Hur kan vi hjälpa dig?

Hur räknar Revolut ut kurserna för kryptovalutor?

Vi tar fram priserna från de växlingar vi använder och beräknar ett viktat genomsnittligt pris (Volume Weighted Average Price, VWAP). Kurserna vi får fram beaktar andra faktorer såsom marknadsdjup och volatilitet. Vi tillämpar sedan ett påslag på vår framtagna kurs och det är den kursen du får i appen. Detta beror på vilken plan du är på. (Se Avgiftssidan för mer information) Vi låser priset du betalar vid tidpunkten för avräkning.

Relaterade artiklar