
Kryptovalutor 2.5%
Ädelmetaller 2.25%

Den högsta kursen som är relevant för din konvertering kommer att gälla. Om du till exempel konverterar mellan USD och THB på en vardag kommer vi att tillämpa påslaget som gäller för THB (1 %) men inte påslaget för USD (0 %).

Klicka här för att se detta i tillsynsmyndighetens standardiserade format.

En ordlista över termerna som används i detta dokument finns tillgänglig kostnadsfritt.