Villkor och policyer

SEKRETESSMEDDELANDE FÖR REVOLUT MESSENGER

Hämta PDF


Översikt


Det här meddelandet innehåller mer information om hur Revolut Messenger fungerar. I synnerhet innehåller det viktig sekretessinformation som du bör känna till när du använder Revolut Messenger.


Innan du använder Revolut Messenger bör du ha läst hela meddelandet samt Revoluts:


Informationen i det här sekretessmeddelandet tillkommer utöver informationen i Revoluts kundsekretessmeddelande.


Din användning av Revolut Messenger är föremål för ditt godkännande av de personliga villkoren och din insikt i communityreglerna.


Vad är Revolut Messenger?


Revolut Messenger är en meddelandefunktion i appen som Revolut-kunder kan använda för att skicka meddelanden mellan varandra. Du kan bara skicka meddelanden till andra Revolut-kunder som är dina betrodda kontakter.


Kan Revolut läsa dina meddelanden?


Revolut kan inte läsa dina meddelanden men kommer att kunna se information relaterad till betalningar som du skickar eller tar emot genom Revolut.


Meddelanden


Dina Revolut-meddelanden är helt krypterade. Det innebär att Revolut aldrig kommer att kunna komma åt meddelanden som du skickar genom Revolut Messenger.


Övrig information


Revolut kan inte komma åt dina meddelanden, men däremot se viss information om din användning av Revolut Messenger, däribland:


 • när (datum och tid) du skickade eller tog emot ett meddelande
 • identiteten på Revolut-kunden som du chattar med
 • när (datum och tid) du öppnade en krypterad chattsession för första gången och alla efterföljande gånger


Betalningsinformation


Revolut kan komma åt information om du initierar en betalning till, eller tar emot en betalning från, andra Revolut-kunder genom Revolut Messenger. Till exempel har Revolut tillgång till information som genereras när du:


 • ber om en betalning från en annan Revolut-kund genom Revolut Messenger
 • skickar en betalning till en annan Revolut-kund genom Revolut Messenger
 • accepterar, eller nekar, en betalningsbegäran från en annan Revolut-kund genom Revolut Messenger


Så kan du ändra inställningar i Revolut Messenger.


Genom instrumentpanelen för integritet i appen kan du inaktivera:


 • Revolut Messenger helt och hållet.
 • Förhandsgranskningar av Revolut Messenger-meddelanden.


Genom Revolut Messenger kan du även:


 • Blockera utvalda betrodda kontakter så att de inte kan kontakta dig genom Revolut Messenger
 • Radera meddelanden du har skickat till en betrodd kontakt. Då raderar du meddelandet för både dig, avsändaren, och mottagaren.

Här kan du hitta mer information om hur Revolut behandlar dina personuppgifter.


Läs vårt kundsekretessmeddelande. Det innehåller viktig integritetsinformation om bland annat:


 • Vilket Revolut-företag som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
 • Varför Revolut samlar in och använder dina personuppgifter.
 • Hur Revolut delar dina personuppgifter.
 • Huruvida Revolut delar dina personuppgifter internationellt.
 • Hur länge Revolut behåller dina personuppgifter.
 • Hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad under relevanta integritetslagar.


Kontakta följande om du har frågor.


Kontakta dpo@revolut.com om du har frågor om dataskydd i samband med Revolut Messenger. Vårt expertteam hjälper gärna till.