Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är erbjudanden och hur kan jag få dem?

Erbjudanden är rabatter och cashbackerbjudanden. De är vårt sätt att belöna våra lojala kunder för att de inte bara väljer Revolut utan också använder sitt Revolut-kort för sina vardagsinköp.

Erbjudanden beviljas genast till Premium- och Metal-kunder. För Standard-kunder beviljas erbjudanden efter var 10:e betalning med Revolut-kort.

Genom att trycka på Visa mer kan Standard-kunder öppna en Erbjudandemätare och se hur många betalningar som behövs fram till nästa belöning.

Revolut-erbjudanden är just nu tillgängliga för kunder vars enda skattehemvist är Storbritannien. Nya länder kommer snart! Du behöver den senaste versionen av Revolut-appen för att få tillgång till erbjudanden: det är 6.22 eller högre.

Relaterade artiklar