Hur kan vi hjälpa dig?

Vilken börs använder Revolut?

Vi samarbetar med Bitstamp, som är en etablerad, säker och betrodd börs som är licensierad och reglerad i Luxemburg. Vi hämtar priserna direkt från Bitstamp och beräknar ett viktat genomsnittligt pris (Volume Weighted Average Price eller VWAP) efter att vi har tagit andra faktorer, som marknadsdjup och rörlighet, med i beräkningen.

Relaterade artiklar